Dosje javnega naročila 003259/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava grafitnih drsalk za elektro lokomotive in elektromotorne vlake
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.004,20 EUR

JN003259/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2016
JN003259/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2016
JN003259/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2016
JN003259/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.11.2016
JN003259/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2016

    JN003259/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/160205/Nabava_grafitnih_drsalk_za_elektro_lokomotive_in_elektromotorne_vlake.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava grafitnih drsalk za elektro lokomotive in elektromotorne vlake
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava grafitnih drsalk za elektro lokomotive in elektromotorne vlake
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka TIP A ser. 342, 363
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava grafitnih drsalk za železniška vozila serije 342, 363
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka TIP B EMG 310
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava grafitnih drsalk za železniško vozilo serije 310
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka TIP C EMG 311, 312
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava grafitnih drsalk za železniška vozila serije 311, 312
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Drsalka 3KV TIP D ELOK 541
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava grafitnih drsalk za železniško vozilo serije 541
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2016   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2016   09:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za nabavo
Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana
Sejna soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2016   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2016   13:13
Spoštovani,

1. maksimalna dovoljena obraba drsalke (v mm z nosilcem), med vzdrževanjem je 24mm
1.a obratovalni pogoji v katerih vozi lokomotiva so zimski pogoji z verjetnostjo žleda , maksimalno obremenjeni težki tovorni vlaki na maksimalnem vzponu proge., Vožnja vlaka z dvema odjemnikoma toka je dovoljena samo v primeru žleda, sneženja in pri speljavi težkih tovornih vlakov.
1.b interval vzdrževanja lokomotive med kontrolnimi pregledi je 30.000 km kar pomeni 15.000km na en odjemnik toka.
1.c izračun mora upoštevati zgoraj navedene podatke in podatke navedene v tabeli 4. v razpisni dokumentaciji TIP D.

2. Navedba da morajo biti nosilci drsalk za TIP A za elok 342,363 je pravilna

3. Pri tehničnih zahtevah za grafitne drsalke za emg 310 gre za TIP B.

4. Če iz navedenih potrdil izhajajo vsi podatki, ki jih zahteva naročnik, ter so originali, potem lahko ponudnik dokazuje ustreznost svojih referenc tudi na drugih obrazcih oz. z drugimi potrdili.

5. Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. V točki 1.12 je prišlo do tiskarske napake. Merilo je samo eno in to je cena. Stavek se popravi tako, da se pravilno glasi: "Nato bo razvrstil dopustne ponudbe po merilu najnižja cena in izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo."

7. Naročnik bo skladno s točko a) 8.odst. 89. Člena izključil iz postopka oddaje javnega nročila ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje za izključitev in ne bodo izpolnjevali pogojev za sodelovanje. Nato bo razvrstil dopustne ponudbe po merilu (najnižja cena) in izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo.

7. II. V razpisni dokumentaciji ni informacij o pogajanjih, ker le teh ne bo.

7. III. V Razpisni dokumentaciji pod točko 2.20 Pravno varstvo izrecno piše: »Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za javno upravo.«


Lepo vas pozdravljam,

Sandi Mesarič
Sektor za nabavo
Slovenske železnice, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija