Dosje javnega naročila 004333/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Dobava, polaganje in zaključitev progovnega TK kabla na železniški progi Jesenice - Sežana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.612,35 EUR

JN004333/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2016
JN004333/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2016
JN004333/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.11.2016
JN004333/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.11.2016

    JN004333/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/Infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/Infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/164527/Razpisna_dokumentacija_in_priloge.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/164527/espd/ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, polaganje in zaključitev progovnega TK kabla na železniški progi Jesenice - Sežana
Referenčna številka dokumenta: 90/2016/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava, polaganje in zaključitev progovnega TK kabla na železniški progi Jesenice - Sežana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JESENICE - SEŽANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava, polaganje in zaključitev progovnega TK kabla tipa TD59EP 10x4x1.2M v kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi jaški, dvodelna betonska korita in Fe korita. Lokacija: železniška proga Jesenice - Sežana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.08.2016   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2016   09:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali lahko ESPD obrazec objavite v XML datoteki.

ODGOVOR


Obrazec ESPD je naložen skladno z zahtevami in navodili Uradnega lista.

Datum objave: 05.08.2016   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas ali točka 8 popisa (Dobava prostostoječih razdelilnih omaric za na drog: tip PO OK PS (310x340x213), IP54.(Prebil Plast d.o.o.). zajema dobava omaric in njihovo montažo ali samo dobavo omaric?


ODGOVOR

Menimo, da je to vprašanje bilo naslovljeno na nepravi naslov, saj se

Točka s 8 / popisa del (Obrazec 3 / Ponudba s ponudbenim predračunom) glasi:

Izvedba zemeljskih gradbenih del pri prehodu TK kabla iz kabelskih korit do telefonskih omaric (TO), ter dobava in vgradnja zaščitne stigmaflex cevi fi 50

zato menimo, da je bilo vprašanje naslovljeno na nepravi naslov.Datum objave: 11.08.2016   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je v točki 16.popisov "Vkop in montaža TO v km. 94+350", zajeto dobava telefonske omare ali se prestavi obstoječa telefonska omara.

Hvala in lp!


ODGOVOR

V obstoječo kabelsko kanalizacijo, dvodelna betonska in Fe korita bo potrebno položiti medkrajevni telekomunikacijski kabel tipa TD59EP 10x4x1.2 M. Popoln uvod kabla bo izveden na LKK v TK prostoru postajališča Šempeter. Na lokacijah, kjer so postavljene obstoječe telefonske omare bo potrebno izvesti odcepne spojke. Med odcepnimi spojkami in telefonskimi omarami bo potrebno dobaviti in vgraditi nov odcepni kabel TD59 5x4x1.2 GM in ga zaključiti na 10. delnih KRONE LSA-Plus letvicah. Žilje kabla se na letvice privijači.
V km 94+390 se kabel spoji na obstoječi kabel, ki poteka do postajališča Volčja Draga. Na tej lokaciji se vgradi nova TO, ki jo zagotovi upravljalec SŽ-Infrastruktura, Pisarna SVTK Postojna. Obstoječi kabel TF33CP 3x4x1.2 se nato izgradi in navije na kabelske bobne in prepelje v ograjeno skladišče SŽ-Infrastruktura, Pisarne SVTK Postojna v Pivki.


Datum objave: 12.08.2016   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Pri pregledu zahtev za kabel smo naleteli na zahtevo da na kablu TD 59 EP 10x4x1,2 M piše SLOVENSKE ŽELEZNICE.
Zaradi te zahteve se nam porajajo nekatera vprašanja:
- Rok dobave se glede na tako zahtevo lahko bistveno podaljša, sploh ker je treba upoštevati, da so dopusti po vsej Evropi in Bližnjem vzhodu, sploh v povezavi z rokom izvedbe naročila in dejstvo, da se bližajo zimski mesece, ki soi lahko za polaganje kabla neprimerni..
- Cena kabla se bo zaradi te zahteve lahko precej dvignila, saj je količina 10.000m premajhna za večino tovarn.


2. V razpisni dokumentaciji (str. 31 točka 2.4) piše da moramo kable, ki se ne bodo vgradili dostaviti v centralno skladišče v Zalog, v popisu pa je v postavki 25. treba navesti kakšen je strošek prevoza viška kabla na lokacijo v Pivki.

1.Vprašanje se glasi: ali naročnik vztraja na tej zahtevi po označevanju kabla in ali se lahko dobavi kabel, brez oznake SLOVENSKE ŽELEZNICE.

2.Vprašanje se glasi: kam se dostavi višek kabla?

Glede na rok za oddajo ponudbe vas pozivamo za hiter odgovor.


ODGOVOR


1. Kabel mora imeti oznake kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

2. Kabel, ki se ne vgradi se dostavi na lokacijo: Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38. Tako kot je zapisano v postavki 2.3 Razpisne dokumentaciji. Postavka Predračunskega obrazca 25 (Obrazec 3) se spremeni, in sicer: namesto "Prevozni oz. transportni stroški za prevoz novega kabla v skladišče v Pivki (6.000 m)" se Pivka zamenja z lokacijo: Zalog, Kriva pot 38.

Datum objave: 12.08.2016   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko uporabimo že pridobljeno referenco, ki je bila potrebna za razpis Ruše - Dravograd, ki se je oddajal 10.8.2016.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji (original obrazec in priloge).