Dosje javnega naročila 004739/2016
Naročnik: SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.
ZJN-3: Odprti postopek

JN004739/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.08.2016
JN004739/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2016
JN004739/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2016
JN004739/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2016
JN004739/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2016
JN004739/2016-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2016
JN004739/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN004739/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 159-287870
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/165844/GSMR_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: 46/2016/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Oprema voznih sredstev naročnikov s telekomunikacijsko opremo - GSM-R CAB Radio.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.647.541,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.«, ki obsega: projektiranje, dobavo, montažo, certificiranje in servisiranje GSM-R naprav na voznih sredstvih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 31.03.2017
Konec: 30.06.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je napisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2016   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.08.2016   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu dokumenta »Tehnične zahteve za vgradnjo GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o. - CAB Radio« se nam je porajalo nekaj vprašanj. Prosimo za hiter odgovor na postavljena vprašanja.

1. V točki 6.2. Splošne tehnične zahteve, v podtočkah g. in h. sta navedena zvočnik in mikrofon.
VPRAŠANJE 1: Ali je s tem mišljena oprema za prostoročno telefoniranje?

2. Zahteva O-20: Radijske enote morajo biti opremljene z vmesniki do drugih sistemov instaliranih na vozilu, kakor tudi z vmesniki za priklop zunanjih naprav, napajanja in kontrolnimi vmesniki.

VPRAŠANJE 2: Kateri drugi inštalirani sistemi na vozilu so mišljeni?

3. Zahteva O-33: Sistem mora biti opremljen z GPS opremo.

VPRAŠANJE 3: Naš sistem podpira GPS opremo. Ali mora biti ob inštalaciji nameščena tudi antena za GPS, ali zadostuje samo dobava modula GPS?

4. Zahteva O-34: podtočka a: fiksne in programabilne tipke

VPRAŠANJE 4: Kakšen je namen programabilnih tipk? Koliko programabilnih tipk naj bi sistem omogočal?


5. Zahteva O-36: Programabilne tipke morajo omogočati poljubno aktiviranje želenih funkcij in storitev.

VPRAŠANJE 5: Katere želene funkcije in storitve ima naročnik v mislih?

6. Zahteva O-39: [(O)- 39.] Vse DMI tekste (naslovi, označbe, tekstualna sporočila) bo izvajalec dokončno oblikoval v sodelovanju z naročnikom v fazi izvedbe pilotnih projektov.

VPRAŠANJE 6: Koliko časa je predvideno za to oblikovanje, predvsem s stališča koliko časa bo naročnik potreboval za potrditev DMI tekstov.

7. Zahteva O-44: Ponudnik mora v svoji ponudbi upoštevati vse ostale vmesnike, ki so potrebni za dokončanje predmeta ponudbe.

VPRAŠANJE 7: Kateri vmesniki so to?

8. Zahteva O-46: Okvirni Terminski načrt realizacije projekta »Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.« predvideva migracijski čas, ki obsega dobave in vgradnjo opreme do konca junija leta 2019 z dinamiko najmanj 6 vozil mesečno po uspešno opravljeni pilotni vgradnji za posamezno vrsto vozil.

VPRAŠANJE 8: Kaj se bo zgodilo v primeru, da Naročnik ne bo zagotavljal zadostnega števila vozil, da bi izvajalec lahko zagotavljal zahtevano dinamiko vgradnje?


9. Zahteva O-49: Izvajalec je odgovoren za izpolnitev vseh vidikov načrtovanja, vključno z mejniki.

VPRAŠANJE 9: Ali ima izvajalec kakšno zagotovilo (glede na njegovo odgovornost za izpolnitev terminskega plana), da bo naročnik potrjeval dokumentacijo v nekem doglednem času?

10. Zahteva O-73: Pilotna vgradnja, vključno s pripravo dokumentacije in izvedenim tehničnim pregledom sme trajati največ dva meseca.

VPRAŠANJE 10: Ali za posamezni tip ali za vse tipe vozil skupaj?

11. Zahteva O-81, podtočka c: Projekte izvedenih del.

VPRAŠANJE 11: Ali se projekti izvedenih del izdelajo za vsako vozilo ali za vsak tip vozila?

12. Zahteva O-101: Izvajalec bo v fazi izdelave izvedbene dokumentacije spoštoval zahteve naročnika

VPRAŠANJE 12: Na katere zahteve naročnika še to nanaša? Gre za zahteve, ki so že vključene v razpisni dokumentaciji, ali neke možne nove zahteve?

13. Zahteva O-102: Za vsako vozilo posebej mora biti izdelana dokumentacija nivoja PZI v skladu s slovensko zakonodajo.

VPRAŠANJE 13: Ali se PZI izdela za vsako vozilo posebej (159 PZI jev) ali za vsak tip vozila (11 PZIjev)?

14. Zahteva O-105: Po zaključku vgradenj in uspešnem testiranju na določenemu tipu voznega sredstva mora Izvajalec izdelati dokumentacijo izvedenih del (PID).

VPRAŠANJE 14: Ali se PID izdela za vsako vozilo posebej (159 PID) ali za vsak tip vozila (11 PIDov)?ODGOVOR
Odgovor k vprašanju 1:
Ni mišljena oprema za prostoročno telefoniranje, ampak, tako kot je navedeno: zvočnik in mikrofon.
Odgovor k vprašanju 2:
Mišljeni so sistemi ozvočenja na vlaku (public adress) in Intercoma.
Odgovor k vprašanju 3:
Zadostuje dobava modula oziroma vmesnika na CAB radiu, ki omogoča priklop GPS-a.
Odgovor k vprašanju 4:
Sistem naj omogoča vsaj 10 programabilnih tipk, preko katerih se lahko izvaja pošiljanje preddefiniranih SMS-ov, hitro klicanje na preddefinirane številke ipd.
Odgovor k vprašanju 5:
Glej odgovor na vprašanje številka 4.
Odgovor k vprašanju 6:
Naročnik bo predvidoma potreboval 10 delovnih dni za potrditev tekstov.
Odgovor k vprašanju 7:
Ob predvidenem pregledu tipov vozil se mora ponudnik prepričati, da posamezen tip vozila ne vsebuje katerega od vmesnikov, ki niso eksplicitno navedeni v ponudbi.
Odgovor k vprašanju 8:
Predviden čas izvedbe se bo v tem primeru lahko podaljšal ob ustreznem dogovoru z naročnikom.
Odgovor k vprašanju 9:
Naročnik se bo držal predvidenih rokov potrjevanja dokumentacije.
Odgovor k vprašanju 10:
ZA POSAMEZEN TIP. Izdela se po 5 izvodov dokumentacije.
Odgovor k vprašanju 11:
ZA VSAK TIP VOZILA se izdela po 5 izvodov dokumentacije.
Odgovor k vprašanju 12:
Gre za zahteve iz razpisne dokumentacije .
Odgovor k vprašanju 13:
ZA VSAK TIP VOZILA se izdela po 5 izvodov PZI dokumentacije.
Odgovor k vprašanju 14:
ZA VSAK TIP VOZILA se izdela po 5 izvodov PID dokumentacije.:
Datum objave: 02.09.2016   10:34
VPRAŠANJE
U prevzeti Razpisni dokumentaciji ni možno odpreti naročnikovega obrazca ESPD. Prosimo za ureditev povezave.

ODGOVOR


Spoštovani.

Povezavo smo preverili na večjem številu računalnikov in normalno deluje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 02.09.2016   11:27
VPRAŠANJE
Kot garancijo za resnost ponudbe v Navodilih ponudnikom zahtevate predložitev menice z menično izjavo ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, v vrednosti 3% ponudbene vrednosti (z DDV). V vzorcu menične izjave za resnost ponudbe (Razpisni obrazec št. 17) so kot zavarovanje zahtevane bianco menice. Prosimo za ponovno objavo usklajenega vzorca menične izjave za resnost ponudbe.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik vzorca menične izjave za resnost ponudbe ne bo objavil usklajenega vzorca menične izjave, ker je objavljen vzorec ustrezen.
Obrazložitev:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v primeru, da se ponudnik odloči za zavarovanje z menico, je sestavljeno iz 1. menične izjave in 2. menice. Brez menične izjave, na kateri mora biti naveden znesek (v tem primeru 3% ponudbene vrednosti z DDV) naročnik menice ne more unovčiti (ne izpolnjene ne bianco). Menica je lahko izpolnjena (vpisan znesek, ki se mora ujemati z zneskom zapisanim na menični izjavi) ali bianco. Ponudnik bi se eventuelno lahko odločil, da bo naročniku izročil več kot eno menico. Ne glede na to, ali ponudnik izroči izpolnjeno ali bianco menico jo naročnik lahko vnovči samo v vrednosti zapisani na menični izjavi.
Ponudnik mora predložiti svojo menično izjavo, katere vsebina mora biti skladna z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije (obrazec 17), kjer je potrebno navesti število menic se vpiše 1 (en) kos bianco menice ter kjer je potrebno navesti znesek se vpiše znesek v višini 3% vrednosti ponudbe z DDV, na katerega lahko naročnik lahko izpolni menico.


Datum objave: 13.09.2016   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehnične delu RD se nahaja zahteva:
[(O)- 32.] Sistem mora podpirati prenos podatkov GPRS.

Ali mora biti za sistem GPRS nameščena tudi antena?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor na vprašanje je NE!

Lep pozdrav!


Datum objave: 13.09.2016   11:37
VPRAŠANJE
1) Referenca: Tehnične zahteve, O-102; Zahteva: "Za vsako vozilo posebej mora biti izdelana dokumentacija nivoja PZI v skladu s slovensko zakonodajo.";

VPRAŠANJE: PZI je kratica, ki izhaja iz Zakona o graditvi objektov (ZGO). Ta projekt pa ni predmet ZGO, saj se zanj ne bo pridobilo gradbeno dovoljenje.
a) Naročnika prosimo, da navede katero specifično zakonodajo ima v mislih pri tej zahtevi.
b) Naročnika prosimo, da navede ali so kakšne posebne zakonske zahteve za projektanta za dokumentacijo "PZI". Menimo, da glede na to, da projekt ni predmet ZGO, za ta projekt ne velja zakonska zahteva, da bi moral biti projektant "Odgovorni projektant" v skladu z ZGO.

2) Referenca: Tehnične zahteve, O-105; Zahteva: "Po zaključku vgradenj in uspešnem testiranju na določenemu tipu voznega sredstva mora Izvajalec izdelati dokumentacijo izvedenih del (PID).";

VPRAŠANJE: PID je kratica, ki izhaja iz Zakona o graditvi objektov (ZGO). Ta projekt pa ni predmet ZGO, saj se zanj ne bo pridobilo gradbeno dovoljenje.
Naročnika prosimo, da navede ali so kakšne posebne zakonske zahteve za projektanta za dokumentacijo "PID". Menimo, da glede na to, da projekt ni predmet ZGO, za ta projekt ne velja zakonska zahteva, da bi moral biti projektant "Odgovorni projektant" v skladu z ZGO.


ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik podaja odgovora na vprašanji:
Ad 1)
a) Kot je v zahtevi O-102 navedeno, se zahteva dokumentacija nivoja PZI in ne PZI, v skladu z ZGO. Vsebine, ki jih mora dokumentacija vsebovati pa so opredeljene v zahtevi O-103.
b) Projektant ni potrebno da je »Odgovorni projektant« v skladu z ZGO.

Ad 2) Projektant ni potrebno da je odgovorni projektant v skladu z ZGO.

Datum objave: 13.09.2016   11:41
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Razlaga točke G razpisne dokumentacije “Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika in sicer točke g1: Tehnična sposobnost in s tem povezanega obrazca št.10 POTRDILO REFERENCE:
Prosimo za pojasnilo kako je s potrjevanjem referenc v primerih, ko ponudnik ni imel pogodbe za dobavo radijske opreme direktno sklenjene z železniškimi operaterji ali lastniki vozil, ampak je bila pogodba sklenjena s partnerji/integratorji ali dobavitelji lokomotiv, preko katerih so bile radijske naprave dobavljene in spuščene v obratovanje. Ponudnik v takih primerih ni imel pogodbenega odnosa s končnim uporabnikom/operaterjem in mu le ta ne more potrditi reference.
Lahko v takem primeru reference potrdi podjetje s katerim je imel ponudnik sklenjeno pogodbo o dobavi radijske opreme?
Hvala za pojasnilo


ODGOVOR

Spoštovani!
Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena, odgovor oz. dopolnjen tekst RD v delu, ki se nanaša na reference ponudnika oz Tehnično sposobnost se pravilno glasi:

Ponudnik GSM-R naprav na voznih sredstvih mora podati referenco:
- da je ponujeno opremo dobavil in montiral vsaj dvema proizvajalcema železniških vozil, lastnikoma železniških vozil in/ali železniškima prevoznikoma, ki
delujeta v dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU,

ali referenco:

- da je ponujeno opremo dobavil in montiral vsaj enemu proizvajalcu železniških vozil, lastniku železniških vozil in/ali prevozniku, ki deluje v vsaj dveh
različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.09.2016   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na tej strani je objavljena točka II.1.5, glede ocenjene vrednosti naročila.

II.1.5 Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV: 3.647.541,00 EUR

Vprašanje: Ali se ta vrednost 3.647.541,00 EUR nanaša na naročilo skupaj z opremo, rezervnimi deli in vzdrževalno pogodbo, ali gre samo za opremo in rezervne dele, brez vzdrževalne pogodbe?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Navedena ocenjena vrednost ne obsega vzdrževalne pogodbe.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.09.2016   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi obsežne razpisne dokumentacije, ki smo jo morali ponudniki iz tujine prevesti v tuj jezik in zahteve v razpisni dokumentaciji, da mora biti ponudba napisana v slovenskem jeziku, kar bo zahtevalo dodaten čas, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 30 dni. Morebitno podaljšanje rok za oddajo pomeni tudi potencialno večje število kakovostnih ponudb, kar je zagotovo v interesu naročnika.

Za pozitiven odgovor se vam v naprej zahvaljujemo!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe. Nov rok za oddajo ponudb je 13.10.2016 ob 10:00 uri.

Lep pozdrav!

Datum objave: 16.09.2016   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Vljudno prosimo za dodatno pojasnilo k vprašanju objavljenem na portalu 13.09.2016 ob 11h14 ; Razlaga točke G razpisne dokumentacije “Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika in sicer točke g1: Tehnična sposobnost in s tem povezanega obrazca št.10 POTRDILO REFERENCE:

Vprašanje:
Ali razumemo pravilno, da pod pojem »proizvajalec vozil« lahko štejemo tudi podjetja, ki so »integratorji« ponujene GSMR opreme in da bodo upoštevane tudi reference teh podjetij ?
V zelo običajnem poslovnem modelu ima namreč proizvajalec GSMR opreme sklenjene pogodbe s partnerji/ integratorji, ki so podjetja specializirana za vgradnjo GSMR opreme v železniška vozila in ne s končnimi uporabniki (npr. lastniki vozil, prevozniki).

Hvala za pojasnilo.


ODGOVOR

Spoštovani!

DA Velja tudi za integratorje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.09.2016   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v datoteki ponudbenega predračuna je pri vozilih 711 napisano število vozil 5.
V tehničnem delu pa je v tabeli 12. navedeno število vozil 6. Predvidevamo, da gre za tipkarsko napako v ponudbenem predračunu.
Prosim, če lahko objavite popravljeno tabelo ponudbenega predračuna.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani!

Pravilno število vozil serije 711, ki so predmet vgradnje je 6. Popravljena tabela bo objavljena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.09.2016   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za odgovore na vprašanja v nadaljevanju:

1. Ali formulacija »Vzdrževalna pogodba se sklene za obdobje 5 let od uspešno opravljenega končnega tehničnega pregleda posameznega voznega sredstva« (str. 13) pomeni, da bo sklenjenih toliko vzdrževalnih pogodb kolikor je posameznih voznih sredstev? Se pravi za cca 150 posameznih voznih sredstev in vsaka v šestih izvodih? Ali bo to ena pogodba, tako, kot piše na str. 23 prvi odstavek. Prosimo za uskladitev.

2. Ali formulacija »Za odpravo napak v garancijskem roku bo izvajalec v skladu z vsako pogodbo posebej ob uspešno končanem tehničnem pregledu oz. voznega sredstva izročil naročniku garancijo banke ali garancijo zavarovalnice v višini 5% (z DDV) vrednosti pogodbenih del za posamezno vozno sredstvo z veljavnostjo 30 dni po poteku 2-letnega garancijskega roka.« pomeni, da je potrebno predložiti toliko garancij za odpravo napak v garancijskem roku, kolikor je posameznih voznih sredstev?

3. Ali ima naročnik brezplačen dostop do vseh relevantnih nacionalnih baz, v skladu z osmim odstavkom 79. člena ZJN-3? Oziroma, ali lahko naročnik sporoči do katerih relevantnih nacionalnih baz ima brezplačen dostop?

4. Na 30. strani splošnega dela razpisne dokumentacije je navedeno »Pred podpisom pogodb z izbranim/-i ponudnik-om/-i bo sklican usklajevalni sestanek, kjer se bodo dokončno uskladile še zadnje tehnične podrobnosti«. Skladno z navedenim nas zanima kaj pomeni oz. obsega dikcija »uskladile še zadnje tehnične podrobnosti«? Bolj natančno, kakšne so te tehnične podrobnosti upoštevajoč, da sta v skladu z razpisno dokumentacijo ponudba in ponudbena cena že določeni in nespremenljivi?

5. Na 30. strani splošnega dela razpisne dokumentacije je navedeno »Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu usklajenega besedila pogodb o vgradnji naprav in pogodbe o vzdrževanju, le-te podpisati in jih skupaj s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrniti naročniku«. Skladno z navedenim nas zanima kaj pomeni dikcija »usklajenega besedila pogodb«? Pogodbe so namreč v skladu z razpisno dokumentacijo že predložene in parafirane.

6. Na 33. strani splošnega dela razpisne dokumentacije je v okviru govora o ESPD obrazcu, katerega mora predložiti gospodarski subjekt, navedeno, da »bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila«. Skladno z navedenim nas zanima kaj pomeni dikcija »brez odlašanja«? Ali je v njej upoštevan čas, ki je potreben, da gospodarski subjekt pridobi potrebna dokazila od pristojnih organov?

7. Ali je pravilna interpretacija veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo je potrebno dostaviti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe o dobavi in vgradnji, kakor je navedeno na 22. strani splošnega dela razpisne dokumentacije, 10 dni po uspešno opravljenem tehničnemu prevzemu?

8. Ali so določila roka izdelave, s 66. strani splošnega dela razpisne dokumentacije, ter pogodbene kazni, z 68. strani, povezana v delu glede zamude oziroma podaljšanja roka izvedbe?

9. Ali je pravilna interpretacija določb glede odstopa od pogodbe, na 70. strani splošnega dela razpisne dokumentacije, da je naročnik upravičen zahtevati vračilo že realiziranih plačil ter povračilo škode ob vračilu vgrajene opreme izvajalcu?

10. Besedili splošnega dela razpisne dokumentacije glede višine garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na 22. strani ter 78. strani se ne ujemata. Skladno z navedenim nas zanima katero besedilo je veljavno?

11. Naročnika pozivamo, da iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom izloči tiste razpisne obrazce, ki so že zajeti v ESPD obrazcu.

12. Na strani 18 (točka F) Ekonomski in finančni položaj) naročnik zahteva izkazovanje povprečnega letnega prometa v zadnjih treh poslovnih letih v višini najmanj 7 milijonov EUR. Torej velja višina povprečnega letnega prometa za vsako leto ali za vsa leta skupaj?

13. Pod točko n.3) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: naročnik zahteva garancijo v višini 5% vrednosti pogodbenih del za POSAMEZNO VOZNO SREDSTVO!! Ali to v primeru 10 vozil pomeni garancijo v višini 50% vrednosti pogodbenih del?

14. V točki 9.3 osnutka/vzorca pogodbe (stran 67) je zapisano, da mora izvajalec predložiti bančno ali kavcijsko garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti del, v točki n.2 na strani 22 pa je zahtevano finančno zavarovanje v višini 5% za vsako pogodbo posebej. Naročnika prosimo, da jasno opredeli višino finančnega zavarovanja za vsako posamezno pogodbo.

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

Odgovor k vprašanju pod 1):
Sklenjena bo ena vzdrževalna pogodba, ki bo veljala za vsako posamezno vozilo 5 let od uspešno opravljenega tehničnega prevzema. Uskladitev besedila ni potrebna.

Odgovor k vprašanju pod 2):
Izbrani ponudnik bo predložil vsakemu od obeh naročnikov po eno izbrano obliko finančnega zavarovanja (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) za vsa vozna sredstva posameznega naročnika skupaj.

Odgovor k vprašanju pod 3):
Naročnik od ponudnikov ne bo zahteval predložitve tistih dokazil in listinskih dokazov, ki jih bo lahko pridobil brezplačno sam iz uradnih evidenc držav članic. Če bo ponudnik predložil ESPD obrazec, mora ESPD v skladu z 9. odst. 79. člena ZJN-3 vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi naročnik dokazilo.

Na podlagi 6. odst. 79. člena ZJN-3 lahko naročnik, če je to potrebno za zagotovitev pravilne izvedbe postopka javnega naročila, kadar koli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Odgovor k vprašanju pod 4):
Naročnik s tem misli uskladitev terminskega načrta, način izročitve posameznih vozil, ki bodo predmet vgradnje izvajalcu, roki za obveščanje kdaj in kje bodo vozila na razpolago za vgradnjo, način obveščanja in roki, ko bodo vozila opremljena z napravami ter pripravljena za testiranje oz predajo naročniku in sposobna za opravljanje prometa….

Odgovor k vprašanju pod 5):
Vsebina pogodbe se skladno z zakonodajo ne spreminja. V besedilo pogodbe je potrebno vnesti vse potrebne podatke o izbranem ponudniku – izvajalcu, cene, številke transakcijskih računov, zastopnike pogodbenih strank, ipd.

Odgovor k vprašanju pod 6):
Naročnik bo upošteval čas, ki je potreben, da gospodarski subjekt pridobi potrebna dokazila od pristojnih organov.
Naročnik bo določil rok do katerega bo ponudnik moral predložiti zahtevana dokazila.

Odgovor k vprašanju pod 7):
Navedba drži, veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga mora izvajalec (izbrani ponudnik) naročnikoma predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe mora biti veljavna še 10 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnjega vozila.

Odgovor k vprašanju pod 8):
DA, pogodbena kazen je določena tudi za primer podaljšanja roka izdelave predmeta pogodbe.

Odgovor k vprašanju pod 9):
DA.

Odgovor k vprašanju pod 10):
Velja besedilo na strani 22, besedilo na strani 78 se uskladi z besedilom na strani 22 glede višine garancije in dopolnjeno glasi:
Bančna garancija mora biti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije v višini 5% od pogodbene vrednosti za vzdrževanje (z DDV), z veljavnostjo 2 (dve) leti po podpisu pogodbe. Po poteku tega časa bo izvajalec naročniku predložil novo bančno garancijo v znesku 3% pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo 3 leta po poteku veljavnosti prejšnje. Bančno garancijo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
• če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami,
• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca,
• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca,
• če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Odgovor k vprašanju pod 11):
Naročnik je v skladu z 79. členom ZJN-3 omogočil ponudnikom, da predložijo ESPD obrazec. Naročnik bo sprejel ESPD obrazec od vsakega ponudnika, ki ga bo predložil.

Naročnik iz razpisne dokumentacije ne bo odstranil nobenega razpisnega obrazca.

Odgovor k vprašanju pod 12):
Velja povprečni letni promet za vsako leto posebej. Sešteje se letni promet vseh zahtevanih let, dobljeno vsoto deli s številom zahtevanih let ter dobi povprečni letni promet, ki mora znašati najmanj 7 mio EUR.

Odgovor k vprašanju pod 13):
Naročnik zahteva finančno zavarovanje v višini 5% skupne pogodbene vrednosti (za vsa vozila) z DDV!

Odgovor k vprašanju pod 14):
Vsak od naročnikov zahteva bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene (z DDV). (DVA NAROČNIKA, DVE POGODBI, DVE FINANČNI ZAVAROVANJI, VSAKO PO 10% POGODBENE VREDNOSTI Z DDV).

Lep pozdrav!
Datum objave: 26.09.2016   14:26
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, O-18; Zahteva: Poleg obveznih EIRENE funkcionalnosti mora radijska oprema podpirati še dogodkovno registracijo (log files).

VPRAŠANJE: Naročnika prosimo, da razloži izraz ""podpirati dogodkovno registracijo"". Ali to pomeni, da je dovolj, da dobavljena radijska oprema (a) vključuje vmesnik preko katerega pošilja dogodkovna sporočila ali (b) mora radijska oprema tudi shranjevati zgodovino dogodkov?
V primeru (a), ali mora radijska oprema zadostiti obstoječemu vmesniku in kateremu (specifikacija)?
V primeru (b), kateri dogodki se morajo hraniti, in koliko dogodkov mora radijska oprema hraniti?

ODGOVOR

Log datoteke se morajo shranjevati lokalno v radijskem modulu na prenosljivi SD kartici. Log datoteka mora biti prenosljivi preko Ethernet vmesnika na druge nosilce (vzdrževalni računalnik npr.), ali preko GSM-R omrežja na centralni strežnik.
Kapaciteta SD kartice mora biti vsaj 3GB.

Vsi dogodki se morajo shranjevati s časovno informacijo nastanka (time stamp), ki mora vsebovati tudi letnico nastanka dogodka, v CSV (Comma Seperated Values) formatu. Dogodki morajo biti klasificirani skladno s RFC 3164, Tabela 2 - “syslog message severities”.
Zapisani morajo biti naslednji dogodki:
• vklop/izklop centralne enote in MMI
• zagon in avtomatični self test
• izguba signal in povrnitev (vključno z MCC, MNC RAC parametri)
• podatki o nivojih signal in handover-jih (vključno z informacijo o Identifikacijski številki celice )
• Diagnostični podatki GSM radio modula
• status vmesnikov digital input/output, UIC 568 in wireless vmesnikov
• podatki o dohodnih in odhodnih klicih vključno s podatki o prioritetah (za vse tipe klicev) in GID, GCA za VGCS/VBCS klice
• podatki o REC (railway emergency call) klicih
• podatki o dispečerskih klicih
• podatki o podatkovnih klicih
• informacije o SW nadgradnjah (lokalno in preko OTA)

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.09.2016   14:30
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Tehnične zahteve, zahtevi (O)-17 in (O)-30
Vljudno prosimo za pojasnilo, ali pravilno sklepamo, da so dokumenti zahtevani v zahtevah (O)-17 in (O)-30 del tehnične dokumentacije in jih skladno s tem lahko predložimo samo v angleškem jeziku ?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Ponudnik pravilno sklepa, da so dokumenti zahtevani v zahtevah (O)-17 in (O)-30 del tehnične dokumentacije in jih skladno s tem lahko predloži samo v angleškem jeziku. V kolikor so ti dokumenti izdani v drugem jeziku (ne angleškem), je potrebno dostaviti overjen prevod dokumenta v slovenski jezik.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.09.2016   14:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-9 Lista skladnosti.
Vljudno prosimo za pojasnilo ali pravilno razumemo zahtevo (O)-9, ki določa način izpolnjevanja liste in bo lista pravilno izpolnjena, če v polju "Status" odgovorimo s kratkim (DA/NE) in v polju "Komentar" navedemo oznako referenčnega dokumenta v katerem je podan opis zahtevane vsebine.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR


Ponudnik pravilno razume zahtevo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.09.2016   14:33
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-7.
Vljudno prosimo za pojasnilo, ali so dokumenti zahtevani v zahtevi (O)-7 uvrščeni v tehnično dokumentacijo in jih kot take lahko predložimo v angleškem jeziku ?
Hvala za pojasnilo


ODGOVOR


Dokumenti zahtevani v zahtevi (O) – 7 niso uvrščeni v tehnično dokumentacijo in jih je potrebno predložiti v slovenskem jeziku.
Lep pozdrav!

Datum objave: 26.09.2016   14:38
VPRAŠANJE

VPRAŠANJE
Referenca: g.2) Kadrovska sposobnost

V točki g.2) je zahtevano, da ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu oziroma podizvajalec za razpisnim obrazcem št. 13, priloži življenjepis (Europass CV) in potrdilo o izobrazbi, za vse strokovnjake, ki jih je navedel v razpisnem obrazcu št. 12.
Prosimo za pojasnilo, ali razumemo pravilno, da lahko kopijo potrdila o izobrazbi predložimo v originalnem jeziku in je ni potrebno prevajati v slovenski jezik.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
DA, ponudnik lahko predloži dokazilo o izobrazbi v tujem jeziku, v skladu z 2. odst. 36. člena ZJN-3, pa bo naročnik ob pregledu ponudbe lahko zahteval od ponudnika, da na njegove stroške (stroške ponudnika) predloži prevod dokazila o izobrazbi v slovenski jezik.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.09.2016   09:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-19, e- modem
Vljudno prosimo za pojasnilo ali pravilno sklepamo, da ni potreben dodatni modem v primerih, ko je modem že vsebovan v centralni enoti.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor na vprašanje: Ponudnik sklepa pravilno.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.09.2016   09:42
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Med ogledom vozil v Ljubljani in Mariboru je bilo ugotovljeno, da inter-cab konektorji (50 kosov) niso na voljo v vseh vozilih tipa 713/715 in 813/814-100. Prosimo za pojasnilo, ali bo naročnik sam zagotovil vse konektorje, ki bodo v skladu s specifikacijo izvajalca, ali jih mora dobaviti izvajalec?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani!

Konektorje mora zagotoviti izvajalec.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.09.2016   09:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Tenderska dokumentacija ne vključuje zahtev glede števila in konfiguracije SIM kartic. Vljudno prosimo za pojasnilo, ali si pravilno razlagamo, da je področje SIM kartic izključna skrb naročnika in da ponudnik s tem v zvezi nima nobenih obveznosti?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani!

Ponudnik si pravilno razlaga, da so SIM kartice v domeni naročnika in ponudnik nima v zvezi z njimi nobenih obveznosti.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.09.2016   09:45
VPRAŠANJE
Vprašanje
Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-15
Vspecifikacijah SRS 16.0.0/ Poglavje 5.10 "ERTMS/ETCS vmesnik" stavek 5.10.1"Some Cab radios will be required to provide communications for ERTMS/ETCS (I)" in 5.10.2 "If ERTMS/ETCS communications are required, an interface as defined in the FFFIS for EURORADIO [Morane EURO FFFIS] shall be implemented (MI)" je specificirano, da se FFFIS za EuroRadio verzija 13.0.0 (ki ni Cab-radio specifikacija) uporablja za ETCS Euroradio (EDOR) opremo in torej ni relevantna za CAB radio glasovne in podatkovne funkcije. Prosimo za pojasnilo, ali pravilno domnevamo, da EDOR/ETCS–L2 funkcionalnost ni zahtevana ?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik pravilno domneva.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   09:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-12
Vljudno prosimo za pojasnilo izraza "končni prevzem opreme s strani naročnika".
Ali razumemo pravilno, da je končni prevzem opreme s strani naročnika dosežen po uspešnem zaključku pilotne vgradnje v vseh 11 tipov vozil?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Končni prevzem opreme je vezan na vsako vozilo posebej.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   12:54
VPRAŠANJE

Po točki F je gospodarsko in finančno situacijo družbe potrebno dokazati z letnim računovodskim poročilom za zadnja 3 zaključena poslovna leta.
Ali zadostuje, če predložimo kopije bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnja 3 leta s prevodom v slovenščino?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani!

ZADOSTUJE.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.09.2016   19:31
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, O-73
Zahteva: Pilotna vgradnja, vključno s pripravo dokumentacije in izvedenim tehničnim pregledom sme trajati največ dva meseca.
VPRAŠANJE:
a) Prosimo naročnika da potrdi, če pravilno razumemo zahtevo: 2 meseca je za pilotno vgradnjo, tehnični pregled in pripravo PID dokumentacije. Drugače povedano, izvajalec bo imel v času 2 mesecev vozilo ves čas popolnoma na razpolago.
b) Ali pravilno razumemo, da čas za pridobivanje obratovalnega dovoljenja (v domeni naročnika) ni del omenjenega 2 mesečnega obdobja?


ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovora:
a) Ne, to ne pomeni, da bo imel izbrani ponudnik vozilo 2 meseca popolnoma na razpolago, temveč bo imel vozilo na razpolago v dogovoru z naročnikom.
b) Ponudnik pravilno razume.


Datum objave: 27.09.2016   19:40
VPRAŠANJE
1) Referenca: Tehnične zahteve, O-125
Zahteva: Izvajalec je soodgovoren za pridobitev obratovalnega dovoljenja.
VPRAŠANJE: Menimo, da je termin "soodgovoren" nejasen. Ali pravilno razumemo, da se soodgovornost nanaša izključno na izpolnitev zahteve O-126?

2) Referenca: Tehnične zahteve, O-122
Zahteva: O-122, Rezervni deli, Napajalnik s filtrom in zaščito 24V, 72V in 110V.
VPRAŠANJE: Ponudnik dobavlja napajalnik kot fiksno notranjo komponento radijske enote (GSM-R naprava (radijski del)), ki se menja samo s strani kvalificiranega osebja s strani ponudnika. V primeru napake se zamenja celoten radijski del z rezervnim iz zaloge in pošlje v popravilo dobavitelju. Naročnika sprašujemo kako naj ponudnik izpolni ponudbeno dokumentacijo in če je sprejemljivo, da ponudnik ne dobavi ločenih napajalnikov?

3) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 1
Zahteva: organizacijo enotne vstopne točke za prijavo napak (Help Desk) in manipulacijo z rezervnimi deli, z odzivnostjo pet delovnih dni
VPRAŠANJE: Ali pravilno razumemo, da je odzivni čas, (a) čas med prejemom sporočila na strani izvajalca in časom, ko naročnik prejme potrditev prejema sporočila, ni pa nujno, (b) da je napaka odpravljena? V primeru (b) bi bila po našem mnenju ta točka neskladna z ostalimi določili vzdrževalne pogodbe.

4) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 1
Zahteva: organizacijo enotne vstopne točke za prijavo napak (Help Desk) in manipulacijo z rezervnimi deli, z odzivnostjo pet delovnih dni
VPRAŠANJE: Ali je vstopna točka za prijavo napak (Help Desk) lahko v angleškem jeziku?

5) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 1
Zahteva: organizacijo enotne vstopne točke za prijavo napak (Help Desk) in manipulacijo z rezervnimi deli, z odzivnostjo pet delovnih dni
VPRAŠANJE: Ali pravilno razumemo, da je odzivni čas, (a) čas med prejemom sporočila na strani izvajalca in časom, ko naročnik prejme potrditev prejema sporočila, ni pa nujno, (b) da je rezervni del dobavljen? V primeru (b) bi bila po našem mnenju ta točka neskladna z ostalimi določili vzdrževalne pogodbe.

6) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 2
Zahteva: preko namenske aplikacije voditi vse klice in zahteve naročnika za tehnično pomoč in izdelovati mesečna poročila za naročnika v zvezi z izvedeno pomočjo
VPRAŠANJE: Ali so mesečna poročila lahko v angleščini?

7) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 4
Zahteva: izvajati analizo zahtevnejših napak, s ciljem ugotavljanja vzrokov za napako in izdelavo predlogov ukrepov, da se napaka ne ponovi
VPRAŠANJE: Ali so predlogi lahko v angleškem jeziku?

8) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 7
Zahteva: popravilo poslanih okvarjenih naprav ali funkcionalnih enot ali modulov ali zamenjava ustreznega modula ali enote in odprema nazaj naročniku, skupaj s poročilom o napaki
VPRAŠANJE: Ali je poročilo o napaki lahko v angleškem jeziku?

9) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 11.1
Zahteva: Rok za odpravo napak v programski in/ali na strojni opremi prične teči s trenutkom obvestitve izvajalca s strani naročnika, sporočenega preko telefona ali elektronske pošte z vsemi podatki, potrebnimi za začetek odpravljanja napake. V primeru telefonske prijave napake, je potrebno v roku 3 dni poslati še pisno prijavo na dogovorjeno vstopno točko izvajalca.
Skrajni rok za odpravo napak je 10 (deset) dni.
VPRAŠANJE: Kdaj začne teči rok za odpravo napak, ali (a) z dnem obvestitve izvajalca o napaki s strani naročnika po telefonu ali (b) z dnem prejetja pisne prijave napake?


ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor na vprašanje 1) Referenca: Tehnične zahteve, O-125:
»Soodgovornost« se nanaša na zahtevo 0-126 in pomeni, da bo Izvajalec ves čas postopka pridobivanja obratovalnega dovoljenja z Naročnikom aktivno sodeloval.

Odgovor na vprašanje 2)Referenca: Tehnične zahteve, O-122:
Za naročnika je sprejemljiva tudi tovrstna rešitev. V primeru takšne rešitve, torej integrirane, mora ponudnik to jasno navesti v svoji ponudbi.

Odgovor na vprašanje 3)Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 1:
Ponudnik pravilno razume, da odzivni čas ni enako kot čas za odpravo napake.

Odgovor na vprašanje 4)Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 1:
DA.
Odgovor na vprašanje 5)Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 1:
Ponudnik pravilno razume zapis v razpisni dokumentaciji.

Odgovor na vprašanje 6)Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 2:
Mesečna poročila morajo biti v slovenskem jeziku .

Odgovor na vprašanje 7) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 4:
Predlogi morajo biti v slovenskem jeziku .

Odgovor na vprašanje 8)Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 10.1, tč. 7 :
Poročilo o napaki mora biti v slovenskem jeziku .

Odgovor na vprašanje 9) Referenca: Vzorec vzdrževalne pogodbe, pogl. 11.1:
Rok začne teči z »z dnem obvestitve izvajalca o napaki s strani naročnika preko telefona ali elektronske pošte z vsemi podatki«. Bistveno pri tem je »z vsemi podatki«.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.09.2016   19:52
VPRAŠANJE

VPRAŠANJE

Referenca: g.2) Kadrovska sposobnost
V točki g.2) je zahtevano, da mora ponudnik, ki navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila.
Vprašanje: Ali to velja to tudi za delavce zaposlene v podružnicah ponudnika v drugih državah.
Vprašanje: Ali v tem kontekstu razumemo pravilno, da podružnic ponudnika v drugih državah ni potrebno navajati kot podizvajalca.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani!
a) NE. Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, da gre za podružnico ponudnika.
b) Podružnic ponudnika v tujini/drugih državah se ne razume kot podizvajalce. V 1. Odst. 94. člena ZJN-3 je navedeno: Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom JN.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.09.2016   19:55
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Razpisni obrazec št.10 - POTRDILO REFERENCE
V obrazcu št.10 Potrdilo reference je potrebno navesti vse podatke o pogodbi uporabljeni za potrdilo reference: npr. številko pogodbe, naziv objekta , prodajno ceno, količino, ipd. Nekateri podatki (npr. cena in količina) so v komercialnih pogodbah, ki bodo uporabljene za referenco označeni kot strogo zaupni in jih ni možno razkrivati tretjim osebam. Prosimo za pojasnilo ali bodo priznane reference, kjer bo določen podatek manjkal in bo v obrazcu na mestu manjkajočega podatka označeno, da je manjkajoči podatek v tej pogodbi označen kot poslovna skrivnost.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo spremenil in objavil razpisna obrazca 9 in 10 tako, da se črta količina in pogodbena vrednost.

Naročnik bo v skladu z razpisno dokumentacijo upošteval le izpolnjene, podpisane in žigosane referenčne obrazce.
Ponudnik mora izpolniti obrazce z vsemi zahtevanimi podatki ter jih po svoji presoji označiti z oznako »poslovna skrivnost«. Ponudnik skladno z določili razpisne dokumentacije izda sklep o določitvi poslovne skrivnosti in ga priloži ponudbi.
Skladno s 1. odstavkom 35. člena ZJN-3 naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih je gospodarski subjekt predložil in označil kot poslovno skrivnost, kot do določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, e ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   19:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-127
V tabeli "Ponudbeni_predračun_09 08 2016" ni ločene pozicije za priglašeni organ. Prosimo za navodilo v katero pozicijo naj vključimo ceno za priglašeni organ.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik ponudbenega predračuna ne bo spreminjal. Ponudnik mora stroške sodelovanja s priglašenim organom upoštevati v pozicijah navedenih v ponudbenem predračunu.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   19:57
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-127
Prosimo za pojasnilo, ali pravilno sklepamo, da priglašeni organ, ki je neodvisna organizacija in čeprav bo stroške njegovega dela plačal izvajalec, v tem konkretnem primeru ne bo obravnavan kot podizvajalec in mora zato ponudnik izpolniti le obrazec št. 16 razpisne dokumentacije.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Priglašeni organ ni podizvajalec .Od ponudnika se pričakuje, da bo v ponudbi predložil izpolnjen in podpisan razpisni obrazec 16.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   19:59
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-117
V tabeli "Ponudbeni_predračun_09 08 2016" ni ločene pozicije za orodja za vzdrževanje. Prosimo za navodilo v katero pozicijo naj vključimo orodje za vzdrževanje opreme. Prosimo za pojasnilo, ali je potrebno dobaviti dva kompleta orodij (za lokaciji Ljubljana in Maribor) ali le en komplet.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik ponudbenega predračuna ne bo spreminjal. Ponudnik mora stroške orodja za vzdrževanje upoštevati v pozicijah že navedenih v ponudbenem predračunu. Ponudnik naj dobavi en komplet orodja za vzdrževanje (za Ljubljano).

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.09.2016   20:01
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-111, c) Nadzor opreme
Vljudno prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod pojmom "Nadzor opreme" in koliko strokovnjakov bo vključenih v to izobraževanje.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Spoštovani!
Oprema mora podpirati nadzor. Za uporabo le tega je potrebno izvesti ustrezno izobraževanje. V kolikor je vsebina tega izobraževanja zajeta v točki b) zahteve (O) – 111 c), mora ponudnik to jasno navesti . V izobraževanje bo vključenih 30 strokovnjakov.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   20:03
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, zahteva (O)-111, a) Uporabniški
Vljudno prosimo za pojasnilo glede števila udeležencev izobraževanja. V primeru, da je predvideno izobraževanje strokovnjakov (učiteljev), ki bodo naprej izobraževali končne uporabnike, prosimo za podatek o številu udeležencev učiteljev, v nasprotnem primeru pa prosimo za podatek o skupnem številu končnih uporabnikov (voznikov), ki bodo udeleženi v izobraževanju.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani!

30 strokovnjakov se bo udeležilo šolanja s področja vzdrževanja in delovanja vgrajenih naprav . Ti strokovnjaki bodo nato šolali strojevodje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.09.2016   20:04
VPRAŠANJE
Referenca: Tehnične zahteve, O-111-c); Zahteva: Nadzor opreme

VPRAŠANJE: Naročnika prosimo, da podrobneje pojasni vsebino te zahteve.


ODGOVOR

Spoštovani!
Oprema mora podpirati nadzor. Za uporabo le tega je potrebno izvesti ustrezno izobraževanje. V kolikor je vsebina tega izobraževanja zajeta v točki b) zahteve (O) – 111 c), mora ponudnik to jasno navesti .

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.09.2016   20:10
VPRAŠANJE
1. Naročnika prosimo, da bolj podrobno pojasni katere vse naloge bo izvajal priglašeni organ in kako pogosto (obseg dela)?
2. Katere posebne zahteve so potrebne od priglašenega organa (na primer potrdila)?

ODGOVOR
Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1): Naročnik ni pristojen za definiranje vsebine nalog priglašenega organa in obsega le teh.

Odgovor k vprašanju 2): Naročnik od Ponudnika pričakuje, da kot strokovnjak s področja kabinskega radia, tovrstne izkušnje in vedenja poseduje.

Lep pozdrav!
Datum objave: 28.09.2016   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

Referenca: g.2) Kadrovska sposobnost

V točki g.2) je zahtevano, da je Projektant z izkušnjami GSM-R in Vodja projekta »vsaj diplomirani inženir«

Zahteva, da je odgovorni projektant »vsaj diplomirani inženir« je po našem mnenju »diskriminitoren« do »navadnih« inženirjev, ki se potem-takem ne more primerjati z zahtevo iz razpisne dokumentacije.
Ali poenostavljeno; inženir, ki ima tako kot diplomirani inženir, naslednje karakteristike;
- opravljen izpit za odgovornega projektanta,
- je član IZS zbornice,
- ima veljaven žig za odgovornega projektanta, oziroma vodje projketov;
- ima 20 let delovnih izkušenj na področju železnic,
- ima reference na podobnih ali celo zahtevnejših projektih,
ne more zadostiti razpisnim pogojem iz predmetnega razpisa.

Podobno primer se je pred leti pojavil na razpisih za cestno infrastrukturo, ki pa se je po nekaj mesecih opustil.

Prosim za spremembo dikcije »vsaj diplomirani inženir« v » vsaj inženir« z ustreznimi izkušnjami.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo sprejel predlog ponudnika in ustrezno spremenil razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav!Datum objave: 28.09.2016   15:07
VPRAŠANJE
Vprašanje 1)
Referenca: Tehnične zahteve, O-19
Zahteva: Vgrajena oprema na vozilih mora vsebovati vsaj naslednje komponente:
h) Mikrofon
VPRAŠANJE: Ali je mikrofon (h) zahtevan dodatno k slušalki s PTT tipko (f)? Če da, ali mora mikrofon (h) tudi imeti PTT tipko?


Vprašanje 2)
Šolanje: Ali bo naročnik priskrbel prostore in pokril stroške prostorov potrebnih za vsa šolanja, ki jih je dolžan izvesti izvajalec?


ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1)
MIKROFON (H) SE NE ZAHTEVA. ZAHTEVA NAROČNIKA JE, DA IMA NAPRAVA PRIKLJUČEK ZA ZUNANJI MIKROFON.

Odgovor k vprašanju 2)
NAROČNIK BO PRISKRBEL (ZAGOTOVIL) PROSTORE POTREBNE ZA VSA ŠOLANJA, KI JIH BO DOLŽAN IZVESTI IZVAJALEC.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.09.2016   09:05
VPRAŠANJE
Zahteva O-20: "Radijske enote morajo biti opremljene z vmesniki do drugih sistemov instaliranih na vozilu, kakor tudi z vmesniki za priklop zunanjih naprav, napajanja in kontrolnimi vmesniki" in odgovor z dne 30.08.2016 "Mišljeni so sistemi ozvočenja na vlaku (public adress) in Intercoma.".

VPRAŠANJE: Naročnika prosimo, da poda natančne podatke o številu sistemov ozvočenja na vlaku (public adress) in Intercomov in sicer na katerih tipih vozil so vgrajeni in število vgrajenih po tipu in na katere je zahtevano, da bo izbrani ponudnik moral izvesti povezavo z GSM-R radiem.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik zahteva zgolj ustrezen vmesnik, potrebno pa je izvesti povezavo GSM-R na obstoječe povezave UIC vtičnic, ki so vgrajene na elok 541 in elok 363.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.09.2016   10:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Referenca: Razpisni obrazec št.10 - POTRDILO REFERENCE

VAŠ ODGOVOR Datum objave: 27.09.2016 19:55
Naročnik bo spremenil in objavil razpisna obrazca 9 in 10 tako, da se črta količina in pogodbena vrednost.

Vljudno prosimo za pojasnilo:
1. Ali bo naročnik zares spremenil obrazca 9 in 10 in črtal količino in pogodbeno vrednost?
2. Kdaj bodo objavljeni novi obrazci?
3. Ali lahko v tem primeru uporabimo trenutno veljavne obrazce, ki so jih naše stranke že izpolnile, ali je potrebno ponovno pridobiti dokazila na novih obrazcih?

4. Kako naj si v tem kontekstu razlagamo nadaljevanje odgovora, ki se glasi :
Naročnik bo v skladu z razpisno dokumentacijo upošteval le izpolnjene, podpisane in žigosane referenčne obrazce.
Ponudnik mora izpolniti obrazce z vsemi zahtevanimi podatki ter jih po svoji presoji označiti z oznako »poslovna skrivnost«. Ponudnik skladno z določili razpisne dokumentacije izda sklep o določitvi poslovne skrivnosti in ga priloži ponudbi.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani!
Odgovor k vprašanju 1)
Naročnik bo res spremenil razpisna obrazca 9 in 10 in črtal količino in pogodbeno vrednost.
Odgovor k vprašanju 2)
Novi obrazci bodo objavljeni v najkrajšem možnem času, vsekakor do skrajnega roka – 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.
Odgovor k vprašanju 3)
DA , ponudnik lahko uporabi tudi trenutno veljavne obrazce, ki so jih njihove stranke že podpisale.
Odgovor k vprašanju 4)
Ponudnik naj si razlaga nadaljevanje odgovora tako kot je zapisano.

Lep pozdrav!


Datum objave: 29.09.2016   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi s predmetnim razpisom imamo naslednja vprašanja:

1. vprašanje v zvezi z zahtevo O-28 iz razpisne dokumentacije.
V dokumentaciji je zahtevana skladnost z normami EN45545. Istočasno pa novi TSI CCS (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 definira uporabo požarno odpornih materialov (točka 4.2.16 iz TSI dokumenta). Omenjena regulativa po našem mnenju prepoveduje uporabo obstoječih kablov, ki so trenutno instalirani na lokomotivah. Prosimo, da potrdite ali zavrnete naše tolmačenje.

2. vprašanje v zvezi z obrazcem za reference. Za predložitev referenc ste predpisali obrazce v slovenskem jeziku. Podpisniki naših referenc so tujci, zato želimo dopolniti obstoječe obrazce tudi s prevodom v tujem jeziku. Ali lahko v ponudbi predložimo tako modificirane obrazce in so le-ti sprejemljivi za naročnika ?

3. Vprašanje v zvezi z zahtevami O-127,128,129 iz razpisne dokumentacije. Priglašeni organ ( Notify Body ) izvaja certificiranje kabinskega radia skladno z moduli CB in CD. Istočasno pa so v TSI predpisane zahteve v zvezi s certificiranjem ustreznosti podsistema ( Compliance of the subsystem ) po modulih SB in SD/SF za posamezni tip lokomotive. Ali je obveza dobavitelja kabinskega radia, da zagotovi certifikate po modulih SB in SD ?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1)
Ponudnik naj upošteva takšne norme, ki bodo zadostile standardom in ne bo ovir pri pridobitvi ES verifikacije in posledično obratovalnega dovoljenja.

Odgovor k vprašanju 2)
DA. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca.

Odgovor k vprašanju 3)
Izvedena morajo biti vsa tista certificiranja in uporabljeni vsi moduli, ki so potrebni, da bo naprava oziroma vozilo dobilo novo obratovalno dovoljenje izdano s strani AŽP.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.09.2016   10:20
VPRAŠANJE
Vprašanje 1)
Glede na to, da bosta stranki določili mesečni plan finančne realizacije v pogodbi in da lahko zaradi potrebne rezervacije proizvodnih zmogljivosti in monterjev odstopanje od načrta pomeni za ponudnika bistveno drugačne stroške z izvedbo javnega naročila, predlagamo, da se 3. odstavek čl. 1.1. ("Naročnik si pridržuje pravico spremeniti...") v celoti črta. Ponudnik bo v nasprotnem primeru tveganje finančno ovrednotil in ustrezno upošteval v ponudbeni ceni.


Vprašanje 2)
Ker osnutek pogodbe ne vsebuje navedbe pogojev, pod katerimi je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predlagamo, da se 4. poglavje dopolni z novim členom 4.2., ki se glasi:

"Naročnik je upravičen zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti pravilno ne izpolni. Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku svojih obveznosti pravilno ne izpolni."


Vprašanje 3)
Ker osnutek pogodbe ne vsebuje navedbe pogojev, pod katerimi je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za odpravo napak , predlagamo, da se 5. poglavje dopolni z novim členom 5.2., ki se glasi:

"Naročnik je upravičen zavarovanje za odpravo napak unovčiti, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti pravilno ne izpolni. Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku napak ne odpravi."


Vprašanje 4)
Ker niti osnutek pogodbe niti razpisna dokumentacija ne vsebujejo nobenih določil o jamstvu za stvarne napake, predlagamo zaradi natančnejše specifikacije dogovora dopolnitev 5. poglavja pogodbe na na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

Poglavje 5 naj se preimenuje v "Odgovornost za stvarne napake in zavarovanje za odpravo napak v času jamstva za stvarne napake"

Poglavje naj se dopolni z novim členom 5.2., ki se glasi:

"Izvajalec naročniku jamči za odpravo stvarnih napak v zvezi z izvedenimi storitvami in vgrajenim materialom, če slednji nimajo običajnih lastnosti ali lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene, pod pogojem, da so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom. Jamstvena doba znaša 2 leti in prične teči s prevzemom posameznega vozila.

Izključena je odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti, ki niso na njegovi strani ali nastanejo iz razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, npr.:
a) za manjša odstopanja od specifikacij;
b) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
c) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
d) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih izvajalca oz. dobaviteljev vsebovanih navodil oziroma priporočil;
e) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
f) za napake, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb, drugačnega delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).

Izvajalec sme napako, o kateri je bil pravilno in pravočasno obveščen, po lastni izbiri in na lastne stroške odpraviti bodisi s popravilom, zamenjavo oziroma ponovno izvedbo pomanjkljivega dela.

Naročnik je dolžan izvajalcu vozilo oz. del opreme z napako prepustiti na lastne stroške in odgovornost v sporazumno določenem kraju. Razen v primeru, če gre za okvaro pri instalaciji in je izvajalcu zaradi odprave napake predano celotno vozilo, je za demontažo in ponovno montažo okvarjenih delov dolžan na lastne stroške in odgovornost poskrbeti naročnik.

Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika izvirnega jamstvenega roka, šteto od dne prevzema."


Vprašanje 5)
Zaradi jasnejšega dogovora o vsebini pravnega standarda višje sile predlagamo, da se 6. poglavje dopolni z novim členom 6.3., ki se glasi:

"Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji izvajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe."


Vprašanje 6)
Glede na to, da so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna le še v primeru, če tako sami zahtevajo, pozivamo naročnika, da 3. in 4. odstavek člena 7.1. ustrezno prilagodi situaciji, če takšna zahteva ne bi bila podana s strani ponudnikovih podizvajalcev.


Vprašanje 7)
Predlagamo, da se zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti ene in druge stranke pogodba dopolni z varovalkami za ponudnika v primeru, če naročnik svojih pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil, z novim členom 8.5., ki se glasi:

"Naročnik je dolžan zagotoviti vse pogoje na svoji strani za uspešno izvedbo javnega naročila.

Izvajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi, zlasti, če zaradi tega ne bi mogel pravilno ali pravočasno izvesti svojih pogodbenih obveznosti:
a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti in zaračunati naročniku s takšnim odlogom povezane stroške in škodo.
b) Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka.
c) Od dneva zapadlosti zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od zapadlega zneska do dne plačila.
d) Zahtevati takojšnje plačilo celotnega preostanka zapadlega dolga, če je naročnik v zamudi in svojih obveznosti ne poravna niti v 15-dnevnem dodatnem roku po pisnem opominu."


Vprašanje 8)
Naročnika pozivamo, da spremeni določilo člena 9.3., saj so določila o zavarovanju predmet 4. poglavja, pri čemer pa v členu 9.3. navedeni pogoji odstopajo od pogojev, navedenih v 4. poglavju in v razpisni dokumentaciji, str. 24. poglavje N, n.2. Predlagamo naslednji popravek (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Da bo naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti {skladno z določili 4. poglavja.} [v višini 10% pogodbene vrednosti del ter z veljavnostjo garancije še 60 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu, ki jo bo naročnik lahko brezpogojno unovčil, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.]"


Vprašanje 9)
Ponudnik predlaga, da se obstoječe besedilo čl. 11.1. nadomesti z naslednjim besedilom:

"Imetnik vseh pravice intelektualne lastnine na in v povezavi z opremo, dobavljeno po tej pogodbi, je in ostane izvajalec.

Izvajalec na naročnika brezplačno prenese časovno neomejeno, neizključno, prenosljivo pravico do uporabe tistih (in zgolj tistih) pravic intelektualne lastnine na dobavljeni opremi, ki so potrebne za njeno uporabo in vzdrževanje. Prenos je omejen na teritorije, kjer imajo vozila dovoljenje za obratovanje.

Naročnik ni upravičen do dekompiliranja ali obratnega inženiringa (reverse engineering) kateregakoli elementa dobavljene opreme, ki je predmet prenosa pravic intelektualne lastnine iz prejšnjega odstavka. Naročnik razen tega ne sme poskušati ugotoviti oz. razvozlati algoritmov, tehnik ali drugih značilnosti posameznih elementov. Naročnik nadalje ni upravičen do predelave ali spreminjanja katerihkoli sestavnih delov programske opreme, razvijati izvedenih del oz. vključevati s pravicami intelektualne lastnine zaščitenih elementov v drugo programsko opremo. V primeru nadaljnjega prenosa pravic intelektualne lastnine iz tega odstavka je dolžan naročnik poskrbeti, da za prejemnike veljajo smiselno enake omejitve glede uporabe pravic intelektualne lastnine, kot so določene v tem členu.

Ne glede na ostala določila tega člena naročnik pod nobenih pogojem ni upravičen do kakršnekoli reprodukcije opreme ali njenih delov, prav tako pa ni brez izrecnega pisnega soglasja izvajalca upravičen do izdelave nadomestnih ali rezervnih delov, če so ti predmet zaščite intelektualnih pravic, katerih imetnik je po definiciji iz prvega odstavka tega člena izvajalec ali katerikoli njegov podizvajalec."


Vprašanje 10)
Glede na to, da se naročnikove pravice do obrambe pred zahtevki in povračila škode iz člena 11.2. nanašajo izključno na primer kršenja pravic intelektualne lastnine, ponudnik prosi, da se to zaradi jasnejšega dogovora v drugem stavku omenjenega člena izrecno tako zapiše. Ponudnik predlaga, da se besedilo čl. 11.2. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Izvajalec mora na svoje lastne stroške braniti, varovati in nadomestiti naročniku škodo glede vseh odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov zaradi kršitve ali domnevne kršitve neke patentne pravice, avtorske pravice za načrte, zaščitne znamke, imena ali drugih zaščitenih pravic z ozirom na načrt, material, blago, stroje ali delovanje tega. V primeru, da se naročniku {iz razlogov, naštetih v prejšnjem stavku,} prepreči po krivdi izvajalca izvajanje katerekoli obveznosti v okviru te pogodbe, mora izvajalec nadomestiti naročniku vso nastalo škodo. Če bi prišlo do kakršnekoli zahteve ali uvedbe postopka proti naročniku zaradi katerekoli od navedenih kršitev ali domnevnih kršitev, mora naročnik takoj obvestiti izvajalca o takšni zahtevi ali postopku in izvajalec je dolžan obravnavati tako zahtevo ali sodelovati v takšnem postopku in plačati vse upravičene zahtevke v zvezi s to zadevo."


Vprašanje 11)
Zaradi ekonomskega uravnoteženja pogodbe skladno z lokalnimi uzancami predlagamo naslednji popravek čl. 12.1. (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Naročnik je upravičen do pogodbene kazni in sicer 5 ‰ (5 promil) [celotne] pogodbene vrednosti {blaga oz. storitev v zamudi} za vsak {dokončani teden} [začeti dan] zamude {po krivdi izvajalca} in največ 10 % od celotne pogodbene vrednosti."


Vprašanje 12)
Skladno z ustaljeno poslovno prakso predlagamo dogovor, da je zahtevek za plačilo pogodbene kazni edino pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude. V tem smislu predlagamo, da se člen 12.4. spremeni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. {Zahtevek za plačilo pogodbene kazni je edino in izključno pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude.} [Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.]"

Člen 12.5. se v celoti črta.


Vprašanje 13)
Menimo, da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj skladno z ustaljeno poslovno prakso pri tovrstnih pogodbah primerno dodati nov čl. 12.6, ki se glasi:

"Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na 20 % pogodbene cene za vsak posamezen škodni primer, vendar na največ 100 % pogodbene cene za vse škodne primere skupaj.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.

Navedene omejitve odškodninske odgovornosti členov ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev."

Člen 17.3. pa naj se dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in mastnem tekstu):

"V primeru odstopa od pogodbe ima Naročnik pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno s 3% nad ob dnevu odstopa od pogodbe veljavno enoletno obrestno mero EURIBOR od dneva plačila do dneva vračila, hkrati pa ima pravico tudi do povračila škode {ob upoštevanju omejitev iz člena 12.6.}.


Vprašanje 14)
Glede na to, da Zakon o javnem naročanju ZJN-3 ne določa načina prenehanja pogodbe v primeru nastopa okoliščin, opredeljenih v socialni klavzuli, ponudnik zaradi natančnejše specifikacije predlaga, da se 13. poglavje dopolni z novim členom, ki se glasi:

»Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega člena, in izvajalcu pošlje, ta pa prejme pisno odpovedno izjavo.«


Vprašanje 15)
Za pogodbe, kot je predmetna, je običajno, da vsebujejo določila, ki urejajo pravice in obveznosti strank za primer, če med podpisom pogodbe in zaključkom vseh obveznosti pride do spremembe predpisov ali strokovnih standardov. Predlagamo, da se na koncu člena 16.1. doda nov odstavek, ki se glasi:

"Določila tega člena se uporabljajo tudi za primer sprememb predpisov ali strokovnih standardov po podpisu pogodbe, pri čemer se šteje, da stroške tovrstnih sprememb nosi naročnik."


Vprašanje 16)
Izvajalec bi moral biti skladno s temeljnimi pravili obligacijskega prava ustrezno zaščiten za primer, da bi naročnik zahteval takšne spremembe pogodbenega dogovora, ki jih izvajalec ni zmožen izpolniti, npr. ker bi ugoditev naročnikovim zahtam pomenila kršitev strokovnih standardov ali načel dobre prakse. Predlagamo, da se v tem smislu čl. 16.1. dopolni z naslednjim odstavkom:

"Izvajalec je upravičen odkloniti naročnikovo zahtevo po spremembi oz. dopolnitvi pogodbe, če bi ugoditev zahtevi izvajalcu otežila ali onemogočila izpolnitev predmeta pogodbe."


Vprašanje 17)
Glede na predlagano omejitev odškodninske odgovornosti izvajalca iz novega čl. 12.6. bi bilo primerno rešitev implementirati tudi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca. Predlagamo, da se čl. 17.3. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"V primeru odstopa od pogodbe {iz razlogov, navedenih v členih 17.1. in 17.2.,} ima Naročnik pravico [zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno s 3% nad ob dnevu odstopa od pogodbe veljavno enoletno obrestno mero EURIBOR od dneva plačila do dneva vračila, hkrati pa ima pravico tudi] do povračila škode {ob upoštevanju omejitev iz čl. 12.6.}."


Vprašanje 18)
Osnutek pogodbe ne vsebuje določil o pogojih, pod katerimi lahko od pogodbe odstopi izvajalec v primeru naročnikovih kršite pogodbe. Prav tako ne določa postopka v primeru odstopa ene ali druge stranke. Predlagamo, da se zaradi jasnosti dogovora v pogodbo vključi nov čl. 17.4., ki se glasi:

"Izvajalec lahko odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkom v primeru naročnikovih kršitev pogodbe, ki jih slednji ne odpravi kljub pozivu k pravilni izpolnitvi v primernem dodatnem roku.

Odstopna izjava ene ali druge stranke mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. Odstop učinkuje s trenutkom prejemnikovega prejema obvestila o odstopu.

V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave in storitve obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo,"


Vprašanje 19)
Zaradi uravnoteženja pogodbe predlagamo, da se čl. 19.3 po zgledu ureditve v Obligacijskem zakoniku dopolni na naslednji način:

"Naročilo pri nadomestnem izvajalcu je dopustno šele, če izvajalec po opozorilu tudi v dodatnem razumnem roku pravilno ne izpolni svojih obveznosti."


Vprašanje 20)
Niti osnutek pogodbe niti preostala razpisna dokumentacija ne vsebujeta nobenih določil o načinu in kraju predaje vozil v nadgradnjo in koordinaciji predaje. Ker gre za zelo pomembne vidike izvedbe javnega naročila, predlagamo, da se v pogodbo na primernem mestu (npr. v novem poglavju) vključijo naslednja določila:

"Prevzemni protokol
Predaja vozil izvajalcu

Predaja vozil izvajalcu bo potekala na podlagi zahteve izvajalca, ki je dolžan najmanj 14 dni pred želenim prevzemom vozil po elektronski pošti pooblaščeni osebi naročnika sporočiti, koliko vozil želi prevzeti zaradi izvedbe nadgradnje. Stranki oz. njuna pooblaščena predstavnika se o datumu in uri predaje vozil dogovorita po elektronski pošti.

Kraj predaje vozil je ________. Prevoz do kraja predaje je na lastne stroške in odgovornost dolžan organizirati naročnik.

Stranki bosta ob predaji vsako vozilo pregledali in o tem sestavili predajni zapisnik, ki mora vsebovati vsaj datum, uro in kraj predaje ter opis morebitnih poškodb in posebnih opažanj. Predajni zapisnik mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank.

Ne glede na predajo vozila naročnik ostaja odgovoren za naključno uničenje ali poškodovanje vozil v celotnem času do prevzema."


Vprašanje 21)
Niti osnutek pogodbe niti preostala razpisna dokumentacija ne vsebujeta nobenih določil o obveščanju o pripravljenosti nadgrajenih vozil za prevzem, načinu in kraju prevzema vozil ter izvedenih del. Ker gre za zelo pomembne vidike izvedbe javnega naročila, predlagamo, da se v pogodbo na primernem mestu (npr. v novem poglavju) vključijo naslednja določila:

"Prevzem vozil in izvedenih del s strani naročnika

Po zaključku nadgradnje izvajalec pooblaščeni osebi naročnika po elektronski pošti posreduje obvestilo, da so posamezno vozilo oz. več vozil pripravljeni na prevzem.

Naročnik vozila prevzame na dan in ob času, dogovorjenem med pooblaščenima predstavnikoma strank po elektronski pošti. Kraj prevzema posameznega vozila in izvedenih del je enak kraju, kjer je bilo vozilo s strani naročnika predano izvajalcu.

Prevzem se opravi v obliki tehničnega prevzema, o katerem stranki sestavita prevzemni zapisnik. Slednji mora vsebovati najmanj datum, uro in kraj prevzema ter opis morebitnih posebnih opažanj in mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank. S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi, da so bila vsa dela izvedena brezhibno in na dogovorjen način ter ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Naročnik je dolžan vozila prevzeti v roku 5 (petih) delovnih dni po pozivu. Če prevzem ni opravljen v roku iz prejšnjega stavka iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, naročnik pa ne prevzame vozil niti po dodatnem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje prevzem po poteku dodatnega 3-dnevnega roka po oddaji dodatnega poziva k prevzemu za opravljen.

Naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa stranki določita rok za odpravo napak in nov datum prevzema.

Naročnik ne sme pričeti uporabljati vozil pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da so bili vozila in izvedena dela prevzeti z dnem pričetka njene uporabe.

Vsaka stranka nosi stroške udeležbe svojega osebja na prevzemu sama."


Vprašanje 22)
Ker niti osnutek pogodbe niti razpisna dokumentacija ne vsebujejo nobenih določil o jamstvu za stvarne napake, predlagamo zaradi natančnejše specifikacije dogovora dopolnitev pogodbe na primernem mestu (npr. v novem poglavju) z naslednjimi določili:

"Izvajalec naročniku jamči za odpravo stvarnih napak v zvezi z izvedenimi storitvami in vgrajenim materialom, če slednji nimajo običajnih lastnosti ali lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene, pod pogojem, da so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom. Jamstvena doba znaša 2 leti in prične teči s prevzemom posameznega vozila.

Izključena je odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti, ki niso na njegovi strani ali nastanejo iz razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, npr.:
a) za manjša odstopanja od specifikacij;
b) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
c) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
d) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih izvajalca oz. dobaviteljev vsebovanih navodil oziroma priporočil;
e) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
f) za napake, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb, drugačnega delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).

Izvajalec sme napako, o kateri je bil pravilno in pravočasno obveščen, po lastni izbiri odpraviti bodisi s popravilom, zamenjavo oziroma ponovno izvedbo pomanjkljivega dela.

Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti razumen rok in primerne možnosti za odpravo napake. Naročnik je dolžan izvajalcu vozilo oz. del opreme z napako prepustiti na lastne stroške in odgovornost v sporazumno določenem kraju v Republiki Sloveniji. Razen v primeru, če je izvajalcu zaradi odprave napake predano celotno vozilo, je za demontažo in ponovno montažo okvarjenih delov dolžan na lastne stroške in odgovornost poskrbeti naročnik.

Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika izvirnega jamstvenega roka, šteto od dne prevzema."


Vprašanje 23)
Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen:

"Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki bi izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.

Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam je naročnik še zlasti dolžan zagotoviti, da
• s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
• predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
• pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali prodajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv prodajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do izvajala zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi izvajalcu zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika."


Vprašanje 24)
Glede na to, da so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna le še v primeru, če tako sami zahtevajo, pozivamo naročnika, da 3. in 4. odstavek člena 6.1. ustrezno prilagodi situaciji, če takšna zahteva ne bi bila podana s strani ponudnikovih podizvajalcev.


Vprašanje 25)
Niti osnutek pogodbe niti preostala razpisna dokumentacija ne vsebujeta nobenih določil o protokolu prevzema izvedenih servisnih oz. vzdrževalnih del. Ker gre za zelo pomembne vidike izvedbe javnega naročila, predlagamo, da se v pogodbo na primernem mestu (npr. v novem členu 10.2.) vključijo naslednja določila:

"Prevzem izvedenih del s strani naročnika

Prevzem izvedenih servisnih oz. vzdrževalnih del

Prevzem izvedenih del mora biti opravljen najpozneje v roku 5 (pet) delovnih dni po obvestilu izvajalca naročniku, da so posamezno vozilo oz. popravljeni deli pripravljeni na prevzem. Obvestilo mora biti posredovano pooblaščeni osebi naročnika na elektronski naslov _______________.

Stranki o prevzemu sestavita prevzemni zapisnik. Slednji mora vsebovati najmanj datum, uro in kraj prevzema ter opis morebitnih posebnih opažanj in mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank. S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi, da so bila vsa dela izvedena brezhibno in na dogovorjen način ter ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Če prevzem ni opravljen v 5-dnevnem roku po pozivu iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, naročnik pa ne prevzame del niti po dodatnem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje prevzem po poteku dodatnega 3-dnevnega roka po oddaji dodatnega poziva k prevzemu za opravljen.

Naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa stranki določita rok za odpravo napak in nov datum prevzema.

Naročnik ne sme pričeti uporabljati popravljene oz. zamenjane opreme pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta z dnem pričetka njene uporabe.

Vsaka stranka nosi stroške udeležbe svojega osebja na prevzemu sama."


Vprašanje 26)
S ciljem zagotoviti čim enostavnejšo komunikacijo v zvezi s prijavo napak in učinkovito reševanje tovrstnih primerov na podlagi dolgoletnih izkušenj predlagamo preoblikovanje 11. poglavja na naslednji način:

Poglavje 11 naj se preimenuje v "Odzivni čas in čas odprave napak"

Člen 11.1. naj se v celoti izbriše in nadomesti z naslednjim členom:
"Naročnik je dolžan o vsaki napaki izvajalca obvestiti po telefonu preko enotne vstopne točke izvajalca za prijavo napak (Help Desk), hkrati pa mu posredovati zahtevo za odpravo napake v pisni obliki po elektronski pošti na naslov _____________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Izvajalec se je dolžan odzvati na prijavo napake s strani naročnika znotraj odzivnega roka iz člena 8.1. Odzivni rok začne teči, ko pooblaščeni predstavnik izvajalca prejme od pooblaščenega predstavnika naročnika popolno pisno prijavo napake, motnje ali okvare na način, določen v prejšnjem odstavku, z vsemi zahtevanimi podatki in se izteče, ko odgovorna oseba izvajalca prične z reševanjem okvare.

Rok za odpravo napak prične teči ob izteku odzivnega roka in se izteče, ko izvajalec naročniku posreduje obvestilo, da je napaka odpravljena. Skrajni rok za odpravo napak je 20 (dvajset) dni. Rok za odpravo napak na programski opremi bo sporazumno in razumno dogovorjen med strankama glede na naravo in posledice napake."


Vprašanje 27)
Zaradi natančnejše specifikacije pogodbenega dogovora glede odgovornosti za stvarne napake predlagamo, da se čl. 12.1. nadomesti z naslednjim določilom:

"Izvajalec naročniku jamči za odpravo stvarnih napak v zvezi z izvedenimi popravili in vgrajenim materialom, če slednji nimajo običajnih lastnosti ali lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene, pod pogojem, da so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom. Jamstvena doba znaša 12 mesecev in prične teči s prevzemom posamezne naprave oz. funkcionalne enote.

Izključena je odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti, ki niso na njegovi strani ali nastanejo iz razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, npr.:
a) za manjša odstopanja od specifikacij;
b) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
c) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
d) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih izvajalca oz. dobaviteljev vsebovanih navodil oziroma priporočil;
e) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
f) za napake, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb, drugačnega delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).

Izvajalec sme napako, o kateri je bil pravilno in pravočasno obveščen, po lastni izbiri odpraviti bodisi s popravilom, zamenjavo oziroma ponovno izvedbo pomanjkljivega dela.

Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti razumen rok in primerne možnosti za odpravo napake. Naročnik je dolžan izvajalcu vozilo oz. del opreme z napako prepustiti na lastne stroške in odgovornost v sporazumno določenem kraju v Republiki Sloveniji. Razen v primeru, če je izvajalcu zaradi odprave napake predano celotno vozilo, je za demontažo in ponovno montažo okvarjenih delov dolžan na lastne stroške in odgovornost poskrbeti naročnik.

Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika izvirnega jamstvenega roka, šteto od dne prevzema."


Vprašanje 28)
Zaradi natančnejše specifikacije pogodbenega dogovora glede naročanja rezervnih delov predlagamo, da se čl. 12.3. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Rezervne dele bo izvajalec dostavil naročniku v roku najpozneje 30 dni od datuma {prejema pisnega} naročila.


Vprašanje 29)
Osnutek pogodbe predvideva, da je v primeru okvar izvajalec dolžan zamenjati okvarjene dele. Naročnika pozivamo, da skladno z zakonskim režimom izvajalcu omogoči, da popravilo izvedene na način, za katerega sam presodi, da je najbolj ustrezen. Predlagamo, da se čl. 12.6. spremeni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Izvajalec se obvezuje, da bo brezplačno {po svoji izbiri popravil ali} zamenjal vse rezervne dele in opremo (strojno in programsko), /.../"


Vprašanje 30)
Naročnika pozivamo, da ustrezno spremeni določilo člena 17.1. glede višine zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj v omenjenem členu navedeni pogoji odstopajo od pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, str. 24. poglavje N, n.2. Prav tako bi bilo običajno, da je višina zavarovanja vezana na letno vrednost vzdrževalne pogodbe. Predlagamo naslednji popravek čl. 17.1. (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Bančna garancija mora biti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije v višini 5% od {letne} pogodbene vrednosti za vzdrževanje (z DDV) {v trajanju prvih dveh let po podpisu pogodbe in v višini 3% od letne pogodbene vrednosti vzdrževanja (z DDV) v trajanju nadaljnjih treh let.} [, z veljavnostjo 2 (dve) leti po podpisu pogodbe. Po poteku tega časa bo izvajalec naročniku predložil novo bančno garancijo z veljavnostjo 3 leta po poteku veljavnosti prejšnje.] Bančno garancijo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
• če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami,
• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca,
• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca,
• če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov."


Da bo naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. [v višini 10% pogodbene vrednosti del ter z veljavnostjo garancije še 60 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu, ki jo bo naročnik lahko brezpogojno unovčil, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.]"


Vprašanje 31)
Zaradi natančnejše specifikacije pogodbenega dogovora glede unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predlagamo, da se čl. 17.1. dopolni z naslednjim določilom:

"Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku svojih obveznosti pravilno ne izpolni."


Vprašanje 32)
Ponudnik opozarja, da institut pogodbene kazni po svoji vsebini ni primeren kot sankcija za nepravilno izpolnitev, saj temu služijo instituti s področja odprave stvarnih napak. Ni jasno, kako se pogodbena kazen v tem primeru sploh obračuna. Predlagamo ustrezen popravek besedila člena 18.1. Nadaljnji popravek predlagamo zaradi ekonomskega uravnoteženja pogodbe skladno z lokalnimi uzancami in uskladitve z režimom iz izvajalske pogodbe. Znesek, ki bi ga bil dolžan plačati izvajalec, je v absolutnem znesku astronomsko visok in nepravičen. Skladno z ustaljeno poslovno prakso prav tako predlagamo dogovor, da je zahtevek za plačilo pogodbene kazni edino pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude. V tem smislu predlagamo, da se člen 18.1. dopolni z naslednjim besedilom: (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Če izvajalec po svoji krivdi [ne izpolni] {ne odpravi napak pravočasno, t. j. v roku iz člena 11.1.} [pogodbenih obveznosti ali zamudi z njihovo izpolnitvijo], je dolžan za vsak {dokončani} koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promil) {vrednosti opreme, s popravilom katere zamuja}, vendar največ do 10 % {letne vrednosti vzdrževalne pogodbe} [celotne pogodbene vrednosti]. {Zahtevek za plačilo pogodbene kazni je edino in izključno pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude.}"


Vprašanje 33)
Glede na predlog, da se stranki dogovorita, da je zahtevek za plačilo pogodbene kazni edino pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude, člen 18.2. nima več smisla, zato predlagamo, da se v celoti črta.


Vprašanje 34)
Glede na to, da Zakon o javnem naročanju ZJN-3 ne določa načina prenehanja pogodbe v primeru nastopa okoliščin, opredeljenih v socialni klavzuli, ponudnik zaradi natančnejše specifikacije predlaga, da se 20. poglavje dopolni z novim členom, ki se glasi:

»Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega člena, in izvajalcu pošlje, ta pa prejme pisno odpovedno izjavo.«


Vprašanje 35)
Osutek pogodbe ne vsebuje določil o pogojih, pod katerimi lahko od pogodbe odstopi izvajalec v primeru naročnikovih kršite pogodbe. Prav tako pomanjkljivo določa postopek v primeru odstopa ene ali druge stranke. Glede na smisel in vsebino instituta odstopa od pogodbe je drugi stavek čl. 22.3. nesmiseln. Nadalje predlagamo, da se zagotovi konsistenca med dobavno oz. izvajalsko in vzdrževalno pogodbo. Zaradi navedenega predlagamo naslednje spremembe v 22. poglavju (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"22.1.: {Izvajalec lahko odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkom v primeru naročnikovih kršitev pogodbe, ki jih slednji ne odpravi v primernem dodatnem roku kljub pozivu k pravilni izpolnitvi.}

22.2.: Naročnik lahko pogodbo kadarkoli prekine, v kolikor izvajalec ne opravi bistvenih, iz pogodbe izhajajočih obveznosti[, če v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila naročnika ne izvede ukrepov za rešitev te zadeve].

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode {(ob upoštevanju omejitev iz čl. 18.3.)}, tudi v primeru, če izvajalec ne izvrši pogodbenih del kvalitetno in na način določen v tej pogodbi.

{Naročnik je v primerih iz tega člena upravičen odstopiti od pogodbe po tem, ko je znesek pogodbene kazni dosegel najvišjo možno vrednost, je naročnik izvajalcu dal na razpolago dodaten 30-dnevni rok za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec pa jih ni pravilno izpolnil niti v tem dodatnem roku.}

22.3.: Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove pogodbo s 6 mesečnim odpovedim rokom, ki teče, od naslednjega dne po prejemu pisne odpovedi.

22.4. {Odpoved oz.} odstop {sta možna} [je možen] samo v pisni obliki {s priporočeno pošiljko}. [V primeru odstopa izvajalca od pogodbe brez upoštevanja odpovednega roka, ima naročnik pravico do povrnitve dejanske škode, ki mu je zaradi tega nastala].

22.5. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave in storitve obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo."


Vprašanje 36)
Zaradi dogovora o vsebini pravnega standarda višje sile predlagamo, da se pogodba dopolni z novim členom, ki se glasi:

"Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji izvajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe."


Vprašanje 37)
Predlagamo, da se zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti ene in druge stranke pogodba dopolni z varovalkami za ponudnika v primeru, če naročnik svojih pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil, z novim členom 10.2., ki se glasi:

"Izvajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi, zlasti, če zaradi tega ne bi mogel pravilno ali pravočasno izvesti svojih pogodbenih obveznosti:
a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti in zaračunati naročniku s takšnim odlogom povezane stroške in škodo.
b) Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka.
c) Od dneva zapadlosti zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od zapadlega zneska do dne plačila.
d) Zahtevati takojšnje plačilo celotnega preostanka zapadlega dolga, če je naročnik v zamudi in svojih obveznosti ne poravna niti v 15-dnevnem dodatnem roku po pisnem opominu."


Vprašanje 38)
Menimo, da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj skladno z ustaljeno poslovno prakso pri tovrstnih pogodbah primerno dodati nov čl. 18.3., ki se glasi:

"Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na 20 % letne vrednosti vzdrževalne pogodbe za vsak posamezen škodni primer v posameznem koledarskem letu, vendar na največ 100 % letne vrednosti vzdrževalne pogodbe za vse škodne primere skupaj v posameznem koledarskem letu.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.

Navedene omejitve odškodninske odgovornosti členov ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev."


Vprašanje 39)
Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen:

"Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki bi izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.

Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam je naročnik še zlasti dolžan zagotoviti, da
a) s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
b) predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
c) pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali prodajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv prodajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do izvajala zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi izvajalcu zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika."


ODGOVOR

Spoštovani!
Odgovor k vprašanju 1)
Če ponudnik zadevo tako ocenjuje, naj jo finančno ovrednoti in upošteva.
Odgovor k vprašanju 2)
4. Poglavje se dopolni z novim členom 4.2 in se glasi:
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo pravilno izpolnil. To velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Odgovor k vprašanju 3)
5. Poglavje se dopolni z novim členom 5.2 in se glasi:

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec v dogovorjenem roku ne bo odpravil na naročnikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi.

Odgovor k vprašanju 4)
Predlog za naročnika ni sprejemljiv, upošteva se veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Odgovor k vprašanju 5)
Doda se nov člen z naslednjo vsebino:

"Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Nobena pogodbena stranka ne bo odgovorna za neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe, ki bi nastala zaradi višje sile. V primeru, da je katera od pogodbenih strank motena zaradi višje sile, je dolžna o tem obvestiti nasprotno stranko v roku 3 (treh) dni, v tem obvestilu pa mora podrobno navesti vzrok višje sile in določiti naknadni rok za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka, prizadeta z višjo silo, mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v 3 (tretjem) dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Odgovor k vprašanju 6)
Naročnik bo pri oblikovanju končne oblike pogodbe upošteval 94. člen ZJN-3 in vsebino pravnomočno izbrane ponudbe.

Odgovor k vprašanju 7)
V vzorcu pogodbe je v členu 3.2 določeno, da je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, v primeru zamude plačila.

Odgovor k vprašanju 8)
Člen 9.3 izvedbene pogodbe se uskladi z vsebino točke n.2) in spremenjen glasi:
»Da bo naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) ter z veljavnostjo garancije vsaj 10 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu, ki jo bo naročnik lahko brezpogojno unovčil, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.«

Odgovor k vprašanju 9)
Naročnik ne bo spremenil vsebine 11. poglavja vzorca pogodbe.

Odgovor k vprašanju 10)
Naročnik ne bo spremenil vsebine člena 11.2.

Odgovor k vprašanju 11)
Naročnik ne bo spremenil vsebine poglavja 12.

Odgovor k vprašanju 12)
Naročnik ne bo spremenil vsebine 12.4 in 12.5 člena.

Odgovor k vprašanju 13)
Naročnik pričakuje, da izvajalec ne bo kršil pogodbenih obveznosti. Naročnik ne more pristati na predlagano omejitev pogodbene odškodninske odgovornosti.

Naročnik ne bo spremenil vsebine 17.3 člena.

Odgovor k vprašanju 14)
Naročnik ne bo spremenil 13.1. člena.

Odgovor k vprašanju 15)
Vsebina 16. člena je ustrezna in je naročnik ne bo spreminjal.

Odgovor k vprašanju 16)
Za pogodbeno razmerje velja zakonodaja veljavna v Republiki Sloveniji.

Odgovor k vprašanju 17)
Ureditev v členu 12.6 in v členih 17.1, 17.2, in 17.3 ostane nespremenjena.

Odgovor k vprašanju 18)
17. poglavje se dopolni s 17.4, 17.5 in 17.6 členom, ki glasijo:
17.4 Izvajalec lahko v primeru naročnikovih kršitev pogodbe odstopi od pogodbe, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu s 30 dnevnim odpovednim rokom.

17.5 Odstopna izjava ene ali druge stranke mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. Odpovedni rok prične teči od vročitve odpovedi pogodbe nasprotni stranki.

17.6 V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Odgovor k vprašanju 19)
Odgovor: 19.3 člen se spremeni in spremenjen glasi:
19.3 V primeru, da izvajalec niti v dodatnem roku ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno ali v primeru, da izvajalec naročniku sporoči, da ne bo izpolni pogodbe ali če iz okoliščin danega primera očitno izhaja, da izvajalec niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti pogodbe, lahko naročnik predmet pogodbe na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugem izvajalcu.

Odgovor k vprašanju 20)
V Vzorec pogodbe se doda novo poglavje 10 z naslednjo vsebino:
"Prevzemni protokol
Predaja vozil izvajalcu

Predaja vozil izvajalcu bo potekala na podlagi zahteve izvajalca, ki je dolžan najmanj 14 dni pred želenim prevzemom vozil po elektronski pošti pooblaščeni osebi naročnika sporočiti, koliko vozil želi prevzeti zaradi izvedbe nadgradnje. Stranki oz. njuna pooblaščena predstavnika se o datumu in uri predaje vozil dogovorita po elektronski pošti.

Kraj predaje vozil je ________. Prevoz do kraja predaje je na lastne stroške in odgovornost dolžan organizirati naročnik.

Stranki bosta ob predaji vsako vozilo pregledali in o tem sestavili predajni zapisnik (priloga k pogodbi), ki mora vsebovati vsaj datum, uro in kraj predaje ter opis morebitnih poškodb in posebnih opažanj. Predajni zapisnik mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank.

Ostala poglavja in členi v pogodbi se ustrezno preštevilčijo.

Odgovor k vprašanju 21)
V Vzorec pogodbe se doda novo poglavje 11 z naslednjo vsebino:
"Prevzem vozil in izvedenih del s strani naročnika

Po zaključku nadgradnje izvajalec pooblaščeni osebi naročnika po elektronski pošti posreduje obvestilo, da so posamezno vozilo oz. več vozil pripravljeni na prevzem.

Naročnik vozila prevzame na dan in ob času, dogovorjenem med pooblaščenima predstavnikoma strank po elektronski pošti. Kraj prevzema posameznega vozila in izvedenih del je enak kraju, kjer je bilo vozilo s strani naročnika predano izvajalcu.

Prevzem se opravi v obliki tehničnega prevzema, o katerem stranki sestavita prevzemni zapisnik (priloga pogodbe) . Slednji mora vsebovati najmanj datum, uro in kraj prevzema ter opis morebitnih posebnih opažanj in mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank. S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi, da so bila vsa dela izvedena brezhibno in na dogovorjen način ter ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Naročnik je dolžan vozila prevzeti v roku 5 (petih) delovnih dni po pozivu. Če prevzem ni opravljen v roku iz prejšnjega stavka iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, naročnik pa ne prevzame vozil niti po dodatnem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje prevzem po poteku dodatnega 3-dnevnega roka po oddaji dodatnega poziva k prevzemu za opravljen.

Naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa stranki določita rok za odpravo napak in nov datum prevzema.

Naročnik ne sme pričeti uporabljati vozil pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da so bili vozila in izvedena dela prevzeti z dnem pričetka njene uporabe.

Vsaka stranka nosi stroške udeležbe svojega osebja na prevzemu.

Ostala poglavja in členi v pogodbi se ustrezno preštevilčijo.

Odgovor k vprašanju 22)
Izvajalec jamči, da bo vgrajen material dobavljen in vgradnja izvedena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

Za odpravo stvarnih napak se upošteva veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Odgovor k vprašanju 23)
Naročnik oddaja javno naročilo za namen lastne uporabe in ne za posredovanje tretjim osebam, zato ni potrebe po dopolnitvi vzorca vzdrževalne pogodbe s predlaganim določilom.

Odgovor k vprašanju 24)
Odgovor je že podana na vprašanje št. 6 -
Naročnik bo pri oblikovanju končne oblike pogodbe upošteval 94. člen ZJN-3 in vsebino pravnomočno izbrane ponudbe.

Odgovor k vprašanju 25)
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo Vzorec vzdrževalne pogodbe z novim členom, katerega vsebina se glasi:
"Prevzem izvedenih del s strani naročnika

Prevzem izvedenih servisnih oz. vzdrževalnih del

Prevzem izvedenih del mora biti opravljen najpozneje v roku 5 (pet) delovnih dni po obvestilu izvajalca naročniku, da so posamezno vozilo oz. popravljeni deli pripravljeni na prevzem. Obvestilo mora biti posredovano pooblaščeni osebi naročnika na elektronski naslov _______________.

Stranki o prevzemu sestavita prevzemni zapisnik. Slednji mora vsebovati najmanj datum, uro in kraj prevzema ter opis morebitnih posebnih opažanj in mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank. S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi, da so bila vsa dela izvedena brezhibno in na dogovorjen način ter ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Odgovor k vprašanju 26)
Poglavje 11 se preimenuje v Odzivni čas in čas odprave napak, člen 11.1 se spremeni in se spremenjen glasi:
11.1 Naročnik je dolžan o vsaki napaki izvajalca obvestiti po telefonu preko enotne vstopne točke izvajalca za prijavo napak (Help Desk), hkrati pa mu posredovati zahtevo za odpravo napake v pisni obliki po elektronski pošti na naslov _____________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.
Izvajalec se je dolžan odzvati na prijavo napake s strani naročnika znotraj odzivnega roka iz člena 8.1. Odzivni rok začne teči, ko pooblaščeni predstavnik izvajalca prejme od pooblaščenega predstavnika naročnika popolno pisno prijavo napake, motnje ali okvare na način, določen v prejšnjem odstavku, z vsemi zahtevanimi podatki in se izteče, ko odgovorna oseba izvajalca prične z reševanjem okvare.

Rok za odpravo napak prične teči ob izteku odzivnega roka in se izteče, ko izvajalec naročniku posreduje obvestilo, da je napaka odpravljena.

Skrajni rok za odpravo napak je 10 (deset) dni.

Odgovor k vprašanju 27)
Izvajalec jamči, da bo vgrajen material dobavljen in vgradnja izvedena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

Za odpravo stvarnih napak se upošteva veljavna zakonodaja Republike Slovenije.

Odgovor k vprašanju 28)
Člen 12.3 se spremeni in se spremenjen glasi:
12.3 Rezervne dele bo izvajalec dostavil naročniku v roku najpozneje 30 dni od datuma prejema pisnega naročila.

Odgovor k vprašanju 29)
Naročnik ne bo spreminjal določil člena 12.6.

Odgovor k vprašanju 30)
Besedilo 17.1 se dopolni in dopolnjeno pravilno glasi:

»Bančna garancija mora biti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije v višini 5% od pogodbene vrednosti za vzdrževanje (z DDV), z veljavnostjo 2 (dve) leti po podpisu pogodbe. Po poteku tega časa bo izvajalec naročniku predložil novo bančno garancijo v višini 3% pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo 3 leta od poteka veljavnosti prejšnje. Bančno garancijo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
• če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami,
• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca,
• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca,
• če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.«

Odgovor k vprašanju 31)
V 17. členu vzorca pogodbe so pogoji za unovčitev bančne garancije že določeni.

Odgovor k vprašanju 32)
Naročnik ne bo spremenil določbe poglavja 18 pogodbena kazen.

Odgovor k vprašanju 33)
Naročnik ne bo spremenil določbe poglavja 18 pogodbena kazen.

Odgovor k vprašanju 34)
Naročnik ne bo spreminjal vsebine člena pod poglavjem 20. SOCIALNA KLAVZULA.

Odgovor k vprašanju 35)
Odstop od pogodbe je v 22. Poglavju vzorca pogodbe o vzdrževanju ustrezno urejen in ga naročnik ne bo spreminjal.

Odgovor k vprašanju 36)
V vzorec pogodbe se vnese nova določba, ki glasi:
"Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Nobena pogodbena stranka ne bo odgovorna za neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe, ki bi nastala zaradi višje sile. V primeru, da je katera od pogodbenih strank motena zaradi višje sile, je dolžna o tem obvestiti nasprotno stranko v roku 3 (treh) dni, v tem obvestilu pa mora podrobno navesti vzrok višje sile in določiti naknadni rok za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka, prizadeta z višjo silo, mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v 3 (tretjem) dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.
Odgovor k vprašanju 37)
Ponudnikova skrb je odveč, Izvajalčevi interesi so varovani s pravico do zakonitih zamudnih obresti-5.4 člen vzorca vzdrževalne pogodbe.

Odgovor k vprašanju 38)
Naročnik pričakuje, da izvajalec ne bo kršil pogodbenih obveznosti. Naročnik ne more pristati na predlagano omejitev pogodbene odškodninske odgovornosti.

Odgovor k vprašanju 39)
Naročnik oddaja javno naročilo za namen lastne uporabe in ne za posredovanje tretjim osebam, zato ni potrebe po dopolnitvi vzorca vzdrževalne pogodbe s predlaganim določilom.

Datum objave: 29.09.2016   14:22
VPRAŠANJE
Referenca: O-51
VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji ni nikjer definirano, kdo krije stroške naročnika pri izvedbi tovarniškega prevzemnega testiranja opreme (FAT). Ali razumemo pravilno, da stroške, ki so povezani z navzočnostjo predstavnikov naročnika pri FAT, krije naročnik (stroški prevoza in nočitev)?


ODGOVOR

Spoštovani!
Stroške, ki so povezani s tovarniškim prevzemom (stroški prevoza in nočitev) krije naročnik.

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.09.2016   14:29
VPRAŠANJE
Vprašanje 1)
Glede na to, da bosta stranki določili mesečni plan finančne realizacije v pogodbi in da lahko zaradi potrebne rezervacije proizvodnih zmogljivosti in monterjev odstopanje od načrta pomeni za ponudnika bistveno drugačne stroške z izvedbo javnega naročila, predlagamo, da se 3. odstavek čl. 1.1. ("Naročnik si pridržuje pravico spremeniti...") v celoti črta. Ponudnik bo v nasprotnem primeru tveganje finančno ovrednotil in ustrezno upošteval v ponudbeni ceni.


Vprašanje 2)
Ker osnutek pogodbe ne vsebuje navedbe pogojev, pod katerimi je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predlagamo, da se 4. poglavje dopolni z novim členom 4.2., ki se glasi:

"Naročnik je upravičen zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti pravilno ne izpolni. Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku svojih obveznosti pravilno ne izpolni."


Vprašanje 3)
Ker osnutek pogodbe ne vsebuje navedbe pogojev, pod katerimi je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za odpravo napak , predlagamo, da se 5. poglavje dopolni z novim členom 5.2., ki se glasi:

"Naročnik je upravičen zavarovanje za odpravo napak unovčiti, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti pravilno ne izpolni. Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku napak ne odpravi."


Vprašanje 4)
Ker niti osnutek pogodbe niti razpisna dokumentacija ne vsebujejo nobenih določil o jamstvu za stvarne napake, predlagamo zaradi natančnejše specifikacije dogovora dopolnitev 5. poglavja pogodbe na na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

Poglavje 5 naj se preimenuje v "Odgovornost za stvarne napake in zavarovanje za odpravo napak v času jamstva za stvarne napake"

Poglavje naj se dopolni z novim členom 5.2., ki se glasi:

"Izvajalec naročniku jamči za odpravo stvarnih napak v zvezi z izvedenimi storitvami in vgrajenim materialom, če slednji nimajo običajnih lastnosti ali lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene, pod pogojem, da so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom. Jamstvena doba znaša 2 leti in prične teči s prevzemom posameznega vozila.

Izključena je odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti, ki niso na njegovi strani ali nastanejo iz razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, npr.:
a) za manjša odstopanja od specifikacij;
b) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
c) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
d) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih izvajalca oz. dobaviteljev vsebovanih navodil oziroma priporočil;
e) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
f) za napake, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb, drugačnega delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).

Izvajalec sme napako, o kateri je bil pravilno in pravočasno obveščen, po lastni izbiri in na lastne stroške odpraviti bodisi s popravilom, zamenjavo oziroma ponovno izvedbo pomanjkljivega dela.

Naročnik je dolžan izvajalcu vozilo oz. del opreme z napako prepustiti na lastne stroške in odgovornost v sporazumno določenem kraju. Razen v primeru, če gre za okvaro pri instalaciji in je izvajalcu zaradi odprave napake predano celotno vozilo, je za demontažo in ponovno montažo okvarjenih delov dolžan na lastne stroške in odgovornost poskrbeti naročnik.

Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika izvirnega jamstvenega roka, šteto od dne prevzema."


Vprašanje 5)
Zaradi jasnejšega dogovora o vsebini pravnega standarda višje sile predlagamo, da se 6. poglavje dopolni z novim členom 6.3., ki se glasi:

"Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji izvajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe."


Vprašanje 6)
Glede na to, da so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna le še v primeru, če tako sami zahtevajo, pozivamo naročnika, da 3. in 4. odstavek člena 7.1. ustrezno prilagodi situaciji, če takšna zahteva ne bi bila podana s strani ponudnikovih podizvajalcev.


Vprašanje 7)
Predlagamo, da se zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti ene in druge stranke pogodba dopolni z varovalkami za ponudnika v primeru, če naročnik svojih pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil, z novim členom 8.5., ki se glasi:

"Naročnik je dolžan zagotoviti vse pogoje na svoji strani za uspešno izvedbo javnega naročila.

Izvajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi, zlasti, če zaradi tega ne bi mogel pravilno ali pravočasno izvesti svojih pogodbenih obveznosti:
a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti in zaračunati naročniku s takšnim odlogom povezane stroške in škodo.
b) Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka.
c) Od dneva zapadlosti zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od zapadlega zneska do dne plačila.
d) Zahtevati takojšnje plačilo celotnega preostanka zapadlega dolga, če je naročnik v zamudi in svojih obveznosti ne poravna niti v 15-dnevnem dodatnem roku po pisnem opominu."


Vprašanje 8)
Naročnika pozivamo, da spremeni določilo člena 9.3., saj so določila o zavarovanju predmet 4. poglavja, pri čemer pa v členu 9.3. navedeni pogoji odstopajo od pogojev, navedenih v 4. poglavju in v razpisni dokumentaciji, str. 24. poglavje N, n.2. Predlagamo naslednji popravek (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Da bo naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti {skladno z določili 4. poglavja.} [v višini 10% pogodbene vrednosti del ter z veljavnostjo garancije še 60 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu, ki jo bo naročnik lahko brezpogojno unovčil, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.]"


Vprašanje 9)
Ponudnik predlaga, da se obstoječe besedilo čl. 11.1. nadomesti z naslednjim besedilom:

"Imetnik vseh pravice intelektualne lastnine na in v povezavi z opremo, dobavljeno po tej pogodbi, je in ostane izvajalec.

Izvajalec na naročnika brezplačno prenese časovno neomejeno, neizključno, prenosljivo pravico do uporabe tistih (in zgolj tistih) pravic intelektualne lastnine na dobavljeni opremi, ki so potrebne za njeno uporabo in vzdrževanje. Prenos je omejen na teritorije, kjer imajo vozila dovoljenje za obratovanje.

Naročnik ni upravičen do dekompiliranja ali obratnega inženiringa (reverse engineering) kateregakoli elementa dobavljene opreme, ki je predmet prenosa pravic intelektualne lastnine iz prejšnjega odstavka. Naročnik razen tega ne sme poskušati ugotoviti oz. razvozlati algoritmov, tehnik ali drugih značilnosti posameznih elementov. Naročnik nadalje ni upravičen do predelave ali spreminjanja katerihkoli sestavnih delov programske opreme, razvijati izvedenih del oz. vključevati s pravicami intelektualne lastnine zaščitenih elementov v drugo programsko opremo. V primeru nadaljnjega prenosa pravic intelektualne lastnine iz tega odstavka je dolžan naročnik poskrbeti, da za prejemnike veljajo smiselno enake omejitve glede uporabe pravic intelektualne lastnine, kot so določene v tem členu.

Ne glede na ostala določila tega člena naročnik pod nobenih pogojem ni upravičen do kakršnekoli reprodukcije opreme ali njenih delov, prav tako pa ni brez izrecnega pisnega soglasja izvajalca upravičen do izdelave nadomestnih ali rezervnih delov, če so ti predmet zaščite intelektualnih pravic, katerih imetnik je po definiciji iz prvega odstavka tega člena izvajalec ali katerikoli njegov podizvajalec."


Vprašanje 10)
Glede na to, da se naročnikove pravice do obrambe pred zahtevki in povračila škode iz člena 11.2. nanašajo izključno na primer kršenja pravic intelektualne lastnine, ponudnik prosi, da se to zaradi jasnejšega dogovora v drugem stavku omenjenega člena izrecno tako zapiše. Ponudnik predlaga, da se besedilo čl. 11.2. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Izvajalec mora na svoje lastne stroške braniti, varovati in nadomestiti naročniku škodo glede vseh odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov zaradi kršitve ali domnevne kršitve neke patentne pravice, avtorske pravice za načrte, zaščitne znamke, imena ali drugih zaščitenih pravic z ozirom na načrt, material, blago, stroje ali delovanje tega. V primeru, da se naročniku {iz razlogov, naštetih v prejšnjem stavku,} prepreči po krivdi izvajalca izvajanje katerekoli obveznosti v okviru te pogodbe, mora izvajalec nadomestiti naročniku vso nastalo škodo. Če bi prišlo do kakršnekoli zahteve ali uvedbe postopka proti naročniku zaradi katerekoli od navedenih kršitev ali domnevnih kršitev, mora naročnik takoj obvestiti izvajalca o takšni zahtevi ali postopku in izvajalec je dolžan obravnavati tako zahtevo ali sodelovati v takšnem postopku in plačati vse upravičene zahtevke v zvezi s to zadevo."


Vprašanje 11)
Zaradi ekonomskega uravnoteženja pogodbe skladno z lokalnimi uzancami predlagamo naslednji popravek čl. 12.1. (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Naročnik je upravičen do pogodbene kazni in sicer 5 ‰ (5 promil) [celotne] pogodbene vrednosti {blaga oz. storitev v zamudi} za vsak {dokončani teden} [začeti dan] zamude {po krivdi izvajalca} in največ 10 % od celotne pogodbene vrednosti."


Vprašanje 12)
Skladno z ustaljeno poslovno prakso predlagamo dogovor, da je zahtevek za plačilo pogodbene kazni edino pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude. V tem smislu predlagamo, da se člen 12.4. spremeni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. {Zahtevek za plačilo pogodbene kazni je edino in izključno pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude.} [Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.]"

Člen 12.5. se v celoti črta.


Vprašanje 13)
Menimo, da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj skladno z ustaljeno poslovno prakso pri tovrstnih pogodbah primerno dodati nov čl. 12.6, ki se glasi:

"Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na 20 % pogodbene cene za vsak posamezen škodni primer, vendar na največ 100 % pogodbene cene za vse škodne primere skupaj.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.

Navedene omejitve odškodninske odgovornosti členov ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev."

Člen 17.3. pa naj se dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in mastnem tekstu):

"V primeru odstopa od pogodbe ima Naročnik pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno s 3% nad ob dnevu odstopa od pogodbe veljavno enoletno obrestno mero EURIBOR od dneva plačila do dneva vračila, hkrati pa ima pravico tudi do povračila škode {ob upoštevanju omejitev iz člena 12.6.}.


Vprašanje 14)
Glede na to, da Zakon o javnem naročanju ZJN-3 ne določa načina prenehanja pogodbe v primeru nastopa okoliščin, opredeljenih v socialni klavzuli, ponudnik zaradi natančnejše specifikacije predlaga, da se 13. poglavje dopolni z novim členom, ki se glasi:

»Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega člena, in izvajalcu pošlje, ta pa prejme pisno odpovedno izjavo.«


Vprašanje 15)
Za pogodbe, kot je predmetna, je običajno, da vsebujejo določila, ki urejajo pravice in obveznosti strank za primer, če med podpisom pogodbe in zaključkom vseh obveznosti pride do spremembe predpisov ali strokovnih standardov. Predlagamo, da se na koncu člena 16.1. doda nov odstavek, ki se glasi:

"Določila tega člena se uporabljajo tudi za primer sprememb predpisov ali strokovnih standardov po podpisu pogodbe, pri čemer se šteje, da stroške tovrstnih sprememb nosi naročnik."


Vprašanje 16)
Izvajalec bi moral biti skladno s temeljnimi pravili obligacijskega prava ustrezno zaščiten za primer, da bi naročnik zahteval takšne spremembe pogodbenega dogovora, ki jih izvajalec ni zmožen izpolniti, npr. ker bi ugoditev naročnikovim zahtam pomenila kršitev strokovnih standardov ali načel dobre prakse. Predlagamo, da se v tem smislu čl. 16.1. dopolni z naslednjim odstavkom:

"Izvajalec je upravičen odkloniti naročnikovo zahtevo po spremembi oz. dopolnitvi pogodbe, če bi ugoditev zahtevi izvajalcu otežila ali onemogočila izpolnitev predmeta pogodbe."


Vprašanje 17)
Glede na predlagano omejitev odškodninske odgovornosti izvajalca iz novega čl. 12.6. bi bilo primerno rešitev implementirati tudi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca. Predlagamo, da se čl. 17.3. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"V primeru odstopa od pogodbe {iz razlogov, navedenih v členih 17.1. in 17.2.,} ima Naročnik pravico [zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno s 3% nad ob dnevu odstopa od pogodbe veljavno enoletno obrestno mero EURIBOR od dneva plačila do dneva vračila, hkrati pa ima pravico tudi] do povračila škode {ob upoštevanju omejitev iz čl. 12.6.}."


Vprašanje 18)
Osnutek pogodbe ne vsebuje določil o pogojih, pod katerimi lahko od pogodbe odstopi izvajalec v primeru naročnikovih kršite pogodbe. Prav tako ne določa postopka v primeru odstopa ene ali druge stranke. Predlagamo, da se zaradi jasnosti dogovora v pogodbo vključi nov čl. 17.4., ki se glasi:

"Izvajalec lahko odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkom v primeru naročnikovih kršitev pogodbe, ki jih slednji ne odpravi kljub pozivu k pravilni izpolnitvi v primernem dodatnem roku.

Odstopna izjava ene ali druge stranke mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. Odstop učinkuje s trenutkom prejemnikovega prejema obvestila o odstopu.

V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave in storitve obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo,"


Vprašanje 19)
Zaradi uravnoteženja pogodbe predlagamo, da se čl. 19.3 po zgledu ureditve v Obligacijskem zakoniku dopolni na naslednji način:

"Naročilo pri nadomestnem izvajalcu je dopustno šele, če izvajalec po opozorilu tudi v dodatnem razumnem roku pravilno ne izpolni svojih obveznosti."


Vprašanje 20)
Niti osnutek pogodbe niti preostala razpisna dokumentacija ne vsebujeta nobenih določil o načinu in kraju predaje vozil v nadgradnjo in koordinaciji predaje. Ker gre za zelo pomembne vidike izvedbe javnega naročila, predlagamo, da se v pogodbo na primernem mestu (npr. v novem poglavju) vključijo naslednja določila:

"Prevzemni protokol
Predaja vozil izvajalcu

Predaja vozil izvajalcu bo potekala na podlagi zahteve izvajalca, ki je dolžan najmanj 14 dni pred želenim prevzemom vozil po elektronski pošti pooblaščeni osebi naročnika sporočiti, koliko vozil želi prevzeti zaradi izvedbe nadgradnje. Stranki oz. njuna pooblaščena predstavnika se o datumu in uri predaje vozil dogovorita po elektronski pošti.

Kraj predaje vozil je ________. Prevoz do kraja predaje je na lastne stroške in odgovornost dolžan organizirati naročnik.

Stranki bosta ob predaji vsako vozilo pregledali in o tem sestavili predajni zapisnik, ki mora vsebovati vsaj datum, uro in kraj predaje ter opis morebitnih poškodb in posebnih opažanj. Predajni zapisnik mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank.

Ne glede na predajo vozila naročnik ostaja odgovoren za naključno uničenje ali poškodovanje vozil v celotnem času do prevzema."


Vprašanje 21)
Niti osnutek pogodbe niti preostala razpisna dokumentacija ne vsebujeta nobenih določil o obveščanju o pripravljenosti nadgrajenih vozil za prevzem, načinu in kraju prevzema vozil ter izvedenih del. Ker gre za zelo pomembne vidike izvedbe javnega naročila, predlagamo, da se v pogodbo na primernem mestu (npr. v novem poglavju) vključijo naslednja določila:

"Prevzem vozil in izvedenih del s strani naročnika

Po zaključku nadgradnje izvajalec pooblaščeni osebi naročnika po elektronski pošti posreduje obvestilo, da so posamezno vozilo oz. več vozil pripravljeni na prevzem.

Naročnik vozila prevzame na dan in ob času, dogovorjenem med pooblaščenima predstavnikoma strank po elektronski pošti. Kraj prevzema posameznega vozila in izvedenih del je enak kraju, kjer je bilo vozilo s strani naročnika predano izvajalcu.

Prevzem se opravi v obliki tehničnega prevzema, o katerem stranki sestavita prevzemni zapisnik. Slednji mora vsebovati najmanj datum, uro in kraj prevzema ter opis morebitnih posebnih opažanj in mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank. S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi, da so bila vsa dela izvedena brezhibno in na dogovorjen način ter ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Naročnik je dolžan vozila prevzeti v roku 5 (petih) delovnih dni po pozivu. Če prevzem ni opravljen v roku iz prejšnjega stavka iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, naročnik pa ne prevzame vozil niti po dodatnem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje prevzem po poteku dodatnega 3-dnevnega roka po oddaji dodatnega poziva k prevzemu za opravljen.

Naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa stranki določita rok za odpravo napak in nov datum prevzema.

Naročnik ne sme pričeti uporabljati vozil pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da so bili vozila in izvedena dela prevzeti z dnem pričetka njene uporabe.

Vsaka stranka nosi stroške udeležbe svojega osebja na prevzemu sama."


Vprašanje 22)
Ker niti osnutek pogodbe niti razpisna dokumentacija ne vsebujejo nobenih določil o jamstvu za stvarne napake, predlagamo zaradi natančnejše specifikacije dogovora dopolnitev pogodbe na primernem mestu (npr. v novem poglavju) z naslednjimi določili:

"Izvajalec naročniku jamči za odpravo stvarnih napak v zvezi z izvedenimi storitvami in vgrajenim materialom, če slednji nimajo običajnih lastnosti ali lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene, pod pogojem, da so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom. Jamstvena doba znaša 2 leti in prične teči s prevzemom posameznega vozila.

Izključena je odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti, ki niso na njegovi strani ali nastanejo iz razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, npr.:
a) za manjša odstopanja od specifikacij;
b) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
c) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
d) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih izvajalca oz. dobaviteljev vsebovanih navodil oziroma priporočil;
e) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
f) za napake, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb, drugačnega delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).

Izvajalec sme napako, o kateri je bil pravilno in pravočasno obveščen, po lastni izbiri odpraviti bodisi s popravilom, zamenjavo oziroma ponovno izvedbo pomanjkljivega dela.

Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti razumen rok in primerne možnosti za odpravo napake. Naročnik je dolžan izvajalcu vozilo oz. del opreme z napako prepustiti na lastne stroške in odgovornost v sporazumno določenem kraju v Republiki Sloveniji. Razen v primeru, če je izvajalcu zaradi odprave napake predano celotno vozilo, je za demontažo in ponovno montažo okvarjenih delov dolžan na lastne stroške in odgovornost poskrbeti naročnik.

Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika izvirnega jamstvenega roka, šteto od dne prevzema."


Vprašanje 23)
Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen:

"Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki bi izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.

Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam je naročnik še zlasti dolžan zagotoviti, da
• s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
• predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
• pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali prodajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv prodajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do izvajala zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi izvajalcu zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika."


Vprašanje 24)
Glede na to, da so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna le še v primeru, če tako sami zahtevajo, pozivamo naročnika, da 3. in 4. odstavek člena 6.1. ustrezno prilagodi situaciji, če takšna zahteva ne bi bila podana s strani ponudnikovih podizvajalcev.


Vprašanje 25)
Niti osnutek pogodbe niti preostala razpisna dokumentacija ne vsebujeta nobenih določil o protokolu prevzema izvedenih servisnih oz. vzdrževalnih del. Ker gre za zelo pomembne vidike izvedbe javnega naročila, predlagamo, da se v pogodbo na primernem mestu (npr. v novem členu 10.2.) vključijo naslednja določila:

"Prevzem izvedenih del s strani naročnika

Prevzem izvedenih servisnih oz. vzdrževalnih del

Prevzem izvedenih del mora biti opravljen najpozneje v roku 5 (pet) delovnih dni po obvestilu izvajalca naročniku, da so posamezno vozilo oz. popravljeni deli pripravljeni na prevzem. Obvestilo mora biti posredovano pooblaščeni osebi naročnika na elektronski naslov _______________.

Stranki o prevzemu sestavita prevzemni zapisnik. Slednji mora vsebovati najmanj datum, uro in kraj prevzema ter opis morebitnih posebnih opažanj in mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh strank. S podpisom prevzemnega zapisnika naročnik potrdi, da so bila vsa dela izvedena brezhibno in na dogovorjen način ter ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Če prevzem ni opravljen v 5-dnevnem roku po pozivu iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, naročnik pa ne prevzame del niti po dodatnem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje prevzem po poteku dodatnega 3-dnevnega roka po oddaji dodatnega poziva k prevzemu za opravljen.

Naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa stranki določita rok za odpravo napak in nov datum prevzema.

Naročnik ne sme pričeti uporabljati popravljene oz. zamenjane opreme pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta z dnem pričetka njene uporabe.

Vsaka stranka nosi stroške udeležbe svojega osebja na prevzemu sama."


Vprašanje 26)
S ciljem zagotoviti čim enostavnejšo komunikacijo v zvezi s prijavo napak in učinkovito reševanje tovrstnih primerov na podlagi dolgoletnih izkušenj predlagamo preoblikovanje 11. poglavja na naslednji način:

Poglavje 11 naj se preimenuje v "Odzivni čas in čas odprave napak"

Člen 11.1. naj se v celoti izbriše in nadomesti z naslednjim členom:
"Naročnik je dolžan o vsaki napaki izvajalca obvestiti po telefonu preko enotne vstopne točke izvajalca za prijavo napak (Help Desk), hkrati pa mu posredovati zahtevo za odpravo napake v pisni obliki po elektronski pošti na naslov _____________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Izvajalec se je dolžan odzvati na prijavo napake s strani naročnika znotraj odzivnega roka iz člena 8.1. Odzivni rok začne teči, ko pooblaščeni predstavnik izvajalca prejme od pooblaščenega predstavnika naročnika popolno pisno prijavo napake, motnje ali okvare na način, določen v prejšnjem odstavku, z vsemi zahtevanimi podatki in se izteče, ko odgovorna oseba izvajalca prične z reševanjem okvare.

Rok za odpravo napak prične teči ob izteku odzivnega roka in se izteče, ko izvajalec naročniku posreduje obvestilo, da je napaka odpravljena. Skrajni rok za odpravo napak je 20 (dvajset) dni. Rok za odpravo napak na programski opremi bo sporazumno in razumno dogovorjen med strankama glede na naravo in posledice napake."


Vprašanje 27)
Zaradi natančnejše specifikacije pogodbenega dogovora glede odgovornosti za stvarne napake predlagamo, da se čl. 12.1. nadomesti z naslednjim določilom:

"Izvajalec naročniku jamči za odpravo stvarnih napak v zvezi z izvedenimi popravili in vgrajenim materialom, če slednji nimajo običajnih lastnosti ali lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene, pod pogojem, da so napake posledica vzrokov, ki so obstajali pred prevzemom. Jamstvena doba znaša 12 mesecev in prične teči s prevzemom posamezne naprave oz. funkcionalne enote.

Izključena je odgovornost izvajalca za pomanjkljivosti, ki niso na njegovi strani ali nastanejo iz razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, npr.:
a) za manjša odstopanja od specifikacij;
b) za običajno obrabo po prenosu tveganja;
c) za napake zaradi neprimernega upravljanja oziroma prekomerne, neprimerne, napačne ali malomarne uporabe s strani naročnika ali tretjih oseb;
d) za napake zaradi neizpolnjevanja v obratovalnih in vzdrževalnih priročnikih izvajalca oz. dobaviteljev vsebovanih navodil oziroma priporočil;
e) za programske napake, ki jih ni mogoče reproducirati;
f) za napake, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih posegov tretjih oseb, drugačnega delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr. atmosferskih razelektrenj, prenapetosti, kemičnih vplivov, itd.).

Izvajalec sme napako, o kateri je bil pravilno in pravočasno obveščen, po lastni izbiri odpraviti bodisi s popravilom, zamenjavo oziroma ponovno izvedbo pomanjkljivega dela.

Naročnik je dolžan izvajalcu zagotoviti razumen rok in primerne možnosti za odpravo napake. Naročnik je dolžan izvajalcu vozilo oz. del opreme z napako prepustiti na lastne stroške in odgovornost v sporazumno določenem kraju v Republiki Sloveniji. Razen v primeru, če je izvajalcu zaradi odprave napake predano celotno vozilo, je za demontažo in ponovno montažo okvarjenih delov dolžan na lastne stroške in odgovornost poskrbeti naročnik.

Za zamenjani oziroma popravljeni del začne jamstveni rok teči znova. Odgovornost za napako v vsakem primeru preneha po poteku dvakratnika izvirnega jamstvenega roka, šteto od dne prevzema."


Vprašanje 28)
Zaradi natančnejše specifikacije pogodbenega dogovora glede naročanja rezervnih delov predlagamo, da se čl. 12.3. dopolni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Rezervne dele bo izvajalec dostavil naročniku v roku najpozneje 30 dni od datuma {prejema pisnega} naročila.


Vprašanje 29)
Osnutek pogodbe predvideva, da je v primeru okvar izvajalec dolžan zamenjati okvarjene dele. Naročnika pozivamo, da skladno z zakonskim režimom izvajalcu omogoči, da popravilo izvedene na način, za katerega sam presodi, da je najbolj ustrezen. Predlagamo, da se čl. 12.6. spremeni na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Izvajalec se obvezuje, da bo brezplačno {po svoji izbiri popravil ali} zamenjal vse rezervne dele in opremo (strojno in programsko), /.../"


Vprašanje 30)
Naročnika pozivamo, da ustrezno spremeni določilo člena 17.1. glede višine zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj v omenjenem členu navedeni pogoji odstopajo od pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, str. 24. poglavje N, n.2. Prav tako bi bilo običajno, da je višina zavarovanja vezana na letno vrednost vzdrževalne pogodbe. Predlagamo naslednji popravek čl. 17.1. (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Bančna garancija mora biti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije v višini 5% od {letne} pogodbene vrednosti za vzdrževanje (z DDV) {v trajanju prvih dveh let po podpisu pogodbe in v višini 3% od letne pogodbene vrednosti vzdrževanja (z DDV) v trajanju nadaljnjih treh let.} [, z veljavnostjo 2 (dve) leti po podpisu pogodbe. Po poteku tega časa bo izvajalec naročniku predložil novo bančno garancijo z veljavnostjo 3 leta po poteku veljavnosti prejšnje.] Bančno garancijo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
• če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami,
• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca,
• če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca,
• če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov."


Da bo naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. [v višini 10% pogodbene vrednosti del ter z veljavnostjo garancije še 60 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu, ki jo bo naročnik lahko brezpogojno unovčil, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.]"


Vprašanje 31)
Zaradi natančnejše specifikacije pogodbenega dogovora glede unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predlagamo, da se čl. 17.1. dopolni z naslednjim določilom:

"Naročnik je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če izvajalec tudi po pisnem pozivu in primernem dodatnem roku svojih obveznosti pravilno ne izpolni."


Vprašanje 32)
Ponudnik opozarja, da institut pogodbene kazni po svoji vsebini ni primeren kot sankcija za nepravilno izpolnitev, saj temu služijo instituti s področja odprave stvarnih napak. Ni jasno, kako se pogodbena kazen v tem primeru sploh obračuna. Predlagamo ustrezen popravek besedila člena 18.1. Nadaljnji popravek predlagamo zaradi ekonomskega uravnoteženja pogodbe skladno z lokalnimi uzancami in uskladitve z režimom iz izvajalske pogodbe. Znesek, ki bi ga bil dolžan plačati izvajalec, je v absolutnem znesku astronomsko visok in nepravičen. Skladno z ustaljeno poslovno prakso prav tako predlagamo dogovor, da je zahtevek za plačilo pogodbene kazni edino pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude. V tem smislu predlagamo, da se člen 18.1. dopolni z naslednjim besedilom: (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"Če izvajalec po svoji krivdi [ne izpolni] {ne odpravi napak pravočasno, t. j. v roku iz člena 11.1.} [pogodbenih obveznosti ali zamudi z njihovo izpolnitvijo], je dolžan za vsak {dokončani} koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promil) {vrednosti opreme, s popravilom katere zamuja}, vendar največ do 10 % {letne vrednosti vzdrževalne pogodbe} [celotne pogodbene vrednosti]. {Zahtevek za plačilo pogodbene kazni je edino in izključno pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude.}"


Vprašanje 33)
Glede na predlog, da se stranki dogovorita, da je zahtevek za plačilo pogodbene kazni edino pravno sredstvo naročnika v primeru izvajalčeve zamude, člen 18.2. nima več smisla, zato predlagamo, da se v celoti črta.


Vprašanje 34)
Glede na to, da Zakon o javnem naročanju ZJN-3 ne določa načina prenehanja pogodbe v primeru nastopa okoliščin, opredeljenih v socialni klavzuli, ponudnik zaradi natančnejše specifikacije predlaga, da se 20. poglavje dopolni z novim členom, ki se glasi:

»Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega člena, in izvajalcu pošlje, ta pa prejme pisno odpovedno izjavo.«


Vprašanje 35)
Osutek pogodbe ne vsebuje določil o pogojih, pod katerimi lahko od pogodbe odstopi izvajalec v primeru naročnikovih kršite pogodbe. Prav tako pomanjkljivo določa postopek v primeru odstopa ene ali druge stranke. Glede na smisel in vsebino instituta odstopa od pogodbe je drugi stavek čl. 22.3. nesmiseln. Nadalje predlagamo, da se zagotovi konsistenca med dobavno oz. izvajalsko in vzdrževalno pogodbo. Zaradi navedenega predlagamo naslednje spremembe v 22. poglavju (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano):

"22.1.: {Izvajalec lahko odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkom v primeru naročnikovih kršitev pogodbe, ki jih slednji ne odpravi v primernem dodatnem roku kljub pozivu k pravilni izpolnitvi.}

22.2.: Naročnik lahko pogodbo kadarkoli prekine, v kolikor izvajalec ne opravi bistvenih, iz pogodbe izhajajočih obveznosti[, če v roku 30 dni po prejemu pisnega obvestila naročnika ne izvede ukrepov za rešitev te zadeve].

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode {(ob upoštevanju omejitev iz čl. 18.3.)}, tudi v primeru, če izvajalec ne izvrši pogodbenih del kvalitetno in na način določen v tej pogodbi.

{Naročnik je v primerih iz tega člena upravičen odstopiti od pogodbe po tem, ko je znesek pogodbene kazni dosegel najvišjo možno vrednost, je naročnik izvajalcu dal na razpolago dodaten 30-dnevni rok za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec pa jih ni pravilno izpolnil niti v tem dodatnem roku.}

22.3.: Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove pogodbo s 6 mesečnim odpovedim rokom, ki teče, od naslednjega dne po prejemu pisne odpovedi.

22.4. {Odpoved oz.} odstop {sta možna} [je možen] samo v pisni obliki {s priporočeno pošiljko}. [V primeru odstopa izvajalca od pogodbe brez upoštevanja odpovednega roka, ima naročnik pravico do povrnitve dejanske škode, ki mu je zaradi tega nastala].

22.5. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave in storitve obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo."


Vprašanje 36)
Zaradi dogovora o vsebini pravnega standarda višje sile predlagamo, da se pogodba dopolni z novim členom, ki se glasi:

"Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji izvajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe."


Vprašanje 37)
Predlagamo, da se zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti ene in druge stranke pogodba dopolni z varovalkami za ponudnika v primeru, če naročnik svojih pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil, z novim členom 10.2., ki se glasi:

"Izvajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi, zlasti, če zaradi tega ne bi mogel pravilno ali pravočasno izvesti svojih pogodbenih obveznosti:
a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti in zaračunati naročniku s takšnim odlogom povezane stroške in škodo.
b) Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka.
c) Od dneva zapadlosti zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti od zapadlega zneska do dne plačila.
d) Zahtevati takojšnje plačilo celotnega preostanka zapadlega dolga, če je naročnik v zamudi in svojih obveznosti ne poravna niti v 15-dnevnem dodatnem roku po pisnem opominu."


Vprašanje 38)
Menimo, da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj skladno z ustaljeno poslovno prakso pri tovrstnih pogodbah primerno dodati nov čl. 18.3., ki se glasi:

"Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na 20 % letne vrednosti vzdrževalne pogodbe za vsak posamezen škodni primer v posameznem koledarskem letu, vendar na največ 100 % letne vrednosti vzdrževalne pogodbe za vse škodne primere skupaj v posameznem koledarskem letu.

Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.

Navedene omejitve odškodninske odgovornosti členov ne veljajo, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.

Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev."


Vprašanje 39)
Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen:

"Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki bi izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.

Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.

Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam je naročnik še zlasti dolžan zagotoviti, da
a) s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
b) predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
c) pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).

Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali prodajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv prodajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega prejemnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do izvajala zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi izvajalcu zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika."


ODGOVOR
POPRAVLJEN ODGOVOR K VPRAŠANJU 8)
Da bo naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) ter z veljavnostjo garancije vsaj 10 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu, ki jo bo naročnik lahko brezpogojno unovčil, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.«Datum objave: 30.09.2016   06:58
VPRAŠANJE
Vprašanje

Spoštovani

V obrazcu “Razpisni obrazec št. 18 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE”, je v stavku “OSNOVNI POSEL:” zahtevano, da se sklicujemo na številko v “postopku javnega naročanja št. ...”

Prvotna referenčna številka je bila
- JN004739/2016-E01 - (EU 5 - SL), objavljeno dne 18.08.2016
Trenutna referenčna številka je
- JN004739/2016-K03 - (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2016

Vprašanje
Glede na to, da lahko pride do dodatnih sprememb zatem, ko bo banka že izdala bančno garancijo, vas prosimo za potrditev, da je lahko v vseh relevantnih dokumentih ponudbe uporabljena prvotna referenčna številka.
V nasprotnem primeru vas prosimo za pojasnilo, katera številka naj bo navedena v ponudbi.
Lep pozdravODGOVOR

Spoštovani!

PONUDNIK NAJ VPIŠE PRVOTNO REFERENČNO ŠTEVILKO JAVNEGA NAROČILA - JN004739/2016-E01.

Lep pozdrav!

Datum objave: 30.09.2016   08:40
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:
Spoštovani naročnik, prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 14 dni zaradi sledečih razlogov:
• količina vprašanj in odgovorov na portalu iz dneva v dan narašča in ker slednji postanejo del razpisne dokumentacije, vplivajo na že pripravljene dokumente.
• zaradi sodelovanja tujih partnerjev je potrebno prevajanje dokumentacije v tuj jezik, vključno s spremembami in dopolnitvami le-te.

Vprašanje 2:
Naročnik zahteva, da RAZPISNI OBRAZEC ŠT. 4 – IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI in POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Naročnika pozivamo, da spremeni obrazec v delu, ki se nanaša na Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence v stavku: »Spodaj podpisani ______, EMŠO___, kot zakonit zastopnik podjetja….« tako, da bo namesto »zakoniti zastopnik« prazna črta, na katero bo možno vpisati ustrezno vlogo podpisanega, saj vse osebe, za katere želite pooblastilo niso »zakoniti zastopniki«.

Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR


Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1):
OBSEG SPREMEMB RAZPISNE DOKUMENTACIJE, NE GLEDE NA VELIKO ŠTEVILO ODGOVOROV NI BIL TAKO BISTVEN IN VELIK, DA BI OPRAVIČEVAL PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB.
NAROČNIK ROKA ZA ODDAJO PONUDB NE BO SPREMINJAL.

Odgovor k vprašanju 2):
PONUDNIKU SE UGODI. OBRAZEC ŠT. 4 BO USTREZNO DOPOLNJEN.

Lep pozdrav!

Datum objave: 30.09.2016   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na obseg odgovorov naročnika ter spremembe v razpisni dokumentaciji, vas prosimo da čim prej objavite dopolnjeno razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR


Spoštovani!

Razpisna dokumentacija je bila danes poslana v objavo na Portal JN. Naročnik nima vpliva na čas objave.
Naročnik bo poskrbel, da bo objava tudi na spletni strani Slovenskih železnic.

Lep pozdrav!Datum objave: 30.09.2016   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na obseg odgovorov naročnika ter spremembe v razpisni dokumentaciji, vas prosimo da čim prej objavite dopolnjeno razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Dopolnjena razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu:

http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

Pod predmetnim razpisom je dokument v Dopolnilu.

Lep pozdrav!

Datum objave: 03.10.2016   09:05
VPRAŠANJE
Vprašanje

Referenca R) Izjava ponudnika o dobavljeni opremi, o upoštevanju predpisov in zahtev naročnika in pripadajoči obrazec št. 25)

Vprašanje. Ali razumemo pravilno, da mora ponudnik v primeru, ko v svoji ponudbi nominira podizvajalca, podpisati obrazec št 25 kot “vodilni partner”, podizvajalec pa isti obrazec kot “soponudnik” ?

Ali mora biti obrazec 25 izpolnjen za vse nominirane podizvajalce ?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Razpisni obrazec št. 25 izpolni samostojni ponudnik ali skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji (skupna ponudba).Razpisni obrazec št. 25 se ne izpolni za nominirane podizvajalce.

Lep pozdrav!

Datum objave: 03.10.2016   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Smo zainteresirani ponudnik. Zaradi koriščenja zmogljivosti tujega partnerja prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za dodatnih 14 dni.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Nov rok za oddajo ponudb je 24.10.2016 do 10:00 ure.

Lep pozdrav!


Datum objave: 04.10.2016   10:48
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da skladno z zadnjim podaljšanjem roka za oddajo ponudb, podaljša tudi rok za oddajo vprašanj preko spletne strani.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je že podaljšal rok za oddajo vprašanj. Rok za oddajo vprašanj je 13.10.2016, ura ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav!

Datum objave: 06.10.2016   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
Prosimo za odgovore na vprašanja v nadaljevanju.

Vprašanje 1:
Ali je pravilna interpretacija zahtev za kader, kakor so navedene na 20. strani razpisne dokumentacije, da pogoj »obdobja« izpolnjuje tudi kader, ki mu trenutno teče peto leto?

Vprašanje 2:
Ali gre v obrazcu št. 6 za napako, saj naslov obrazca govori zgolj o ponudniku, medtem ko opomba na dnu obrazca navaja, da morajo zadevni obrazec izpolniti in podpisati med drugim tudi podizvajalci?
Ali je pravilna interpretacija, da zadevni obrazec za podizvajalce ni potreben?

Vprašanje 3:
Prosimo za potrditev našega razumevanja razpisne zahteve v točki F (stran 18) razpisne dokumentacije glede povprečnega letnega prometa.
Če ponudnik izkaže, da že sam izpolnjuje zahtevani pogoj ali pravilno sklepamo, da potem obrazec št. 8 za podizvajalca ni potreben?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1):
POGOJE IZPOLNJUJE TUDI KADER, KI MU TEČE PETO LETO.

Odgovor k vprašanju 2):
V OBRAZCU ŠT. 6 (IZJAVA PONUDNIKA, DA JE SPOSOBEN ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI) NE GRE ZA NAPAKO. NE GLEDE NA NASLOV OBRAZCA GA JE POTREBNO IZPOLNITI SKLADNO Z ZAPISOM V OPOMBI, TOREJ IZPOLNITI GA MORAJO PONUDNIK, VSI PARTNERJI V SKUPNEM NASTOPU IN VSI PODIZVAJALCI.

Odgovor k vprašanju 3):
PONUDNIK SKLEPA PRAVILNO.

Lep pozdrav!

Datum objave: 06.10.2016   14:43
VPRAŠANJE
Glede na obsežnost razpisne dokumentacije prosimo naročnika naj natančno definira, kaj od objavljene dokumentacije je potrebno parafirati in priložiti v ponudbi.

ODGOVOR
Spoštovani,

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije. Kot je že natančno definirano in zapisano v razpisni dokumentaciji v točki S) Ostali dokumenti in informacije na strani 24, morajo ponudniki v ponudbo vključiti en izvod zadnje objavljene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji (vprašanja in odgovori), ki morajo biti na vsaki strani žigosani in parafirani s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   08:26
VPRAŠANJE
Za izobraževanje na uporabniškem nivoju predvidevamo šolanje za do 8 oseb (inštruktor strojevodij), ti bodo prenesli znanje na ostale inštruktorje strojevodij.

Za izobraževanje vzdrževalnega osebja predvidevamo šolanje za do 8 vzdrževalcev.

Predlagamo potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je na podobno vprašanje, ki je bilo objavljeno 21.09.2016 ob 11:40 odgovoril (odgovor objavljen 27.09.2016 ob 20:01), da bo izbrani ponudnik moral zagotoviti šolanje 30 strokovnjakov. Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.10.2016   08:27
VPRAŠANJE
Dober dan,

ali smo razumeli pravilno, da sub-dobavitelju ni potrebno izročiti letnega računovodskega poročilo za zadnja tri leta v primeru, če prosilec izpolnjuje pogoj v glej obrazec številka 8 samostojno?

Hvala lepa za vaš odgovor.


ODGOVOR


Ponudnik je pravilno razumel.

Datum objave: 12.10.2016   08:37
VPRAŠANJE
Da zadovoljimo zahteve priglašenega organa (Notified Body) in s tem omogočimo vgradnjo cab radia, naše podjetje v času izvedbe projekta izdela dokumentacijo navedeno v spodnjem seznamu.

Seznam dokumentov:
- Vsebina in postopek verifikacije (Scope and Verification Plan)
- Varnostne zahteve za vgradnjo (Installation Safety Requirements)
- Obrazložitev sistema (System Definition Document)
- Splošni načrt in definicija vgradnje (Installation Definition / Boundaries Document (generic installation design))
- RAMS načrt (RAMS Plan)
- Varnostni načrt (Safety Plan)
- Analiza tveganj (Risk Analysis)
- Zabeležke o nevarnostih (Hazard Log)
- Poročilo o nevarnostih (Hazard Report)
- Poročilo FMECA (FMECA Report)
- Varnostna študija (Safety Case)
- RAM poročilo vključno z dokumenti o zanesljivosti, MTBF in napakah (RAM Report including Reliability Documents, MTBF and Fault)
- Električna zaščita in izračuni ozemljitve (Electrical Protection & Earth Bond Calculation)
- Popis materiala vključno z lastnostmi gorljivosti za inštalacijski material (Fire Performance Materials Inventory (Installation Material))
- Trdnostni izračun elementov za vgradnjo opreme (Structural Calculations for Equipment Mounting)
- Opisi konfiguracije in funkcionalni testi (Configuration Details and Functional Tests)
- Seznam opreme (Equipment List)
- TSI matrika skladnosti za izvedbeni načrt (TSI Compliance Matrix for Installation Design)

Naročnika sprašujemo ali bodo zahtevani še drugi dokumenti, ki jih ni na seznamu?

ODGOVOR

Spoštovani!

Verifikacija se bo izvajala po modulu SB v kombinaciji z modulom SD, iz česar za ponudnika nedvoumno izhaja tudi vsa potrebna dokumentacija za izvedbo verifikacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   08:39
VPRAŠANJE
Da bi lahko pripravili terminski plan vgradnje, potrebujemo podatek o številu vozil, ki bodo na razpolago za vgradnjo v določenem časovnem obdobju. Naročnika prosimo, da navede najmanjše število (vsaj toliko) vozil, ki bodo istočasno na razpolago izvajalcu za izvedbo del.

ODGOVOR

Spoštovani!

Za fazo razpisa oz pripravo ponudbe velja zahteva O46, na osnovi česar ponudniki izdelajo okvirni terminski načrt. Okvirni Terminski načrt realizacije projekta »Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.« predvideva migracijski čas, ki obsega dobave in vgradnjo opreme do konca junija leta 2019 z dinamiko najmanj 6 vozil mesečno po uspešno opravljeni pilotni vgradnji za posamezno vrsto vozil.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   08:39
VPRAŠANJE
Načrtujemo, da bo dokumentacija za izvedbo (PZI, zahteva O-102) predana naročniku v potrditev nekaj mesecev preden bo izveden tovarniški prevzemni test (FAT). Vmesni čas bi želeli izkoristiti za izvedbo inštalacij na vozilih, ki niso opremljena z RDZ. Naročnika sprašujemo ali bo za vozila, ki nimajo vgrajenega RDZ, in bodo imela potrjeno dokumentacijo za izvedbo s strani naročnika, dovolil vgradnjo inštalacije pred izvedenim FAT za opremo? Vgrajena inštalacija ne bo vplivala na način in pogoje uporabe vozila.

ODGOVOR

Spoštovani!

S postopki za FAT je potrebno pričeti takoj po podpisu pogodbe (glede na zahteve O53). Uspešen FAT je pogoj za pričetek dobav. Vsi nadaljnji postopki in njihov redosled so v razpisni dokumentaciji natančno opredeljeni in jih naročnik ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   08:49
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija v naslednjih dokumentih/točkah Navodil ponudnikom: točka 4.2.-B , Ponudba (obrazec 2), Vzorec pogodbe (obrazec 22), Vzorec vzdrževalne pogodbe (Obrazec 23) nič ne govori o dobavnih pogojih opreme in rezervnih delov (Incoterms). Ponudnik predlaga Pariteto DAP (Incoterms 2010) za dobavo opreme in rezervnih delov. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR


Spoštovani!

V splošnem delu razpisne dokumentacije na strani 13, točka B), drugi odstavek je zapisano: V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti VSI stroški ponudnika, vključno s sodelovanjem priglašenega organa. V nadaljevanju iste točke je zapisano tudi, da naročnik na ponudbeno vrednost ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov.

Ponudniki morajo v ponudbi upoštevati vse stroške (tudi stroške prevoza), ki jih bodo imeli z izvedbo predmetnega javnega naročila (izvedba vgradnje, vzdrževanje - dobava rezervnih delov) na lokacijah Ljubljana in Maribor. Naročnik kasneje ne bo upošteval nobenih zahtevkov za dodatna plačila.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje: na 12. strani Razpisne dokumentacije ( odstavek A) je zapisano, da mora ponudnik izpolniti in v ponudbi predložiti obrazce za prijavljene podizvajalce ločeno za vgradnjo in vzdrževanje.

Kaj če je to isto podjetje? Ali je potrebno vse obrazce predložiti dvakrat?

Prosim za razlago, kaj Naročnik pričakuje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik, v primeru, da gre za istega podizvajalca za vgradnjo in vzdrževanje, predloži vse potrebne obrazce enkrat s tem, da mora biti jasno navedeno, da bo isti podizvajalec sodeloval tudi pri vzdrževanju.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   09:05
VPRAŠANJE
1) Zahteva O-131, točka 3, O-17: Ali lahko ponudnik predloži certifikat/izjavo v angleškem jeziku?

2) Zahteva O-131, točka 4, O-30: Certifikati/izjave o skladnosti z zahtevanimi standardi od [(O)- 25] do [(O)- 29]: Ali lahko ponudnik predloži te certifikate v angleškem jeziku?

3) Zahteva O-131, točka 5, O-109, točka b): Ali lahko ponudnik predloži te certifikate v angleškem jeziku?

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1):
Ponudnik lahko predloži certifikate v slovenskem ali angleškem jeziku.

Odgovor k vprašanju 2):
Ponudnik lahko predloži certifikate v slovenskem ali angleškem jeziku.

Odgovor k vprašanju 3):
Ponudnik lahko predloži certifikate v slovenskem ali angleškem jeziku.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.10.2016   09:08
VPRAŠANJE
V pogodbi za vzdrževanje je zahtevan preventivni pregled CAB radia med uporabo. Omenjeno je tudi, da morajo preventivni pregledi upoštevati pravila za vzdrževanje naprave in druge predpise.. Ali obstajajo kakšni dokumenti ali pravilniki pri naročniku, ki določajo, opisujejo ali regulirajo vzdrževalne aktivnosti, ki jih mora izvajati ponudnik ?

ODGOVOR

Spoštovani!

CAB radio se vzdržuje v skladu z navodili izbranega ponudnika. Ciklusi morajo biti usklajeni z Preglednico 1 in Preglednico 2 Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11.07.2008).

Lep pozdrav!Datum objave: 12.10.2016   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V Navodilih ponudnikom, točka 4.2. S, je zahtevano, da mora ponudnik priložiti en izvod potrjene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji, ki mora biti na vsaki strani podpisana s strani pooblaščene osebe in žigosana z žigom ponudnika.
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik predloži samo zadnje verzije razpisne dokumentacije ter vprašanja in odgovore objavljene na portalu?

ODGOVOR

Spoštovani!

DA. Dne 6.10.2016 ob 14:09 je bilo postavljeno podobno vprašanje in 06.10.2016 ob 14:43 je že bil podan odgovor s strani Naročnika.


Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   09:24
VPRAŠANJE
Na ogledu je bilo rečeno, da v BR711 ostaja analogni radio, ker se vozilo uporablja tudi čez mejo. To je drugače, kot je zapisano v predmetni razpisni dokumentaciji. Prosim pojasnite to.

ODGOVOR


Spoštovani!

Na DMV 711 se vgrajujejo GSM-R, medtem ko analogni radio (RDZ) ostane na vozilu zaradi že pridobljenega dovoljenja za HŽ.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.10.2016   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:
1. Razpisni obrazec 1b: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci- Ali razumemo pravilno, da v primeru skupnega nastopa ter udeležbe podizvajalca pri enemu partnerju, drugi partner v skupnem nastopu ne rabi podpisati obrazca 1B?

2.Razpisni obrazec 4: Izjava zakonitega zastopnika: ali prav razumemo navodila, da morajo obrazec 4 Izpolniti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci?

3.Razpisni obrazec 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence: v obrazcu je navedeno "Ponudnik oz. vodilni (v primeru skupne izvedbe naročila)_________"
Ali lahko partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec prilagodi zgornji stavek glede na svojo vlogo v javnem naročilu.?

4.Razpisni obrazec 4: Predvideno je, da naj bi obrazec 4 podpisal ponudnik in pooblaščen za podpis izjave v imenu ponudnika.
Kdo naj bi podpisal obrazec kot ponudnik oz. kot pooblaščen za podpis izjave v imenu ponudnika (ime in priimek)? Ali je to ista oseba?

5.Na razpisnih obrazcih je zahtevano, da se žigosajo. Ali razumemo pravilno, da v primeru, če ponudnik ne uporablja žigov, lahko pusti prostor prazen?
ODGOVOR
Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1):
Ponudnik pravilno razume.

Odgovor k vprašanju 2):
DA. Obrazec 4 morajo izpolniti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci. Izjave morajo izpolniti osebe, ki so člani/ce upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Odgovor k vprašanju 3):
DA. Iz popravka mora biti jasno razvidno katero besedilo je bilo spremenjeno in kako.

Odgovor k vprašanju 4):
Razpisni obrazec št. 4 v skladu z navodilom na tem obrazcu izpolni oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Odgovor k vprašanju 5):
DA, vendar z obveznim pripisom, da pri poslovanju ne uporablja žiga.

Lep pozdrav!Datum objave: 13.10.2016   06:53
VPRAŠANJE
Referenca: O-20
Naročnika sprašujemo, če pravilno razumemo, da bo napajanje 24V za sistem ozvočenja na vozilu (PA) in Intercom zagotovljeno neposredno iz vozila?

ODGOVOR

Spoštovani!

Odgovor je DA.

Lep pozdrav!


Datum objave: 13.10.2016   07:10
VPRAŠANJE
1. O-20: Ali mora biti radijska enota opremljena še s katerimi drugimi vmesniki do drugih sistemov od tistih navedenih v točki O-43?

2. O-27: IEC 60529 definira posamezne IP stopnje zaščite. Katera stopnja zaščite je zahtevana?

3. O-28: je mogoče uporabiti nekatere obstoječe napeljave? Če da, potem to pomeni, da EN45445 ni zahtevan za te obstoječe napeljave?

4. O-32: Za kaj bo uporabljena GPRS podatkovna povezava?

5. O-36: Ali so zahtevane še katere druge programabilne funkcije in storitve od tistih, ki so navedene v EIRENE?

6. O-40: Ali je nujno, da mora radijska oprema takoj podpirati vse zahtevane jezike ob primopredaji ali jih je mogoče kasneje še dodati oziroma aktivirati?

7. O-70: Katere aktivnosti so mišljene pod zahtevo v točki g.)izvede ostale potrebne aktivnosti, ki jih ta seznam ne predvideva?

8. O-115: Ali je v tej točki potrebno ponuditi GSM-R tester? Koliko GSM-R testerjev?

9: O-125: Izvajalec lahko predloži le vse izjave, dokazila in certifikate ter testiranja, ne more pa vplivati na pristojne organe za izdajo obratovalnega dovoljenja. Prosimo, da tu natančno razmejite odgovornost.


ODGOVOR
Spoštovani!

Odgovor k vprašanju 1):
Če je ponudnik ob ogledu ugotovil, da je potreben še kakšen drug vmesnik, mora le tega upoštevati.

Odgovor k vprašanju 2):
Ponudnik naj oceni ustrezno stopnjo zaščite glede na velikost ohišja, mesto vgradnje naprave in glede na področje delovanja naprave na posameznem voznem sredstvu.

Odgovor k vprašanju 3):
Ponudnik naj upošteva takšne norme, ki bodo zadostile standardom in ne bo ovir pri pridobitvi ES verifikacije in posledično obratovalnega dovoljenja. Vsebinsko enako vprašanje je bilo že odgovorjeno dne 29.9.2016.

Odgovor k vprašanju 4):
GPRS mora zagotavljati uporabo specifičnih železniških aplikacij, ki tečejo ali bodo tekle (dodatne) na centralnih aplikacijskih strežnikih.

Odgovor k vprašanju 5):
Sistem naj omogoča vsaj 10 programabilnih tipk, preko katerih se lahko izvaja pošiljanje preddefiniranih SMS-ov, hitro klicanje na preddefinirane številke ipd. Vsebinsko enako vprašanje je bilo že odgovorjeno dne 30.08.2016.

Odgovor k vprašanju 6):
Oprema mora podpirati te jezike najkasneje do tehničnega pregleda pilotne vgradnje.

Odgovor k vprašanju 7):
Če ponudnik glede na poznavanje svoje tehnologije ocenjuje, da so za uspešno realizacijo potrebne še kakšne druge aktivnosti, jih mora upoštevati.

Odgovor k vprašanju 8):
Ponudnik naj ravna skladno z zahtevo O-117.

Odgovor k vprašanju 9):
Ponudnik pravilno ocenjuje obseg svojih aktivnosti v zvezi s to zahtevo, odgovornost za pridobitev obratovalnega dovoljenja pa je opredeljena v I-3.

Lep pozdrav!
Datum objave: 13.10.2016   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ZAHTEVA (O-51):
Kako si naročnik predstavlja izvedbo FAT testov (predvsem dinamičnih testov), glede na to, da si v omejenem industrijskem okolju?ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji zahteval dinamičnih testov na FAT.

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.10.2016   08:42
VPRAŠANJE
Merilna oprema za vzdrževanje. Ali je zahtevano, da izvajalec dobavi tudi inštrument za testiranje vgrajenega radia s katerim je mogoče testirati omrežne funkcije brez povezave na GSM-R omrežje (kot npr. Cobham 2201R GSM-R Mobile Tester)?


ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik je v tehničnem delu RD, Poglavje 14 (zahteve O-114 do O-121) jasno opredelil svoje zahteve glede opreme in vzdrževanja. Ponudnik mora tako, za izpolnitev teh zahtev, dobaviti vse potrebno, da bodo izpolnjene.

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.10.2016   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za pojasnilo:
Skladno z vašim odgovorom glede razpisnega obrazca št. 6, da ga morajo izpolniti tudi podizvajalci nas zanima, ali je dopustno v omenjenem obrazcu spremeniti besedo »PONUDNIK« v »PODIZVAJALEC« oziroma ali se obrazec za podizvajalca izpolni takšnega kot je in katero podjetje se v tem primeru navede zgoraj kot PONUDNIKa?

Enako spodaj pri podpisu v primeru, ko izjavo podpisuje podizvajalec lahko za podizvajalca namesto »Žig in podpis ponudnika« spremenimo razpisni obrazec in navedemo »Žig in podpis podizvajalca«?


ODGOVOR
Spoštovani!

Ponudnik lahko spremeni obrazec kot je navedel v vprašanju, s tem, da mora biti iz predloženega obrazca jasno razvidno katero besedilo se spreminja in kako.

Lep pozdrav!
Datum objave: 13.10.2016   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ZAHTEVA (O-115, O-116, O-117):
Prosimo, če naročnik specificira potrebno vzdrževalno opremo (orodje), ali definira nivo vzdrževanje, ki jo bo izvajal naročnik sam? Ali naročnik pričakuje spektralni analizator, ali opremo za merilni vlak,...?

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik je v tehničnem delu RD, Poglavje 14 in v osnutku vzdrževalne pogodbe, ki je sestavni del RD, jasno opredelil svoje zahteve glede opreme in vzdrževanja. Ponudnik mora tako, za izpolnitev teh zahtev, dobaviti vse potrebno, da bodo zahteve izpolnjene.

Lep pozdrav!