Dosje javnega naročila 902421/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Storitve, povezane z gradbeništvom
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 512.689,09 EUR

JN2421/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.03.2016
JN001311/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2016
JN005746/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.09.2016
JN005746/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN005746/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2016/S 185-332166

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 22341421
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREGLED IN VERIFIKACIJA SKLADNOSTI IZVEDENIH DEL NA GSM-R SISTEMU S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA
Referenčna številka dokumenta: 43001-99/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PREGLED IN VERIFIKACIJA SKLADNOSTI IZVEDENIH DEL NA GSM-R SISTEMU S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 420.236,96 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PREGLED IN VERIFIKACIJA SKLADNOSTI IZVEDENIH DEL NA GSM-R SISTEMU S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN2421/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 066-115278
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 31.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-99/2016
Številka sklopa: 1
Naslov: PREGLED IN VERIFIKACIJA SKLADNOSTI IZVEDENIH DEL NA GSM-R SISTEMU S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIQ Ljubljana
Tržaška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 420.236,96 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 420.236,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.09.2016