Dosje javnega naročila 002908/2016
Naročnik: DOM STAREJŠIH ŠENTJUR, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur
Gradnje: Prenova jedilnice in vhodne avle s pripadajočimi prostori
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002908/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2016
JN002908/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2016
JN002908/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002908/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Svetinova ulica 1
3230
SI014
Šentjur
Slovenija
Dom starejših Šentjur , Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur , Metka Supovec
ds.sentjur@ssz-slo.si
+386 37461822
+386 37461819

Internetni naslovi
http://dom-starejsih-sentjur.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dom-starejsih-sentjur.si/index.php?p=6&id=403&a=2
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova jedilnice in vhodne avle s pripadajočimi prostori
Referenčna številka dokumenta: 4301-00006/2016/3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova jedilnice in vhodne avle s pripadajočimi prostori.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39112000
39122000
45210000
45310000
45330000
45350000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI014 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova jedilnice in vhodne avle s pripadajočimi prostori.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2016
Konec: 03.11.2016
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.11.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2016   10:00
Kraj: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur, v prostoru delovne terapije doma.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2016   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dejstvo, da zahtevate bonitetno oceno najmanj SB6, menimo, da je vaša zahteva nesorazmerna s predmetom javnega naročila kot tudi z gospodarsko situacijo v Republiki Sloveniji.
Bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 60-im odstotkom vseh slovenskih družb pripisana višja bonitetna ocena.Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe ( povzeto po AJPES-u ).

Iz navedenega izhaja, da zahtevate bonitetno oceno, ki je nadpovprečna, zato vas sprašujemo zakaj ne upoštevate bonitetne ocene SB7, iz katere izhaja povprečna zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti in pri kateri modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe? Menimo, da bi morali upoštevati najmanj bonitetno oceno SB7, saj so ponudniki s takšno bonitetno oceno prav gotovo sposobni izvesti dela po predmetnem javnem naročilu.

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da spremenite razpisno dokumentacijo in dopustite bonitetno oceno najmanj SB7.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

razpisno dokumentacijo spreminjamo glede zahteve o bonitetni oceni iz najmanj SB6 na vključno SB7 ali boljšo in velja za vse ponudnike.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.06.2016   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno prosimo da umaknete zahtevo po bonitetni oceni oz. dovolite SB7. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

razpisno dokumentacijo spreminjamo glede zahteve o bonitetni oceni iz najmanj SB6 na vključno SB7 ali boljšo in velja za vse ponudnike.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.06.2016   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovanji,

V razpisni dokumentaciji so zahtevane reference (gradbeno obrtna dela, strojne inštalacije elektro inštalacije) v JAVNEM ZAVODU.
V obrazcu 5/1 - potrdilo o referenci je navedeno "Podpisani izdajatelj potrdila (JAVNI ZAVOD).

Izvajali smo dela v JAVNEM ZAVODU (šole, vrtci) naročnik pa je bila občina, katera je v tem primeru tudi izdajateljica potrdila .

Ali takšna referenca zadostuje zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

takšna referenca je sprejemljiva. Ob izpolnjevanju obrazca glede referenc prosim, da občina dopiše, da so bila dela izvedena v javnem zavodu.................

Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 27.06.2016   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali se priloži ESPD obrazec, zo. da ni priložen k razpisni dokumentaciji.

Hvala.
lp.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Glede na to, da smo objavili NMV, ki ne dosega mejne vrednosti za objavo na EU portalu, ESPD obrazec ni obvezen.
Iz tega razloga ga nismo izpolnili in posledično ga ne zahtevamo, da ga priložite.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.06.2016   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali se priloži ESPD obrazec, zo. da ni priložen k razpisni dokumentaciji.

Hvala.
lp.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Glede na to, da smo objavili NMV, ki ne dosega mejne vrednosti za objavo na EU portalu, ESPD obrazec ni obvezen.
Iz tega razloga ga nismo izpolnili in posledično ga ne zahtevamo, da ga priložite.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.06.2016   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali se priloži ESPD obrazec, zo. da ni priložen k razpisni dokumentaciji.

Hvala.
lp.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Glede na to, da smo objavili NMV, ki ne dosega mejne vrednosti za objavo na EU portalu, ESPD obrazec ni obvezen.
Iz tega razloga ga nismo izpolnili in posledično ga ne zahtevamo, da ga priložite.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.06.2016   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko namesto bančnih garancij, predložimo kavcijsko zavarovanje Zavarovalnic?

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Prosim, da predložite bančne garancije, kot smo navedli v razpisni dokumentaciji.

Hvala in lep pozdrav!

Datum objave: 27.06.2016   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovanji,

V razpisni dokumentaciji so zahtevane reference (gradbeno obrtna dela, strojne inštalacije elektro inštalacije) v JAVNEM ZAVODU.
V obrazcu 5/1 - potrdilo o referenci je navedeno "Podpisani izdajatelj potrdila (JAVNI ZAVOD).

Izvajali smo dela v JAVNEM ZAVODU (šole, vrtci) naročnik pa je bila občina, katera je v tem primeru tudi izdajateljica potrdila .

Ali takšna referenca zadostuje zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Pozdravljeni,

takšna referenca je sprejemljiva. Ob izpolnjevanju obrazca glede referenc prosim, da občina dopiše, da so bila dela izvedena v javnem zavodu.................

Hvala in lep pozdrav!


Datum objave: 27.06.2016   14:21
VPRAŠANJE
V fazi ponudbe najbrž še ni potrebno prilagati tehnične dokumentacije? Hvala za odgovor

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Prosim pripravite ponudbe, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Hvala in lep pozdrav!


Datum objave: 27.06.2016   14:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali boste upoštevali tudi reference na bolnišničnih objektih (GOI)?

ODGOVOR


Pozdravljeni,

upoštevali bomo vse reference, ki so v skladu s pogoji v razpisni dokumentaciji. Če so se dela izvajala v javnih zavodih, a sam naročnik ni javni zavod, to
prosim naj le-ta zapiše in podpiše.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 28.06.2016   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani! Če prav razumemo,zahtevate izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za izdajo garancije za odpravo napak pa da izjavo sam ponudnik?

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Za oba primera sta v razpisni dokumentaciji pripravljena obrazca, ki vključujeta bančno garancijo podpisano s strani banke.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!


Datum objave: 28.06.2016   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih del je zavihek 'oprema-kupljeno'....to opremo že imate ali jo ponudimo?

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Tudi ta zavihek spada k ponudbi, ki jo pripravite vi.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.06.2016   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri popisu za strojne instalacije ne vlečejo formule. Lepo prosim, če popravite popise oz. jih odklenete. Hvala že v naprej

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Hvala za opozorilo! S to objavo spreminjamo del predračunov razpisne dokumentacije in je dosegljiv na povezavi:

http://www.dom-starejsih-sentjur.si/index.php?p=6&id=403&a=2

pod nazivom: POPRAVEK popis strojne instalacije, objava portal JN 26.06.2016.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 30.06.2016   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ponovno zastavljamo vprašanje o izjavah bank o izdaji bančnih garancij.
Bančni garanciji bo seveda izdala (in podpisala) banka, ampak le izbranemu ponudniku tj. izvajalcu.
V razpisno dokumentacijo pa moramo priložiti izjavi, da bomo ti garanciji lahko pridobili oz, da ju bo banka izdala... obrazca sta pripravljena in če prav razumemo izda/podpiše izjavo o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo banka (kot je razvidno iz obrazca 10), izjavo o izdaji garancije za odpravo napak (obrazec 11) v garancijski dobi pa podpiše ponudnik sam?? Prosimo za nedvoumno pojasnilo, saj so izjave, ki jih izdajo banke plačljive, neprilaganje pa izločitveni kriterij na javnih razpisih.
Upam, da smo tokrat jasno postavili vprašanje.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Oba obrazca v fazi ponudbe podpišite kot ponudnik. Če boste izbrani, pa boste za obe izjavi morali pridobiti žige in podpis banke. Torej v tej fazi zadostuje vaš podpis izjave.

Lep pozdrav!

Datum objave: 30.06.2016   10:06
VPRAŠANJE
Nikjer ne zasledimo zapisa o prilaganju tehnične dokumentacije v fazi oddaje ponudbe... Glede na zastavljeno vprašanje na portalu, prosimo naročnika, da nedvoumno odgovori na zastavljeno vprašanje. Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

V fazi oddaje ponudbe ne potrebujete prilagati tehnične dokumentacije. Zahteva se ponudba-predračun (tudi na CD) in vse izpolnjene priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.


Lep pozdrav!

Datum objave: 30.06.2016   10:06
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni nikjer podatka o predložitvi tehnične dokumentacije v fazi oddaje ponudbe (vezano na vprašanje ponudnika na portalu)... prosimo za pojasnilo naročnika...hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni!

V fazi oddaje ponudbe ne potrebujete prilagati tehnične dokumentacije. Zahteva se ponudba-predračun (tudi na CD) in vse izpolnjene priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.


Lep pozdrav!

Datum objave: 30.06.2016   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu - oprema kupljeno - lonci za rože,.....ali lahko ponudimo druge lonce, in sicer za te, ki jih navajate v popisu, so nam iz vrtnarije sporočili, da nismo prijazni rastlinam.
Torej ali vseeno vztrajate pri razpisanih loncih za rože?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Projektant je določil vrsto loncev za rože, ki najbolj ustrezajo predvidenemu izgledu. Prosim, da ponudite lonce, ki bodo opisu ustrezni in enakovredni navedenem primeru loncev. Točno teh ne moremo zahtevati.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 30.06.2016   10:58
VPRAŠANJE
Pozdrav,

v popisu del so stoli Charles & Ray Eames ali zahtevate točno te stole (te blagovne znamke-tega oblikovalca) ali lahko ponudimo primerljiv - enakovreden izdelke druge blagovne znamke?
Prosimo naročnika za pojasnilo kateri bi lahko bil drug enakovreden izdelek, saj gre za dizajnerske stole.
Kako boste preverjali ustreznost ponujenega?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Projektant je določil vrsto stolov, ki najbolj ustrezajo predvidenemu izgledu. Prosim, da ponudite stole, ki bodo opisu ustrezni in enakovredni navedenem primeru stolov. Točno teh ne moremo zahtevati.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!
Datum objave: 30.06.2016   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatne podatke za lončeno peč, in sicer:

- Iz priponk ne razberemo, kje bi lahko našli načrt peči oz. tloris objekta kjer je označena lokacija peči?
- Nosilnost estriha (ali je/bo v estrihu talno gretje (pod pečjo ga ne sme biti, kakšna je izolacija (mora biti trdna), ali je možna dodatna ojačitev na mestu peči,…)
- Izris peči oz. skica peči (kar je na voljo), da si lahko predstavljamo kakšno peč je potrebno narediti. Morda slike modelov pečnic, ki so opisani v razpisnem gradivu.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Projektant je poslal naslednji odgovor:

-Peč je v kmečki sobi. Posebej je izrisan načrt peči na listi št. 32 – okrasna lončena peč.
-Talnega gretja ni. Peč je zidana iz siporeksa in obložena s pečnicami. Ne gre za pravo peč s kovinskim kuriščem.
- Posebej je izrisan načrt peči na listi št. 32 – okrasna lončena peč.


Lep pozdrav!


Datum objave: 30.06.2016   11:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno prosim da projektant pove kaj več podatkov o lončeni peči, ker navedeni proizvajalec take peči nima. Hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Projektant je poslal naslednji odgovor:

-Peč je v kmečki sobi. Posebej je izrisan načrt peči na listi št. 32 – okrasna lončena peč.
-Talnega gretja ni. Peč je zidana iz siporeksa in obložena s pečnicami. Ne gre za pravo peč s kovinskim kuriščem.
- Posebej je izrisan načrt peči na listi št. 32 – okrasna lončena peč.


Lep pozdrav!


Datum objave: 30.06.2016   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljen,list 32 ni objavljen! Hvala in lp

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Za nevšečnost se opravičujemo, a ta datoteka ni vsebovala vsega potrebnega. Zato smo jo zamenjali z datoteko DS Šentjur - vsebina za razpis - arhitektura 2.
S tem se ta del razpisne dokumentacije spremeni in velja za vse.

Datoteka je dostopna na povezavi kot prej:

http://www.dom-starejsih-sentjur.si/index.php?p=6&id=403&a=2

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 30.06.2016   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani, nikjer ne najdemo lista 32-okrasna lončena peč...kje se nahaja ,v mapah arhitekture-1 in 2 so listi do številke 23.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Za nevšečnost se opravičujemo, a ta datoteka ni vsebovala vsega potrebnega. Zato smo jo zamenjali z datoteko DS Šentjur - vsebina za razpis - arhitektura 2.
S tem se ta del razpisne dokumentacije spremeni in velja za vse.

Datoteka je dostopna na povezavi kot prej:

http://www.dom-starejsih-sentjur.si/index.php?p=6&id=403&a=2

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!Datum objave: 01.07.2016   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, vprašanje se nanaša na tč. 6 in tč. 10 (tlakarska dela)...ali lahko ponudimo alternativo? opis opisuje in narekuje točno izbran artikel. Hvala za odgovor

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Vedno lahko ponudite enakovreden tlak drugega proizvajalca kot alternativo s tem, da mora imeti vse tehnične lastnosti enake ali boljše od tlaka, ki je naveden v popisih del kot primer.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Datum objave: 05.07.2016   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko dobimo podatek, kdo je montiral požarno centralo, da se vzpostavi kontakt zaradi nadgradnje oz. ali lahko sami pokličemo na DS Šentjur in povprašamo glede požarne centrale.
Hvala za odgovor

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Zadnje nadgradnje in letne preglede je izvajalo in še bo vršilo podjetje Edicom d.o.o..

Lep pozdrav!