Dosje javnega naročila 004377/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Energetska sanacija fasadnega in strešnega ovoja objekt Hans Christian Andersen, enota Marjetica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 213.694,79 EUR

JN004377/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2016
JN004377/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2016
JN004377/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.10.2016
JN004377/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.10.2016
JN004377/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN004377/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damian Žerjal
damian.zerjal@ljubljana.si
+386 13064445

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/164657/HC_Andersen_enota_Marjetica.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija fasadnega in strešnega ovoja objekt Hans Christian Andersen, enota Marjetica
Referenčna številka dokumenta: 430-1086/2016-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za prenovo fasadnega in strešnega ovoja objekta Vrtca Hans Christian Andersena, enota Marjetica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za prenovo fasadnega in strešnega ovoja objekta Vrtca Hans Christian Andersena, enota Marjetica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2016   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2016   10:00
Kraj: Služba za javna naročila MOL, Dalmatinova 1, II. nadstropje, sejna soba, Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.08.2016   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se kot ustrezna referenca upošteva energetska sanacija fasadnega ovaja za objekte klasifikacije: 126 ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR
V skladu s točko 10. Razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti dokazilo , da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) – t. j. energetsko sanacijo fasadnega in strešnega ovoja vrtca, pri čemer se referenci za fasadni in strešni ovoj lahko seštevata in sta lahko podani iz različnih poslov, vendar mora skupna vrednost obeh referenc znašati najmanj 140.000,00 EUR brez DDV in ob tem nobeden izmed delov referenc ne sme biti v vrednosti manjši kot 50.000 EUR brez DDV.

Pri tem ni pomembna klasifikacija objekta, kjer se je izvedel posel.
Datum objave: 05.08.2016   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
zanima me, ali je pri poz. III. STREHA pri točki 13. pravilno kpl 1.747,00 ali je mogoče mišljeno m2 1.747,00
Hvala za odgovor
lp

ODGOVOR
Pri sklopu STREHA, poz.13 je pravilna oznaka m2 in ne kpl.Datum objave: 09.08.2016   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije je razbrati, da je ustrezna referenca samo sanacija fasadnega ovoja "VRTCA", ali se kot ustrezna referenca šteje tudi sanacija fasadnega ovoja, na drugih objektih (šole, izobraževalne ustanove itd...)?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

DA. Ni pomembna klasifikacija objekta, kjer se je izvedel posel.Datum objave: 09.08.2016   09:41
VPRAŠANJE
Zanima nas, če se lahko tudi pri odgovornemu vodji del referenci za fasadni in strešni ovoj seštevata in sta podana iz različnih poslov?

ODGOVOR
Da.