Dosje javnega naročila 003463/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-96/16; Preplastitev odsekov R3-731/8209 Polzela-Parižlje-Braslovče-M. Braslovče od km 3.350(L=490 m) in R2-430/0281 Stranice-Višnja vas od km 6.240(L=1.929m)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 392.562,11 EUR

JN003463/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2016
JN003463/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2016
JN003463/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2016
JN003463/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.09.2016
JN003463/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003463/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-96/16; Preplastitev odsekov R3-731/8209 Polzela-Parižlje-Braslovče-M. Braslovče od km 3.350(L=490 m) in R2-430/0281 Stranice-Višnja vas od km 6.240(L=1.929m)
Referenčna številka dokumenta: 43001-183/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev odsekov R3-731/8209 Polzela-Parižlje-Braslovče-M. Braslovče od km 3.350(L=490 m) in R2-430/0281 Stranice-Višnja vas od km 6.240(L=1.929m)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 321.772,22 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 0281 cesta R2-430- Stranice - Višnja vas, odsek 8209 cesta R3-731 Polzela - Parižlje - Braslovče - Male Braslovče
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev odsekov R3-731/8209 Polzela-Parižlje-Braslovče-M. Braslovče od km 3.350(L=490 m) in R2-430/0281 Stranice-Višnja vas od km 6.240(L=1.929m)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003463/2016-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.07.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
26.09.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
VOC Celje, d.d.
Lava 42
3000
SI
Celje
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 516.393,44 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 321.772,22 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2016