Dosje javnega naročila 004701/2016
Naročnik: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Blago: Dobava zdravil
ZJN-3: Omejeni postopek

JN004701/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.08.2016

    JN004701/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 158-286093
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
http://www.lekarna-sevnica.si/, Ana Dolinšek-Weiss mag.farm.
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161630
+386 78161632

Internetni naslovi
http://www.lekarna-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/165632/Nabava_zdravil.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zdravil
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zdravil za enote naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in dobava zdravil za nadaljnjo prodajo glede na potrebe naročnika v skladu s to razpisno dokumentacijo in kasnejšimi zahtevami naročnika na naslednje lokacije:
-Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica
-Lekarna Krmelj, Krmelj 53, Krmelj
-Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo
-Podružnična lekarna Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 68, Planina pri Sevnici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2016   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2016   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo 12. 9. 2016 ob 9:00.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2016   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate navedeno, da ponudnik namesto dokazil lahko v prvi fazi prijave predloži samo izpolnjen obrazec ESPD. Kljub temu imate v nadaljevanju kot dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve ( npr. nekaznovanje) navedeno, da mora ponudnik predložiti ESPD in določeno potrdilo ( npr. o nekaznovanju). Prosimo vas za natančno določitev kaj mora ponudnik predložiti, da po ponudba popolna.


Lep pozdrav

ODGOVOR
V fazi oddajanja prijav zadošča izpolnjen ESPD obrazec pri vseh pogojih, kjer je navedeno, da se dokazuje z izpolnjenim in podpisanim ESPD obrazcem. V fazi preverjanja prijav bo moral vsak kandidat predložiti ustrezna dokazila za izkazovanje pogojev, če naročnik tega ne bo mogel ugotoviti sam (npr. s poizvedbami v uradnih evidencah).Datum objave: 31.08.2016   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki B.02.2. PODATKI O PONUJENEM PREDMETU zahtevate, da se obrazcem C.01 PRIJAVA priloži dokumentacija, ki je kot obvezna navedena v tehničnih specifikacijah, ki so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije. Zanima nas, katere dokumente konkretno je potrebno priložiti in kje se pridobi seznam (ponujenih) izdelkov?
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Ker bo v konkretnem primeru seznam artiklov posredovan povabljenim kandidatom, dodatne dokumentacije v zvezi s tem ni treba prilagati.