Dosje javnega naročila 003747/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Polaganje in zaključitev TK na žel. progi Ruše-Dravograd
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.851,70 EUR

JN003747/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2016
JN003747/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2016
JN003747/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2016
JN003747/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2016
JN003747/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.01.2017
JN003747/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2017

    JN003747/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI012
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ
aleksandra.lobe@slo-zeleznice.si
+386 12914325
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/161629/RD_-_Ruše_-_Dravograd.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Polaganje in zaključitev TK na žel. progi Ruše-Dravograd
Referenčna številka dokumenta: 78/2016/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Polaganje in zaključitev TK na žel. progi Ruše-Dravograd
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI01 - Vzhodna Slovenija, SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ruše-Dravograd
II.2.4 Opis javnega naročila
Polaganje in zaključitev telekomunikacijskega kabla TK59 5x4x0.8 M na odseku žel. proge Ruše-Dravograd
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.08.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.08.2016   12:00
Kraj: SŽ Ljubljana, Kolodvorska 11, soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Tako, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.08.2016   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2016   09:13
ODGOVOR 1:

Postavke št. 23, 24 in 25 v Obrazcu 3 / Ponudba s ponudbenim predračunov se ne ovrednotijo, ampak se jih upošteva le kot navodilo.

Datum objave: 21.07.2016   09:14
ODGOVOR 2:

Pogajanja niso predvidena.

Datum objave: 26.07.2016   09:20
ODGOVOR 3

Obveščamo vas, da smo na dopolnili objavo JN003747/2016.W01 - ESPD obrazec.

Datum objave: 26.07.2016   09:29
ODGOVOR 4
Ponudniki (izvajalci) moraj izpolniti Razpisni obrazec 16 / Reference/ kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije, ter obrazcu priložiti potrditev z žigom in podpisom naročnika.

Datum objave: 26.07.2016   09:44
ODGOVOR 5
Ovrednoten popis del / Ponudba in ponudbeni predračun/ mora biti na obrazcu 3, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 26.07.2016   11:08
ODGOVOR 6
Zaradi lažje razumljivosti bomo v prihodnje navajali tudi vprašanja na katera se odgovor nanaša.

Datum objave: 26.07.2016   12:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zakaj ne objavite vprašanj, temveč objavljate samo odgovore? Na vseh ostalih razpisih je objavljeno oboje, kar je smiselno, a ne?ODGOVOR

Zaradi lažje razumljivosti bomo v prihodnje navajali tudi vprašanja na katera se odgovor nanaša.


Datum objave: 26.07.2016   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali se ovrednoten popis del izpolni in priloži v Excelovi obliki ali cene vnesemo v obrazec 3.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR


Ovrednoten popis del / Ponudba in ponudbeni predračun/ mora biti na obrazcu 3, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 26.07.2016   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Opazili smo, da niste objavili ESPD obrazca. Prosimo za dopolnitev.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
spoštovani!

1. Niste objavili ESPD obrazca.

2. Razpisni obrazec 16 - reference. ali zadostuje, da ga podpiše ponudnik ali moramo priložiti še potrditev s strani naročnika?

ODGOVOR

1.Obveščamo vas, da smo na dopolnili objavo JN003747/2016.W01 - ESPD obrazec.

2. Ponudniki (izvajalci) moraj izpolniti Razpisni obrazec 16 / Reference/ kot dokaz, da izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije, ter obrazcu priložiti potrditev z žigom in podpisom naročnika.Datum objave: 26.07.2016   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo da pojasni postavke 23,24,25, saj v opisu postavke navaja dejstva ki so količinsko ovrednotena. Ali naj kot ponudnik upoštevamo postavke kot navodilo, ali naj jih ovrednotimo, če jih naj ovrednostimo specificirajte po kakšnem ključu.

lp

ODGOVOR

Postavke št. 23, 24 in 25 v Obrazcu 3 / Ponudba s ponudbenim predračunov se ne ovrednotijo, ampak se jih upošteva le kot navodilo.Datum objave: 26.07.2016   12:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali bodo v postopku izbire ponudnika vključena pogajanja?

lp

ODGOVOR

Pogajanja niso predvidena.Datum objave: 26.07.2016   12:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

želeli bi, da objavite tudi vprašanja na že objavljene odgovore. Ne samo za naprej, ampak tudi za nazaj. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Objavljeno.


Datum objave: 27.07.2016   12:03
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji 2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE je navedeno za:

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo DOLOČENE OSEBE, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Prosimo vas, da bolj natančno definirate, kaj je za vas pomeni besedna zveza »določena oseba« v tekstu razpisne dokumentacije?
Mi to osebo smatramo kot odgovorno osebo podjetja, to je konkretno direktorja podjetja?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Določena oseba, ki mora podati izjavo je:
• V primeru, da se podatki zahtevajo za fizično osebo - oseba za katero se v razpisni dokumentaciji zahtevajo podatki,
• v primeru, da se zahtevajo podatki za pravno osebo, pa oseba, ki je vpisana v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne osebe.

Datum objave: 27.07.2016   12:03
VPRAŠANJE
Zdravo, zanima nas sledeče v zvezi s čuvaji proge:

1. Kdo zagotavlja prisotnost čuvajev proge na trasi izvajanja del, glede na terminski plan gradnje?
2. Zanima nas delovni čas čuvajev proge? Ali je od 8.00 do 16.00 ure in ali se lahko brez večjih zapletov podaljša do recimo 18.00 ure?
3. Kdo nosi strošek plačila čuvajev proge? Investitor ali ponudnik?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Prisotnost čuvajev s predhodnim dogovorom s službo za SVTK Celje in terminskim planom dela zagotovi Služba za gradbeno dejavnost Maribor.
Progovni čuvaji imajo osem urni delovni čas, nekje med 7:00 in 15:00 uro, med delovnikom.
Stroške čuvaja krije investitor.Datum objave: 27.07.2016   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji POGOJI ZA SODELOVANJE, točka 3. Tehnična in strokovna sposobnost, v drugi alineji, kjer od ponudnikov oz izvajalcev del zahtevate referenco, da je že delal na telekomunikacijskih napravah (zaključevanje kabla na telefonskih omarah in delilnikih), pri čemer eksplicitno zahtevate, da je ta dela opravljal na slovenskih železnicah.

Smatramo, da za zgoraj navedena dela strokovno gledano ni potrebno zahtevati referenco za uspešno opravljeno delo izključno na slovenskih železnicah, temveč so primerne tudi druge reference, pridobljene ob uspešni izvedbi del na enakih telekomunikacijskih napravah – to je zaključevanje kabla na telefonskih omarah in delilnikih.

Naše podjetje je namreč že uspešno izvajala dela na slovenskem železniškem omrežju, ni pa konkretno izvajala zaključevanje kabla na telefonskih omarah in delilnikih na omrežju SŽ, pri čemer imamo reference na drugih objektih za zaključevanje kabla na telefonskih omarah in delilnikih.

Zato predlagamo, da se izbor kot primerne reference razširi tudi na reference, pridobljene na drugih objektih in ne samo na slovenskih železnicah.

Prosimo za odgovor.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji Pogoji za sodelovanje točke 3. Tehnična in strokovna sposobnost se druga alineja popravi tako, da se pravilno glasi:
• Predložiti mora tudi referenco, da je že delal na telekomunikacijskih napravah
Tretja alineja zgoraj navedenega poglavja se črta.!
Datum objave: 27.07.2016   12:06
VPRAŠANJE
Zaradi letnih dopustov bomo težko izdelali kvalitetno ponudbo v razpisanem roku, zato prosimo za podaljšanje.

ODGOVOR

Čas za oddajo ponudb se ne podaljša - ostane, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 02.08.2016   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali si prav razlagamo, da je oddaja ponudb prestavljena na 10.8.2016 ?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Tako, kot je objavljeno v dodatku razpisne dokumentacije - 10.8.2016.Datum objave: 02.08.2016   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, če lahko objavite ESPD obrazec v pdf obliki. Takšen kot je objavljen sedal (z xml končnico) ga ni mogoče odpreti.

Hvala lepa in lep pozdrav!

ODGOVOR
Po preverbi na Uradnem listu je obrazec ESPD naložen skladno z zahtevami in navodili.Datum objave: 03.08.2016   11:27
VPRAŠANJE
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ali je potrebno v ponudbi priložiti tudi sporazum s podizvajalci o skupnem nastopu?

ODGOVOR
NE, ponudniku, ki bo predmet javnega naročila izvedel s podizvajalcem, ni potrebno predložiti sporazuma s podizvajalci.Datum objave: 03.08.2016   11:31
VPRAŠANJE
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ali je potrebno v ponudbi priložiti tudi sporazum s podizvajalci o skupnem nastopu?

DOPOLNITEV ODGOVORA
NE, ponudniku, ki bo predmet javnega naročila izvedel s podizvajalcem, ni potrebno predložiti sporazuma s podizvajalci.
V skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pa mora predložiti izpolnjene in podpisane obrazce:
- Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci
- Podatki o podizvajalcu
- Soglasje podizvajalca
- Seznam podizvajalcev
Datum objave: 04.08.2016   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas kam v oddaji ponudbe vložimo ESPD obrazec. Ali je vredu če ga vstavimo za obrazcem 7 ?

Hvala!

ODGOVOR
ESPD obrazec načeloma vložite na koncu ostalih obrazcev, sicer pa ga lahko tudi za obrazcem št. 7Datum objave: 05.08.2016   11:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo vas za odgovore na sledeča vprašanja:
1. Zanima nas ali obstaja projekt oziroma tehnična rešitev, na osnovi katere(ga) so bodo izvajala predmetna dela, definirana v javnem naročilu?
2. Ali bo izbrani ponudnik prejel projekt oziroma tehnično rešitev najmanj 60 dni pred rokom končanja del, ki je določen na dan 12.11.2016?
3. Ali bo investitor za izbranega ponudnika pred pričetkom izvajanja del organiziral ogled mikrolokacij?
4. Zanima nas, ali bo zagotovljeno zadostno število čuvajev, ki bo omogočalo izvajanje del na več lokacijah istočasno?
5. Kakšen je delovni čas čuvajev med delavniki?
6. Ali boste zagotovili čuvaje tudi za delo med nedelavnimi dnevi, to je v soboto oziroma nedeljo in če da, kakšen bo delovni čas takrat?
7. Čigav je strošek dela čuvajev?
8. Glede na dejstvo, da bo nujna uporaba drezine, nas zanima čigav strošek je uporaba drezine in ali boste uspešno zagotovili prisotnost drezine na progi v zadostnem časovnem obdobju, ki bo izvajalcu omogočal nemoteno, neprekinjeno delo?
9. Ali bo potrebno izvesti kakršnekoli geodetske posnetke ( lokacije nastavkov, TK omaric,..) in če je potrebno, čigav je ta strošek?
10. Ali bo investitor ponudniku zagotovil vso obstoječo dokumentacijo od GSM-R v autoCAD-u s podlogami, zaradi izdelave dokumentacije novega kabla?
11. Ali je zahtevana ponudba »ključ v roke« oziroma ali se bodo obračunavale dejansko izvedene količine po cenah na enoto po ponudbi?
12. Zanima nas, kdo bo v primeru, če se ob izvajanju del po tem javnem naročilu ugotovijo napake na že izgrajeni kanalizaciji GSM-R, odpravil te napake, ki bodo vsekakor onemogočale izbranemu ponudniku izvajati nemoteno delo? V kolikor bo te napake odpravljal izbrani ponudnik, nas zanima, kako se bodo ta dela in material obračunala? Pa še to, v tem primeru bi lahko prišlo do zamude pri izvedbi del in s tem tudi do prekoračitve pogodbenega roka. Kako je v tem primeru s pogodbeno kaznijo zaradi prekoračitve roka izgradnje oz podaljšanja roka izgradnje?

Hvala lepa.


ODGOVOR
1. Obstaja projekt kabelske trase (delovni PID) v sklopu GSM-r projekta.
2. Prejel bo delovni PID GSM-r projekta najmanj 60 dni pred rokom končanja del.
3. Ogled mikrolokacij bo organiziran pred pričetkom del.
4. Bo zagotovljeno.
5. Delovni čas čuvajev med delavniki je od 7 do 15 ure.
6. Naročnik bo zagotovil čuvaje in organizacijo njihovega dela na podlagi predhodnega dogovora z izbranim izvajalcem.
7. Strošek investitorja.
8. Uporaba drezine je strošek izvajalca.
9. Ne.
10. Dokumentacija bo zagotovljena.
11. Iz razpisnega obrazca št. 3: Ponudba s ponudbenim predračunom in iz razpisnega obrazca št. 9: Vzorec pogodbe je razvidno, da se zahteva ponudbena cena na enoto.
12. Naročnik ne pričakuje napak na že zgrajeni kanalizaciji. V primeru napak na kanalizaciji, izbrani ponudnik ne bo odpravljal teh napak.
Pogodbena kazen je predvidena v vzorcu pogodbe za primere, ko pride do zamude izvedbenega roka iz razlogov na strani izvajalca.
Datum objave: 05.08.2016   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas ali točka 8 popisa (Dobava prostostoječih razdelilnih omaric za na drog: tip PO OK PS (310x340x213), IP54.(Prebil Plast d.o.o.). zajema dobava omaric in njihovo montažo ali samo dobavo omaric?


ODGOVOR
Zajema dobavo in montažo.