Dosje javnega naročila 005139/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Odbojniki za tovorne vagone
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 621.907,20 EUR

JN005139/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.09.2016
JN005139/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2016
JN005139/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.01.2017
JN005139/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.02.2017

    JN005139/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 169-304326
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
SŽ, d.o.o., Kolodvorska11, Ljubljana, Alenka Weissenbach
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/166443/RD_Odbojniki_ESPD_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.weissenbach@slo-zeleznice.si
+386 12914587
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.slo-zeleznice.si/
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odbojniki za tovorne vagone
Referenčna številka dokumenta: 84/2016/23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34631200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava odbojnikov za tovorne vagone.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34631200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava odbojnikov za tovorne vagone.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 540.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.10.2016   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
Sejna soba 606Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2016   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Tehničnih zahtevah za ponudbo zahtevate, da mora ponudnik poleg ostalih dokumentov (certifikatov, načrtov,...), predložiti tudi naslednje dokumente:
- V primeru, ko prodajalec ni hkrati tudi proizvajalec odbojnikov, podatek o proizvajalcu,
- Reference ponujenega tipa odbojnika – dokazilo oz. izjavo, da je enak tip odbojnikov istega proizvajalca, dobavil vsaj dvema registriranima imetnikoma v EU, za uporabo na železniških tovornih vagonih – izjavo lahko potrdi imetnik vagonov ali pa njegov pooblaščeni izvajalec vzdrževanja.

Ali lahko ponudnik - prodajalec, ki ni proizvajalec, predloži reference proizvajalca proizvodov, ki so predmet razpisa?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR
Ponudnik – prodajalec, ki ni proizvajalec, lahko predloži reference proizvajalca proizvodov, ki so predmet razpisa. Reference naj se nanašajo na isti tip odbojnika, kot je podan v ponudbi. Važno je, da na podlagi prejetih dokazil / izjav ponudnik izpolni Razpisni obrazec 13, ter priloži zadevna dokazila / izjave.


Datum objave: 28.09.2016   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

Je možno podati referenco za odbojnike od Makedonskih železnic?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Referenca za odbojnike, podana s strani imetnika vagonov, ki ni registriran v državi članici EU, je sprejemljiva, v kolikor je iz izjave/reference razvidno, da so bili odbojniki vgrajeni v tovorne vagone, ki so sposobni za interoperabilni promet po progah EU.