Dosje javnega naročila 907516/2015
Naročnik: UKC MARIBOR 
Blago: Proizvodi za medicinsko uporabo
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 51.223,42 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN7516/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.10.2015
JN8483/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.12.2015
JN003060/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.06.2016
JN003060/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2017
JN003060/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN003060/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN003060/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN003060/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003060/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 121-214854

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI012
Maribor
Slovenija
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Katetri in igle
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava katetrov in igel.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 463.050,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor – razloženo v prostore skladišča naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava katetrov in igel.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Okvirni sporazum se sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za Katetre in igle, po sklepu vlade št. 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN7516/2015
Številka obvestila v UL: 2015/S 211-382419
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.10.2015
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov: Katetri in igle

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI0
Trzin
Slovenija

Da
SIMPS'S d.o.o.
Motnica 3
1236
SI0
Trzin
Slovenija

Da
INTERPART, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 463.050,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 463.050,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.