Dosje javnega naročila 902233/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.823.567,56 EUR

JN2233/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2016
JN000020/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2016
JN000425/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN003749/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.07.2016
JN003749/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2016
JN003749/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003749/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 14788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-37/16; Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0242) v km 1,800 in rekonstrukcija železniškega podvoza (MB0243) v km 2,020 v Vuhredu na R3-704/1353
Referenčna številka dokumenta: 43001-42/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0242) v km 1,800 in rekonstrukcija železniškega podvoza (MB0243) v km 2,020 v Vuhredu na R3-704/1353
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.796.544,08 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 1353 cesta R3-704 Radlje - Ribnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0242) v km 1,800 in rekonstrukcija železniškega podvoza (MB0243) v km 2,020 v Vuhredu na R3-704/1353
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN2233/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.07.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SGP POMGRAD d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.524.590,16 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.796.544,08 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2016