Dosje javnega naročila 005563/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnova nepremičnin v lasti družb skupine SŽ, po sistemu ključ v roke
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.799.568,80 EUR

JN005563/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2016
JN005563/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.09.2016
JN005563/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.10.2016
JN005563/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.02.2017
JN005563/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN005563/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017
JN005563/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2017

    JN005563/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/
http://www.sz-vit.si/
SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-zgp.si/
https://www.sz-zgp.si/
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/169696/RD_-_Obnova_nepremičnin_po_sistemu_ključ_v_roke.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova nepremičnin v lasti družb skupine SŽ, po sistemu ključ v roke
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova nepremičnin v lasti družb skupine SŽ, po sistemu ključ v roke, v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.800.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova nepremičnin v lasti družb skupine SŽ, po sistemu ključ v roke, v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.800.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.02.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.10.2016   11:00
Kraj: Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2016   15:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri pripravi ponudbe smo ugotovili, da na objavljane popise del za enote na Cresu ni mogoče pripraviti ponudbe, tudi, če si vse objekte ogledaš in premeriš in si celo sam narediš popise.
Prosimo, bolj podrobno definirajte gradbeno obrtniška dela in opremo (dim., količine, tipe opreme,...) oz objavite prave popise.

lp

ODGOVOR
Naročnik je za enote na Cresu navedel popise, načrte in opise. Zahteva naročnika, zapisana v razpisni dokumentaciji in določilu pogodbe je, da mora ponudnik izvesti obnovo po sistemu ključ v roke.


Datum objave: 28.09.2016   15:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da omilite zahtevo glede glede števila redno zaposlenih v podjetju na 20 redno zaposlenih na podjetju.
S tem boste prijeli več konkurenčnih ponudb, kar je v dobro davkoplačevalcem.
Najlepša hvala za upoštevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnikova zahteva ostane nespremenjena.
Datum objave: 28.09.2016   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih pogojih imate navedeno, da mora ponudnik zaposlovati najmanj 30 ljudi. Ker so bila gradbena podjetja zaradi razmer na trgu primorana na različne načine racionalizirati svoj obseg (tudi z večjim številom soudeležencev v drugačnih oblikah), bi prosili, če se ta meja lahko zniža na 20. S tem boste pridobili več konkurence/ponudnikov z odličnimi referencami.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnikova zahteva ostane nespremenjena.