Dosje javnega naročila 003107/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.546.992,71 EUR

JN003107/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.06.2016
JN003107/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2016
JN003107/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2016
JN003107/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2016
JN003107/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2016
JN003107/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.10.2016
JN003107/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN003107/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017

    JN003107/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 121-215681
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za nabavo
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za nabavo
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet

SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - ŽIP, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.
Hladilniška pot 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sztiskarna.si/

KAMNOLOM VERD d.o.o.
Verd 145
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.kamnolom-verd.si/

FERSPED, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.fersped.si/

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zgp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/159316/RD_-_Dobava_električne_energije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 28.399.902,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 28.399.902,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2017
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru dolgotrajnega postopka izbire dobavitelja za sledeče pogodbeno obdobje. Podaljšanje pogodbe ne sme biti daljše od 3 (treh) mesecev.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2016   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 12342800
+386 12342840

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2016   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za podatek katera MM so na prenosnem omrežju, ker mora potencialni dobavitelj na podlagi pooblastila pridobiti meritve od ELES-a za MM, ki so na prenosnem omrežju.

Vljudno prosimo za podatek, kdaj boste električno nadgradili novo progo Pragersko-Hodoš in koliko bo znašal predviden odjem električne energije?

Hvala in lep pozdravODGOVOR
Na seznamu merilnih mest SŽ – Infrastruktura, d. o. o. se nahajata dve merilni mesti, ki sta priključeni na prenosno omrežje elektroenergetskega sistema, katerega upravljavec je ELES in sicer:
• ENP Divača pod zaporedno številko 157 (št. MM ni pravilna, ker je bil v začetku marca 2014 izveden preklop iz distribucije (SODO – Elektro Primorska) na prenosno omrežje (SOPO-Eles, ki pa nam ni določil št. MM) in
• ENP Dekani pod zaporedno številko 161 in št. MM 1601.

V razpisni dokumentaciji so že opredeljene okvirne informativne količine porabe električne energije na novi elektrificirani progi Pragersko – Hodoš. Konkreten odjem energije na tem odseku pa bo odvisen od železniških prevoznikov, ki bodo v prihajajočem obdobju uporabljali novo elektrifikacijo.
Datum objave: 06.07.2016   11:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji na strani 13 navajate, da bo ponudnik izročil bančno garancijo v višini 800.000,00 €, v Obrazcu 12 a, na strani 41 pa je naveden znesek 100.000,00 €. Kateri znesek je pravilen.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani!

Gre za napako na razpisnem obrazcu št. 12 a. Pravilen znesek za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 800.000,00 EUR, tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji, na str. 13.

Naročnik bo objavil popravek obrazca.


Datum objave: 06.07.2016   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji nismo zasledili, v katerih primerih (kršitvah) se unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik lahko v vseh primerih kršitev pogodbe unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum objave: 25.07.2016   09:31
VPRAŠANJE
Na vašo razpisno dokumentacijo imamo naslednja vprašanja oz. pripombe:

1. REFERENCE
Ali je treba v seznam kot referenco navesti zgolj javne naročnike ali lahko tudi druge odjemalce, ki niso javni naročniki?
Ali lahko ponudnik predloži reference podpisane s strani naročnikov na lastnih obrazcih?

2. ODSTOPANJA
Velika količina odjema in volatilnost na posameznih merilnih mestih, ki so vključena v predmetno javno naročilo, predstavljajo za dobavitelja velik izziv pri pripravi in prijavi voznega reda odjema el. energije, kar pomeni, da prihaja do razlik med napovedanimi količinami in dejansko realizacijo. Zaradi navedenega je dobavitelj dodatno obremenjen z vidika stroškov odstopanj, do katerih prihaja zaradi težko napovedljivega odjema. Poleg omenjenega, nepravilna ocena oz. napoved količine pogodbenih vrednosti, predstavlja za dobavitelja dodatno tveganje pri nakupu na trgu na debelo.

Verjamemo, da ste kot porabniki proračunskih sredstev usmerjeni in zavezani k pripravi razpisne dokumentacije, ki za vas predstavlja najmanj stroškov, vendar moramo poudariti, da pri razpisni količini, ki je v tem primeru 718 GWh, vseh stroškov nastalih kot posledica odstopanj ne more kriti dobavitelj sam, kot tudi ne stroškov ki nastanejo zaradi nepravilnih zakupov el. energije na trgu na debelo. Predlagamo, da razpisni dokumentaciji in pogodbi dodate besedilo, ki se nanaša na odstopanja od pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.

Seveda pri tem pripominjamo, da je ponudnik odgovoren za plačilo odstopanj, obračunanih po veljavnih Pravilih za delovanje organiziranega trga z električno energijo, ki se izvajajo na urni osnovi.

Ob upoštevanju zgoraj napisanih pojasnil predlagamo, da se briše v 12. točki »PONUDBENA CENA« besedilo »V ceni mora biti zajet tudi strošek za kritje odstopanj od voznega reda. Ponudnik prevzame nase obvladovanje voznih redov oziroma iz naslova odstopanj od najavljenih količin kasneje ne bo mogel uveljavljati kakršnih koli dodatnih stroškov.« ter 8. člen pogodbe in preoblikujete 2. člen pogodbe, ki naj se glasi:

»Merilna mesta navedena v pogodbi se vključijo v (pod)bilančno skupino dobavitelja. Dobavitelj prevzema vse stroške nastale z odstopanjem, izračunana po veljavnih Pravilih za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima prodajalec pravico zaračunati kupcu vso pozitivno razliko v pogodbenem obdobju med realizirano in okvirno napovedano količino odjema, če presega 3 % okvirne (predvidene) napovedane količine odjema in sicer po ceni, ki predstavlja 8% pogodbene cene električne energije. «

3. ODPOVED POGODBE
V 30. členu določate, da lahko vsaka stranka pisno odpove pogodbo brez razlogov le s soglasjem nasprotne stranke. V primeru molka po prejemu odpovedi od pogodbe se šteje, da se z odpovedjo strinja.
Takšna določba je neugodna za obe pogodbeni stranki, saj vedno obstaja možnost, da iz različnih razlogov stranka ne poda svojega nestrinjanja pravočasno. Posledica molka stranke je domneva, da se z odpovedjo strinja, kar je izrazito nesorazmerno neugodnim posledicam, ki za stranko nastanejo ob predčasnem odstopu od pogodbe, kljub določbi o povrnitvi morebitne nastale škode.
Zato predlagamo, da se v prvem odstavku 30. člena stavek zapiše tako: »V primeru molka se šteje, da se z odpovedjo ne strinja«.

4. ENOTNA FAKTURA
»Zahteva po zaračunavanju »strošek distribucije« v 6. in 9. členu pogodbe oz. tako imenovana zahteva po enotni faktura je dodatni strošek za dobavitelja, saj mora vsakemu od 5 operaterjev distribucijskega sistema (ODS) izdati bančno garancijo, ki za dobavitelja pomeni dodatne stroške. To posledično pomeni, da bodo strošek BG dobavitelji vračunali v ponudbeno ceno, zato bodo cene višje, kar pa zagotovo ni v interesu naročnika. še več, ker večina dobavitelje težko oz. skoraj nemogoče dobi BG, saj jih banke zaradi stanja v kakršnem so skoraj ne izdajajo več, bo to posledično pomenilo, da bo v konkretnem primeru sodelovalo manj ponudnikov, zato ne bo konkurence. To, da ODS-i zahtevajo BG se lahko naročnik prepriča na spletni strani: http://www.agen-rs.si/sl/

Poleg tega velja še poudariti, da plačilni rok za plačilo omrežnine je 20 dnevni, plačilni rok po pogodbi pa je 30 dnevni. To pomeni, da bi moral dobavitelj 10 dni še financirati še strošek omrežnine, kar dodaten nepotreben strošek, ki povečuje ceno električne energije.
Glede na navedeno si naročnik s tem, ko zahteva enotno fakturo sam viša ceno, saj bodo ponudniki ponudili višje cene istočasno pa ne bo zagotovljene konkurence. Se več, s tem bo naročnik ravnal negospodarno kar je v nasprotju z vsemi osnovnimi načeli Zakona o javnem naročanju. Z drugimi besedami, naročnik tu ravna nezakonito. Ta nezakonitost bo odpravljena le, če bo kar naročnik sam pridobil BG za naročnika, za njegove obveznosti do ODS.


ODGOVOR

1. REFERENCE
Ali je treba v seznam kot referenco navesti zgolj javne naročnike ali lahko tudi druge odjemalce, ki niso javni naročniki?
ODGOVOR: Naročnik v svojih zahtevah, zapisanih v razpisni dokumentaciji, ne pogojuje vrste naročnika (naročnik je lahko javni naročnik oz. drugi odjemalec).

Ali lahko ponudnik predloži reference podpisane s strani naročnikov na lastnih obrazcih?
ODGOVOR: Ne. Ponudnik predloži ponudbo na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Stališče Dkom je, da ponudnik lahko predloži reference na svojih obrazcih, vendar morajo vsebovati vse podatke, ki jih zahteva naročnik (Odločitev DKom št. 018-119/2012-3).

2. ODSTOPANJA
Velika količina odjema in volatilnost na posameznih merilnih mestih, ki so vključena v predmetno javno naročilo, predstavljajo za dobavitelja velik izziv pri pripravi in prijavi voznega reda odjema el. energije, kar pomeni, da prihaja do razlik med napovedanimi količinami in dejansko realizacijo. Zaradi navedenega je dobavitelj dodatno obremenjen z vidika stroškov odstopanj, do katerih prihaja zaradi težko napovedljivega odjema. Poleg omenjenega, nepravilna ocena oz. napoved količine pogodbenih vrednosti, predstavlja za dobavitelja dodatno tveganje pri nakupu na trgu na debelo.

Verjamemo, da ste kot porabniki proračunskih sredstev usmerjeni in zavezani k pripravi razpisne dokumentacije, ki za vas predstavlja najmanj stroškov, vendar moramo poudariti, da pri razpisni količini, ki je v tem primeru 718 GWh, vseh stroškov nastalih kot posledica odstopanj ne more kriti dobavitelj sam, kot tudi ne stroškov ki nastanejo zaradi nepravilnih zakupov el. energije na trgu na debelo. Predlagamo, da razpisni dokumentaciji in pogodbi dodate besedilo, ki se nanaša na odstopanja od pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.

Seveda pri tem pripominjamo, da je ponudnik odgovoren za plačilo odstopanj, obračunanih po veljavnih Pravilih za delovanje organiziranega trga z električno energijo, ki se izvajajo na urni osnovi.

Ob upoštevanju zgoraj napisanih pojasnil predlagamo, da se briše v 12. točki »PONUDBENA CENA« besedilo »V ceni mora biti zajet tudi strošek za kritje odstopanj od voznega reda. Ponudnik prevzame nase obvladovanje voznih redov oziroma iz naslova odstopanj od najavljenih količin kasneje ne bo mogel uveljavljati kakršnih koli dodatnih stroškov.« ter 8. člen pogodbe in preoblikujete 2. člen pogodbe, ki naj se glasi:

»Merilna mesta navedena v pogodbi se vključijo v (pod)bilančno skupino dobavitelja. Dobavitelj prevzema vse stroške nastale z odstopanjem, izračunana po veljavnih Pravilih za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima prodajalec pravico zaračunati kupcu vso pozitivno razliko v pogodbenem obdobju med realizirano in okvirno napovedano količino odjema, če presega 3 % okvirne (predvidene) napovedane količine odjema in sicer po ceni, ki predstavlja 8% pogodbene cene električne energije. «

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

3. ODPOVED POGODBE
V 30. členu določate, da lahko vsaka stranka pisno odpove pogodbo brez razlogov le s soglasjem nasprotne stranke. V primeru molka po prejemu odpovedi od pogodbe se šteje, da se z odpovedjo strinja.
Takšna določba je neugodna za obe pogodbeni stranki, saj vedno obstaja možnost, da iz različnih razlogov stranka ne poda svojega nestrinjanja pravočasno. Posledica molka stranke je domneva, da se z odpovedjo strinja, kar je izrazito nesorazmerno neugodnim posledicam, ki za stranko nastanejo ob predčasnem odstopu od pogodbe, kljub določbi o povrnitvi morebitne nastale škode.
Zato predlagamo, da se v prvem odstavku 30. člena stavek zapiše tako: »V primeru molka se šteje, da se z odpovedjo ne strinja«.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.

4. ENOTNA FAKTURA
»Zahteva po zaračunavanju »strošek distribucije« v 6. in 9. členu pogodbe oz. tako imenovana zahteva po enotni faktura je dodatni strošek za dobavitelja, saj mora vsakemu od 5 operaterjev distribucijskega sistema (ODS) izdati bančno garancijo, ki za dobavitelja pomeni dodatne stroške. To posledično pomeni, da bodo strošek BG dobavitelji vračunali v ponudbeno ceno, zato bodo cene višje, kar pa zagotovo ni v interesu naročnika. še več, ker večina dobavitelje težko oz. skoraj nemogoče dobi BG, saj jih banke zaradi stanja v kakršnem so skoraj ne izdajajo več, bo to posledično pomenilo, da bo v konkretnem primeru sodelovalo manj ponudnikov, zato ne bo konkurence. To, da ODS-i zahtevajo BG se lahko naročnik prepriča na spletni strani: http://www.agen-rs.si/sl/

Poleg tega velja še poudariti, da plačilni rok za plačilo omrežnine je 20 dnevni, plačilni rok po pogodbi pa je 30 dnevni. To pomeni, da bi moral dobavitelj 10 dni še financirati še strošek omrežnine, kar dodaten nepotreben strošek, ki povečuje ceno električne energije.
Glede na navedeno si naročnik s tem, ko zahteva enotno fakturo sam viša ceno, saj bodo ponudniki ponudili višje cene istočasno pa ne bo zagotovljene konkurence. Se več, s tem bo naročnik ravnal negospodarno kar je v nasprotju z vsemi osnovnimi načeli Zakona o javnem naročanju. Z drugimi besedami, naročnik tu ravna nezakonito. Ta nezakonitost bo odpravljena le, če bo kar naročnik sam pridobil BG za naročnika, za njegove obveznosti do ODS.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene.Datum objave: 25.07.2016   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo glede nasledenjga:
Kaj narediti v primeru, ko podjetje ne more pridobiti Potrdila Inšpektorata RS za delo, ker se ga izdaja samo elektronsko preko portala e-dosje, v katerega se lahko prijavijo samo uporabniki javne uprave?
Hvala, LP

ODGOVOR
Odgovor: Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji predloži izpolnjen, podpisan in potrjen razpisni obrazec št. 5. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 25.07.2016   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V RD je navedeno, da lahko naročnik namesto potrdil, ki jih izdaja javni organ, sprejme ESPD.
ESPD v RD ni objavljen. Ali zadostuje, da ob oddaji ponudbe odda ponudnik le izpolnjen in podpisan obrazec 3, 4 in 5?
Ali bo moral samo izbrani ponudnik predložiti potrdila, ki jih izdajajo javni organi in tretje osebe in so navedene v točki 5. "Ugotavljanje sposobnosti"?

Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR
Naročnik bo objavil ESPD obrazec. V kolikor ponudnik predloži ESPD obrazec (namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe) ga mora naročnik sprejeti kot predhodni dokaz, da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Tako bo naročnik zahteval dokazila oz. potrdila, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe samo od ponudnika, ki mu bo oddano naročilo, in sicer jih bo zahteval pred oddajo javnega naročila.Datum objave: 25.07.2016   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za informacijo kje lahko pridobimo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD saj nam je Ministrstvo za javno uporavo zavrnilo zahtevek za aktivacijo uporabnikov v aplikaciji e-Dosje.
Za ESPD je bilo navedeno v dopisu sledeče: Poleg tega mora naročnik v odprtem postopku, ki se vodi tudi v konkretnem primeru, od ponudnikov kot preliminaren dokaz zahtevati in sprejeti ESPD, ki ga mora pred-pripraviti in objaviti skupaj z razpisno dokumentacijo. Le ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pa lahko po odpiranju in razvrstitvi ponudb ter ob upoštevanju navedb naročnika v ESPD pozove k predložitvi dokazil, pri čemer mora naročnik v vsakem primeru dokazila iz uradnih evidenc pridobiti sam oziroma podatke v teh evidencah preveriti v aplikaciji e-Dosje, če je s takšnim način preveritve soglašal ponudnik, kar je izrecno navedeno v ESPD. Več o obvezni uporabi ESPD in načinu preverjanja usposobljenosti ponudnikov lahko najdete med stališči Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik bo objavil ESPD obrazec.Datum objave: 25.07.2016   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za dodatna pojansila za:

- Obrazec št. 2: V kolikor ponudnik nastopa samostojno ali mora predložti podsan tudi ta obrazec?
- Obrazec št. 3: Na obrazcu piše "Opomba: Obrazec izpolnijo in potrdijo ponudniki, ki oddajajo skupno ponudbo. Ponudniki, ki nastopajo samostojno ne izpolnjujejo in ne potrjujejo tega obrazca." V razpisni dokumentaciji na strani 7 pa zahtevate, da ponudnik predloži obrazec št. 3. Zani nas ali sedaj moramo predložiti izpolnjen in podisan obrazec v kolikor nastopamo samostojno. V kolikor bi podpisali ta obrazec po naši oceni ne bi bilo potrebno predložiti dodatnih dokazil katere zahtevate pod to točko (- ponudnik mora priložiti izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave tega javnega naročila;) ali moramo kljub temu priložiti izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
- Prosimo vas, dodatno pojasnilo glede dokazil v točki D v razpisni dokumentaciji na strani 9 ali vam moramo kljub temu, da podpišemo obrazec 5 in vam predložimo poblastila iz obraca 3 in 4 predložiti potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Po naši oceni tega ni ptorebno saj s podpisom obraza št. 5 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ustrezamo vsem navedenim točkam in imate tudi poobastila iz obrazca 3 in 4, da si te podatke po potrebi pridobite sami.
- Na strani 17. razpisne dokumentacije navajate, da je št.8 - ponudbeni obrazec. Zanima nas ali je to pomota saj je se na strani 37 navaja za ponudbo obrazec št. 10.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Prosimo vas za dodatna pojansila za:
- Obrazec št. 2: V kolikor ponudnik nastopa samostojno ali mora predložti podsan tudi ta obrazec?

ODGOVOR: Ne. Obrazec izpolnijo in potrdijo ponudniki, ki oddajajo skupno ponudbo. Ponudniki, ki nastopajo samostojno ne izpolnjujejo in ne potrjujejo tega obrazca.

- Obrazec št. 3: Na obrazcu piše "Opomba: Obrazec izpolnijo in potrdijo ponudniki, ki oddajajo skupno ponudbo. Ponudniki, ki nastopajo samostojno ne izpolnjujejo in ne potrjujejo tega obrazca." V razpisni dokumentaciji na strani 7 pa zahtevate, da ponudnik predloži obrazec št. 3. Zani nas ali sedaj moramo predložiti izpolnjen in podisan obrazec v kolikor nastopamo samostojno. V kolikor bi podpisali ta obrazec po naši oceni ne bi bilo potrebno predložiti dodatnih dokazil katere zahtevate pod to točko (- ponudnik mora priložiti izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave tega javnega naročila;) ali moramo kljub temu priložiti izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

ODGOVOR: Omenjena opomba: “Obrazec izpolnijo in potrdijo ponudniki, ki oddajajo skupno ponudbo. Ponudniki, ki nastopajo samostojno ne izpolnjujejo in ne potrjujejo tega obrazca.”, je sestavni del obrazca 2. Za opombo obrazca 2 je obrazec 3, katerega sestavni del je opomba: “Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.«.

- Prosimo vas, dodatno pojasnilo glede dokazil v točki D v razpisni dokumentaciji na strani 9 ali vam moramo kljub temu, da podpišemo obrazec 5 in vam predložimo poblastila iz obraca 3 in 4 predložiti potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Po naši oceni tega ni ptorebno saj s podpisom obraza št. 5 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ustrezamo vsem navedenim točkam in imate tudi poobastila iz obrazca 3 in 4, da si te podatke po potrebi pridobite sami.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostanejo nespremenjene. Ponudnik mora priložiti potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

- Na strani 17. razpisne dokumentacije navajate, da je št.8 - ponudbeni obrazec. Zanima nas ali je to pomota saj je se na strani 37 navaja za ponudbo obrazec št. 10.

ODGOVOR: Gre za napako na strani 17 razpisne dokumentacije. Objavljen bo popravek.