Dosje javnega naročila 004411/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.329,14 EUR

JN004411/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2016
JN004411/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.08.2016
JN004411/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2016
JN004411/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2016
JN004411/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN004411/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Špela Knol
spela.knol@ljubljana.si
+386 13064446
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/164857/OBJAVA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti
Referenčna številka dokumenta: 430-740/2016-10
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela pri ureditvi kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45230000
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojkova cesta v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbena dela pri ureditvi kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.08.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.08.2016   12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2016   12:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko objavite obrazce v Word obliki za lažje izpolnjevanje?
lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
IV. Oprema ceste
4.7 Dobava in postavitev stebričkov za zaporo prometa iz nerjavečega materiala, stebriček s kroglo, višina 50 cm. kos 81,00

Kakšen premer stebrov želite – fi 40, 50, 60, 80 mm ?
Ali so krogle privijačene ali privarjene?

Hvala.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da objavite skico oz. podrobnejše podatke za stebričke, za zaporo prometa, za postavko:

Dobava in postavitev stebričkov za zaporo prometa iz nerjavečega materiala, stebriček s kroglo, višina 50 cm.

LPODGOVOR
Številka: 430-740/2016-13
Datum: 12.08.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN7560-16-220040 Ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.
VPRAŠANJA INTERESENTOV
Datum prejema: 10.08.2016 11:51
Spoštovani,

Prosimo, da objavite skico oz. podrobnejše podatke za stebričke, za zaporo prometa, za postavko:

Dobava in postavitev stebričkov za zaporo prometa iz nerjavečega materiala, stebriček s kroglo, višina 50 cm.

LP
Odgovor: Detajl je objavljen v popravku.
Datum prejema: 10.08.2016 14:04
Pozdravljeni,
IV. Oprema ceste
4.7 Dobava in postavitev stebričkov za zaporo prometa iz nerjavečega materiala, stebriček s kroglo, višina 50 cm. kos 81,00

Kakšen premer stebrov želite – fi 40, 50, 60, 80 mm ?
Ali so krogle privijačene ali privarjene?

Hvala.
Odgovor: Detajl je objavljen v popravku.
Datum prejema: 11.08.2016 13:52
Pozdravljeni,
ali lahko objavite obrazce v Word obliki za lažje izpolnjevanje?
lp
Odgovor: Obrazci so objavljeni v popravku.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Marjeta Bizjak
Strokovni sodelavec VII-2/II


Datum objave: 16.08.2016   14:22
VPRAŠANJE
Ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja zadostuje referenca, kjer je bila izvedena npr. cesta in pločnik, ali kjer je bila izvedena npr. cesta in kolesarska steza, ali mora biti obvezno na isti referenci kolesarska steza in pločnik.

ODGOVOR
Številka: 430-740/2016-14
Datum: 16.08.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN7560-16-220040 Ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.
VPRAŠANJA INTERESENTOV
Datum prejema: 12.08.2016 11:46
Ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja zadostuje referenca, kjer je bila izvedena npr. cesta in pločnik, ali kjer je bila izvedena npr. cesta in kolesarska steza, ali mora biti obvezno na isti referenci kolesarska steza in pločnik.
Odgovor:
Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj / referenco tudi z izgradnjo ceste s pločnikom oz. ceste s kolesarsko stezo. Pogoja pa ne izpolnjuje, če gre le za izgradnjo ceste.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Marjeta Bizjak
Strokovni sodelavec VII-2/II