Dosje javnega naročila 004777/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive serije 643/642 2016-2017
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.894,40 EUR

JN004777/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.08.2016
JN004777/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2016
JN004777/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.12.2016
JN004777/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2017

    JN004777/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/166177/Pogonski_zobnik_kolesne_dvojice_643-642_3_dwg_DIN_A1_Title_Block_(1.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive serije 643/642 2016-2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Pogonski zobniki za lokomotive serije 643/642 24 kosov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34630000
34631400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-VIT d.o.o., Kuriniška , Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pogonski zobniki za lokomotive serije 643/642 24 kosov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.09.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.09.2016   11:00
Kraj: Ljubljana, Klodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 606, sektorja za nabavo.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2016   12:03
VPRAŠANJE
Spostovani,
na nacrtu Ma-1607-M-A1 so ozncene pozicije 9 pokrov in 10 podloska z podalsanjem brez podatka o standardu. Zanima nas ce se zobniki dobavijo ukljucno s navedenimi pozicijami in kateri so zahtevani standardi za te pozicije.
Prav tako na istem nacrtu so oznacene pozicije 11 in 12, katere oznacijo isto pozicijo oz. zobnik. Zanima nas ce obstaja sestavnica s spiskom vseh pozicij na tem nacrtu ali dodatne informacije za vse oznake.

Prav tako nas zanima ce lahko ponudnik predlozi reference drugega subjekta oz. proizvajalca in ce mora imeti pri tem posebna pooblastila.

Hvala za odgovor in lp!


ODGOVOR:
Standard za vijak ustreza DIN 910,
Standard za podložko DIN 93,
Zobnik se dobavi s tema pozicijama,
Pozicija 11 in 12 predstavlja zobnik.
Sestavnica ne obstaja.
Ponudnik lahko predloži referenco proizvajalca, v primeru, če predloži pooblastilo proizvajalca.

Datum objave: 05.09.2016   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani
V Javnem razpisu NMV JN004777/2016 »Nabava pogonskih zobnikov za diesel lokomotive serije 643/642 2016-2017« je v okviru Referenc ponudnika podana zahteva za navedbo referenčnih dobav. Pri tem je podana omejitev, ki nabor referenc omejuje le na dobave delov za dizel lokomotive. Na ta način je nabor možnih ponudnikov bistveno zožen z zahtevo, ki nima prave tehnične osnove. Zahteve in izvedba zobnikov za elektro lokomotive je namreč tehnično vsaj enako zahtevna oziroma celo bolj. Za zobnike za elektro lokomotive se običajno zahteva material boljše kvalitete in toplotna obdelava. Na osnovi višjih tehničnih zahtev je posledično tudi izdelava tehnološko bolj zahtevna.
Na osnovi zgoraj opisanih dejstev prosimo, da razpisne zahteve spremenite tako, da bodo kot ustrezne reference priznane tudi dobave za dele elektro lokomotiv.


ODGOVOR:
Kot referenco upoštevamo uspešno dobavo pogonskih zobnikov za dizel in elektro lokomotive.
Datum objave: 05.09.2016   12:08
VPRAŠANJE
Vprašanja:
1. Mehanske lastnosti materiala, ki je naveden na risbi za zobnike se ne ujemajo z mehanskimi lastnostmi, ki so po standardu EN 10083-3 za takšne debeline odkovkov. Vprašanje se glasi ali je lahko material 42CrMo4+QT z mehanskimi in kemičnimi lastnostmi, kakršne so zahtevane po standardu EN 10083-3.
2. Na risbi je prikazana enostranska baličnost (z leve proti desni). Ali drži da je to višinska baličnost, ki je na eni strani od temena zoba navzdol 5mm odvzem materiala velikosti 0,17mm? Ali se linearno spreminja samo baličnost (od 0,17mm na levi do 0mm na desni) in ostaja višina odvzema materiala skozi enaka (5mm) ali je to mišljeno kako drugače?

3. Ali so evolvente ozobja brušene in kakšna kvaliteta obdelave (površine) se zahteva?
4. Ali obstaja potreba po brušenju centralne izvrtine?
5. Ali zobnik nalega na čelu na drugo površino (zahteve za kvaliteto površine so namreč visoke in bi to pomenilo, da je potrebno brusiti vsa čela zobnika in zunanji premer (sedež fi320)?
6. Ali je potrebno balansiranje zobnika? V kolikor je, mi prosim sporočite kateri kvalitetni razred je potrebno doseči in kolikšno je št. vrtljajev zobnika.
7. Ali je fi50 luknja samo ena na delilnem krogu fi470?ODGOVOR::
1.Mehanske lastnosti za statično in dinamično obremenjene elemente smo dobili iz primerjalne tabele jekla izbrani material ustreza.
2.Pri oblikovanju zoba upoštevate mere v skladu z risbo. V primeru nejasnosti, lahko še v delavnici proizvodnja Maribor pogledamo vzorec zobnika ali pa rabljen zobnik.
3. Brušenje ni potrebno, ustreza rezkanje.
4. Brušenje centralne izvrtine ni potrebno
5. Brušenjeni potrebno, ustreza fino struženje
6. Balansiranje ni potrebno
7. Izvrtine so štiri razporejene na 90 stopinj.


Datum objave: 05.09.2016   12:13
VPRAŠANJE
III. ROK DOBAVE
3. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo 4 kose dobavil na lokacije najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe, 8 kosov v 90 dneh po podpisu pogodbe in 12 kosov na odpoklic v letu 2017.

Dobavni rok za prvo dobavo ni izvedlji zaradi dobavnega roka odkovkov ki je 3 mesece po naročilu. Prosimo za spremembo prve dobave in sicer na 5 mesecev po podpisu pogodbe.

ODGOVOR:
Naročnik zahteva, da dobavni roki ostanejo nespremenjeni, kot zahtevani v razpisni dokumenatciji.
Datum objave: 05.09.2016   12:14
VPRAŠANJE
Mehanske lastnosti materiala , ki so zahtevane na risbi niso skladne z materialom, ki je napisan na risbi (42CrMo4). Material, ki bi ustrezal je 36CrNiMo16.

ODGOVOR:
Naročnik zahteva material v skladu s tehničnimi zahtevami v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 06.09.2016   09:13
Vprašanje:Prodajalec se zavezuje, da bo 4 kose dobavil na lokacije najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe, 8 kosov v 90 dneh po podpisu pogodbe in 12 kosov na odpoklic v letu 2017.

Dobavni rok za prvo dobavo ni izvedlji zaradi dobavnega roka odkovkov ki je 3 mesece po naročilu. Prosimo za spremembo prve dobave in sicer na 5 mesecev po podpisu pogodbe.

Odgovor:
Sprejemljiv je daljši rok dobave, prva dobava 8 kosov 5 mesecev po podpisi pogodbe, druga dobava 2017 na odpoklic, tretja dobava 2018 na odpoklic.
Pri izbiri dobavitelja ima prednost dobavitelj , ki nudi ima krajši dobavni rok.


Datum objave: 06.09.2016   09:14
Vprašanje:
Mehanske lastnosti materiala , ki so zahtevane na risbi niso skladne z materialom, ki je napisan na risbi (42CrMo4). Material, ki bi ustrezal je 36CrNiMo16.
Odgovor:
Mehanske lastnosti materiala 42CrMo4 so ustrezajo, (ponudnik lahko ponudi tudi boljši material),