Dosje javnega naročila NMV27/2016
Naročnik: KGZS 
Storitve: Tiskarske in distributerske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV27/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.01.2016
NMV959/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.02.2016
    NMV27/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Tiskarske in distributerske storitve

Datum objave: 5. 1. 2016
Številka objave: NMV27/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): KGZS, CELOVŠKA CESTA 135, Kontakt: sedež KGZS, V roke: Urška Senčar Hočevar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15136600. Telefaks +386 15136650. E-pošta urska.sencar@kgzs.si.
Internetni naslovi: http://www.kgzs.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA vključuje: tisk časopisa, pakiranje in dostavo do distribucijskega centra Pošte Slovenije, za količino namenjeno razpošiljanju ter preostale količine (cca. 500 izvodov) na sedež KGZS (Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana).

Podrobnejši opis:
Rotacijski tisk (heat set) časopisa ZELENA DEŽELA po naslednji specifikaciji:
Obseg: 32 ali 40 strani.
Format: 203 mm x 271 mm.
Naklada: 79.000 izvodov (okvirna)
Papir: Vimag 54 g ali enakovreden.
Vezava: vezano v hrbtu in porezano na format.
Tisk: vse 4/4 barvno, kakovost tiska vsaj 133 lpi.

PONUDNIKI NAJ POŠLJEJO PONUDBO ZA PERIODIČNOST IZHAJANJA:
dvomesečnik (7 številk letno).

V primeru, da ponudniku priložene tehnične zahteve ne zadoščajo za sestavo pravilne ponudbe, si lahko tiskovino ogleda na sedežu KGZS, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana, po predhodni najavi.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79824000 (Tiskarske in distributerske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/Razpisne-dokumentacije.aspx
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 14. 1. 2016
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 14. 1. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Gospodinjska ulica 6, Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 1. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 1. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV959/2016, Storitve: Tiskarske in distributerske storitve; datum objave: 17. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2016   08:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Na internetnem naslovu dokumentacije so obrazci (Word)za pripravo ponudbe še stari (iz leta 2013 ??), obrazci se pričnejo z obrazcem št. 3, na njih je še star naslov KGZS. Ti obrazci se razlikujejo od obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za JN-3001/15 (.pdf).
Bodo zamenjani ??

ODGOVOR:
Spoštovani,
Za neljubo napako se opravičujemo, bomo popravili.
L.p.