Dosje javnega naročila 005397/2016
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Gradnje: Ureditev nogometnega igrišča
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005397/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2016
JN005397/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.09.2016
JN005397/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2016
JN005397/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN005397/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI024
Divača
Slovenija
Sonja Terčič
sonja.tercic@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.divaca.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev nogometnega igrišča
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212224
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del pri projektu »Ureditev nogometnega igrišča«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212224
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del pri projektu »Ureditev nogometnega igrišča v Divači«.
Obstoječe nogometno igrišče se zaradi neustreznosti razširi iz 5.262 m2 na 7.776 m2 velikosti. Le tako ustreza pogojem za izvedbo tekem in primerno uporabo. Na nogometnem igrišču za namene investicije se bodo izvedla naslednja dela:
- Rušitev pomožnega igrišča,
- Porušitev obstoječe ograje,
- Demontaža tribun in porušitev temeljev,
- Prestavitev razsvetljave,
- Nasutje platoja za širitev igrišča,
- Utrditev platoja,
- Zatravitev,
- Postavitev ustrezne nove ograje,
- Izvedba temeljev in postavitev obstoječih tribun na novi lokaciji,
- Postavitev nove razsvetljave,
- Nabava 2 novih golov in 2 novih klopi za rezervne igralce,
- Nabava športnega semaforja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.10.2016
Konec: 15.11.2016
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, opredeljenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.09.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.09.2016   10:15
Kraj: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.09.2016   17:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2016   18:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

javno naročilo je za nogometno igrišče, zahtevane reference pa za golf igrišče?

ODGOVOR
Naročnik je v želji po širitvi nabora možnih ponudnikov omogočil tudi izpolnjevanje enega pogoja z referenco za golf igrišče.

Datum objave: 13.09.2016   18:13
VPRAŠANJE
Popis, ki je objavljen ne ustreza niti idejnim zasnovam. Lahko bi navedli samo eno postavko, ureditev vseh potrebnih del za razširitev igrišča na ustrezne dimenzije, kos 1 .Očitno že imate izbranega izvajalca del, zato je tudi rok za oddajo ponudb tako kratek. Detajli izvedbe niso objavljeni, dimenzije niso objavljene, količine niso izračunane, materiali niso poznani ... Vprašanje : zakaj zavajate potencialne ponudnike ?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik ne opredeljuje, katera postavka ni zadostno definirana in v čem naj naročnik poda svoje pojasnilo, naročnik pa na splošna mnenja ne more in ni dolžan odgovarjati. Naročnik je v razpisni dokumentaciji vsem ponudnikom prav tako omogočil voden ogled, v okviru katerega lahko vsak ponudnik pridobi še več podatkov o obstoječem stanju in predmetu javnega naročila.

Naročnik pa še pojasnjuje, da bi izvedba projekta z enovitim obračunom za vsa dela (npr. s klavzulo "ključ v roke") bi bila v konkretnem primeru prav tako dopustna, a se je naročnik odločil za pripravo popisov del in obračun po ceni od merske enote.


Datum objave: 15.09.2016   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na objavljen popis del nas zanima sledeče:
post.A.1 : kaj je mišljeno pod rušitvijo igrišča? izkop - koliko m3, kakšna oprema se premešča, koliko je bet. plošče (debelina)?
post. A.2: za predviden nasip bi prosili za prečni prerez, da bo razviden način dela (koliko plasti je potrebno). Utrditev na 98%SPP
za navaden material ni možna - taka zahteva je mogoča za tampon. Ali je potrebno upoštevati nasip s tamponom?
post. A.3: kakšna bo debelina plasti zemlje?(zanima nas kvadratura)
post. A.4. kakšna je obstoječa ograja: višina ograje, koliko stebričkov in kakšni so, kakšni so temelji za stebričke.
post. A.5: kakšni so stebrički (material, presek, protikorozijska zaščita) in kakšen je temelji za stebričke ograjo (velikost, material)
post. A.7. kakšni so obstoječi reflektoriji in obstoječi stebrički ter kakšne temelje bo potrebno narediti, kakšna je dolžina in koliko
cevi bo potrebnih za kabelska kanalizacijo, kakšne nove sijalke predvidimo?
post. A.8.: Kakšne reflektorje, droge ponudimo, koliko in kakšna je kab. kanalizacija?
post. A.9.:kako velik jašek in iz kakšnega materiala ponudimo?
post. A.10.: prosim za objavo risbe oz. skice obstoječi tribune in novih temeljev (velikost, količine)

Razen situacije obst. in novega stanja načrta za izvedbo nimate objavljenega - objavljen je izsek iz pravil nogometne lige, kar ne more
nadomeščati načrtov - gre tudi za električna instalacije? Prosimo za objavo pravih načrtov.ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani http://divaca.si objavil popravljen popis del z dne 15. 9. 2016. Ponudniki morajo ponudbo oddati na popravljenih popisih del, sicer bo ponudba iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.


Datum objave: 15.09.2016   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo naročnika, da zaradi prejema večjega števila ponudb, omili referenčne pogoje, saj smo mnenja, da tudi izvajalec, ki je izvedel eno referenčno delo, vezano na stadion in to v vrednosti 10 mio eur, izpolnjuje pogoje in je sposoben izvesti navedena dela.

Pozivamo naročnika po spremembi POGOJA ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik ne more zahtevati vrednosti referenčnega posla v višini 10 mio EUR, saj bi bilo to nesorazmerno z vrednostjo naročila. Posledično naročnik vztraja pri zahtevanem referenčnem pogoju.Datum objave: 16.09.2016   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

javni razpis je za UREDITEV nogometnega igrišča, reference pa zahtevate za nogometni STADION ali golf igrišče. Če bi želeli, kot navajate, širiti nabor možnih ponudnikov bi reference razširili na druge vrste igrišč.
Vaša zahteva je smiselna samo v primeru, da izbrani ponudnik že obstaja, kot je bilo že omenjeno.
Prosimo za pojasnilo zahtevanih referenc!


ODGOVOR
Naročnik bi lahko zahteval samo ureditev nogometnega igrišča oz. stadiona, vendar se je v želji po razširitvi nabora ponudnikov odločil tudi za oddajo ponudbe ponudnikom, ki so sodelovali pri izvedbi golf igrišč, kot enega izmed zahtevnejših posegov v travnate površine.

V kolikor ponudnik razpolaga z referenco pri izvedbi drugega igrišča, lahko to predlaga, naročnik pa bo potrdil ali zavrnil ali predlagana referenca izkazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.

Datum objave: 17.09.2016   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to da je glavnina del (finančno) vezana na gradbena dela iz nizke gradnje je
referenčni pogoj čuden. Izvajalci za travnate površine so specializirani na svoje področje
in ne na klasična gradbena dela.

ODGOVOR
Naročnik ni dolžan odgovarjati na splošna mnenja ponudnikov glede vsebine razpisne dokumentacije, ampak samo na zahteve za dodatna pojasnila. Naročnik referenčnega pogoja ne spreminja.