Dosje javnega naročila 005714/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: RTP POSTOJNA – 110 KV TRANSFORMATORSKO POLJE TR 1izvedba gradbenih in elektromontažnih del ter končnega preizkušanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.706,34 EUR

JN005714/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.09.2016
JN005714/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2016
JN005714/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2016
JN005714/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.11.2016
JN005714/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2016
Zahtevek za revizijo

    JN005714/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/170040/28_RTP_POSTOJNA_-_110_KV_POLJE_1_GRADBENA_IN_ELEKTROMONTAŽNA_DELA.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP POSTOJNA – 110 KV TRANSFORMATORSKO POLJE TR 1izvedba gradbenih in elektromontažnih del ter končnega preizkušanja
Referenčna številka dokumenta: 28-S/NMV/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45317300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Za zagotavljanje zanesljivega napajanja in zanesljive redundance v transformaciji 110/20 kV v RTP Postojna načrtujemo obnoviti 110 kV transformatorsko polje TR 1. Obnova bo obsegala izvedbo gradbenih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45317300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Za zagotavljanje zanesljivega napajanja in zanesljive redundance v transformaciji 110/20 kV v RTP Postojna načrtujemo obnoviti 110 kV transformatorsko polje TR 1. Obnova bo obsegala izvedbo gradbenih del (novi temelji in konstrukcije), zamenjavo celotne primarne opreme ter sanacijo betonskih površin v 110 kV stikališču.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.10.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.12.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.10.2016   10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2016   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2016   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 2.10 razpisne dokumentacije navajate dokumente, ki jih je ponudnik dolžan priložiti kot dokazila o sposobnosti, med drugimi tudi referenčne pogoje v točkah 11. in 12. (dokazila Priloge 5., 5.1, 5.2., 5.3., in 6.).
Zanima nas če bo ponudniku priznana sposobnost če te referenčne pogoje ali del le teh izpolni s nominiranimi podizvajalci.


ODGOVOR št.1
Ponudniku se prizna sposobnost tudi, če referenčne pogoje izpolni z nominiranimi podizvajalci.
Datum objave: 04.10.2016   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi zahtevnosti naročila vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 2
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, saj se morajo dela izvajati istočasno s obnovo opreme 20 kV stikališča, ki pa je že v teku.


Datum objave: 04.10.2016   14:24
VPRAŠANJE
pozdravljeni

Kljub spremembi razpisne dokumentacije, ni možno dobiti tehničnih zahtev, kot zapisano v točki 5.
Tehnične zahteve so podane v Mapi 2A in Mapa 2B ter v projektu za izvedbo številka K-4391 številka
načrta 4391.7E01 in 4391.7G01.
Načrta 4391.7E01 in 4391.7G01 se nahajata na sledečem ftp naslovu:

strežnik javi:
Not Found
The requested URL /ep/dwl/4391_7E01_koncni.pdf was not found on this server.
Not Found
The requested URL /ep/dwl/4391_7G01_koncni.pdf was not found on this server.

Posledično temu naprošamo tudi za ustrezno podaljšanje roka za zbiranje ponudb za vsaj 10 dni.

ODGOVOR št. 3

Naročnik je preveril dostopnost do načrtov 4391.7E01 in 4391.7G01 in ugotovil, da so načrti dostopni.

Predlagamo, da ponudnik preveri nastavitev požarnega zidu oziroma delovanje informacijskega sistema na vaši strani ali pa prepiše povezavo v brskalnik.

Roka za oddajo ponudbe naročnik ne bo podaljševal.
Datum objave: 04.10.2016   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani
vljudno prosimo za pojasnilo. Vspecifikaciji 4391.6G01 zavihek 3-9, točka 9.1. je količina 1 kpl. Pregledali smo PZI in nikjer nismo našli podatkov o velikosti temeljev, ki jih bo potrebno sanirati. Prosimo, če lahko objavite dimenzije temeljev za sanacijo.


ODGOVOR št. 4
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da je v specifikaciji 4391.6G01 zavihek 3-9, točka 9.1 predvidena sanacija betonskih temeljev v skupni površini 22 m2.