Dosje javnega naročila 901999/2016
Naročnik: SB M. SOBOTA 
Blago: Antiseptiki in dezinficiensi
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 625.917,19 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN1999/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2016
JN2148/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2016
JN005673/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.09.2016
JN005673/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN005673/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2017
JN005673/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.04.2017
JN005673/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2018
JN005673/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2019
JN005673/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2019
JN005673/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2019
JN005673/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2019
JN005673/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2019
JN005673/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN005673/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005673/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 183-328177

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SB M. SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI011
Murska Sobota
Slovenija
mag. Andreja Stepanovič
andreja.stepanovic@sb-ms.si
+386 25123128
+386 25123821

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Antiseptiki in dezinficiensi
Referenčna številka dokumenta: JN02/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33631600
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Medicinska razkužila, in sicer:
1. Medicinska vezana na aparate,
2. Razkužila za kožo in sluznice,
3. Razkužila za opremo in površine,
4. Razkužila v obliki krp in robckov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 353.858,48 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Medicinska razkužila vezana na aparate
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33631600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI011 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Medicinska razkužila vezana na aparate
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Razkužila za kožo in sluznice
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33631600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI011 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Razkužila za kožo in sluznice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Razkužila za opremo in površine
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33631600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI011 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Razkužila za opremo in površine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Razkužila v obliki krp in robckov.
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33631600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI011 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Razkužila v obliki krp in robckov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN1999/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 060-100998
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 1
Številka sklopa: 1
Naslov: Medicinska razkužila vezana na aparate

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IRIS d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 51.475,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 55.208,66 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 2
Številka sklopa: 2
Naslov: Razkužila za kožo in sluznice

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 228.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 226.778,32 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: 3
Številka sklopa: 3
Naslov: Razkužila za opremo in površine

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
IRIS d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ADVANTA d.o.o.
Stara cesta 7
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 52.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 51.225,63 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka naročila: 4
Številka sklopa: 4
Naslov: Razkužila v obliki krp in robckov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, D.D.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o.
Letališka cesta 3C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.475,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.645,87 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SB M. SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2016