Dosje javnega naročila 900445/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.900,00 EUR

JN445/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.01.2016
JN556/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2016
JN618/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2016
JN742/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2016
JN1082/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2016
JN1667/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2016
JN1712/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2016
JN003715/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.07.2016
JN003715/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003715/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 134-241407

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
https://www.di@gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: 43001-153/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet preveritve je preveritev ustreznosti predlagane rešitve in vrednosti investicije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper, podane v predlogu Investicijskega programa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 145.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: železniška proga Divača Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
rok izvedve20
cena80

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Za projekt je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) ovojnica
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN445/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 015-022290
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.01.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-153/2015
Naslov: Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača - Koper

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Geodata Engineering spa
Corso Duca Abruzzi 48/E
10129
IT
Turin
Italija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 735.737,70 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 145.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 31.900,00 EUR
Delež: 22%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Investicijska dokumentacija, mostovi


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2016