Dosje javnega naročila 003824/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: REKONSTRUKCIJA LETALIŠKE CESTE MED KRIŽIŠČEM PRI EMPORIUMU IN KAJUHOVO CESTO
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.971.457,40 EUR

JN003824/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.07.2016
JN003824/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2016
JN003824/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.08.2016
JN003824/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2016
JN003824/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2016
JN003824/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2016
JN003824/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2017
JN003824/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2017
JN003824/2016-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.03.2017
JN003824/2016-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.08.2017
JN003824/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003824/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Irena Stopar Kavčič
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.siwww.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/161798/KONČNA_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_LETALIŠKA_CESTA_15_7_2016P.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA LETALIŠKE CESTE MED KRIŽIŠČEM PRI EMPORIUMU IN KAJUHOVO CESTO
Referenčna številka dokumenta: 430-1100/2016-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA LETALIŠKE CESTE MED KRIŽIŠČEM PRI EMPORIUMU IN KAJUHOVO CESTO. VSEBINA DEL JE RAZVIDNA IZ POPISOV.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA LETALIŠKE CESTE MED KRIŽIŠČEM PRI EMPORIUMU IN KAJUHOVO CESTO. VSEBINA DEL JE RAZVIDNA IZ POPISOV.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.11.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2016   09:00

Dodatne informacije:
Odpiranje ponudb bo 26.7.2016 ob 10.00 uri na Mestni občini Ljubljana, v Službi za javna naročila, Dalmatinova 1, II. nadstropje.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.07.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.07.2016   10:02

Datum prejema: 15.07.2016 15:10
Pogoj referenc nam ni razumljiv. Ali morajo biti v eni referenci izpolnjeni vsi pogoji v točki 7. od alineje a) do d) na strani 8 razpisne dokumentacije?
Ali lahko vsako referenco izpolnjujemo posebej, z vsako pogodbo?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko priloži eno referenco v kateri so vključeni pogoji od a-d iz 7. točke, ali za vsak pogoj svojo referenco.

Datum prejema: 15.07.2016 15:06
Naročnika vljudno naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za en teden. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum prejema: 15.07.2016 15:03
Predvidevamo, da je naročnik po pomoti objavil rok oddaje do 26.07.2016 do 9. ure. Zelo kratek rok za izvedbo ponudbe je nesprejemljiv in skrajno neresen. Vljudno prosimo naročnika, da prestavi rok oddaje ponudbe vsaj do 05.08.2016. Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum prejema: 18.07.2016 07:16
Mislim, da imate napisano napačno takso za vložitev zahtevka za revizijo...preverite

ODGOVOR:
Pravilna taksa za zahtevek za revizijo je 7.000,00 EUR in ne 3.500,00 kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 18.07.2016   14:41
Datum prejema: 18.07.2016 10:31

Pozdravljeni, ali vam ponudniki popravljajo zneske za revizijo, glede na vprašaje in odgovor? Mogoče bi lahko popravili še datum za oddajo ponudbe? Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

Datum prejema: 18.07.2016 11:01

Glede na obsežnost popisa del in z njim pogojenih kalkulacij vas pozivamo da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za tri dni. V nasprotnem primeru bomo v skladu z ZJN-3 podali predlog za revizijo.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

Datum prejema: 18.07.2016 11:04

Kot dober gospodar verjetno želite, da vam izvajalci pripravimo natančno izdelane in izračunane ponudbe. Zato vas prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj do 29.07.2016.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

Datum prejema: 18.07.2016 11:08

Ker smo v času dopustov in so kadrovske kapacitete okrnjene, vas vljudno prosimo da podaljšate rok za oddajo ponudb. Vam kot naročniku verjetno par dni ne predstavlja veliko, nam kot izvajalcu pa pri pripravi ponudbe oz. kalkulacije tri dni pomeni zelo veliko da v miru in natančno pripravimo izračun.
V upanju da boste ugodili naši prošnji vas pozdravljamo

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 18.07.2016   14:43
Datum prejema: 18.07.2016 10:28
Spoštovani,
glede na razpisno dokumentacijo in obseg predračunskih del, je rok ki ste ga določili nesorazmeren z vsebino in velikostjo javnega naročila. Pri tem niste upoštevali da je v tem času tudi veliko dopustov in zato ni mogoče pridobiti vseh ustreznih ponudb dobaviteljev. Vezano na prej napisano vas prosimo da ustrezno popravite rok za oddajo ponudb, saj tak bistveno odstopa od načel. Da bi lahko v takem roku pripravili ustrezno ponudbo bi morali imeti predhodno vse informacije za pripravo ponudbe, predhodno pridobljene ponudbe,....V pričakovanju spremembe roka za oddajo na ustrezenega z obsegom javnega naročila vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 19.07.2016   10:48

Datum prejema: 18.07.2016 13:02
Prosimo vas za podaljšanje roke, ker je povsem nemogoče v tem kratkem roku dobiti potrdila referenc od investitorjev!!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

Datum prejema: 18.07.2016 13:00
Ali lahko ponudnik nastopa v večih ponudbah, enkrat kot glavni nosilec posla, v drugi ponudbi pa kot nominirani podizvajalec?

ODGOVOR:
Da.

Datum prejema: 18.07.2016 12:57
Ali je lahko odgovorni vodja del in njegov namestnik ista oseba v skladu z ZGO?

ODGOVOR:
Ne.


Datum prejema: 18.07.2016 15:45
a.) Zanima nas izpolnjevanje referenčnega pogoja, ker nam še vedno ni čisto jasno.
Ali boste priznali izpolnjevanje referenčnega pogoja, če napr. priložimo reference takole:
Dve referenci vsaka v vrednosti 1.500.000,00 EUR z DDV, ki vsebujeta npr. izvedbo ceste, tlakovanje, vodovoda itd., vendar s tema referencama izpolnimo samo pogoj po vrednosti in npr. pogoj tlakovanje, ker ostali vodi nimajo karakteristik za izpolnjevanje zahtevanega pogoja. Tema dvema referencama dodamo eno referenco s katero izpolnimo pogoj za vodovod, dodamo še eno referenco s katero izpolnimo pogoj za javno razsvetljavo in dodamo še eno referenco s katero izpolnimo pogoj za izvedbo štiripasovne ceste.
Ali pravilno razumemo in na tak način lahko izpolnimo referenčni pogoj - istovrstni posel.
Zanima nas tudi glede odgovornega vodje del in namestnika odgovornega vodje del.
b.) Ali morata oba izpolnjevati vse enake pogoje, kot je predvideno za odgovornega vodjo del. To se nam zdi pretirano.

ODGOVOR:
a.) Reference – Da, ponudnik izpolnjuje pogoj na zgoraj naveden način.
b.) Da.


Datum prejema: 18.07.2016 15:32
Izpolnjevanje referenčnega pogoja nam še vedno ni povsem jasno.
Če prav razumemo moramo priložiti npr. vsaj dve referenci v vrednosti 1.500.000,00 EUR z DDV, katera vsebuje npr. en pogoj recimo cesto ali vodovod ali...
Ali je ta vrednost za obe referenci skupaj, ali mora biti vsaka posebej v vrednosti 1.500.000,00 EUR z DDV?
Če en pogoj npr. vodovod ali... izpolnjujemo z ločeno npr. tretjo referenco, smatramo, da je za to tretjo referenco zgornji pogoj vrednosti ne velja, če smo ta pogoj že izpolnili z drugimi referencami.

ODGOVOR:
Ponudnik mora priložiti vsaj 2 referenci za tovrstni posel v višini 1.500.000 € z DDV (istovrstni posel mora obsegati vsa dela, ki so navedena na obrazcu za potrditev reference). V kolikor pri posamezni vrsti del ne dosega min. kriterija, zahtevanega v RD, le tega lahko dopolni z ločeno referenco.

Datum prejema: 18.07.2016 15:25
Zaradi dopustov je tudi potrjene reference težko pridobiti v tako kratkem času. Prosimo, podaljšajte rok oddaje ponudbe. Ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko priložimo v preteklosti že potrjene reference, ki vsebujejo vse ključne podatke za izpolnitev referenčnega pogoja.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb. Za izpolnjevanje referenčnih pogoje lahko priložite že v preteklosti potrjene reference, pri čemer morajo le te izkazovati vse pogoje, ki so zahtevani s to razpisno dokumentacijo.

Datum prejema: 19.07.2016 07:34
Spoštovani, sram vas je lahko kakšen odnos imate do ponudnikov. Za razpis vreden miljon EUR določite rok za pripravo ponudb celih 11 dni. Za javno naročilo Ureditev ulice pod hribom, katere rok za oddajo je bil 07.07.2016 pa do danes, 19.07. , se pravi v 12 dneh, niste bili sposobni preverit ponudb in pozvat k pogajanjem. Nesposobneži.

ODGOVOR:
Naročnik na predmetno “vprašanje” ne more podati odgovora, ker ponudnik, ni zastavil vprašanja, ki se veže na predmetni postopek.

Datum prejema: 19.07.2016 07:28
Prosimo vas, da nam objasnite, katere reference so zahtevane pri odgovornem vodju del pri zahtevi za istovrstni posel v vrednosti najmanj 1.500.000 eur z ddv, ker cesto in tlakovanje zahtevate še posebej.
Če bo referenca za istovrstni posel vsebovala rekonstrukcijo ceste, vodovoda, kanalizacije in plinovoda ali javne razsvetljave v vrednosti nad 1,5 mio eur ali bo to zadostilo vašim pogojem ?

ODGOVOR:
Da, v kolikor posamezna dela zadovoljijo min. pogojene zahteve iz razpisne dokumentacije.

Datum prejema: 19.07.2016 09:56
V referenčnem pogoju zahtevate izgradnjo ali rekonstrukcijo štiripasovne ceste v dolžini vsaj 650 m. V obrazcu za potrditev reference pa v okenčku, kjer naj bi se vpisal podatek o cesti navajate m2. Kateri podatek torej vpišemo???

ODGOVOR:
Ponudnik vpiše podatek o dolžini ceste izražene v tekočih metrih (m).
Datum objave: 19.07.2016   12:55
Datum prejema: 19.07.2016 12:13
Ali je naročnik po pomoti izpustil PRILOGO 8/3 razpisne dokumentacije - Izjava zakonitega zastopnika (priloga 8/3) ali je zahtevana priloga predvidena, da se dokazuje z ESPD?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Ponudnik za podizvajalce uporabi prilogo 2, v skladu z navodili za izdelavo ponudbene dokumentacije (3. stran razpisne dokumentacije).

Datum prejema: 19.07.2016 11:35
Ali lahko izpolnjujemo pogoj glede tlakovanja tudi z drugimi vrstami tlaka, npr. tlakovci?

ODGOVOR:
Ne.

Datum prejema: 19.07.2016 11:23
Spoštovani, prosimo vas da skladno s 4. odstavkom 44. člena ZJN 3 omogočite minimalni rok za oddajo ponudbe - 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročanju saj z krajšim rokom kršite Zakon o Javnem naročanju 3.
V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevo za revizijo.
lp

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev ponudb.

Datum prejema: 19.07.2016 11:09
Spoštovani, prosim podaljšajte rok za oddajo ponudb ker je v tako kratkem času ni mogoče pripraviti! V nasprotnem primeru bomo vložili revizijo na razpisno dokumentacijo!

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev ponudb.

Datum prejema: 19.07.2016 11:03
Ali lahko naslednji referenčni pogoj:
a. referenčni pogoj – Cesta
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom določenim za oddajo ponudb, kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno izvedel vsaj eno (1) izgradnjo ali rekonstrukcijo štiripasovne ceste v skupni dolžini vsaj 650 m'. Izpolnimo z referenco obnove (preplastitev) štiripasovne avtoceste v zahtevani dolžini in zahtevanem roku?

ODGOVOR:
Ne.

Datum prejema: 19.07.2016 12:22
Ali je potrebno za odgovornega vodjo del ter njegovega namestnika predložiti eno referenco, katera izpolnjuje vse tri pogoje: vrednost, cesto in tlakovanje?

lp

ODGOVOR:
Ponudnik lahko priloži skupne ali posamične reference za odgovornega vodjo del in njegovega namestnika.

Datum objave: 20.07.2016   08:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi lokacijo ali projektno dokumentacijo objektov, ki se rušijo.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Objekti za rušenje se nahajajo na lokacija Letališka 4 in Letališka 6 ter en objekt pred h. št. 4, ki je brez h.št.Datum objave: 20.07.2016   08:18
VPRAŠANJE
V obrazcu za potrditev reference za OVD in namestnika ni nikjer predvideno vpisovanje podatkov ki jih zahtevate v točki 10. Kadrovske zmogljivosti.
Ali vrednost, površino tlakovanja in dolžine ceste potemtakem ni potrebno vpisovati ampak izpolnimo samo podatke kot jih dovoljuje obrazec Priloga 6/1.

ODGOVOR
Ponudniki podatke oziroma izpolnjevanje referenčnih pogojev za odgovornega vodjo del ter namestnika odgovornega vodje del, vpišejo pod naziv in lokacijo objekta.Datum objave: 20.07.2016   08:19
VPRAŠANJE
¸Ker je zelo težko zbrati referenco za plinovod v dolžini 250 m vas prosimo ali se lahko upošteva varjenje cevi vročevoda ali parovoda dimenzije
DN 200 ali večje iz jeklenih cevi.

ODGOVOR

Pogoj iz tč. III/9 razpisne dokumentacije zahteva izkazovanje vseh potrebnih strojno inštalacijskih del pri gradnji plinovodov in ne samo izvedo varilskih del, zato referenčni posli na vročevodu in parovodu iz jeklenih cevi ne bodo upoštevani kot ustrezni.


Datum objave: 21.07.2016   09:31
Datum prejema: 20.07.2016 08:10
Na podlagi dejstva, da stanje v gradbeništvu v zadnjih letih ni rožnato vas prosimo, da omilite pogoj reference za plinovod in sicer, da se upošteva tudi varjenje cevi pri paravodu in vročevodu, saj je tehnologija izvedbe del povsem identična.

ODGOVOR:
Referenčna dimenzija ostane enaka. Pri izpolnjevanju reference bo naročnik upošteval gradnji jeklenega tlačnega cevovoda nazivnega tlaka minimalno NP6, ne glede na medij.

Datum prejema: 20.07.2016 08:08
Prosimo, da omilite pogoj reference za plinovod in sicer tako, da lahko priložimo referenco za varjenje jeklenih cevi za paravod in vročevod DN 200. Gre namreč za enako tehnologijo polaganja in varjenja cevi.

ODGOVOR:
Referenčna dimenzija ostane enaka. Pri izpolnjevanju reference bo naročnik upošteval gradnjo jeklenega tlačnega cevovoda nazivnega tlaka minimalno NP6, ne glede na medij.

Datum prejema: 20.07.2016 07:00
Ali lahko nastopamo kot nominiran podizvajalec pri več ponudnikih?

ODGOVOR:
Da.

Datum prejema: 20.07.2016 09:57
V PRILOGI 4 - PONUDBA je pod Ceno pogodbenih del samo Ponudbena cena MOL , VOKA , Energetika in skupaj ponudbena cena - to je samo za gradbeno prometni del za cesto , kam pa prištejemo Cestno razsvetljavo, rušitve objektov, plinovod, vodovod ?????

ODGOVOR:
Ponudniki morajo upoštevati del. ki gre na MOL po rekapitulaciji (tudi postavke za razsvetljavo in rušitev objektov), za deleža JP Vodovod-kanalizacija in Enregetika pa je potrebno upoštevati seštevek rekapitulacije VO-KA in vodovoda (za JP Vodovod-kanalizacijo) ter seštevek rekapitulacije Energetika in plinovoda (za Energetiko).

Datum prejema: 20.07.2016 10:04
Tehnologija varjenja plinovoda je enaka kot pri vročevodu ali parovodu, polaganje cevi iz jekla je enaka kot pri manjših dimenzijah, zato sprašujemo, ali je možno v referenci upoštevati dimenzije polaganja zunanjega plinovoda tudi manjših dimenzij, npr. DN 150, DN 100, DN 80.

ODGOVOR:
Referenčna dimenzija ostane enaka. Pri izpolnjevanju reference bo naročnik upošteval gradnjo jeklenega tlačnega cevovoda nazivnega tlaka minimalno NP6, ne glede na medij.

Datum prejema: 20.07.2016 10:11
Prosimo za strokovno/tehnično obrazložitev zahtevanega roka izvedbe 60 dni.

ODGOVOR:
Število kadra na gradbišču z RD ni predpisano, po osnutku pogodbe je potrebno dela izvajati dela ves svetli del dneva. Naročnik na podlagi tega ocenjuje, da je dela z maximalno angažiranostjo in z delom ves svetli del dneva, možno izvesti v roku 60 dni.

Datum prejema: 20.07.2016 10:53
Ali lahko navedete razlog, za to da ne podaljšte roka. To ste sicer dolžni, predvsem ker kršite načela ZJN-3. Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik je pri postavitvi roka za predložitev ponudb, upošteval vse zakonske roke, ki so določeni v ZJN-3.

Datum prejema: 20.07.2016 12:44
Ali referenca odgovarja vaših zahtevam če smo položili fi večji od fi 300 ??

ODGOVOR:
Ustreza tako v primeru izvedbe vodovoda kot plinovoda.


Datum objave: 21.07.2016   12:50
Datum prejema: 20.07.2016 15:26
V 1STRAN CESTNA REZSVETLJAVA v predračunu so vpisana tudi Druga dela, ki pa jih v predračunu za JR ni. Ali lahko pustimo prazno - brez vrednosti ali to pomeni kakšna dela, ki jih moramo upoštevati?

ODGOVOR:
V zavihku JR predizmere je v 7. točki druga dela, zapisano kaj le-ta obsegajo.

Datum prejema: 20.07.2016 15:12
Ali lahko sami popravljamo formule v predračunu, ker nekatere formule ne vlečejo parvilno ali pa sploh ne vlečejo.

ODGOVOR:
Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih prilog 4 in 4/1 ne smejo posegati v vsebino teh prilog, kot jih je pripravil naročnik, ampak v njih morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa posameznih postavk (vsebinski del popisa in količino) v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Formulo posamezne postavke popisa del, kjer je slednja očitno napačno zapisana glede na javno objavljene popise del, ponudnik lahko popravi. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil opis posamezne postavke (vsebinski del popisa in količina) izključil iz nadaljnjega postopka. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov del.

Datum prejema: 20.07.2016 15:07
zanima nas ali lahko za vodovod kot referenco uporabimo 1.100m NL DN400?

ODGOVOR:
Da.

Datum prejema: 21.07.2016 08:49
Naročnika pozivamo, da nemudoma spremeni referenčni pogoj iz točke 7.d in iz tretje alineje točke a iz pogoja št. 10, v katerem naročnik zahteva vsaj eno tlakovanje površin z granitnimi kockami, položenimi na beton min. debeline 10 cm v skupni površini vsaj 300 m2.
Naročnika opozarjamo, da je bila takšna površina v enem kosu izvedena samo v Mestni občini Ljubljana, kjer je izvajalec znan, zato je tudi v tem primeru že vnaprej znano, kdo bo ponudnik in odgovorni vodja del, ki ta pogoj izpolnjujeta. Ponudniki, ki tlakovanje izvajamo redno v površinah, manjših od 300 m2, pogoja kljub temu ne izpolnjujemo, čeprav smo za tlakovanje povsem usposobljeni, hkrati pa nam kadrovska, finančna in tehnična sposobnost omogoča izvajanje projektov v vrednost več deset milijonov eurov. Naročnik s tem krši najmanj načelo zagotavljanja konkurence, kar bomo v primeru, da naročnik ne bo spremenil pogoja, tudi dokazali z zahtevkom za revizijo. Naročnika zato pozivamo, da pogoj nemudoma umakne ali spremeni na način, da dopusti seštevanje površin, ki so bile izvedene pri različnih projektih.

ODGOVOR:
Naročnik razpisnega pogoja ne bo spreminjal.

Datum prejema: 21.07.2016 08:47
Ali bo naročnik priznal referenco, kjer je bila izvedena rekonstrukcija (sanacija) voziščne konstrukcije na avtocesti?

ODGOVOR:
Ne.