Dosje javnega naročila 001709/2016
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: 80 - Zdravila - pogajanja 2016
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)

JN001709/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 25.05.2016
JN001709/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.07.2016
JN001709/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.04.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001709/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI012
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: 80 - Zdravila - pogajanja 2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 131.550,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zdravil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe DirektiveRazlaga:
Naročnik je to javno naročilo oddal po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I, v nadaljevanju ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s petim odstavkom 32. člena ZJN-2.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001709/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.05.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IRIS d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI0
Nova Gorica
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija

Da
LENIS d.o.o.
Preloge 53
1211
SI0
Ljubljana - Šmartno
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 131.550,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 131.550,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Okvirni sporazum za dobavo blaga: 80 – Zdravila – pogajanja 2016 se sklene za obdobje od pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila do 31.12.2016 z naslednjimi ponudniki:

1. Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
3. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
4. Salus, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana,
5. Gopharm, d.o.o., Cesta 25. junija 1D, 5000 Nova Gorica,
6. Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana,
7. Lenis farmacevtika, d.o.o., Preloge 53, 1211 Ljubljana-Šmartno.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2016