Dosje javnega naročila 904695/2015
Naročnik: DARS D.D. 
Storitve: Storitve pobiranja cestnin
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.331.432,37 EUR

JN4695/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.07.2015
JN5857/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2015
JN005358/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.09.2016
JN005358/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2016
JN005358/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.02.2017
JN005358/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.07.2017
JN005358/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.07.2017
JN005358/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.09.2017
JN005358/2016-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.10.2017
JN005358/2016-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.10.2017
JN005358/2016-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.12.2017
JN005358/2016-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.12.2017
JN005358/2016-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.03.2018
JN005358/2016-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.03.2018
JN005358/2016-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.07.2018
JN005358/2016-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN005358/2016-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.12.2018
JN005358/2016-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.03.2019
JN005358/2016-Dod09 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.03.2019
JN005358/2016-Q07 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN005358/2016-Dod10 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.07.2019
JN904695/2015-Q08 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2019
JN005358/2016-Dod11 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.12.2019
JN904695/2015-Q09 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2020
JN005358/2016-Dod12 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005358/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 174-312625

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Milan Stevanovic, mag.
javno.narocanje@dars.si
+386 13009928
+386 13009901

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in delovanje večsteznega eletronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah
Referenčna številka dokumenta: 000124/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79941000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
na avtocestah in hitrih cestah za vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 90.566.754,08 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31711000
34927000
48217000
50312600
51611000
71320000
71356000
72100000
72200000
72322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje avtocest v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
na avtocestah in hitrih cestah za vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN4695/2015
Številka obvestila v UL: 2015/S 135-249619
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.07.2015
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 188.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 90.566.754,08 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 28.819.684,00 EUR
Delež: 36%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
- gradbena in montažna dela povezana s postavitvijo cestninskih in nadzornih portalov, namestitev opreme na cestninske portale, zagotavljanje električnega napajanja in optičnih povezav, vzdrževanje konstrukcij portalov, pomoč pri koordinaciji in vodenju projekta, pomoč pri konfiguraciji tehničnega dela zalednega sistema, pomoč pri namestitvi opreme na nadzorne portale, namestitev in podobno.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2016