Dosje javnega naročila 003447/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA 20 KV PRIMARNE IN SEKUNDARNE OPREME ZA RP 20 KV BILJE I
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.999,47 EUR

JN003447/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.07.2016
JN003447/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2016
JN003447/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2016
JN003447/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003447/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/160774/19_PRIMARNA_IN_SEKUNDARNA_OPREMA_RP_BILJE1.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA 20 KV PRIMARNE IN SEKUNDARNE OPREME ZA RP 20 KV BILJE I
Referenčna številka dokumenta: 19-B /NMV/ 2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava primarne in sekundarne opreme za RP 20 kV BiljeI. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava primarne in sekundarne opreme za RP 20 kV BiljeI. Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 110
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.08.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.10.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.08.2016   10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2016   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
a bi bilo možno, da bi zaradi poletnih dopustov podaljšali rok za oddajo ponudbe.
Hvala in
lep pozdrav.

ODGOVOR št. 1
Rok za oddajo ponudbe ne bo podaljšan.
Datum objave: 15.07.2016   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko namesto SF6 odklopnika uporabimo tudi zračni ali vakumski odklopnik.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR št. 2
Možno je ponuditi vakumski odklopnik
Datum objave: 15.07.2016   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko kot referenco za dobavo primarne opreme priložimo refrenco za dobavo opreme istega proizvajalca, kot je ponujeni, a
z nižjim napetostnim nivojem od 20 kV.
Lep pozdrav in hvala za odgovor.

ODGOVOR št.3
Velja samo referenca na napetostnem nivoju 20 kV.
Datum objave: 15.07.2016   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo da v razpisni dokumentaciji priložite tudi blok shemo vodenja.
Lep pozdrav

ODGOVOR št.4
Naročnik blok sheme nima, zato mora ponudnik narediti ponudbo skladno z zahtevami/opisom v razpisni dokumentaciji, kjer je definiran obseg dobave. Ponudnik bo moral, v kolikor bo izbran, blok shemo izdelati v fazi projekta PZI, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 19.07.2016   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V tehničnih specifikacijah je zahtevana posebna celica z NIT. Vsi vodlini svetovni proizvajalci imajo na voljo rešitev, ko se NIT na zbiralke priključi po plug-in principu prek ločilnika kar v vodni celici. Edina vsebinska razlika od zahteve v razpisu je v tem primeru neuporaba varovalke za NIT, ki pa glede na uporabo oklopljenih plug-in NIT v GIS celicah, ki se množično proizvajajo in dobavljajo pri vseh vodilnih proizvajalcih, očitno ne prinaša vsebinskih prednosti. Zato predlagamo, da se dovoli uporaba oklopljenih NIT povezanih na zbiralke v vodni celici prek ločilnika, ki omogoča menjavo NIT med obratovanjem. S tem se tudi prihrani ena celica.

2. V SF6 celicah po svetu se praktično praviloma uporablja tropoložajni bremenski ločilnik z ozemljitvenimi noži. Odklopnik se namesti ali na kabelsko, ali na zbiralčno stran, pač glede na zahtevane pogoje ozemljevanja kabla. Predlagamo, da se dovoli takšna konfiguracija, pri tem pa se ohrani praksa po neposrednem ozemljevanju kabla/voda z ozemljitvenimi noži brez drugih stikalnih elementov v tem tokokrogu, kar je tudi sicer praksa v vaši distribuciji.

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR št.5

1. Odgovor:

Naročnik glede na svojo dolgoletno prakso vgradnje napetostnih merilnih transformatorjev vztraja na rešitvi z ščitenjem napetostnega merilne transformatorja z varovalkami. To vrstna rešitev zagotavlja večjo varnost in zanesljivost.

2. Odgovor:

Naročnik ostaja pri rešitvi kot je navedena v razpisni dokumentaciji. Glede na to da gre v obravnavanem primeru za RP so takšne celice bolj zanesljive.
Datum objave: 20.07.2016   07:44
VPRAŠANJE
Dober dan!
V zvezi z razpisom za primarno in sekundarno opremo za RP BIlje imamo za naročnika naslednje vprašanje:
V NN razvodu se zahteva varovalke s serijsko komunikacijo. Naveden je kot primer izdelek podjetja Schneider.
Rešitev je sicer verejtno tehnološko zanimiva za razne NN stikalne plošče v industriji, ne vidimo pa nobene prednosti za ta
konkretni primer, saj gre za elektroenergetski objekt, kjer je komunikacija na nivoju postaje po standardu IEC61850
na mnogo višjem nivoju, kot zahtevana serijska komunikacija. Hkrati sistem ne pokriva opremljanja dogodkov s časom na nivoju
1 ms in tudi sicer Modbus ne dovoljuje časovne sinhronizacije na primernem nivoju. Zato mislimo, da je za sistem vodenja
v EE objektu to korak nazaj, saj ne omogoča želene časovne resolucije, kot če se pomožne kontakte varovalk zveže v zajemalni modul
zaščitnega releja, niti ne zmanjša kompleksnosti ožičenja, saj je treba zdaj do vsake varovalke potegniti komunikacijski kabel namesto
žice. Poleg taga, da zahtevana rešitev ne prinaša prednosti, pa lahko z zanesljivostjo podamo oceno, da je rešitev dražja.
Zato predlagamo, da se za spremljanje stanja položaja varovalk omogoči tudi povezava pomožnih kotaktov le teh v zajemalni modul
postajnega računalnika polja in neposreden prenos v IEC61850.
S spoštovanjem!

ODGOVOR št. 6
Naročnik dopušča, da se za spremljanje položaja varovalk izvede tudi povezava pomožnih kontaktov varovalk v zajemalni modul postajnega računalnika.

Datum objave: 20.07.2016   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

Zaradi poletnih dopustov vas prosimo, da rok za oddajo podaljšate za en teden.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 7
Naročnik je v fazi priprave razpisne dokumentacije upošteval čas dopustov in je postavil daljši rok za oddajo ponudbe, zato tega roka ne bo spreminjal.Datum objave: 28.07.2016   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z razpisom imamo sledeča vprašanja:

1. V tabelah tehničnih podatkov JA01, JA02, JA03 se za usmerjeno zemljostično zaščito zahteva nastavitev 0,005-10x In. Prosimo za spremembo na 0,01-5x In, saj tehnično slednje, glede na vašo dosedanjo prakso, zagotavlja meje nastavitev, ki jih potrebujete.

2. V tabelah tehničnih podatkov JA01, JA02, JA03 se zahteva zaznavanje okvarnega obločnega toka na kabelskih vodih. Ali se zahteva detekcija notranjega obloka z optičnimi senzorji, kar omogoča zelo hiter izklop okvare. Prosimo za potrditev.

3. V točki 3.1.3.1 se za RTU napravo zahteva 3 ethernet priključke. Prosim za spremembo na 2 ethernet priključka in 2 serijska priključka, kar zadostuje potrebam vodenja objekta RP Bilje. Za komunikacijo proti centru vodenja in z zaščitnimi releji se potrebuje 2 ethernet priključka. 2 serijska RS232/485 priključka pa potrebujemo za komunikacijo po Modbus RTU z napravo na NN bloku in komunikacijo do naprave za indikacijo kvarnih tokov in krmiljenje 20 kV =J04 celice.

4. V objekt RP Bilje bo vgrajena RTU naprava, ki bo služila kot gateway med napravami zaščite in vodenja med RP Bilje in DCV EP. Na omari vodenja mora biti procesni zaslon za krmiljenje stikalnih elementov. Zahtevani procesni zaslon je velikost 129x163x56 mm. Zahtevan procesni zaslon je zelo majhne velikosti in preglednost na takem zaslonu je zelo majhna in ne more opravljati funkcionalnost lokalne SCADA-e. Prav tako ni običaj, da se za takšne objekte uporablja lokalno SCADA-o za posluževanje. Poleg tega se vse elemente krmili preko žive enopolne sheme na zaščitnem releju. Prosim, da se zahtevo umaknete, saj to po nepotrebnem povečuje strošek licence za RTU.

5. V enopolni shemi je za JA01, JA02, JA03 naveden lokator okvare česar ni v tabelah tehničnih podatkov. Ali je lokator okvare potrebno ponuditi?


ODGOVOR št.8

1. Odgovor:
Naročnik ostaja pri nastavitvi zemljostične zaščite kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

2. Odgovor:
Izvedbo detekcije notranjega obloka se prepušča ponudniku.

3. Odgovor:
Naročnik dopušča, da se funkcionalnost treh ethernet priključkov zagotovi tudi na drugačen način.

4. Odgovor:
Zahtevani procesni zaslon se nahaja v omari za nadzorni panel v pritličju RP.
Zahteva ostaja, lahko pa se ponudi večji procesni zaslon.

5. Odgovor:
Lokator okvare je potrebno ponuditi.
Datum objave: 28.07.2016   07:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Prosimo vas, da omogočite ponuditi opremo tudi z drugačnimi dimenzijami posamezne celice, kot so prikazane v tlorisu nadstropja, s tem, da se zagotovi ustrezna umestitev SN stikališča v razpoložljiv prostor (vključno z možnostjo postavitve dodatne transformatorske celice), kar bo razvidno tudi iz v ponudbi priložene risbe.

2. Prosimo vas, da omogočite tudi nekoliko drugačen razpored elementov znotraj odklopniške celice, na način, da je prvi element proti zbiralkam odklopnik, pod njim pa tripoložajni ločilnik, kar zagotavlja enako funkcionalost, kot je razvidna na enopolni shemi v razpisu, še posebej, če se upošteva, da je odklopnik s tripoložajnim ločilnikom fizično en element in poseganje v VN del posameznega elementa ni mogoč.

3. Prosimo vas, da preverite zahtevo glede Uc = 21 kV prenapetostnih odvodnikov. V zadnjem obdobju se pogosteje uporabljajo odvodniki z Uc = 24 kV. Prosimo, da potrdite, da pričakujete ustrezno zmogljive prenapetostne odvodnike, to je razred II.

Lep pozdrav!

ODGOVOR št.9
1. Odgovor:
Naročnik dopušča tudi opremo drugačne dimenzije, vendar skupni gabariti SN stikališča ne smejo presegati dim. (širina x globina x višina) 3770x1250x2100 mm vključno z rezervno transformatorsko celico.

2. Odgovor:
Naročnik ostaja pri razporedu elementov znotraj odklopniške celice kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

3. Odgovor:
Lahko se ponudi prenapetostne odvodnike Uc = 21 kV ali Uc = 24 kV.
Potrjujemo prenapetostne odvodnike razreda II.

Datum objave: 28.07.2016   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zaradi relativno kompaktne opreme nameravamo ponuditi odklopniške celice z objemnimi tokovniki, ki so nameščeni v kabelskem prostoru celice.

Ker so prestave relativno nizke, dosegamo sledeče parametre jedr, ki pa zagotovo zadostujejo sodobnim porabnikom:

75-150/5/5A 0,5Fs5 5VA pri prestavi 75/5A in 10VA pri prestavi 150/5A 10P10 5VA pri prestavi 75/5A in 10VA pri prestavi 150/5A
150-300/5/5A 0,5Fs5 5VA pri prestavi 150/5A in 10VA pri prestavi 300/5A 10P10 5VA pri prestavi 150/5A in 10VA pri prestavi 300/5A

Ker je tokovnik objemni in se namesti na kabel, je njegov izolacijski nivo skladen z nivojem primarnega vodnika, sam pa ima nazivno napetost 1,2 kV in preskusno 6kV (1 min 50Hz)

Prosimo za potrditev nudenja tokovnikov z navedenimi parametri.

ODGOVOR št.10

Naročnikova zahteva je konvencionalni klasični tokovni transformator, ne pa objemni tip merilnih transformatorjev, kot jih navajate v vašem vprašanju.
Naročnik dopušča tudi nudenje klasičnih tokovnikov z navedenimi karakteristikami, ki pa marajo biti usklajene s porabo sekundarne opreme.
Datum objave: 28.07.2016   07:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Na strain 24 je zahteva po mrežnem stikalu z 8 Ethernet porti. Koliko od the portov je električnih in koliko je optičnih?

ODGOVOR št.11
Vseh osem Ethernet portov je električnih