Dosje javnega naročila 005561/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Implementacija informacijske podpore sistemov upravljanja s časom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.145,60 EUR

JN005561/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.09.2016
JN005561/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2016
JN005561/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2016
JN005561/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2016
JN005561/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.01.2017
JN005561/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2017

    JN005561/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/169694/Razpisna_dokumentacija.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Implementacija informacijske podpore sistemov upravljanja s časom
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Implementacija informacijske podpore sistemov upravljanja s časom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Implementacija informacijske podpore sistemov upravljanja s časom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2016   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2016   09:30
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2016   09:00
VPRAŠANJE
V povezavi z ESPD, ki ga navajate kot dokazilo v točki:
G. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

nas zanima ali je vaš ESPD naročnika razpoložljiv kot je navedeno:

Javni naročniki morajo zagotoviti, da je ESPD gospodarskim subjektom na voljo skupaj z drugo razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil ESPD obrazec.Datum objave: 22.09.2016   12:36
VPRAŠANJE
Na strani 10 razpisne dokumentacije navajate, da ponudnik v kolikor nastopa s podizvajalcem mora priložiti tudi obrazec 1e, ki ga med obrazci ni.
Ali zadostuje, da podizvajalec na obrazcu 1d označi ali želi/ne želi, da se plačila izvedejo neposredno podizvajalcu? V koliko podizvajalec ne bi želel direktnega plačila, ali potem priloži 1e obrazec naknadno, ko bo naročnik obrazec tudi objavil? Oziroma ali ponudnik/izvajalec lahko sam sestavi in priloži izjavo - soglasje podizvajalca?

ODGOVOR

Gre za napako v razpisni dokumentaciji zato bo navedeni obrazec 1e črtan. Podizvajalec na obrazcu 1d označi ali želi/ne želi, da se plačila izvedejo neposredno podizvajalcu.


Datum objave: 23.09.2016   10:44
VPRAŠANJE
V točki 2.1. je navedeno:

"Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg uvedbe SAP ERP v INFRA/VIT"

predvidevamo, da je mišljeno:
.....celoten obseg uvedbe INFORMACIJSKE PODPORE SISTEMOV
UPRAVLJANJA S ČASOM v vse v nadaljevanju navedene gospodarske družbe v skupini SŽ

ODGOVOR
Gre za napako v razpisni dokumentaciji. Pravilna zahteva naročnika glasi: "Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg uvedbe INFORMACIJSKE PODPORE SISTEMOV UPRAVLJANJA S ČASOM".