Dosje javnega naročila 801527/2016
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.505,05 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

NMV1527/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.03.2016
JN002972/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.06.2016
JN801527/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2016
JN002972/2016-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.04.2017
JN002972/2016-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2017
JN002972/2016-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2017
JN002972/2016-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002972/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI021
Ig
Slovenija
Uroš Čuden
uros.cuden@obcina-ig.si
+386 12802300
+386 12802322

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročilo male vrednosti zajema storitve rednega vzdrževanja javne razsvetljave na obmocju Obcine Ig in storitve
prazničnega okraševanja v občini Ig.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 25.004,14 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV1527/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.03.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov: REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN NOVOLETNA OKRASITEV NA OBMOČJU OBČINE IG

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Litijska cesta 263
1261
SI021
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 52.958,23 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25.004,14 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2016