Dosje javnega naročila 004125/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.726.840,14 EUR

JN004125/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 26.07.2016
JN004125/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2016
JN004125/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2016
JN004125/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004125/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 164-294935

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Suzana Šnajder, mag.Suzana Šnajder
suzana.snajder@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
https://www.di@gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper
Referenčna številka dokumenta: 43001-81/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper se bo izvajala v dveh fazah:
1. faza: Izvedba SV in TK naprav pri izgradnji 1,2 km drugega tira železniške proge m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.694.131,26 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Železniška proga Divača Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača – Koper
Temeljna naloga železnice je zagotoviti potnikom in tovoru hitro, zanesljivo in varno prometno povezavo med posameznimi kraji. S povečanjem prometa se povečuje nevarnost nesreč v železniškemu prometu. Za povečanje varnosti se v železniško infrastrukturo vgrajujejo signalnovarnostne (SV) naprave, ki omogoča hitro, racionalno in predvsem varno vodenje železniškega prometa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
IPE CEF
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), 29. člen, 1. odstavek, 2. točka dopušča, da naročnik lahko odda naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v primeru, če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik.
Postaja Koper tovorna, glavna pristaniška postaja in postaja Koper potniška so zavarovane z elektronsko signalno varnostno napravo ESTW L90 5, proizvajalca Thales Transportation Systems GmbH. Za zavarovanje novozgrajenega tira je predvidena dopolnitev obstoječe delujoče elektronske signalno varnostne naprave. Oprema in naprave predvidne za zavarovanje 1,2 km dolgega drugega tira železniške proge Divača - Koper, ki bo v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna morajo tako ustrezati za priključitev na obstoječo delujočo elektronsko signalno varnostno napravo, zato jo lahko izvede le prej navedeni izvajalec.
Vse vgrajene naprave sestavljajo zaključeno tehnološko celoto, za katero je moral izvajalec del skladno s slovenskimi železniškimi prometnimi predpisi razviti ustrezne tehnične rešitve in zanje po zahtevnem postopku preverjanja pridobiti »dovoljenja za vgradnjo«, za posamezne komponente sistema kot tudi sistema kot celote (v prilogi). Na osnovi tako preverjenih in potrjenih rešitev in izvedenih del je izvajalec podal izjavo o skladnosti (priloga dopisa), s katero zagotavlja varno delovanje sistema ter delovanje skladno z zahtevami predpisov, standardov in zahtevami naročnika oziroma upravljavca. Vsako poseganje v napravo s strani nepooblaščenih oseb je prepovedano oziroma proizvajalec in izvajalec del v takem primeru ne jamči več za varno delovanje sistema.
Podjetje Thales Transportation Systems GmbH ima vsa orodja za programiranje in pravice za uporabo strojne in programske opreme za izvedbo predmeta naročila, zato lahko zaradi tehničnih razlogov izvede nadgradnjo obstoječih SV sistemov le to podjetje.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004125/2016-L01
Številka obvestila v UL: 2016/S 143-258232
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.07.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-81/2016
Naslov: Izvedba SV in TK naprav pri sanaciji ozkega grla na železniški progi Divača Koper

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Thales Transportation Systems GmbH
Thalesplatz 1
71254
DE
Ditzingen
Nemčija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.590.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.694.131,26 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.08.2016