Dosje javnega naročila 003862/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Dobava avtomateriala za 4 letno obdobje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.296.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003862/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.07.2016
JN003862/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2016
JN003862/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 02.12.2016
JN003862/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2017
JN003862/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2017
JN003862/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2017
JN003862/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2017
JN003862/2016-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2017
JN003862/2016-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.02.2018
JN003862/2016-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.04.2018
JN003862/2016-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2018
JN003862/2016-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2018
JN003862/2016-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019
JN003862/2016-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN003862/2016-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN003862/2016-F10 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.04.2020
JN003862/2016-F11 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2020
JN003862/2016-F12 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003862/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 137-247739
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI02
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava avtomateriala za 4 letno obdobje
Referenčna številka dokumenta: 12-B/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava avtomateriala in pnevmatik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Nova Gorica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avtopark DE Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava avtomateriala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avtopark DE Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava avtomateriala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Sežana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avtopark DE Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava avtomateriala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DE Tolmin
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avtopark DE Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava avtomateriala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI02 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Avtopark DE Nova Gorica, DE Kper, DE Sežana, DE Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pnevmatik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Plačilo 30 dni po izstavitvi računa.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2016   11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.08.2016   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2016   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji posamezni sklopi zajemajo dobavo materiala za različne znamke vozil. Ali je dopustno ponuditi material samo za eno znamko vozila v posameznih sklopih?

Hvala za odgovor

ODGOVOR št.1

Sklop predstavlja zaključeno celoto, zato bo moral ponudnik ponuditi blago za vse postavke iz posameznega sklopa, za katerega se bo prijavil.

Datum objave: 28.07.2016   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da naročnik navede podatke, ki so pomembni za pravilno ponudbo in sicer:

- pri osebnih in poltovornih vozilih ni naveden tip pnevmatike zimske ali letne pnevmatike
- pri osebnih in poltovornih vozilih ni vedno naveden hitrostni in težnostni razred
- pri tovornih vozilih ni navedene aplikacije - vodilne, pogonske oz. prikolica

Hvala


ODGOVOR št.2
Naročnik je specifikacije objavil le informativno. Namen tega je, da ponudniki vidijo po kakšni vrsti blaga bo naročnik povpraševal v posamezni 2. fazi postopka. Ponudnikom v tej fazi tega obrazca ni potrebno izpolnjevati in prilagati.

Naročnik bo v 2. fazi povpraševanja natančno navedel oz. dopolnil obrazec z manjkajočimi podatki.