Dosje javnega naročila 002849/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-71/16; URED R3-704 PODVELKA: UREDITEV KRIŽIŠČA G1-1/0244,0243 IN R3-704/1355
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 341.836,56 EUR

JN002849/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2016
JN002849/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2016
JN002849/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.09.2016
JN002849/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2016
JN002849/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.07.2017
JN002849/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.07.2017
JN002849/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.07.2017
JN002849/2016-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.10.2017
JN002849/2016-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.12.2017
JN002849/2016-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2018
JN002849/2016-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2018
JN002849/2016-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.08.2018
JN002849/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002849/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-71/16; URED R3-704 PODVELKA: UREDITEV KRIŽIŠČA G1-1/0244,0243 IN R3-704/1355
Referenčna številka dokumenta: 43001-135/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
URED R3-704 PODVELKA: UREDITEV KRIŽIŠČA G1-1/0244,0243 IN R3-704/1355
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 280.193,90 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 1355 cesta R3-704 Ribnica - Brezno
II.2.4 Opis javnega naročila
URED R3-704 PODVELKA: UREDITEV KRIŽIŠČA G1-1/0244,0243 IN R3-704/1355
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002849/2016-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.06.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
21.09.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASFALTI PTUJ d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 13
2250
SI
Ptuj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 360.655,74 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 280.193,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.09.2016