Dosje javnega naročila 802302/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 67.941,80 EUR

NMV2302/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2016
JN000856/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2016
JN004752/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2016
JN004752/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2016
JN004752/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2016
JN004752/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2016
JN004752/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN004752/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 22341421
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ERIFIKACIJA SKLADNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA - PRAGERSKO
Referenčna številka dokumenta: 43001-93/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ERIFIKACIJA SKLADNOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA - PRAGERSKO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 55.690,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami o interoperabilnosti železniškega sistema za podsistem infrastruktura
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami o interoperabilnosti železniškega sistema za podsistem energija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnosti železniškega sistema v zvezi z dostopom žel. sistema EU za invalide in funkcionalno
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami o interoperabilnosti železniškega sistema za podsistem vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pragersko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: NMV2302/2016
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.03.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-93/2016
Številka sklopa: 1
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami o interoperabilnosti železniškega sistema za podsistem infrastruktura

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DIS CONSULTING d.o.o.
Letališka cesta 33C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 18.420,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 18.420,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 43001-93/2016
Številka sklopa: 2
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami o interoperabilnosti železniškega sistema za podsistem energija

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Q TECHNA d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.230,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.230,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: 43001-93/2016
Številka sklopa: 3
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnosti železniškega sistema v zvezi z dostopom žel. sistema EU za invalide in funkcionalno

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Q TECHNA d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 18.870,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 18.870,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka naročila: 43001-93/2016
Številka sklopa: 4
Naslov: Pregled in vmesna verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami o interoperabilnosti železniškega sistema za podsistem vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Q TECHNA d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.170,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.170,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.08.2016