Dosje javnega naročila 005766/2016
Naročnik: ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA, Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču v Športnem parku v Novi Gorici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005766/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.09.2016
JN005766/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2016
JN005766/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.10.2016

    JN005766/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA
Bazoviška ulica 4
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
stojan.skubin@ng.si, Stojan Skubin
stojan.skubin@sz-ng.si
+386 41651501
+386 53302025

Internetni naslovi
http://www.sz-ng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/170410/Umetna_trava_nogometno_igrisce_Sportni_park_Nova_Gorica.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču v Športnem parku v Novi Gorici
Referenčna številka dokumenta: 1-9/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču v Športnem parku v Novi Gorici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športni park Nova gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču v Športnem parku v Novi Gorici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podano v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2016   12:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2016   13:00
Kraj: Telovadnica Partizan, sejna soba, Erjavčeva ulica 14, 5000 Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2016   11:03
Pozdravljeni!
Stroške deponiranja in razgradnje oziroma reciklaže odpeljanih surovin bo nosil naročnik.

Datum objave: 03.10.2016   10:47
Spoštovani!

Naročnik je kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika izbral najnižjo ceno.
Ponudnik mora v ponudbi priložiti Labosport test certifikat FIFA Quality pro za ponujeno umetno travo na elastični podlagi debeline 15 mm.
Izbrani izvajalec bo moral po izvedbi del izvesti meritve in testiranje igrišča po navodilih FIFA Quality pro in dostaviti certifikat FIFA Quality pro.

Datum objave: 04.10.2016   07:42
Ponudniki priložijo ponudbi le podpisano izjavo ( obrazec št. 8), da niso imeli blokiranih transakcijskih računov.
Najugodnejši ponudnik pa bo moral priložiti tudi potrdila, ki to dokazujejo.

Datum objave: 04.10.2016   14:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu del ste navedli, da je potrebno obstoječo travo odstranit in ločit mivko od gumenega granulata, ter vse skupaj odpeljati na 20 km oddaljeno deponijo.
Kdo nosi stroške deponiranja in razgradnje oz. reciklaže odpeljanih surovin?ODGOVOR
Pozdravljeni!
Stroške deponiranja in razgradnje oziroma reciklaže odpeljanih surovin bo nosil naročnik.Datum objave: 04.10.2016   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da se po popisu trava menja , celo z travo drugega izvajalca in na ISTI, star e layer, me zanima kako bodo lahko po zahtevi izvedli test, ki bo zadovoljil standardom, ki jih zahtevate?
Se bo pri izboru upošteval tudi segment kompatibilnosti sistema trave, ki je primeren glede na trenutno podlago ali le najnižja cena glede na to da želite kvalitetno površino?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika izbral najnižjo ceno.
Ponudnik mora v ponudbi priložiti Labosport test certifikat FIFA Quality pro za ponujeno umetno travo na elastični podlagi debeline 15 mm.
Izbrani izvajalec bo moral po izvedbi del izvesti meritve in testiranje igrišča po navodilih FIFA Quality pro in dostaviti certifikat FIFA Quality pro.
Datum objave: 04.10.2016   14:26
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da ponudnikom ne povzroča dodatnih stroškov in dovoljuje predložitev potrdil bank ali ustreznega BON obrazca, ki niso starejša od 30 dni od dneva objave JN na portalu.

ODGOVOR
Ponudniki priložijo ponudbi le podpisano izjavo ( obrazec št. 8), da niso imeli blokiranih transakcijskih računov.
Najugodnejši ponudnik pa bo moral priložiti tudi potrdila, ki to dokazujejo.