Dosje javnega naročila NMV4308/2015
Naročnik: NEK d.o.o. 
Storitve: Inženirske storitve
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV4308/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2015
NMV6482/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.10.2015
    NMV6482/2015 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Inženirske storitve

Datum objave: 12. 10. 2015
Številka objave: NMV6482/2015


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV4308/2015, Storitve: Inženirske storitve; datum objave: 14. 7. 2015 (NMV1)
Naročnik: NEK d.o.o., Vrbina 12, SI-8270 Krško, kontakt: Nabava, tel.: +386 748802743, telefaks: +386 748802528, e-pošta: tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: NEK d.o.o., Vrbina 12, Kontakt: Nabava, SI-8270 Krško.
Tel. +386 748802743. Telefaks +386 748802528. E-pošta tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti v NE Krško s področja instrumentacije in kontrole za leti 2016 in 2017
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71300000 (Inženirske storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV4308/2015 z dne 14. 7. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 10. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 22. 9. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: Institut za elektroprivredu i energetiku, d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 159900 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 154920 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA