Dosje javnega naročila NMV2274/2016
Naročnik: SENG d.o.o. 
Storitve: Razne inženirske storitve
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.197,60 EUR

NMV2274/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2016
JN003524/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.07.2016
JN003524/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
JN003524/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2016
    NMV2274/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne inženirske storitve

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: NMV2274/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: superkontrola električne in strojne opreme pri rekonstrukciji opreme v HE Plave 1 po sklopih
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: superkontrola električne opreme in električnih inštalacij z izdelavo strokovne ocene ter superkontrola strojnih instalacij in opreme, vse vezano na rekonstrukcijo opreme v HE Plave 1
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71330000 (Razne inženirske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.seng.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 4. 2016
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 4. 2016
Čas: 13:00
Kraj: na sedežu naročnika
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: razvidno iz razpisne dokumentacije
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 3. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA superkontrola električne opreme in električnih inštalacij ter izdelava strokovne ocene
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71330000 (Razne inženirske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU navedeno v razpisni dokumentaciji sklop A
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA superkontrola strojnih inštalacij in opreme
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 71330000 (Razne inženirske storitve)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU razvidno iz razpisne dokumentacije sklop B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2016   09:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1.V kolikor se ponudnik prijavlja samo na en sklop:
Ali so sestavni deli ponudbe vsi obrazci (1-24), vključno z obrazci za sklop na katerega se ponudnik ne prijavlja?

2. Glede na dikcijo iz navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, (str.4/41, navajam: "Ponudnik v vseh zahtevanih obrazcih izpolni prazna polja in vsebine, ki so predvidena za vnos podatkov s strani ponudnika"), nas zanima:
V kolikor so sestavni deli ponudbe vsi obrazci, tudi obrazci za sklop na katerega se ponudbnik ne prijavlja, na kak način naj ponudnik označi obrazce, ki so za njega nerelevantni (naj naredi črtice v vrtstice, ali naj pusti prazno, ali...?).

Hvala

ODGOVOR
1. Sestavni del ponudbe so obrazci skupni za oba sklopa, to so obrazci št. 1-3, 7-12 in točke 16, 23 in 24 poglavja »2.3. Sestava in urejenost ponudbe« ter obrazci za ponujen sklop; za sklop A so to obrazci št. 4-5, 14, 17 ter točke 17,19 in 21 poglavja »2.3. Sestava in urejenost ponudbe«; za sklop B so to obrazci št. 6, 13, 15 ter točke 18, 20 in 22 poglavja »2.3. Sestava in urejenost ponudbe«.

2. Obrazcev za sklop, na katerega se ponudbenik ne prijavlja, ni potrebno prilagati.Datum objave: 15.04.2016   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da objavite tudi nezaklenjeno verzijo razpisne dokumentacije (obrazci) v .doc formatu, da lahko pripravimo ponudbeno dokumentacijo, da lahko določene obrazce skopiramo za različne nastopajoče v ponudbi (partnerji, podizvajalci).

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Zaklenjena verzija Splošnega dela razpisne dokumentacije omogoča izpolnjevanje obrazcev tudi za več nastopajočih v ponudbi in sicer tako, da se obrazce sproti shranjuje po vnosu posameznega nastopajočega (partnerja/podizvajalca) v ponudbi.Datum objave: 15.04.2016   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me ali bo naročnik izvedel pogajanja in koliko krogov pogajanj bo izvedel?

Hvala
ODGOVOR
Naročnik bo v postopek oddaje JN vključil v pogajanja najmanj enega ponudnika izmed ponudnikov, ki bodo oddali popolno ponudbo. Natančnejša navodila bodo podana v povabilu na pogajanja.