Dosje javnega naročila 004282/2016
Naročnik: SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Gradnje: LOT A - gradbena dela za zajetje, strojnico z iztočnim kanalom in priključkom cevovoda ter hidromehanska oprema za mHE Kneža
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 412.972,32 EUR

JN004282/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.07.2016
JN004282/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2016
JN004282/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.01.2017
JN004282/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2017
JN004282/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2017

    JN004282/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.seng.si
ESPD: http://www.seng.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: LOT A - gradbena dela za zajetje, strojnico z iztočnim kanalom in priključkom cevovoda ter hidromehanska oprema za mHE Kneža
Referenčna številka dokumenta: JN05/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45251120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja tirolskega zajetja z navezavo na cevovod, strojnice z delom iztočnega kanala in dela TK kanalizacije, dobavo in vgradnjo HMO ter vgradnjo dela cevovoda s priklopom na turbinski del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45251120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kneža
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja tirolskega zajetja z navezavo na cevovod, strojnice z delom iztočnega kanala in dela telekomunikacijske kanalizacije, dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme ter vgradnjo dela cevovoda s priklopom na turbinski del z izvedbo tlačnega preizkusa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v DJN


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.09.2016   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.09.2016   13:00
Kraj: sedež naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2016   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2016   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. LOT A - Tehnični del, točka 5.2.8., podtočka 5.2.8.2. r) - Radijska meritev pretoka Qes v podsapju - to je ultrazvočni merilec pretoka, to zastopimo kot dobavo v sklopu hidromehanske opreme?
2. Pri LOT EE - Tehnični del - 4. Načrt električnih inštalacij HIK3---6E4002, Opomba na načrtu levo zgoraj, Oprema za ultrazvočno meritev pretoka v tlačnem delu cevovoda je v sklopu dobave LOT TG , (ki pa še ni razpisan ), ali gre za isti merilec, ki je naveden v LOT A in je že zajet v dobavi hidromehanske opreme?
3. LOT A - Popis del s predizmerami za LOT A, B CEVOVOD, V TLAČNI CEVOVOD, 1. Ali prav razumemo, da izvajalec položi in sestavi GRP tlačne cevi.... , ki jih priskrbi in dobavi naročnik ?
4. Ali je pooblastilo - Obrazec št. 3 potrebno overiti pri notarju?

Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
1. Opremo radarske meritve pretoka Qes dobavi Lot A, v sklopu dobave hidromehanske opreme. Radarski merilnik višine iz katere se izračunava pretok ni ultrazvočni merilec pretoka. Princip meritve višine vode je pri radarskem merilniku drugačen kot pri ultrazvočnem. Radarski merilnik višine vode (pretoka) ima v obravnavanem primeru določene prednosti. Podrobnejše zahteve glede meritve pretoka so navedene v tehničnemu delu razpisne dokumentacije točka 5.2.8.6 Elektro inštalacije in oprema.
2. Na risbi Lot EE HIK3---6E4002 je prikazana lokacija opreme za meritev pretoka vode v cevovodu in ne meritev ekološko sprejemljivega pretoka Qes nezajete vode na zajetju. V tem primeru ne gre za isti merilec.
3. Da, GRP cevi dobavi za naročnika izbrani izvajalec Lota C. Polaganje cevovoda je podrobno opisano v Tehničnem delu, poglavje 4.3.9. Poliestrski GRP tlačni cevovod – vgradnja, točka 4.3.9.2.
4. Obrazca št. 3 ni potrebno overiti pri notarju.
Datum objave: 13.09.2016   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V obrazcu št. 4 v elektronski obliki ni možno izpolniti podatka pri poz. C. STROJNICA,
2. Kakšne so ekonomske in finančne zahteve oziroma kaj naročnik šteje za "urejeno finančno poslovanje in primerno finančno stanje za izvedbo naročila"?

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
1. Popravljen obrazec št. 4 bo podan v dodatku št. 1.
2. Primerno finančno poslovanje in finančno stanje za izvedbo naročila pomeni, da ponudnik finančno poslovanje izvaja v skladu z zakonodajo in računovodskimi standardi, posluje uspešno, ni prezadolženo oziroma ni v položaju, ko mora izvajati ukrepe po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Datum objave: 13.09.2016   12:50
VPRAŠANJE
Nam lahko prosim zaupate ocenjeno vrednost investicije. Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne želi razkrivati ocenjene vrednosti naročila.