Dosje javnega naročila 005774/2016
Naročnik: SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Rekonstrukcija turbin in tehnološke opreme v HE Plave 1 - LOT T po sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.138.308,88 EUR

JN005774/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.09.2016
JN005774/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2016
JN005774/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.12.2016
JN005774/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2017
JN005774/2016-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2017
JN005774/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.05.2017
JN005774/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2017
JN005774/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2017

    JN005774/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 186-334198
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.seng.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija turbin in tehnološke opreme v HE Plave 1 - LOT T po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JN08/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42112200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Rek. turbin, tehnološke opreme v HE Plave 1 - LOT T po sklopih: sklop A: rek. turbine, pomožnih sistemov, sklop B1: rek. odprtega sistema hl. vode,drenažnega sistema, sklop B2: rek. prelivne zaporne
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop A: rekonstrukcija turbine in pomožnih sistemov in nova turbinska gred
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42112200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Plave 1
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop A: rekonstrukcija turbine in pomožnih sistemov in nova turbinska gred
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Navedeno v Dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, objavljeni na spletni strani naročnika http://www.seng.si.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop B1: rekonstrukcija odprtega sistema hladilne vode in drenažnega sistema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Plave 1
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop B1: rekonstrukcija odprtega sistema hladilne vode in drenažnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Navedeno v Dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, objavljeni na spletni strani naročnika http://www.seng.si.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop B2: rekonstrukcija prelivne zapornice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Plave 1
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop B2: rekonstrukcija prelivne zapornice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Navedeno v Dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, objavljeni na spletni strani naročnika http://www.seng.si.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v DJN
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v DJN

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v DJN

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
navedeno v DJN

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
navedeno v DJN

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v DJN

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2016   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2016   13:00
Kraj: sedež naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.10.2016   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2016   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 2.5 Jezik ponudbe je navedeno, da je potrebno ponudbi za sklopa B1 in B2 izdelati v slovenskem jeziku. Vljudno prosimo naročnika, da dovoli, da se ponudbi za omenjena sklopa, vsaj za tehnični del (od točke 20 dalje) izdela v angleškem jeziku. Hvala!

ODGOVOR
Dokumenti dela ponudbe, zajeti v točkah od 20 do 37 poglavja »2.3. Sestava in urejenost ponudbe« so lahko v angleškem jeziku.
Spremenjeno besedilo točke »2.5 Jezik ponudbe« bo podano v Dodatku št. 1.
Datum objave: 20.10.2016   11:26
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je v Knjigi 1A za Sklop B1 Rekonstrukcija odprtega sistema hladilne vode in drenažnega sistema v Listi cen št. 1.1 Odprti sistem hladilne vode v tč. 1 pravilno besedilo »brez podesta« ali »s podestom« glede na to, da je v Knjigi 2, Zvezek 3 v točki 3.1.1.1 podest predmet rekonstrukcije.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Pravilno besedilo v Listi cen št. 1.1 Odprti sistem hladilne vode v tč. 1 je »s podestom«. Popravek bo objavljen v Dodatku št. 1.