Dosje javnega naročila 005047/2016
Naročnik: SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Gradnje: MHE KNEŽA - LOT EE - dobava in vgradnja priključnega kablovda in druge opreme po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.382,80 EUR

JN005047/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.08.2016
JN005047/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.09.2016
JN005047/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2016
JN005047/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.10.2016
JN005047/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2016
JN005047/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2017
JN005047/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2017
JN005047/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2017
JN005047/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2017
JN005047/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2017

    JN005047/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.seng.si
ESPD: http://www.seng.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MHE KNEŽA - LOT EE - dobava in vgradnja priključnega kablovda in druge opreme po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JN07/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
MHE KNEŽA - LOT EE - dobava in vgradnja priključnega kablovda in druge opreme po sklopih; sklop A: dobava in polaganje SN in NN kablovoda, sklop B: dobava in montaža 20 kV celic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop A: dobava in polaganje SN in NN kablovoda
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kneža
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava in polaganje SN in NN kablovoda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop B: dobava in montaža 20 kV celic
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31214520
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kneža
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava in montaža 20 kV celic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v DJN


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2016   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2016   13:00
Kraj: sedež naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2016   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2016   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V tehnični dokumentaciji za SN kablovod dovoljujete, da lahko ponudimo enakovreden kabel drugega proizvajalca.
Ali lahko kot enakovreden kabel ponudimo trižilni kabel?
Glede na to, da bo kabel vkopan v cesto, bi želeli ponuditi trižilni kabel, ki omogoča večje tokovne obremenitve kot razpisani tip, prav tako pa je plašč kabla dodatno ojačan in s tem nekajkrat odpornejši na mehanske obremenitve. Kabel je prav tako v Slovensko elektroenergetsko omrežje že več kot 2 leti vgrajen v cesto in obratuje brez defektov (slednje lahko potrdimo z referenco ponudnika). Trižilni kabli so prav tako ekonomsko upravičeni, zato se za njihovo vgradnjo odločajo vsa distribucijska podjetja v Sloveniji, kjer so zahtevnejši pogoji za vgradnjo.

Razpisan tip kabla proizvaja samo en proizvajalec, zato vas v želji po pripravi za vas najugodnejše in konkurenčne ponudbe prosimo, da odobrite možnost vgradnje trižilnega kabla (seveda ob predložitvi reference ponudnika kabla istega tipa in proizvajalca, ki je že vkopan v cesto).

Hvala ter lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, lahko se ponudi trižilni kabel v primeru, da je glede na mehanske karakteristike ekvivalenten razpisanemu kablu.

Z razpisom zahtevani kabel je prosto dobavljiv na tržišču. Ponudnik lahko ponudi kabel kateregakoli proizvajalca, ki ima podobne karakteristike. Takšna možnost je že navedena v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 27.09.2016   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih specifikacijah piše za kabel (SN kablovod): "Ponudnik lahko ponudi strukturno in glede na tehnične specifikacije ter označevanje žil enakovreden kabel drugega proizvajalca".

1) Kaj mislite z označevanjem žil? "Žile" pri kablih kot take niso označene...
2) Glede na tehnične specifikacije razpisanega tipa kabla moramo ponuditi kabel z bakrenim ekranom, tip kabla (pozicija 1.9) pa ima aluminijast ekran. Ali je prišlo pri poziciji 1.7 do pomote?

ODGOVOR
1) Navedba glede označevanja žil je brezpredmetna.
2) Pri oznaki tipa kabla je napaka. Ponudi se kabel z bakrenim ekranom. Tip kabla bo spremenjen v DODATKU razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 27.09.2016   13:25
VPRAŠANJE
Sklop A: Tip kabla, ki je razpisan lahko ponudi samo en ponudnik s točno določenim proizvajalcem in v tem vašem primeru ekonomsko ni upravičen, saj je cena po metru 5 x višja kot, kot se trenutno gibljejo cene primerljivih enožilnih kablov in so v obratovanju v energetskem sistemu Slovenije. Predlagamo, da se ponovno pregleda projektna dokumentacija in se določi kabel, ki je ekonomsko upravičen za to investicijo!

ODGOVOR
Z razpisom zahtevani kabel je prosto dobavljiv na tržišču. Ponudnik lahko ponudi kabel kateregakoli proizvajalca, ki ima podobne karakteristike. Takšna možnost je že navedena v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 27.09.2016   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na vašo neodzivnost z odgovori na poslana vprašanja (na odgovore čakamo že skoraj 2 tedna) pričakujemo podaljšanje roka za oddajo vprašanj in oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Rok za podaljšanje ponudb se podaljša do 27. 10. 2016 do 12:00 ure. Odpiranje ponudb bo 27. 10. 2016 ob 13:00 uri.

Spremenjena datuma oddaje in odpiranja ponudb bosta podana v DODATKU razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 27.09.2016   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na razpisno dokumentacijo in opravljen ogled prosimo za odgovore oziroma potrditve.

MHE Kneža - LOT EE , sklop B: dobava in montaža 20 kV celic;
specifikacija zahtevane opreme in storitev:

točka 18. V tabelah za kompresijsko ločilno stikalo je zahtevano prigrajeno varovalčno podnožje zgoraj, v enopolni shemi je risano spodaj.
Predlagamo, da je varovalčno podnožje spodaj, za stikalom na kabelskem priključku kot je risano na enopolni shemi.

točka 20. Mehanski pogon kompresisjkega ločilnega stikala se spelje skozi zid na drugo stran.
Po ogledu objekta ne vidimo potrebe za izvedbo takšnega pogona. Prosimo za potrditev, da takšen pogon ni potreben.

točka 64. Ne vidimo potrebe po vgradnji telefonske vtičnice v krmilno omarico SN bloka. Prosimo za potrditev, da telefonska vtičnica ni potrebna v krmilni
omarici.

Prosimo za odgovore.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Tč. 18: Strinjamo se s predlogom. Sprememba bo v DODATKU razpisni dokumentaciji.
Tč. 20: Strinjamo se s predlogom. Sprememba bo v DODATKU razpisni dokumentaciji.
Tč. 64: Strinjamo se s predlogom. Sprememba bo v DODATKU razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 27.09.2016   13:27
VPRAŠANJE
Vprašanje 1.:Ali je potrebno ponudbo oddajati za oba sklopa ali lahko ponujamo vsak sklop posebej, ker v razpisni dokumentaciji - splošni del 1.13.- delitev naročila : Naročnik bo oddal naročilo za vsak sklop posebej, v objavi na portalu javnih naročil in v obrazcu št. 2 je zapisano da mora ponudnik pripraviti ponudbo za celoten obseg naročila- za oba sklopa?Hvala za odgovor

ODGOVOR
Ponudnik odda ponudbo za vsak sklop posebej.Datum objave: 27.09.2016   13:27
VPRAŠANJE
Na ogledu lokacije je bilo ugotovljeno, da gradbena dela na MHE Kneža že potekajo, kar ima za posledico manjši obseg gradbenih del na tem javnem naročilu.

Pri trenutnih popisih gre za zavajanje ponudnikov, ker ima trenutni izvajalec del na MHE Kneža odločilno prednost, ker ve, katera dela so že izvedena in tako odpadejo.

Prosimo naročnika, da ustrezno korigira popise.

ODGOVOR
Trenutno se izvajajo le gradbena dela za Lot C. V primeru spremembe obsega gradbenih del za Lot EE boste o tem pravočasno obveščeni v DODATKU k razpisni dokumentaciji.Datum objave: 27.09.2016   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je napisano, da je SN kabel detalneje specificiran v dokumentu z identifikacijsko iznako HIK3--6E1006.

Navedenega dokumenta ne najdem v razpisni dokumentaciji -prosim, da ga objavite.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Tip kabla, proizvajalec ter vse ostale pomembnejše tehnične specifikacije so podane v PRILOGI 1, SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE OPREME IN STORITEV - SKLOP A: DOBAVA IN POLAGANJE SN IN NN KABLOVODA. Priloga 1 je sestavni del tehničnega dela razpisne dokumentacije.Datum objave: 27.09.2016   13:29
VPRAŠANJE
V poglavju 5.2 Tehnična sposobnost se od ponudnika zahteva, da je v zadnjih petih (5) letih izdelal najmanj 30 oklopljenih celic 20 kV. Referenca verjetno zahteva, da je ponudnik izvedel montažo 30 oklopljenih celic 20 kV. Kaj je pravilno? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Od ponudnika ali njegovega dobavitelja – proizvajalca opreme se zahteva, da je v zadnjih petih (5) letih izdelal ali dobavil/montiral najmanj 30 oklopljenih celic 20 kV.Datum objave: 27.09.2016   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani
na vaši spletni strani ne najdemo ustrezne razpisne dokumentacije. Prosimo, če lahko preverite. Hvala

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom se nahaja na spletni strani SENG: http://www.seng.si/javna_narocila/Datum objave: 20.10.2016   07:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanji za prenapetosne odvodnike v TR Boksu:
-ali bodo odvodniki vgrajeni v zaprt - pokrit prostor ali morajo biti primerni za zunanjo montažo?
-v tabeli tehničnih podatkov pod pozicijo 3. Nazivna napetost je zahtevana vrednost 21kV. Če ta podatek velja za nazivno napetost odvodnika, potem je le ta vrednost glede na nazivno napetost sistema prenizka -v distribucijah se v 24kV sistem vgrajujejo odvodniki z nazivno napetostjo Ur=30 kV.

Prosimo za obrazložitev in popravek!

ODGOVOR
Odvodniki bodo postavljeni v zaprt prostor.

V tabeli tehničnih podatkov je tipkarska napaka. Nazivna napetost Uc je 23 – 25 kV, kar je objavljeno v dodatku.
Datum objave: 20.10.2016   07:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnem delu s prilogami ste v tabeli objavili zahtevo po dobavi kabla N2AXS(F)2Y 1×70/16. Glede na zahteve po materialu vodnika in ekrana predvidevamo da je nehote prišlo do napake in zahtevate kabel z oznako NA2XS(F)2Y 1×70/16?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pri oznaki je napaka. Pravilna oznaka je NA2XS(F)2Y 1×70/16, kar je objavljeno v dodatku.