Dosje javnega naročila 004330/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-21/16; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS – državne ceste
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.703,20 EUR

JN004330/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 01.08.2016
JN004330/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.08.2016
JN004330/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN004330/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-21/16; Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS – državne ceste
Referenčna številka dokumenta: 43001-157/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS – državne ceste
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 41.560,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje intranet pregledovalnika GIS – državne ceste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Direkcija RS za infrastrukturo za potrebe pregledovanja prostorskih podatkov o cestah uporablja spletno aplikacijo WEB GIS. Leta 2001 je bil po našem naročilu izdelan informacijski sistem »Intranet pregledovalnik GIS državne ceste« in bil implementiran pri naročniku. Sistem je namenjen vizualnemu (prostorskemu) posredovanju vseh osnovnih podatkov o državnih cestah (lega v prostoru, podatki o odsekih in stacionažah, podatki iz BCP, prometni podatki, itd.) vsem zaposlenim in tudi nekaterim zunanjim uporabnikom, ki za svoje delo potrebujejo posamezne podatke. Pregledovalnik se na Direkciji uporablja kot vir informacij različnih služb, ki jih je možno locirati v prostoru.

IGEA d. o. o. je edini usposobljeni ponudnik za vzdrževanje in nadgradnjo WEB GIS spletne aplikacije, ki ga je po našem naročilu izdelala v letu 2001 za potrebe pregledovanja prostorskih podatkov o cestah.

Predlagan ponudnik obvladuje izvorno kodo programa, ki je potrebna za vzdrževanje programa.

Vzdrževanje standardne programske opreme se oddaja za obdobje do 31.12.2016.


Naročilo se oddaja po postopku s pogajanji v skladu z 1. odstavkom 46. člena ZJN-3. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004330/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 01.08.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IGEA, D.O.O.
Koprska ulica 94
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 44.010,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 41.560,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.08.2016