Dosje javnega naročila 001113/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: ANEKS ŠT. 3 – MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.585.587,95 EUR

JN001113/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 10.05.2016
JN001113/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.08.2016
JN001113/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001113/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ANEKS ŠT. 3 – MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D
Referenčna številka dokumenta: 43002-79/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
ANEKS ŠT. 3 – MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.299.662,25 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
ANEKS ŠT. 3 – MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
ANEKS ŠT. 3 – MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER, FAZA II, ETAPA D

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001113/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 10.05.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43002-79/2015
Številka sklopa: 1
Naslov: ANEKS ŠT. 3 - MODERNIZACIJA OBSTOJEČE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA - KOPER, FAZA II. ETAPA D

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.04.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GH HOLDING d.d.
Letališka cesta 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.299.662,25 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.299.662,25 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2016