Dosje javnega naročila 900983/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arheološka izkopavanja
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 460.690,97 EUR

JN983/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.02.2016
JN003069/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.06.2016
JN003069/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003069/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 121-215408

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 14788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-12/16; Arheološka izkopavanja na območju Južne obvozne ceste mesta Murska Sobota
Referenčna številka dokumenta: 43001-11/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Arheološka izkopavanja na območju Južne obvozne ceste mesta Murska Sobota
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 377.615,55 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112450
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 1515 cesta R1-235 Murska Sobota J obvo (Tomšičeva - Bakša)
II.2.4 Opis javnega naročila
Arheološka izkopavanja na območju Južne obvozne ceste mesta Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN983/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 031-050268
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.02.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PJP d.o.o.
Trg Alfonza Šarha 1
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 663.594,75 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 377.615,55 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2016