Dosje javnega naročila 805914/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 344.415,96 EUR

NMV5914/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2015
NMV1353/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.03.2016
NMV1353/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2016
NMV1353/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2016
NMV1353/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
NMV1353/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
NMV1353/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
JN006865/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.10.2016
JN006865/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1353/2016 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne storitve

Datum objave: 4. 3. 2016
Številka objave: NMV1353/2016


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV5914/2015, Storitve: Razne storitve; datum objave: 18. 9. 2015 (NMV1)
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana, kontakt: Zvonka Planinec, tel.: +386 014788337, telefaks: +386 014788036, e-pošta: jn.drsi@gov.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega PP in ZK stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju zahodne Slovenije.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU:Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma, s koliko ponudniki je ta sklenjen?V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma:I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin za potrebe urejanja dokončnega PP in ZK stanja že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju zahodne Slovenije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 98300000 (Razne storitve)
I.7)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 49450,00 EUR, z 22 % DDV
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba: ne.
I.10)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.11)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV5914/2015 z dne 18. 9. 2015
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 3. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 12. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: LUZ, d.d., Verovškova ulica 64, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 29280,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 24400,00 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 8. 12. 2015
2)INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: ALEŠ EBER - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, KRAJINSKI ARHITEKT, Celovška cesta 264, SI-1000 Ljubljana.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE ALI OKVIRNEGA SPORAZUMA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 34770,00 EUR, z 22 % DDV
Skupna končna vrednost naročila: 25050,00 EUR, z 22 % DDV
Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA