Dosje javnega naročila 000445/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: DODATNA DELA NA PROJEKTU IZDELAVE ŠTUDIJE VARIANT ZA UREDITEV IZVENNIVOJSKEGA PREHODA RAKEK V OBČINI CERKNICA
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 11.590,00 EUR

JN000445/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN000445/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.08.2016
JN000445/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN000445/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DODATNA DELA NA PROJEKTU IZDELAVE ŠTUDIJE VARIANT ZA UREDITEV IZVENNIVOJSKEGA PREHODA RAKEK V OBČINI CERKNICA
Referenčna številka dokumenta: 43001-49/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
DODATNA DELA NA PROJEKTU IZDELAVE ŠTUDIJE VARIANT ZA UREDITEV IZVENNIVOJSKEGA PREHODA RAKEK V OBČINI CERKNICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 9.500,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cerknica
II.2.4 Opis javnega naročila
DODATNA DELA NA PROJEKTU IZDELAVE ŠTUDIJE VARIANT ZA UREDITEV IZVENNIVOJSKEGA PREHODA RAKEK V OBČINI CERKNICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Izdelava nepredvidenih dodatnih del je nujno potrebna za nemoteno izdelavo in dokončanje naloge "Izdelava študije varioant za ureditev nivojskega prehoda Rakek v občini Cerknica" sklado z 29.členom ZJN-2

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000445/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.04.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.05.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CESTNI INŽENIRING d.o.o.
Mladinska ulica 54
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2016