Dosje javnega naročila 005575/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Jelka
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 536.358,53 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005575/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2016
JN005575/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2016
JN005575/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2017
JN005575/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2017
JN005575/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2017
JN005575/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2017
JN005575/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2017
JN005575/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 03.04.2017
JN005575/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.04.2017
JN005575/2016-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2017
JN005575/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2017
JN005575/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2017
JN005575/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2017
JN005575/2016-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2017
JN005575/2016-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN005575/2016-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN005575/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2017
JN005575/2016-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2017
JN005575/2016-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2018
JN005575/2016-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2018
JN005575/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2018
JN005575/2016-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2018
JN005575/2016-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018
JN005575/2016-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018
JN005575/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN005575/2016-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2018
JN005575/2016-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2018
JN005575/2016-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2018
JN005575/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2018
JN005575/2016-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2018
JN005575/2016-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2018
JN005575/2016-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2018
JN005575/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2018
JN005575/2016-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005575/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 180-322437
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/168414/Razpisna_dokumentacija_za_živila_za_Vrtec_Jelka_-_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Jelka
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki ekološke pridelave
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki ekološke pridelave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Goveje, telečje, svinjsko in žrebičje meso ter izdelki
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Goveje, telečje, svinjsko in žrebičje meso ter izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso in izdelki iz perutnine
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutnine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko goveje meso ter izdelki
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko goveje meso ter izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe in ribji izdelki
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe in ribji izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ribe
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirane ribe
Številka sklopa: 3.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kokošja jajca
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kokošja jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in sveža zelenjava
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje in sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir integrirana pridelava
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir integrirana pridelava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sadje in eko zelenjava
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko sadje in eko zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje, oreščki, semena in suhe stročnice
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje, oreščki, semena in suhe stročnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO kislo zelje in BIO kisla repa
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO kislo zelje in BIO kisla repa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sokovi in zgoščeni sokovi za redčenje
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi in zgoščeni sokovi za redčenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa in polnjene testenine
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15851220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa in polnjene testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni pripravljeni brezmesni izdelki
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni pripravljeni brezmesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Moka in mlevski izdelki, oluščena žita, kus kus
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15610000
15851250
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Moka in mlevski izdelki, oluščena žita, kus kus
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine in jušne zakuhe
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine in jušne zakuhe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko žita in žitni izdelki
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko žita in žitni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko testenine
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Eko testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže polnjene testenine
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15851220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže polnjene testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO kruh, BIO pekovsko pecivo, BIO keksi
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO kruh, BIO pekovsko pecivo, BIO keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže pecivo z nadevom, sveži slaščičarski izdelki in keksi
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže pecivo z nadevom, sveži slaščičarski izdelki in keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Potice in krofi
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Potice in krofi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Trajni pekovski izdelki, drobtine in predelani kosmiči
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15613313
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Trajni pekovski izdelki, drobtine in predelani kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago konvencionalne in ekološke pridelave
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago konvencionalne in ekološke pridelave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil5
Embalaža5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.02.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2016   12:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2016   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 1000 Ljubljana, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2016   11:46
VPRAŠANJE 1:
Spoštovani,
za SKUPINO 2 Meso in mesni izdelki konvencionalne in ekološke pridelave, nas zanima sledeče:
2.1., artikel št. 28. Kranjska klobasa- s certifikatom ali brez?
2.2., artikel št. 1.Piščančja bedra - s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?
artikel št. 13. Pečenica iz perutninskega mesa- piščančja ali puranja?
2.3. artikel št. 1.,2.,3.,4. goveje ali mlado goveje meso?
Hvala za odgovore!

ODGOVOR 1:
SKUPINA 2 Meso in mesni izdelki konvencionalne in ekološke pridelave:
2.1., artikel št. 28. Kranjska klobasa- s certifikatom ali brez?
Ime kranjska klobasa lahko ima samo klobasa s certifikatom.
2.2., artikel št. 1.Piščančja bedra - s kožo in kostjo ali brez kože in kosti?
Pod art. št. 1 so mišljena cela piščančja bedra – stegna s kostjo in kožo.
artikel št. 13. Pečenica iz perutninskega mesa- piščančja ali puranja?
Lahko je iz piščančjega ali puranjega mesa.
2.3. artikel št. 1.,2.,3.,4. goveje ali mlado goveje meso?
Vedno je mišljeno mlado goveje - junečje EKO meso.


Datum objave: 22.09.2016   11:46
VPRAŠANJE 2:
Spoštovani,
v predračunu sklopa sveže sadje in zelenjava, smo ugotovili, da naročnik povprašuje po le artiklih zelje mladin in krompir mladi, ne pa tudi zelje sveže in krompir ozimni. Pri artiklu krompir mladi navaja obdobje od aprila do avgusta, vendar naročnik prvo obdobje povpraševanja planira od 1.1.2017 do 31.3.2017.

Naročnika naprošamo, da v povpraševanje vključi tudi artikle zelje sveže ter krompir ozimni, ki bosta v sezoni v prvem obdobju naročnikovega povpraševanja.

V sklopu 6.2 Konzervirana zelenjava in sadje sta navedeni dve postavki in sicer: Konzervirana zelenjava ter posebej Marmelade, džemi in kompoti. Naročnik se očitno zaveda, da je potrebno te sklope ločiti, vendar ga naprošamo, da te dve skupini tudi fizično loči na dva različna podsklopa, da bo lahko več ponudnikov oddalo ponudbo. Kompoti in marmelade se pripravljajo na drugačne načine kot konzervirani artikli, posledično so to tudi različni prodajni programi, ki niso nujno neposredno povezani. Slednjega se očitno zaveda tudi naročnik, saj je ločil navedene podskupine znotraj istega sklopa. Ali lahko naročnik spremeni 6. skupino živil in loči konzervirano zelenjavo v svoj podsklop ter marmelade, džeme in kompote v svoj podsklop?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR 2:
Že naziv sklopa Sveže sadje in sveža zelenjava pove, da gre za SVEŽE ZELJE (mlado zelje – zgodnje mehke sorte zelja, ki se dobavljajo od spomladi do konca poletja. ZELJE, ki se dobavlja celo leto bomo dobavljali pri lokalnem dobavitelju.

Pri krompirju je artikel krompir zgodnji mišljen samo v navedenem obdobju. Krompirja ozimnega ni v razpisu, saj ga bomo naročali pri lokalnem dobavitelju. Pri integriranem krompirju pa imamo ločeno krompir integriran zgodnji in krompir integriran – mišljen kot ozimni. V prvem obdobju povpraševanja bo vsak ponudnik, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in bomo z njim sklenili okvirni sporazum, prejel Povabilo k oddaji ponudbe za prvo tromesečje, kjer bodo nesezonski artikli izločeni.

Zelje v sklopu svežega sadja in zelenjave je vedno sveže. Povprašujemo pa po artiklu mlado zelje (sezona od spomladi do konca poletja), letno zelje bomo kupovali pri lokalnem dobavitelju.

V skopu 6.2 smo artikle z naslovom ločili samo zaradi preglednosti pri naročanju in sklopa ne bomo ločevali v podskupine. Po dosedanjih izkušnjah je za ta sklop vedno oddalo ponudbo več dobaviteljev.

Datum objave: 28.09.2016   09:15
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pri sklopu Bio kruh in pecivo ste dodali tudi artikle bio keksov, s katerim ste omejili konkurenco ter razpis "uredili " le za enega dobavitelja.
Pozivamo vas, da sklop kruha in pekovskega peciva uredite tako, da kekse umaknete iz predračuna in / ali jih daste v ločen ali drug, prehramben sklop.
Hvala lepa.

ODGOVOR:
V sklop BIO izdelkov kruha, pekovskega peciva in peciva – piškotov, smo vključili izdelke glede na potrebe in način pridelave oziroma priprave – bio. Na trgu obstajata vsaj dva dobavitelja, ki ponujata te vrste artiklov (BIO KRUH IN TUDI BIO KEKSE). Količine BIO KEKSOV za dvoletno obdobje so majhne in predstavljajo majhno ocenjeno vrednost. Ponudniki, ki se prijavijo na razpis, lahko artikle BIO KEKSOV vedno ponudijo tudi kot dokup svojim lastnim izdelkom ali svojo proizvodnjo prilagodijo potrebam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. V popisu artiklov niso navedene blagovne znamke BIO keksov ali drugih BIO izdelkov z določeno recepturo, ampak vrsta peciva z določeno sestavino ali več sestavinami na splošno, pomembno pa je da so vsi izdelki BIOLOŠKO PRIDELANI – PRIPRAVLJENI.
Glede na zgoraj navedena dejstva iz sklopa 10.2 ne bomo izločili Bio keksov in jih dodali, kot poseben sklop.


Datum objave: 28.09.2016   09:16
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
nas kot ponudnike zanima, zakaj vztrajate na gramaturah artiklov, kjer ni dovoljeno odstopanje, oz. je dovoljeno odstopanje , vendar mi kot ponudnik nimamo vseh zahtevanih gramatur. Na portalu se potem pojavljajo vprašanja, ki včasih obsegajo tudi po 15 strani v zvezi z gramaturami artiklov.
Razumeli bi, da želite točno določeno gramaturo artiklov, ki jih servirate po porcijah. Vztrajanje na točno določenih gramaturah artiklov ne moremo razumeti, saj to blago uporabite v kuhinji za pripravo obrokov in gramatura artikla ni bistvenega pomena. S tem svojim vztrajanjem na gramaturah artiklov diskriminatorno vplivate na ponudnike, kateri nimamo enakih gramatur in pa tudi preferirate določene blagovne znamke, ki so po navadi dražje od malo manj znanih zanamk, so pa bistveno cenejši in zato nič manj kvalitetni.
Ponudbene cene so primerljive, saj vedno podamo ceno na vašo zahtevano mersko enoto.
V izogib vsem tem zapletom predlagamo, da se z gramaturami ne omejujete, razen tam , kjer to izrecno želite, pa to označite.
Pri pripravi ponudbe vsi izgubljamo dragocen čas pri pisanju in potem še branju vaših odgovorov, ki bi ga lahko uporabili za kvalitetno pripravo ponudbe!
Prosim za odgovor,
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ker v vprašanju ne navajate konkretno za katere artikle ali sklop artiklov gre, vam lahko glede gramatur odgovorimo samo na splošno in sicer:
- gramature oziroma razponi gramatur so podani z razlogom lažjega porcioniranja in delitve glede na normative (različne starostne skupine), porcije prilagojene otrokom;
- zaradi velikosti in teže konkretnega artikla (varovanje zdravja delavcev pri prenašanju bremen – razlika je med 3, 5 ali celo 15kg pakiranjem);
- zaradi sprotne porabe živil in ustreznega shranjevanja (neodprtost embalaže), ustrezno hranjenje na hladnem ali v zamrzovalniku, roki uporabe in poraba v določenem času.


Datum objave: 29.09.2016   12:31
VPRAŠANJE:
PREDRAČUN 1. SKUPINA: mleko in mlečni izdelki konvencionalne in ekološke pridelave, zap. št. art. 4 - pasterizirano nehomogenizirano mleko 3,5 mm, neto količina 1l
Zahtevamo, da ta artikel navedete v novem sklopu in sicer 1.4. in zagotovite načelo gospodarnosti in enotnosti, ker vse mlekarne ne proizvajajo tega izdelka in jim je s tem onemogočena prijava na ta sklop.

ODGOVOR:
Pasterizirano nehomogenizirano mleko predstavlja zelo majhen delež (količinski in cenovni) celotnega sklopa in bi kot edini artikel v posebnem sklopu bil postavljen neracionalno. Vsi ponudniki imajo tudi možnost določenega proizvoda v sklopu ponuditi in dostavljati, kot dokup na trgu svojim lastnim proizvodom ali pa proizvodnjo prilagoditi potrebnim zahtevam naročnikov.


Datum objave: 03.10.2016   10:49
ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

3.3 KONZERVIRANE RIBE
2 Steriilzirani koščki tune v rastlinskme olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %. Teža 80 do 150 g – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 65% tune? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo, da spremeni opis izdelka v tuna v lastnem soku, saj samo ta dosega tolikšni delež. Hvala.
Lahko ponudite tuno v lastnem soku ali v rastlinskem olju z vsebnostjo 65% tune.

6.2 KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6 Rdeča pesa brez dodanih umetnih sladil, mehka, tanko narezana, kozarec 800 do 1000 g - ali lahko ponudimo izdelek v 670g pakiranju?
Ne.

11 Sladka koruza v zrnju, brez dodanih konzervansov, teža 500 do 800 g – ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
Da.

MARMELADE, DŽEMI IN KOMPOTI
18 Breskov kompot, manj sladek, 1-4,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je resnično minimalno. Hvala.
Da.

20 Višnjev kompot brez koščic, 0,7-3 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju? Poleg tega naročnika opozarjamo, da višnjevi kompoti ne dosegajo minimalnega deleža sadja v kompotih, kakor je to pogojeno v razpisni dokumentaciji. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje min. 44,4% sadja v kompotih? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko imate v mislih (zgolj informativno) Hvala.
Lahko ponudite tudi izdelek v 4100 g pakiranju, ki vsebuje min. 44,4% višenj v kompotu.

22 Jagodov kompot, manj sladek, 800g -3 kg – naročnika opozarjamo, da jagodni kompoti ne dosegajo minimalnega deleža sadja v kompotih, kakor je to pogojeno v razpisni dokumentaciji. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje min. 38,4% sadja v kompotih? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko imate v mislih (zgolj informativno) Hvala.
Da, lahko ponudite kompot z min. 38,4 % jagod.

23 Kompot - sadna solata, 2-3 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Da.

24 Marmelada, mešana minimalno 45% sadne kaše brez sladil in konzervansov 0,8-1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju, saj ga v želenem razponu ne najdemo. Hvala.
DA.

25 Marmelada, slivova, minimalno 40% sadne kaše brez sladil in konzervansov 0,8-1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 680g pakiranju, saj ga v želenem razponu ne najdemo. Hvala,
DA.

26 Marmelada, jagodna, minimalno 40% sadne kaše brez sladil in konzervansov 0,8-1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 600g pakiranju, saj ga v želenem razponu ne najdemo. Hvala.
DA.

7.1 SOKOVI IN ZGOŠČENI SOKOVI ZA REDČENJE
10 Sok iz borovnic in aronije, min.35% sad.deleža (min.24% borovničev sok,11%aronijin sok, 0,7 - 1l- naročnika prosimo, ukine recepturo izdelka, saj le-ta ustreza samo enemu proizvajalcu, s tem pa krši ZJN. Lahko pa obdrži minimalni sadni delež. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje skupno 40% sadni delež v sestavi borovnice 20%, sok jabolk 15% in sok aronije 5%?
Da.

15 Sok iz borovnic, aronije, min.35%sad. deleža(min.24% borovničev sok,11%aronijin sok, 200ml -- naročnika prosimo, ukine recepturo izdelka, saj le-ta ustreza samo enemu proizvajalcu, s tem pa krši ZJN. Lahko pa obdrži minimalni sadni delež. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 40% sadni delež v sestavi borovnice 20%, sok jabolk 15% in sok aronije 5%?
Da.

9.1 MOKA IN MLEVSKI IZDELKI, OLUŠČENA ŽITA, KUS KUS
14 Instant KUS KUS, pakirano po 1 - 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Ne.

9.2 TESTENINE IN JUŠNE ZAKUHE
5 Sušene testenine durum - kodrasti rezanci, valoviti rezanci, neto količina 0,5 do 8 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 12kg pakiranju? Glede na razpisano količino mislim da ne bi bil problem. Hvala.
NE, kar nam glede na porabo embalaža ostaja odprta, zato izrecno zahtevamo manjše pakiranje.

12 Jušna zakuha - rižek, neto količina 250g do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju?
Da.

17 Mozaik, pisane testenine, 1-3 kg – ali lahko ponudimo 3 barvne testenine v 500g pakiranju?
Da.

9.3 EKO ŽITA IN ŽITNI IZDELKI
9 Bio kosmiči mešanica (ječmenovi, ovseni, pirini), do 500g – izdelek smo našli v mešanici z koruza, ajda, amarant, kvinoja in je brezglutenski. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Ne. Blagovna znamka – informativno je Žito ali enakovredno – MEŠANICA BIO KOSMIČEV (BIO ječmenovi, ovseni, prini in kamutovi) 500g.

9.4 EKO TESTENINE
1 Bio polnozrnate testenine - špageti, svedri, peresniki, 0,5-1kg – naročnika prosimo, da loči vrste oblik testenin, saj se te dobijo v različnih gramaturah z različno ceno. Ali pa določite samo eno obliko. Ali lahko ponudimo izdelek peresniki polnozrnati bio?
Samo BIO peresnikov ni dovoljeno ponuditi, saj so glede na izkušnje preveliki (mlajši otroci jih težko jedo), in potrebujejo drugačno - manjšo obliko testenin (npr. špageti ali polžki). Sprejemljivo je še, da ponudite eno vrsto od naštetih manjših testenin (špageti ali polžki) ali pa vse po povprečni ceni teh izdelkov.

10.5 TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI, DROBTINE IN PREDELANI KOSMIČI
3 Polnozrnati grisini (pečene hrustljave palčke iz kvašenega testa), neto količina 100-120g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju? Razlika od razpona iskane teže je minimalna.
Ne, ker pri polnozrnatih ne potrebujemo večjih gramatur in je 120 g največje pakiranje, ki je še sprejemljivo.

4 Grisini klasični (pečene hrustljave palčke iz kvašenega testa), neto količina 250-300g – ali lahko ponudimo izdelek v 125g pakiranju?
Ne, saj pri klasičnih grisinih potrebujemo večje pakiranje.

5 Palčke s sezamovim posipom, pakirane 100-120g – ali lahko ponudimo grisine v 125g pakiranju?
Ne, ker pri polnozrnatih ne potrebujemo večjih gramatur in je 120 g največje pakiranje, ki je še sprejemljivo.

10 Krušne kocke, pakirane po 1kg – ali lahko ponudimo izdelek v 300g pakiranju, saj jih v 1kg ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Ne, premajhno pakiranje. Informativno – blagovna znamka ŽITO ali enakovredno.

11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
RIŽ, OLJE, KIS IN OSTALO BLAGO
16 Jabočlni kis, 5 % kislost, pakirano po 1 L – naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
Potrebujemo kis, ki je narejen po tradicionalnem postopku kisanja iz ene ali več vrst jabolk, kahko pa je dodan antioksidant k-metabisulfit oz. žveplov dioksid.

17 Vinski kis, razredčen, 4 % kislost, pakirano po 1 L – prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
Potrebujemo kis, ki je narejen po tradicionalnem postopku kisanja iz ene ali več sort rdečega vina, kahko pa je dodan antioksidant k-metabisulfit oz. žveplov dioksid.

30 Mešanica kavnih nadomestkov, glavne sestavine: ječmen, korenina cikorije, pšenica; vsebuje vsaj 40 % ekstrata, neto količina 1000 g – izdelek, ki ga iščete je Proja, ki pa ne vsebuje pšenice. Ali lahko ponudimo izdelek, ki ustreza vsem pogojem in ne vsebuje pšenice? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Da, lahko ponudite izdelek, ki ne vsebuje pšenice.

33 Kakav instant granule, neto količina 1 do 2,5 kg – prosimo naročnika za informacijo, kak delež kakava želi? Na trgu se namreč pojavljajo napitki, ki vsebujejo nizek delež kakava (10-15%). V kolikor želi naročnik kvaliteto Benquicka, sporočamo, da ta vsebuje 25% manj mastnega kakava oz. najmanj 25% kakavovih delov. Prosimo za informacijo kak % kakavovih delov mora izdelek vsebovati. Hvala.
Izdelek naj vsebuje minimalno 25% kakavovih delov.

43 Napolitanke, lešnikove, pakirano po 800g -1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
Da.

44 Napolitanke, čokoladne pakirano po 800g -1 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 700g pakiranju?
Da.

47 Medenjaki, pakirano 1 - 2kg – Izdelek v 1kg pakiranju, blagovne znamke Žito ne obstaja več. Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih, saj izdelka ne najdemo. Hvala.
Če te granature pakiranja ni več na trgu, potem je spremenjena gramatura najmanj 400 – 500g, manjše pakiranje je nesprejemljivo.

50 Čajno pecivo, keksi, 1 do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju, saj ga v zahtevanem razponu ne najdemo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Da, lahko tudi 400-500g pakiranje.

51 Žitna - vlakninska ploščica oblita z jogurtovim prelivom 20-30g – naročnika prosimo za dodatno obrazložitev, kakšen izdelek naj ponudimo. Ali naročnik želi rezino kot krispy kruhek vlakninsko ploščico oblito z jogurtovim prelivom ali želi klasično žitno rezino z jogurtovim oblivom. Hvala za odgovor.
Želimo klasično žitno rezino s sadjem (suhim sadjem ali sadno kašo) in jogurtovim oblivom.

53 Pašteta, piščančja, brez aditivov in ojačevalcev okusa, konzerva 80-150 g – ali lahko ponudimo izdelek, ki ustreza opisu, ampak vsebuje zgoščevalec? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih, ker izdelka ne najdemo (zgolj informativno). Hvala.
Če sprašujete za “zgoščevalec”v obliki dodanih mlečnih beljakovin in sledi škroba, potem DA, sicer izdelek ni primeren. Informativna blagovna znamka je Pašteta ARGETA JUNIOR ali enakovredno (s piščančjim mesom) brez aditivov in ojačevalcev okusa.

ZAČIMBE
88 Žafranika, mleta, kozarček 100-200ml – proizvajalec Kotanyi je izdelek ukinil. Sedaj se dobi samo v 7g kozarčku blagovne znamke Maestro. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Da, lahko ponudite 7g pakiranje v kozarčku znamke Maestro ali enakovredno.

DIETNA ŽIVILA
101 Riževa krema - smetana za kuhanje in stepanje, do 250ml – naročnika prosimo, da loči izdelek riževa krema za kuhanje in riževa krema za stepanje, saj gre za 2 različna izdelka. Riževa krema za stepanje se dobi v 300ml, riževa krema za kuhanje pa se dobi v 200ml. Hvala.
Lahko ponudite en izdelek – riževo kremo za kuhanje, 200 – 250ml.

104 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tarterks 5x25g ali enakovredno) – izdelek blagovne znamke Tartex 5x25g je bil ukinjen. Možno je dobiti dietetne paštete v 50g pakiranju z okusi naravni, otroški, s papriko, baziliko, drobnjakom, paradižnik-čemaž itd. Ali jih lahko ponudimo?
Ponudite lahko 45g paštete Tartex ali enakovredno, posamično pakirane, ki so sedaj na trgu.

107 Riževe testenine (špageti, svedri, peresniki,..), do 500g – naročnika prosimo, da loči vrste testenin, ker se po ceni razlikujejo. Ali pa določi samo eno vrsto testenine. Ali lahko ponudimo riževe svedre? Možno je dobiti:
- špagete, ki so v kombinaciji riž&koruza
- navadne riževe rezance
- svedre riževe
- polžke, ki so v kombinaciji riž&koruza
- peresniki, ki so v kombinaciji riž&koruza
Ponudite lahko riževe svedre ali riževe rezance.


Datum objave: 03.10.2016   10:49
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:

11.1 SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
RIŽ, OLJE, KIS IN OSTALO BLAGO

42 Keksi masleni, brez dodanih hidrogeniranih maščob, pakirano 300 - 1000g – edini keksi, ki bi lahko ustrezali temu opisu in da so masleni, ter ne vsebujejo hidrogenirane maščobe, se dobijo v 200g pakiranju. Ali jih lahko ponudimo? Deklaracije izdelkov večinoma ne vsebujejo podatka o hidrogeniranih maščobah, zato ponudniki tudi težje najdemo ustrezni izdelek. Lahko pa vam ponudimo izdelek, ki vsebuje palmino maščobo, ki je potencialni tvorec hidrogeniranih maščob (sicer v deklaraciji izdelka ni podatka o hidrogeniranih maščobah) a ima gramaturo v iskanem razponu? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Lahko ponudite zahtevane kekse v 200g pakiranju (informativno keksi Leibniz z maslom ali enakovredno).


Datum objave: 11.10.2016   14:26
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
7. SKUPINA: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI ter 100% zgoščeni sokovi za redčenje
4 Sok iz malin in drugega sadja, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil 0,5-1L-IZDELEK NE OBSTAJA; možno je ponuditi samo NEKTAR MALINA MIN. 50 % SADNI DELEŽ PAKITAN V TETRAPAK EMBALAŽO PO 1 L. PROSIM POPRAVITE OPIS ATIKLA, DA BOMO LAHKO ODDALI PONUDBO. PRAV TAKO NAPROŠAM, DA SPODNJA ARTIKLA IZ SKUPINE 11.1. PREMEKNETE V SKUPINO 7. IN OMOGOČITE VEŠJEMU ŠTEVILU PONUDNIKOM, PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS, KAKOR JO OMOGOČATE S SEDAJ RAZPISANIMI SKUPINAMI. Namreč sadno žitne rezine tržimo vsi ponudniki sadnih sokov, torej min 3 kandidati na sklop 11.1. pa se lahko prijavita samo 2 dobavitelje!
51 Žitna - vlakninska ploščica oblita z jogurtovim prelivom 20-30g
52 Žitna rezina s sadjem ali čokolado, 20 - 30g

ODGOVOR:
7. SKUPINA: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI ter 100% zgoščeni sokovi za redčenje
4 Sok iz malin in drugega sadja, 100% sadni delež brez dodanega sladkorja, umetnih sladil 0,5-1L-IZDELEK NE OBSTAJA; možno je ponuditi samo NEKTAR MALINA MIN. 50 % SADNI DELEŽ PAKITAN V TETRAPAK EMBALAŽO PO 1 L. PROSIM POPRAVITE OPIS ATIKLA, DA BOMO LAHKO ODDALI PONUDBO.
Lahko ponudite nektar iz malin in drugega sadja, z min. 50% sadnim deležem, pakirano po 1 liter.

PRAV TAKO NAPROŠAM, DA SPODNJA ARTIKLA IZ SKUPINE 11.1. PREMEKNETE V SKUPINO 7. IN OMOGOČITE VEŠJEMU ŠTEVILU PONUDNIKOM, PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS, KAKOR JO OMOGOČATE S SEDAJ RAZPISANIMI SKUPINAMI. Namreč sadno žitne rezine tržimo vsi ponudniki sadnih sokov, torej min 3 kandidati na sklop 11.1. pa se lahko prijavita samo 2 dobavitelje!
Sladke rezine (artikla pod št. 51 in 52) sta v skupini splošnega blaga zato, ker so količine in vrednosti zelo majhne (2x5 kg) in jih imamo v popisu živil samo zaradi morebitnega izrednega dogodka. Sodita namreč med sladka živila, ki jih na jedilnik otrok sicer sploh ne uvrščamo. Prav tako tudi ne spadajo v skupino sokov in bodo ostali v skupini splošnega blaga.