Dosje javnega naročila 902367/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 294.302,58 EUR

JN2367/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN000540/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2016
JN000760/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN003787/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.07.2016
JN003787/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003787/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 135-242750

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
www.di@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
https://www.di@@gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje
Referenčna številka dokumenta: 43001-6/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
GLEJ RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 241.231,62 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: železniška proga Divača Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
akreditacija preiskav20

Merilo stroškov:
imeponder
cena80

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU IPE
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN2367/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 065-113132
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-6/2016
Številka sklopa: 1
Naslov: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper in PENP Hrastovlje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 282.607,91 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 241.231,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 31.800,00 EUR
Delež: 100%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
delno točke v popisu del: 1.1, 1.6, 16 in v celoti: 2,11.4


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2016