Dosje javnega naročila 900778/2016
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 490.000,80 EUR

JN778/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2016
JN003720/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.07.2016
JN003720/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003720/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 134-241208

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI0
Celje
Slovenija
Oddelek za JN
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Referenčna številka dokumenta: 000003/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pomožnih materialov v skladišča avtocestnih baz naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 401.640,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pomožnih materialov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN778/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 024-038063
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.02.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 003
Številka sklopa: 1
Naslov: Dobava pomožnih materialov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.07.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IMEXA d.o.o.
Zaloška cesta 163
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 368.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 401.640,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2016