Dosje javnega naročila 002584/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-20/16; Nadgradnja aplikacije WEPS z vključitvijo evidence prometne signalizacije na območju hitrih cest in avtocest
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.128,32 EUR

JN002584/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 14.06.2016
JN002584/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.07.2016
JN002584/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002584/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-20/16; Nadgradnja aplikacije WEPS z vključitvijo evidence prometne signalizacije na območju hitrih cest in avtocest
Referenčna številka dokumenta: 43001-21/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja aplikacije WEPS z vključitvijo evidence prometne signalizacije na območju hitrih cest in avtocest
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 23.056,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72212610
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja aplikacije WEPS z vključitvijo evidence prometne signalizacije na območju hitrih cest in avtocest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Direkcija RS za infrastrukturo za vodenje podatkov o prometni signalizaciji uporablja spletno aplikacijo WEPS, ki deluje na spletnih strežnikih v gostovanju. Aplikacijo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (LUZ) in jo hkrati tudi vzdržuje.
Programska rešitev WEPS (Web Evidenca Prometne signalizacije) je podprta s sodobnim geografskim informacijskim sistemom. Gre za spletno GIS aplikacijo, do katere dostopajo uporabniki, ki aktivno sodelujejo v življenjskem ciklu prometne signalizacije in omogoča transparentno evidentiranje celotnega procesa, od pobude za urejanje do končnega obračuna izvedenih del. V sklopu aplikacije deluje tudi modul za video pregledovanje posnetkov cest.
V skladu s 3. odstavkom 8. člena Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. RS, št. 49/97), ki predvideva, da Direkcija RS za infrastrukturo zagotavlja programsko opremo za vodenje BCP, ta dovoljuje uporabo podatkovnega modela in aplikacije WEPS upravljavcu hitrih cest in avtocest DARS d.d.. Program je namenjen za vodenje evidence prometne signalizacije na državnih cestah na Direkciji RS za infrastrukturo, ki že v osnovi predvideva, da se v isti bazi vodijo tudi podatki za hitre ceste in avtoceste, zato je možna souporaba programa v smislu aktivnega evidentiranja in urejanja prometne signalizacije ter pregledovanja video posnetkov. DARS je kot upravljavec hitrih cest in avtocest v skladu s Pravilnikom dolžan predajati celotne BCP podatke za področje AC in HC. Z nadgradnjo aplikacije WEPS z vključitvijo evidence prometne signalizacije na območju hitrih cest in avtocest bo tako hkrati omogočena predaja BCP s področja prometne signalizacije direktno v aplikacijo WEPS.
Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana, je edini usposobljeni ponudnik za nadgradnjo spletne aplikacije WEPS, ki jo je po našem naročilu izdelal v letu 2010, po pogodbi 2415-08-000750 in je lastnik moralnih ter avtorskih pravic. Ponudnik obvladuje tudi specifično vsebino, ki se uporablja v okviru streženja prostorskih podatkov preko spleta.
Vzdrževanje in nadgradnja ne licenčne programske opreme se oddaja za 1 leto.
Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji, zaradi razvoja in nadgradnje aplikacije. Zaradi varovanja izključnih pravic lahko naročilo izpolni le določen ponudnik.
Ponudnik je na pogajanjih znižal ponudbeno vrednost iz 29.328,80 EUR z DDV na 28.128,32 EUR z DDV.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002584/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.06.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.07.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 23.056,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2016