Dosje javnega naročila NMV4111/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 498.861,27 EUR

NMV4111/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2015
NMV6827/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.10.2015
NMV6827/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2015
    NMV4111/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 7. 7. 2015
Številka objave: NMV4111/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 2914597. Telefaks +386 12914833. E-pošta melita.hocevar@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Rezervni deli za menjalnike, pogone, zračne in vodne električne sisteme za DMV ser. 813
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Rezervni deli za menjalnike, pogone, zračne in vodne električne sisteme za DMV ser. 813
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/6263-26365740758850639860/Rez.deli
_za_menjalnike,_pogone,..za_DMV_813.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 6. 8. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 8. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, Soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 7. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 7. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Zračno zavorni sistem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Podstavni vozički
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Menjalnik hitrosti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Menjalnik smeri
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Material oljedinamike in hlajenja motorjev
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Zobnik in gredi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Elektro material
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Kardanski material
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6827/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli; datum objave: 26. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2015   11:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z Razpisnim obrazecem 16: Tehnicne zahteve, smatramo da ob oddaji ponudbe ni mogoce pridobiti zahtevano dokumentacijo s strani narocnika in sicer:

1.Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži dokazila pridobljena s strani proizvajalcev o:
- sistemu kakovosti v skladu z zahtevami EN ISO 9001:2008.
Proizvajalcev za navedeni razpis je na desetine in je skoraj nemogoce od vsakega pridobiti navedeno dokazilo, predvsem v tem obdobju poletnih dopustov.
Prosimo, da se ob oddaji ponudbe zahteva izjava ponudnika, da proizvajalec deluje v sistemu kakovosti v skladu z zahtevami EN ISO 9001:2008.

3. V primeru, da se original rezervni del več ne izdeluje mora ponudnik ob oddaji ponudbe za uraden nadomestni rezervni del priložiti sledečo dokumentacijo pridobljeno iz strani proizvajalca le tega:
a. Tehnično dokumentacijo originalnega dela (originalen načrt rezervnega dela):
- veljaven certifikat o kemični analizi, mehanskih karakteristikah materiala v skladu s predpisanimi EN Standardi 10204-2004 Type 3.1
- veljaven dimenzijski protokol rezervnega dela
Tudi v tem primeru, ker govorimo o vec proizvajalcih in poziciji, je nemogoce od njih dobiti tako dokumentacijo ce se prej ne nabavijo rezervni deli. Zato, prosimo da se ob oddaji ponudbe zahteva le izjava ponudnika, da proizvajalec bo ob dobavi navedenih rezervnih delov do dostavil tudi:
- certifikat o kemični analizi, mehanskih karakteristikah materiala v skladu s predpisanimi EN Standardi 10204-2004 Type 3.1
- dimenzijski protokol rezervnega dela

4. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe za naslednje rezervne dele:
- sklop 1 (Manometer kat. 431761)
- sklop 2 (Amortizer vertikalni kat. 430397)
- sklop 6 (Zobnik stožčasti velik kat. 476879)
- sklop 7 (Stikalo elektromagnetno - RCA kat. 454398).
priložiti sledečo zahtevano dokumentacijo pridobljeno s strani proizvajalcev:
a. kopija certifikata o kemični analizi, mehanskih karakteristikah materiala v skladu s predpisanimi EN Standardi 10204-2004 Type 3.1
b. veljavne vzorčne certifikate o uspešno opravljen končnem preizkusu vsakega posameznega manometra po veljavnih EN Standardih – velja za manometer kat. 431761
c. veljavne vzorčne COC certifikat (izjava o skladnosti rezervnega dela)
d. veljavne vzorčne dimenzijske protokole rezervnega dela
e. vzorčne a-teste materiala rezervnega dela Type 3.1
f. veljavne vzorčne certifikate o toplotni obdelavi materiala po končanem finem peskanju in cementiranju materiala - velja za zobnik kat. 476879
Tudi v tem primeru ni mogoce dostaviti navedene dokumente ob ponudbi. Prosimo, da se ob oddaji ponudbe zahteva izjava ponudnika, da proizvajalec bo ob dobavi rezervnih delov dostavil zgoraj navedeno dokumentacijo.

Obenem javljamo, da ste napacno navedli da je EN 10204 – 2004 Type 3.1 tehnicno prevzemni zapisnik. To je porocilo o izvedenih testih za kovinske izdelke, katerega je mogoce pridobiti in je veljaven le za kovinske izdelke/proizvode.

OB DOBAVI:

3. Ponudnik mora ob dobavi originalnega ali nadomestnega rezervnega dela strani proizvajalca priložiti sledečo dokumentacijo:
- A-test rezervnega dela
- Certifikat o skladnosti (Certificate od Conformity – COC)
- Potrjen tehnicno prevzemni zapisnik na podlagi EN 10204 – 2004 Type 3.1
- Potrjen tehnično prevzemni zapisnik na podlagi
- Vsi dobavljeni rezervni deli morajo biti opremljeni s kataloško številko rezervnega dela proizvaja

Ni jasno za katere dele mora ponudnik priloziti vse zgoraj navedene dokumente. Namrec ni mogoce pridobiti zahtevano dokumentacijo za vse sklope in za vse rezervne dele. Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR:
Ponudnik je dolžan dostaviti vse dokumente in dokazila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Razlaga standarda EN 10204-2004 /
Type 3.1 Certifikat kontrole – vsebina :Izjava o skladnosti izdelka z naročilom in rezultati testiranja specifične kontrole
1. Področje uporabe: - 1.2 Standard se lahko uporablja tudi za nekovinske izdelke.


Datum objave: 22.07.2015   11:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Imamo nekaj vprašanj glede razpisa in sicer:

1. V preglednici se zahteva, da se vpiše proizvajalca rezervnega dela, kar pa ni izvedljivo. Dobavitelji nočejo posredovati naslovov svojih proizvajalcev saj se s tem zaščitijo svoje poslovanje oz. v več primerih jih le te tudi ne poznajo, ( izjema so original rezervni deli ); primer: če gremo v Merkur kupiti vzmet nam nihče ne da informacije kdo je proizvajalec le te. Prosimo, da se iz preglednice briše zadnja kolona ''Proizvajalec''.
2. V točki 1.5. se zahteva dobavni rok 30 in 60 dni od podpisa pogodbe. Določene rezervne dele je potrebno proizvesti, ker ne obstajajo na zalogah, proizvodni postopek le teh pa zahteva od 60 do 90 dni. Kako rešiti ta problem ?
3. Tehnične zahteve - menimo, da se točka 1, 2 in 3 navezuje verjetno samo na original rezervne dele oz. na dele katere je potrebno proizvesti, kateri niso več v prosti prodaji.
4. Tehnične zahteve - 9.Garancija - Dobavitelj ne more vedeti in nima možnosti kontrole kdaj je bil vgrajen rezervni del katerega je on dobavil zato je v EU praksa, da velja vedno garancija 12 mesecev od datuma dobave razen v primeru ko gre za celoten sklop, npr. kot menjalnik, motor, itd....

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Kot je zapisano v razpis dokumentaciji.
Za vprašenje pod točko 4/ pa naročnik izjavlja, da bo prevzete rezervne dele teh dveh sklopov označil skupaj z dobaviteljem ter dobavitelja pisno obvestil o datumu vgradnje delov v sklop - menjalnik hitrosti in menjalnik smeri.