Dosje javnega naročila 003351/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov Mestne občine Novo mesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.348,40 EUR

JN003351/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.07.2016
JN003351/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.10.2016
JN003351/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.10.2016
JN003351/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.10.2016

    JN003351/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI017
Novo mesto
Slovenija
mestna.obcina@novomesto.si
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939308
+386 73939208

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/160499/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA-Spletni_portali_MONM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov Mestne občine Novo mesto
Referenčna številka dokumenta: 430-18/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov MO NM.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48224000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
- vzpostavitev spletnih portalov MO Novo mesto, vključno s prenosom podatkov iz sedanjih portalov in vnosom novih vsebin:
• priprava koncepta postavitve spletne strani,
• programiranje, postavitev, oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek,
• vzpostavitev testnega delovanja portalov in izvajanje prilagoditev v testnem obdobju,
- gostovanje spletnih portalov na strojni opremi ponudnika ter vzdrževanje in zagotavljanje delovanja spletnih portalov MO Novo mesto za obdobje 60 mesecev od vzpostavitve.
Vrsta in obseg storitev ter zahteve naročnika so podrobneje razvidne iz naročnikove razpisne dokumentacije, in sicer poglavja »Opis predmeta naročila in zahteve naročnika«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
CMS2 točki

Cena – Ponder:
98 točk
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili razpisne dokumentacije naročnika.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2016   11:00
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov bovo morali komisiji naročnika preldožiti pisno pooblastilo za zastopanje naročnika na javnem odpiranju ponudb. Zakoniti zastopniki ponudnika pa se bodo morali predstaviti z osebnim dokumentom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2016   15:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo posredoval morebitna pojasnila glede razpisne dokumentacije ter odgovore na vprašanja interesentov najkasneje do 26.7.2016 do 15:00 ure, pod pogojem, da bodo postavljena pravočasno.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2016   12:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možno dobiti obrazce v Word obliki za namen lažjega izpolnjevanja?
Med razpisno dokumentacijo smo našli samo en PDF dokument.

Hvala!

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dokumentacijo v wordu na svoji spletni strani, www. novomesto.si, v rubriki Javna obvestila, pri objavi predmetnega javnega naročila.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 08.07.2016   08:37
VPRAŠANJE
Za referenco zahtevate postavitev in vzdrževanje spletnih portalov določenih kapacitet v določenem obdobju. Naše podjetje ima veliko takšnih referenc, kjer pa se ti spletni portali nahajajo pri naročniku v intranet okolju. Zato je tudi pri navedbi reference v vašem obrazcu težko navesti URI naslov takšnega portala. Ker gre za identično tehnologijo in uporabo kot vas zanima za ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnika smatramo da so takšne reference veljavne, vedar ne vemo, kaj naj vpišemo pod spletni naslov reference v vašem obrazcu.

ODGOVOR
Predmet javnega naročila so javne spletne strani, ki so vsem uporabnikom brez omejitev dostopne preko svetovnega spleta, zato bo naročnik za referenčno delo priznal samo tiste portale, ki ustrezajo pogojem iz poglavja Tehnična sposobnost - Pogoj 1 in so hkrati brez omejitev dostopni vsem uporabnikom javnega svetovnega spleta.
Intranetne strani delujejo v drugačnem okolju in nimajo enakih tehničnih zahtev kot internetne. Intranetne rešitve delujejo v varnih informacijskih okoljih in niso izpostavljene varnostnim grožnjam javnega omrežja, niso preizkušene na vseh možnih kombinacijah operacijskih sistemov in spletnih brskalnikov, niso predvidene za vse velikosti stacionarnih in mobilnih zaslonov, itd..., zato ne morejo predstavljati enakopravno referenčno delo v primerjavi z internetnimi stranmi.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 08.07.2016   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri referenčnem pogoju nas zanima ali gre za napako dnevnih obiskov, saj je številka glede na pričakovan obisk vašega portala zelo visoka. Zanima nas ali dejansko želite s tem referenčnim pogojem preverjati stabilnost strežnika na katerem bo gostovala vaša spletna stran? V tem primeru predlagamo, da spremenite referenčni pogoj, na način, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb postavil in vzdrževal najmanj tri spletne portale, ki so gostovali na njegovem strežniku z najmanj 3000 obiski na dan.

ODGOVOR
Naročnik želi pri referenčnih pogojih dobiti zagotovilo, da je ponudnik sposoben vzpostaviti sistem, ki bo ustrezal naročnikovim potrebam, vključujoč stabilnost in odzivnost strežnika in ponudnikove programske opreme, zato postavljeni pogoji ustrezajo trenutni dinamiki obiskov spletnih strani na portalih MONM. V postavljenem vprašanju in predlogu za spremembo referenčnih pogojev naročnik ne vidi utemeljitve, ki bi narekovala njihovo spremembo, zato naročnik referenčnih pogojev ne bo spremenil.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 11.07.2016   07:10
VPRAŠANJE
Glede na visoko referenco prosimo, če nam posredujete povezavo do statistike obiska trenutnega portala http://www.novomesto.si/si/.

ODGOVOR
Naročnik zaradi varnostnih razlogov ne more omogočiti javnega dostopa do analitičnih orodij sedanjih portalov,
lahko pa posreduje informacije, ki jih želijo ponudniki. V letih 2013, 2014 in 2015 je bilo skupaj obiskanih več kot 1.200.000 strani, v prvi polovici leta 2015 pa so v povpračju obiskali 1.400 strani na dan. Očitno je torej, da je naročnik referenčne pogoje postavil tako, da ustrezajo zgodovini obiskov in trenutni dinamiki obiskov na portalih naročnika.
Naročnik
Mo Novo mestoDatum objave: 11.07.2016   07:17
VPRAŠANJE
Glede pogoja "Tehnična sposobnost" - Reference nas zanima kaj pomeni kumulativno izpolnjevanje pogoja? Ali pravilno razumemo, da lahko partnerji izkazujejo vsak s svojo referenco in skupaj morajo imeti pokrito 365.000 ogledov strani letno oz. 1.000 dnevno?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na visoko referenco prosimo, če nam posredujete povezavo do statistike obiska trenutnega portala http://www.novomesto.si/si/.

ODGOVOR
Razumevanje ponudnika glede naročnikovih zahtev po referencah ni pravilno.
Kumulativno izpolnjevanje pogoja pomeni, da lahko partnerji skupaj izpolnijo zahtevo po 3 izvedenih referencah - to pomeni, da se lahko reference seštevajo (npr. trije partnerji in vsak izkaže 1 referenco z zahtevano vsebino), pri čemer pa mora vsaka izmed teh referenc izpolniti vse vsebinske zahteve naročnika.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 11.07.2016   07:32
VPRAŠANJE
Želeli bi preveriti kje je zakonska osnova za Pogoj glede neblokiranih transakcijskih računov? ZJN-3 je zelo jasen glede pogojev, ki jih narončik lahko določi za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobosti ponudnika. ZJN-3 v 76/5 določa:"Glede ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Naročnik lahko v ta namen zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti določen najnižji letni promet, vključno z določenim najnižjim prometom na področju, zajetem v javnem naročilu. Naročnik lahko poleg tega zahteva, da mu gospodarski subjekti predložijo informacije o svojih letnih računovodskih izkazih, ki izkazujejo na primer razmerje med sredstvi in obveznostmi."

Prosimo, da umaknete vaš pogoj glede BON obrazca, saj navedeni obrazec ponudniki predstavlja nepotreben strošek, poleg tega niti ni v skladu z veljavno zakonodajo.

ODGOVOR
ZJN-3 v 5. odstavku 76. člena določa, da "naročnik lahko v namen preveritve ekonomskega in finančnega položaja ponudnika zahteva ZLASTI (in ne "izključno" ali "le"), da imajo gospodarski subjekti določen najnižji letni promet....."
ZJN-3 nadalje v 6. odstavku 77. člena (dokazila) določa, da lahko naročnik kot dokazilo o ekonomskem in finančnem položaju gospodarskega subjekta zahteva, da slednji med drugim predloži tudi a) ustrezne bančne izpiske.... (kot je to poznal že ZJN-2). Bačni izpiski so že po ZJN-2 služili preverjanju stanja blokad ipd. na ponudnikovih poslovnih računih.
Glede na navedena določila ZJN-3 je naročnik mnenja, da je njegova zahteva po preveritvi neblokiranih poslovnih računov v skladu z ZJN-3 in je v razpisni dokumentaciji kot dokazilo zahteval ALI potrdilo banke ALI ustrezni BON obrazec. Ponudniku torej ni potrebno predložiti BON obrazca, zahteva pa se ustrezni bančni izpisek.
Naročnik
MO Novo mesto

Datum objave: 11.07.2016   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V postopku so predvidena tudi pogajanja. Nejasno pa je, ali bo naročnik za podane popuste v okviru pogajanj izvedel neke vrste ponovno odpiranje podanih popustov?

Prosimo, da opišete na kakšen način bo zagotovljeno enakopravno obravnavanje ponudnikov v okviru postopka pogajanj od trenutka podaje dodatnih popustov do seznanitve vseh ponudnikov s popusti.

ODGOVOR
Vprašanje je nerazumljivo.
Naročnik je podrobno opisal postopek pogajanj v Povabilu k oddaji ponudbe.
Vsi sodelujoči ponudniki pri pogajanjih bodo takoj seznanjeni s popusti s tem, ko jih bo strokovna komisija naročnika prebrala na zapisnik, ki bo vsem prisotnim tudi vročen. Za ponudnike, ki se pogajanj ne bodo udeležili, bo naročnik štel, da je njihova ponudbena cena iz osnovne ponudbe tudi končna ponudbena cena.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 11.07.2016   13:17
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali bodo ponudniki oddali popuste v zaprtih kuvertah, nato pa bo narončik izvedel neke vrste "odpiranje ponudb" in pred vsemi ponudniki odpiral kuverte ter bral popuste?

ODGOVOR
Kot je naročnik že predhodno objasnil, je protokol pogajanj natančno opisan v Povabilu k oddaji ponudbe (str. 4 in str. 5 v razpisni dokumentaciji naročnika).
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 13.07.2016   09:10
VPRAŠANJE
Glede na to, da statistike ne morete objaviti iz varnostnih razlogov naj vas opozorimo, da število obiskanih strani ni enak pojem kot število obiskov portala.

Torej ali štejete 1 obisk je 1 IP?

In kot drugo, na spletni povezavi http://www.novomesto.si/si/ imate povezave do drugih portalov, ki imajo tudi ločeno domensko ime. Verjamemo, da imate takšno število obiskanih STRANI, kot ste navedli, za vse portale skupaj, torej http://www.novomesto.si/si/, http://prostor.novomesto.si/si/obcinski-prostorski-akti/, http://ks.novomesto.si/si/ itn. Nikakor pa ne samo za domeno novomesto.si! In v kolikor je število za vse povezane portale, nas zanima ali boste kot ustrezno referenco šteli tudi enakovredno rešitev (npr. glavna domena in nato povezave na vsa druga domenska imena v lasti istega naročnika)?

Preprečani smo namreč, da na domeni novomesto.si nimate 1000 obiskov (1000 IP številk dnevno). Predlagamo, da ne postavljate nesorazmernih pogojev, namreč vaš obsega lahko izpolni marsikateri ponudnik. Še zlasti pa ne tri takšne reference. Že ena je v primerjavi z domeno novomesto.si nesorazmerna.ODGOVOR
Odgovor:
V poglavju Tehnična sposobnost - pogoj 1 naročnik jasno določa, da za referenčno delo štejejo "ogledi strani" (dodajamo tudi analogen angleški izraz: "page views") in nobeno drugo štetje, ki jih lahko omogočajo analitični programi. Tak pristop je najbolj primeren za ugotavljanje tehnične usposobljenosti ponudnikovega sistema, saj vsaka zahteva po ogledu spletne strani povzroči odziv ponudnikovega sistema in prenos podatkov, ne glede na to, kolikokrat si uporabnik ogleda isto stran znotraj iste seje in ne glede na to, s katerega IP naslova pride zahteva po ogledu strani.
Naročnik z vso odgovornostjo zagotavlja, da je že v letu 2012 samo portal novomesto.si imel v povprečju več kot 1.000 ogledov strani na dan, število pa se je vsako leto še povišalo in bi naročnik popolnoma upravičeno lahko postavil tudi višje zahteve. Zato bo naročnik štel za ustrezna referenčna dela samo tiste spletne portale, ki na enem spletnem naslovu ustrezajo pogojem in ne seštevke več portalov istega naročnika.
Zahteva, da mora ponudnik predstaviti tri refrenčna dela, je običajna v postopkih javnega naročanja.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 14.07.2016   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo vprašanje glede priloge obrazcu št. 3. Pri predzadnji točki je navajate, da moramo biti kadrovsko in tehnično sposobni izvesti predmetno javno naročilo.... in sicer da razpolagamo z najmanj 3 delavci z izobrazbo ravni vsaj 6/2 naravoslovne tehnične smeri... Zanima me kaj je potrebno priložiti kopije diplom ali morda kako potrdilo iz zavoda za zaposlovanje?

V naprej lepa hvala za odgovor.

Pozdrav,
Branka Baržić

ODGOVOR
Kot je razvidno iz zahtev naročnika iz dokumentacije o izvedbi postopka (Tehnična sposobnost - POGOJ 2: Kadrovske zahteve) je ponudnik dolžan priložiti k podpisani Krovni izjavi še lastni Seznam kadra z navedbo strokovne izobrazbe. Naročnik pa si pridrži pravico pridobiti dodatna dokazila glede izpolnjevanja referenčnih zahtev - lahko pa taka dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogoja, ponudnik že priloži k ponudbi.
Naročnik
Mo Novo mestoDatum objave: 19.07.2016   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Nekatere stranke ne želijo izkazati vrednosti pogodb, kaj storiti v tem primeru?


ODGOVOR
Naročnik zahteva podatke glede izvedenih referenčnih del, kot je to razvidno iz dokumentacije naročnika.
Ponudnik lahko dele ponudbene dokumentacije, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z določili ZGD in bi njihovo razkritje nepooblaščenim osebam pomenilo škodo za gospodarski subjekt, označi kot poslovno skrivnost v skladu z določili ZGD in 35. členom ZJN-3.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 21.07.2016   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri zahtevah za gostovanje je pogoj, da ima informacijsko okolje, v katerem gostujejo spletne vsebine naročnika, pridobljen in veljaven certifikat po standardu ISO/IEC 27001:2013.
Če se strežniki/informacijsko okolje, na katerih planiramo gostovanje vsebin, nahajajo pri zunanjem ponudniku, ali to pomeni, da mora imeti ta ponudnik certifikat (ali tudi mi)?

ODGOVOR
Ne zahteva se, da ima ponudnik veljaven certifikat za svoje informacijsko okolje, če bodo spletni portali gostovali v informacijskem okolju zunanjega ponudnika.
Mora pa za svoje informacijsko okolje imeti veljaven certifikat zunanji ponudnik.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 21.07.2016   13:06
VPRAŠANJE
Koliko različnih tipov novic obstaja?

Ali se zahteva, da se vsi portali urejajo z enega mesta (enega CMS-ja)?

Ali je zahteva, da se novice vnesejo samo enkrat in se prikazujejo na poljubno izbranih portalih?

Navajate, da mora biti spletno mesto prilagojeno uporabnikom s posebnimi potrebam. Ali gre za standard AA?. S katerim validatorjem boste preverili skladnost izvedbe?

Ali lahko bolj natančno opišete funkcijo spletnega plačevaje (procesi). Pri katerih procesih/dokumentih je predvideno? Kakšni so natančni postopki? Ali se zahteva digitalni podpis?

Pri sklopu »Sodelujete« so navedene pobude občinskim svetnikom ter volitve in referendumi. Ali gre tukaj za enostaven obrazec ki se pošlje na e-pošto ali je proces pretoka dokumentov bolj kompleksen (stanje, da je vidno ostalim občanom…)?

Na kakšen način nam boste zagotovili arhiv novic in ostale vsebine za vnos (po naši oceni cca 11.500 strani)? Ali lahko priskrbite dostop do baze ali izvoz csv datoteke?

Ali se pri aktivni karti mesta lahko uporabi zgolj »Google Maps« zemljevid in se tam označijo lokacije s povezavami?

Prostorski akti - interaktivni zemljevidi. Ali gre samo za »embed« ali je obseg dela večji?

Ali je prenova strani http://visitnovomesto.si/ tudi del razpisa?

Revije – ali se zahteva lasten pregledovalnik PDF-jev (brez morebitnih stroškov tretjih ponudnikov) ali se lahko uporabi katerikoli?

zemljevid.novomesto.si: ali je ta zemljevid lahko enostavni prenos (na nov CMS) ali je to rešitev potrebno razviti na novo? Ali je v ozadju zemljevida posebna, ločena administracija (ali je se ureja preko CMS-ja)?


ODGOVOR
1) Dva tipa - klasična novica z naslovom, možnostjo podnaslova oz. kratkega povzetka, tekstom in možnostjo dodajanja različnih datotek ter medijev (fotografija, video) k novici; ter novica - napoved dogodka z rubrikami: kdaj, kaj, kje, opisom, povezavami in različnimi mediji.
2) Da.
3) Da. Povezanost vpisov med portali je pomembna.
4) Izhodišče standardov se nahaja na naslednjih povezavah: https://www.w3.org/WAI/ in https://europa.eu/abouteuropa/accessibility/index_sl.htm .
5) Ker se je v času od objave obvestila o predmetnem javnem naročilu odprla možnost, da občina za elektornske upravne postopke uporabi državni portal e-uprava, naročnik umika zahtevo iz poglavja Zahteve in funkcionalnosti (stran 25): "-omogočiti je potrebno možnost opremljanja podstrani (v kazalu Vloge) z možnostjo varnega spletnega plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami;" Te zahteve izvajalcu ne bo treba izpolniti.
6) Gre zgolj za neposredno komuniciranje preko e-pošte do svetnikov.
7) Sedanje vsebine so shranjene v podatkovni zbirki MS SQL 2005. Naročnik bo izvajalcu ob začetku del izročil vse podatke.
8) V opisu predmeta naročila (v točki IX. Zemljevid občine (zemljevid.novomesto.si)) je določilo, da ponudnik lahko pod enakimi pogoji ponudi rešitev tudi na katerem od drugih ponudnikov spletnih zemljevidov.
9) Na spletne strani, kjer so vgrajeni zemljevidi, je potrebno vgraditi vtičnike z ustreznimi začetnimi nastavitvami. Prikazane vsebine se črpajo s portala www.geoprostor.net, zato vnos in urejanje teh vsbein nista predmet tega javnega naročila.
10) Ne.
11) Uporabi se lahko poljuben spletni pregledovalnik PDF datotek. Če ponudnik uporabi rešitev, ki ni brezplačna, mora pri ponudniku te rešitve sam poskrbeti za pravico uporabe te rešitve in ceno uporabe vključiti v ponudbeni predračun. Naročnik dodatnih stroškov iz tega naslova ne bo priznal.
12) Naročnik bo, tako kot za druge portale, tudi za zemljevid.novomesto.si izvajalcu posredoval podatke o trenutnem stanju. Kot je bilo že navedeno, naročnik zahteva, da se vsi portali urejajo z enega mesta (z enega CMS-ja).
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 21.07.2016   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V dokumentaciji v razdelku ZAHTEVE IN FUNKCIONALNOSTI je navedena potreba po opremljanju podstrani z možnostjo varnega spletnega plačevanja. Kaj točno se bo plačevalo? Ali ta funkcionalnost v obstoječem portalu že obstaja in na katerem mestu?
2. Katere vsebine natančneje so mišljene za prenos iz starih strani na novo? Iz izkušenj je prenos vsebin velikokrat kritična točka izvedbe, predvsem zaradi nenznane oz. nekompatibilne strukture podatkovne baze obstoječih vsebin z novo strukturo.
3. Ali podstran zemljevidi.novomesto.si lahko ostane taka kot je ali zahtevate spremembe oz. prenovo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Ker se je v času od objave obvestila o predmetnem javnem naročilu na portalu JN odprla možnost, da občina za elektronske upravne postopke uporabi državni portal e-uprava, naročnik umika zahtevo iz poglavja Zahteve in funkcionalnosti (stran 25): "-omogočiti je potrebno možnost opremljanja podstrani (v kazalu Vloge) z možnostjo varnega spletnega plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami;". Te zahteve izvajalcu ne bo treba izpolniti.
2. Prenesejo se naslednje vsebine, ki zajemajo podatke iz podatkovne zbirke MS SQL 2005:
- vse objave na portalih: Prostorski portal, Krajevne skupnosti, Kronist, Zemljevid občine in Revija Rast;
- s portala novomesto.si se prenesejo: novice, javna obvestila in aktualno na portalu mestna občina (ki se združijo v novice), dogodki, seje in gradiva občinskega sveta,
- pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
Prenesejo se podatki Dolenjski uradni list, Upravni postopki in ostali podatki, ki so izrecno navedeni v opisu predmeta naročila.
3. Z vidika uporabnikov lahko podstran ostane taka, kot je.
Naročnik
MO Novo mesto


Datum objave: 22.07.2016   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas še sledeče:

1. Ali je ISO/IEC 27001:2003 zahtevan (nujen) pogoj za prijavo na ta razpis?
2. Kako dokazuješ lasten CMS? Ali je tudi prilagojen odprtokodni sistem mišljen kot "lasten" CMS?
3. Po kakšnem ključu bo naročnik izbral vabljene ponudnike na neposredna pogajanja? Ali bodo to prvi trije, prvih pet ali prvih deset ponudnikov z najvišjim številom točk?
ODGOVOR

1. Ali je ISO/IEC 27001:2003 zahtevan (nujen) pogoj za prijavo na ta razpis?

Da.

2. Kako dokazuješ lasten CMS? Ali je tudi prilagojen odprtokodni sistem mišljen kot "lasten" CMS?

Naročnik bo priznal lasten CMS, če je razlika med prilagojenim in originalnim odprtokodnim sistemom več kot 20% kode pogona (engine) odprtokodnega sistema.
Razlika se ugotavlja s standardnim orodjem DIFF (https://en.wikipedia.org/wiki/Diff_utility).
Izvajalec predloži izjavo o lastnem razvoju na temelju odprtokodne rešitve, naročnik pa lahko zahteva izvorno kodo in preveri razliko.

3. Po kakšnem ključu bo naročnik izbral vabljene ponudnike na neposredna pogajanja? Ali bodo to prvi trije, prvih pet ali prvih deset ponudnikov z najvišjim številom točk?

Postopek pogajnj je natančno opisan v razpisni dokumentaciji na strani 4.Datum objave: 22.07.2016   14:38
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

dovolite vprašanje glede priloge obrazcu št. 3. Ali je predpisano, v kakem razmerju je izvajalec s 3 delavci z izobrazbo ravni vsaj 6/2? Polovični delovni čas, polni delovni čas, pogodbeno? Ali lahko tu štejemo tudi 7. stopnjo ekonomske smeri?
ODGOVOR

Ponudnik mora izkazati, da je zahtevani kader pri njem ali v rednem delovnem razmerju, ali pa z njim sodeluje na podlagi civilnopravnega pogodbenega razmerja.
Naročnik nima zahtev glede obsega delovnega časa, vendar bo moral izbrani izvajalec izvajati predmet javnega naročila v obsegu in v rokih, kot jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik 7. stopnjo ekonomske smeri ne bo štel kot ustrezne izobrazbe delovnega kadra.
Datum objave: 22.07.2016   14:42
VPRAŠANJE
Referenca zahteva pogodbeno vrednost. Glede na to, da v referenci vrednost ni pogoj ali lahko v podatku o vrednosti pogodbe vnesemo “Poslovna skrivnost”, saj je pogodbena vrednost med name in partnerjem po sklepu partnerja poslovna skrivnost in je ne smemo razkriti?

ODGOVOR
Ponudnik mora v pripravljeni obrazec vnesti vse podatke, kot jih zahteva naročnik, pri tem lahko referenčno potrdilo označi kot poslovno skrivnost. Naročnik je pri prregledu ponudb in ravnanju s ponudbami zavezan ravnati skrbno in varovati podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, razen tistih podatkov, ki so po ZJN-3 javni.
Datum objave: 22.07.2016   14:45
VPRAŠANJE
V refrenci zahtevate 365.000 ogledov letno, in sicer v letih 2013-2015? Ali je mišljeno letno povprečje, torej če je bil sistem vzpostavljen šele leta 2014 in je imel 1,5 MIO ogledov v 2015, je to že dovolj? Če ne, ali je ustrezna referenca, če ima sistem dovolj ogledov v letih 2014, 2015 in 2016, če je bil vzpostavljen šele v 2014 in še vedno deluje (ni namreč razloga da ne bi upoštevali aktualnješih podatkov, če obstajajo)?

ODGOVOR
Referenčno obdobje je predpisano z b) točko 8. odstavka 77. člena ZJN-3 in gre za zadnja tri poslovna leta - poslovno leto 2016 še ni zaključeno. Naročnik v tem delu svojih zahtev ne bo spreminjal.
Datum objave: 25.07.2016   13:10
VPRAŠANJE
Gostovanje imamo urejeno pri ponudniku po standardu ISO27001, vendar za več projektov (ne zgolj za predvidenega). Ali pravilno razumemo, da tak ponudnik ni podizvajalec, saj z našo ponudbo vam niti ni seznanjen niti ga to ne zanima?

ODGOVOR
Da, pravilno razumete, da tak ponudnik ni podizvajalec. V dvomu si naročnik pridržuje pravico pridobiti dokazila, da ima informacijsko okolje tega ponudnika pridobljen in veljaven certifikat po standardu ISO/IEC 27001:2013.Datum objave: 25.07.2016   13:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1) Zapisali ste, da se izhodišče standardov nahaja na naslednjih povezavah: https://www.w3.org/WAI/ in https://europa.eu/abouteuropa/accessibility/index_sl.htm.

Potem govorimo, natančno gledano, o teh zahtevanih funkconalnostih?
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/#guidelines

Katero stopnjo zahtevnosti (level A, AA, AAA) je potrebno upoštevati?

2) Ali mora biti obrazec št.5 (Potrdilo o dobro opravljenem delu) originalen, ali nam stranka lahko pošlje PDF/skenirano?

ODGOVOR

1) Spletne strani morajo ustrezati zahtevam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, stopnja zahtevnosti A
(https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/#guidelines).
Naročnik bo ustreznost zahtevam preveril na enega od načinov, ki so predvideni pri posameznem ukrepu (How to Meet) na tej spletni strani.
Na portal zemljevid.novomesto.si funkcionalnosti po WCAG ni potrebno vgraditi.
Vsebine, ki se bodo prenesle iz arhiva sedanjega portala, ne bo treba opremiti z vsebinami po WCAG.
Zahteve veljajo le za vsebine, ki bodo objavljene na novo.

2) V ponudbeno dokumentacijo lahko priložite skenirano potrdilo obrazec št. 5. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku preverjanja ponudb naknadno zahteva tudi originalni dokument.

Naročnik
Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 25.07.2016   13:16
VPRAŠANJE
Izobrazba kadrov: ali stopnja magisterij informacijsko-upravljalskih znanosti (raven 8) ustreza vašemu pogoju?

ODGOVOR

Da, naročnik bo izobrazbo magisterij informacijsko - upravljalskih znanosti štel za ustrezno.

Naročnik
Mestna občina Novo mestoDatum objave: 26.07.2016   05:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali za strežniško okolje zadostuje certifikat ISO 9001?

ODGOVOR

Ne.

Naročnik
Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 26.07.2016   05:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo vprašanje glede naslednjega kriterija:

Lasten uredniški vmesnik predstavlja višjo stopnjo inovacije, lastnik kode lažje izdela specifične nadgradnje in ustrezno reagira na morebitne nove varnostne grožnje, ki se lahko pojavijo v obdobju vzdrževanja portala. Ponudniki, ki uporabljajo uredniške sisteme tretjih oseb, za odpravo tovrstnih pomanjkljivosti ne morejo jamčiti v enaki meri.

Z zgornjimi trditvami se ne strinjamo in prosimo za razmislek o umiku tega kriterija pri dodeljevanju točk za inovativnost podjetja. Kot inovativnost podjetja bi mogoče raje šteli (mednarodne nagrade) ali objavljene rešitve, kot so uspešne spletne strani ali aplikacije.

Menimo, da so najboljši odprtokodni sistemi (kot sta Drupal in Wordpress) primernejši za primer uporabe, kot ga potrebuje MO NM, naštevamo nekaj prednosti odrtokodnega CMSa glede na lastni (zaprtokodni) sistem na primeru Wordpressa:

Wordpress razvija skupina sestavljena iz vodje projekta, petih glavnih razvijalcev in osmih razvijalcev jedrnega sistema[1]. Tej skupini razvijalcev je treba prišteti še prispevkarje, ki popravke pošiljajo občasno[2], dokumentacijsko ekipo[3] in ekipo zadolženo za videz[4]. Tako velika ekipa se hitro odzove na poročila o hroščih (o katerih lahko poročajo uporabniki sami[5], saj je koda odprta) in tako skrbi za varnost ter nemoteno delovanje več deset milijonov namestitev Wordpressa[6].

> Zelo malo verjetno je, da bi v Sloveniji obstajala ekipa, ki bi toliko virov namenjala le vzdrževanju lastnega CMS-ja in pisanju dobre dokumentacije. Zaprt sistem še ne pomeni večje varnosti glede na odprtega, kar se lepo vidi na tisočih hroščih/virusih, ki so na voljo za Microsoft Windows.

Wordpress ponuja tudi dobro dokumentiran sistem za vgradnjo vstavkov (Plugin API[7]), za katerega je na voljo na desettisoče brezplačnih vstavkov[8] združljivih s komercialnimi načini uporabe, ki pohitrijo razvoj in poenostavijo dodajanje novih zmožnosti.

> V kolikor lasten CMS še nima zbirke vstavkov, jih je treba na novo spisati in prilagoditi za naročnika. To zahteva določen čas za razvoj in seveda finančni vložek.

> Svetovni splet in z njim povezane tehnologije se razvijajo tako hitro da manjša ekipa ob rednih projektih, težko skrbi za sledenje najnovejšim trendom in razvoju.

Odprtost kode Wordpressa in njegova licenca omogočata, da sistem preživi tudi, če se matično podjetje odloči ustaviti razvoj ali preneha s poslovanjem zaradi kakršnegakoli razloga. Določeni vstavki ponujajo tudi uvoz/izvoz podatkov iz/v druge sisteme CMS, kar močno poenostavi prehod.

> Lastni sistem CMS najbrž nima takšnih širokih možnosti za izvoz/uvoz, saj bi bilo to predrago za razvoj in kasnejše vzdrževanje. Prehod iz lastnega sistema CMS na drugega je lahko tako dražji in traja dlje, še posebej, če je sistem slabo dokumentiran. Ker lahko licenca omejuje razvoj lastnega sistema na ekipo, ki ga je razvila, je naročnik potem zaklenjen na uporabo izdelkov le enega podjetja, kar verjetno ni v interesu nobenega naročnika.


Povezave iz besedila:

[1] https://make.wordpress.org/core/handbook/about/organization/#the-wordpress-core-team

[2] https://make.wordpress.org/core/handbook/about/organization/#core-contributors

[3] https://make.wordpress.org/core/handbook/about/organization/#documentation

[4] https://make.wordpress.org/core/handbook/about/organization/#ux-and-design

[5] https://make.wordpress.org/core/reports/

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress

[7] https://codex.wordpress.org/Plugin_API

[8] https://wordpress.org/plugins/
ODGOVOR

Vdori v WordPress so dobro dokumentirani na https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress#Vulnerabilities .
Naročnik vztraja pri svojem mnenju o lastnem uredniškem vmesniku
in razpisno dokumentacijo ne bo spremenil.

Naročnik
Mestna občina Novo mestoDatum objave: 26.07.2016   11:27
VPRAŠANJE
Podvprašanje na odgovor Datum objave: 22.07.2016 14:45

Interpretirate zakon v smislu, da če je nekdo zgradil hišo v letu 2016, gradnja ni ustrezna, ker je pač v poslovnem letu 2016, le-to pa se še ni zaključilo – navedeno je nesmiselno, če je gradnja izvedena. Podobno je z ogledi – če ima spletna stran v letošnjem letu že preko 1 MIO ogledov je nepomembno ali se je poslovno leto že zaključilo ali ne – manj jih ne more imeti. Ali boste torej upoštevali tudi leto 2016, če je pač ustrezno? Vi namreč omejujete, da reference morajo biti stare že od leta 2013, zakon pa predvideva kadarkoli v »zadnjih treh letih«…

ODGOVOR

Naročnik dopušča, da za referenčno obdobje poleg poslovnih let 2013, 2014 in 2015 enakovredno štejejo tudi tri 12-mesečna obdobja: (vključno) julij 2013 do (vključno) junij 2014, julij 2014 do junij 2015 in julij 2015 do junij 2016.
Naročnik bo priznal tista referenčna dela, ki so imela prvih dveh 12-mesečnih obdobjih vsaj 365.000 ogledov strani, v zadnjem 12-mesečnem obdobju pa vsaj 366.000 ogledov strani (zaradi prestopnega leta 2016 je en dan več).
V vseh primerih naročnik zahteva, da je bilo pogodbeno razmerje pri posameznem referenčnem delu vzpostavljeno vse dni v izbranem 36 mesečnem referenčnem obdobju.
Če je za referenčno delo izbrano delo v zadnjih treh 12-mesečnih obdobjih, na obrazcu št. 5, Potrdilo o dobro opravljenem delu, v vrstici "število ogledov strani na portalu v letih" referenčni naročnik pri vrstici "2013" pri navedbi števila ogledov v oklepaju (računalniško ali ročno) pripiše še obdobje "(julij 2013 do junij 2014)", pri vrstici "2014" pri navedbi števila ogledov v oklepaju pripiše še obdobje "(julij 2014 do junij 2015)" in pri vrstici "2015" pri navedbi števila ogledov v oklepaju pripiše še obdobje "(julij 2015 do junij 2016)".

Datum objave: 26.07.2016   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri ugotavljanju tehnične sposobnosti navajate "Ponudnik je v zadnjih treh poslovnih letih (2013, 2014 in 2015) uspešno izvedel vzpostavitev in izvajal vzdrževanje vsaj 3 (treh) spletnih portalov, pri čemer je imel v tem obdobju vsak portal vsaj 365.000 ogledov strani letno, kar pomeni povprečno vsaj 1.000 ogledov spletnih strani na pripadajočem portalu na dan.
Naročnik bo štel kot ustrezno referenco tudi referenco, pri kateri obdobje vzdrževanja presega to triletno obdobje, če se je storitev vzdrževanja izvajala v zahtevanem obdobju in izpolnjuje druge zahteve naročnika"

1) Ali to pomeni, da je vzpostavitev portala morala biti izvedena pred tem obdobjem (2013-2015) in se zahteva (cela) 3 leta vzdrževanja v tem obdobju?
2) Kaj naj upoštevamo pod pogodbeno vrednost reference- izvedbo, vzdrževanje, gostovanje ali seštevek vsega?

ODGOVOR

1. Naročnik zahteva, da je bilo pogodbeno razmerje pri posameznem referenčnem delu vzpostavljeno vse dni v referenčnem obdobju.
2. Vpiše se vrednost vseh istovrstnih pogodbenih del.

Naročnik
Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 26.07.2016   12:29
VPRAŠANJE
Podvprašanje na odgovor Datum objave: 22.07.2016 14:45

Interpretirate zakon v smislu, da če je nekdo zgradil hišo v letu 2016, gradnja ni ustrezna, ker je pač v poslovnem letu 2016, le-to pa se še ni zaključilo – navedeno je nesmiselno, če je gradnja izvedena. Podobno je z ogledi – če ima spletna stran v letošnjem letu že preko 1 MIO ogledov je nepomembno ali se je poslovno leto že zaključilo ali ne – manj jih ne more imeti. Ali boste torej upoštevali tudi leto 2016, če je pač ustrezno? Vi namreč omejujete, da reference morajo biti stare že od leta 2013, zakon pa predvideva kadarkoli v »zadnjih treh letih«…

ODGOVOR

Naročnik dopušča, da za referenčno obdobje poleg poslovnih let 2013, 2014 in 2015 enakovredno štejejo tudi tri 12-mesečna obdobja: (vključno) julij 2013 do (vključno) junij 2014, julij 2014 do junij 2015 in julij 2015 do junij 2016.
Naročnik bo priznal tista referenčna dela, ki so imela prvih dveh 12-mesečnih obdobjih vsaj 365.000 ogledov strani, v zadnjem 12-mesečnem obdobju pa vsaj 366.000 ogledov strani (zaradi prestopnega leta 2016 je en dan več).
V vseh primerih naročnik zahteva, da je bilo pogodbeno razmerje pri posameznem referenčnem delu vzpostavljeno vse dni v izbranem 36 mesečnem referenčnem obdobju.
Če je za referenčno delo izbrano delo v zadnjih treh 12-mesečnih obdobjih, na obrazcu št. 5, Potrdilo o dobro opravljenem delu, v vrstici "število ogledov strani na portalu v letih" referenčni naročnik pri vrstici "2013" pri navedbi števila ogledov v oklepaju (računalniško ali ročno) pripiše še obdobje "(julij 2013 do junij 2014)", pri vrstici "2014" pri navedbi števila ogledov v oklepaju pripiše še obdobje "(julij 2014 do junij 2015)" in pri vrstici "2015" pri navedbi števila ogledov v oklepaju pripiše še obdobje "(julij 2015 do junij 2016)".

Opomba: S tem odgovorom naročnik tudi spreminja odgovor na vprašanje z dne 22.07.2016 ob 14:45.

Naročnik
Mestna občina Novo mesto