Dosje javnega naročila 006298/2016
Naročnik: VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana - Šentvid
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 430.732,87 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006298/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.10.2016
JN006298/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2016
JN006298/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.01.2017
JN006298/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.01.2017
JN006298/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2017
JN006298/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2017
JN006298/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2017
JN006298/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2017
JN006298/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2017
JN006298/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2017
JN006298/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2017
JN006298/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2017
JN006298/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2017
JN006298/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2017
JN006298/2016-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2017
JN006298/2016-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2017
JN006298/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.05.2017
JN006298/2016-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2017
JN006298/2016-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2017
JN006298/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2017
JN006298/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2017
JN006298/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.05.2018
JN006298/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.01.2019
JN006298/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2019
JN006298/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006298/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 199-358138
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/170915/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064440

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid
Referenčna številka dokumenta: 430-1687/2016-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po opredeljenih sklopih za obdobje dveh let za enota naročnika - Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana - Šentvid..
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 35
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN BIO MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in bio mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE GOVEJE, TELEČJE, SVINJSKO IN KUNČJE MESO
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse vrste mesa (svinjsko, junčje, telečje, kunčje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO, PERUTNINSKI IZDELKI IN MESNINE
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO
Številka sklopa: 2.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso in bio mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5

Cena – Ponder:
95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI IZDELKI BREZ LAKTOZE
Številka sklopa: 1.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlečni izdelki brez laktoze
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirane ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
15897200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Kokošja jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža5
Več ekoloških živil5

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kokošja jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03220000
03221000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v fazi razpisa izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami, v 2. fazi - fazi odpiranja konkurence pa bo izbral tistega ponudnika, ki bo po merilih, opredeljenih v I.2.5 točki prejel največje število točk.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ZELENJAVA IN BIO SADJE
Številka sklopa: 5.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03221000
15300000
15331100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio zelenjava in bio sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v fazi razpisa izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami, v 2. fazi - fazi odpiranja konkurence pa bo izbral tistega ponudnika, ki bo po merilih, opredeljenih v I.2.5 točki prejel največje število točk.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: INTEGRIRAN KROMPIR
Številka sklopa: 5.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Integriran krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v fazi razpisa izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami, v 2. fazi - fazi odpiranja konkurence pa bo izbral tistega ponudnika, ki bo po merilih, opredeljenih v I.2.5 točki prejel največje število točk.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE, SEMENA IN SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 5.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03111000
03212200
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje, semena in suhe stročnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: INTEGRIRANA JABOLKA
Številka sklopa: 5.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222321
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Integrirana jabolka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji. Naročnik bo v fazi razpisa izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami, v 2. fazi - fazi odpiranja konkurence pa bo izbral tistega ponudnika, ki bo po merilih, opredeljenih v I.2.5 točki prejel največje število točk.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15331000
15331400
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN KISLA REPA
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15331142
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in kisla repa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI, NEKTARJI IN SIRUPI
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
15982000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni in zelenjavni sokovi, nektarji in sirupi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLČNI SOK, JABOLČNI KIS IN SUHO SADJE IZ INTEGRIRANE PRIDELAVE
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321600
15330000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolčni sok, jabolčni kis in suho sadje iz integrirane pridelave
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki in testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
Številka sklopa: 9.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15613300
15614000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Riž, kaše in kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: POLNJENE SVEŽE TESTENINE
Številka sklopa: 9.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Polnjene sveže testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MOKE IN BIO MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio moke in bio mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO TESTENINE (BREZ JAJC)
Številka sklopa: 9.5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio testenine (brez jajc)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, ŽEMLJE, ŠTRUČKE, BOMBETE
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, žemlje, štručke, bombete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH BREZ ADITIVOV Z MANJ SOLI (MOKA, SOL, KVAS, VODA)
Številka sklopa: 10.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh brez aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH, BIO ŽEMLJE, BIO ŠTRUČKE
Številka sklopa: 10.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh, bio žemlje, bio štručke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15821000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi in slaščičarski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KEKSI
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Šentvid
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več ekoloških živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2016   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2016   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2016   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR – ZAMRZNJENE RIBE
Naročnik povprašuje po fileju argentinskega osliča.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.10.2016   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da za spodnje artikle oblikujete posebej sklop za kekse ( trajni izdelki) in posebej za slaščičarske izdelke ( sveži izdelki).

11.1 SKLOP: KEKSI IN SLAŠČIČARKI IZDELKI
1. Orehovi rogljički 80 kg
2. Vanilijevi rogljički 174 kg
3. Linški keksi 174 kg
4. Keksi iz polnozrnate, ovsenih kosmičev in suhega sadja 116 kg
5. Medenjaki 58 kg

Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR – KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Naročnik ne bo spremenil sklopov. Naročnik je samostojen pri oblikovanju sklopov, pri njihovem oblikovanju pa je upošteval tudi ponudbo ponudnikov na trgu.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Radi bi oddali ponudbo za čaj in začimbe, vendar jo zaradi oblikovanega sklopa ne moremo.
Prosim, če oblikujete sklop oziroma podsklop 12.2 čaj in 12.3 začimbe in s tem omogočite večim ponudnikom, da oddajo svojo ponudbo.
12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

Hvala vam in lep pozdrav

ODGOVOR – SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Naročnik ne bo spreminjal sklopov. Naročnik je samostojen pri oblikovanju sklopov, pri njihovem oblikovanju pa je upošteval tudi ponudbo ponudnikov na trgu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.10.2016   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me, s kolikimi dobavitelji bo naročnik podpisal okvirni sporazum za določen sklop v premeru da je več dobaviteljev oddalo ponudbo?
Kako bo potekalo ocenjevenje-točkovanje ponudnik, namreč v razpisni dokumentaciji piše, da bo najugodnejši ponudnik dobil najvišjo število točk, vsak naslednji pa manjše število točk. Naročnik bo lahko naročal od vseh izbranih ponudnikov za določen sklop ali od najugodnejšega ponudnika?
Prosim za obrazložitev
Hvala

ODGOVOR – OCENJEVANJE PONUDB IN IZBOR PONUDNIKOV
Naročnik bo okvirni sporazum za posamezen sklop praviloma podpisal z enim izbranim ponudnikom. Z več kot enim bo okvirni sporazum podpisal le v primeru, da bosta dva ali več ponudnikov po merilih prejela enako število točk in pod pogoji, ki so podrobno opisani v dokumentaciji predmetnega javnega naročila (4.1 točka I. poglavja).
Izjema veja za sklope svežega sadja in zelenjave, kjer bo naročnik izbral vse ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe in bo med njimi konkurenco odpiral tromesečno, z najugodnejšim ponudnikom po merilih, določenih v IV. poglavju (Merila –Merila za izbor v fazi odpiranja konkurence (za sklope svežega sadja in zelenjave)), pa bo sklenil pogodbo.
Skladno z navedenim bo naročnik, praviloma, za vsak sklop naročal le od enega ponudnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.11.2016   08:01
VPRAŠANJE - PREDRAČUNSKI OBRAZEC

Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala.

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
11. Breskov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. in sladil, 2,0 - 4,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je resnično minimalno. Hvala
16. Hruškov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Poleg tega naročniku sporočamo, da vsi hruškovi kompoti na trgu ne dosegajo 55% ploda v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 54,7% ploda v izdelku v 4200g pakiranju?
17. Jagodni kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. in sladil, 2,0 - 4,2 kg – noben izdelek na trgu ne dosega 55% sadja v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 38,4% sadja? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
20. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. in sladil,do 1 kg-noben izdelek na trgu ne dosega 55% sadja v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 44,4% sadja? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
22. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg – vse marmelade v gastro pakiranju vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Ali ponudimo izdelek v 3kg pakiranju s konzervansi ali pa ponovno ponudimo izdelek v 840g pakiranju, brez konzervansov? Povejte, kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
24. Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, brez konzer., 3 - 5 kg– vse marmelade v gastro pakiranju vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Ali ponudimo izdelek v 3kg pakiranju s konzervansi ali pa ponovno ponudimo izdelek v 850g pakiranju, brez konzervansov? Povejte, kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

7.1 SKLOP: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
6. Pomarančni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
7. Nektar sadno zelenjavni (korenje, jabolko, banane, pomaranče ali druga zelenjava in sadje), min 80 % sadni delež, brez umetnih sladil, do 1 L – izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo 100% sok brez dodanega sladkorja s pomarančo, jabolkom in korenčkom v 1l pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
8. Nektar jabolko aronija, min 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek nektar borovnica/aronija s 40% sadnim deležem v 1l pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
17. Nektar multivitaminski, min 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, do 1,5 L - ali lahko ponudimo izdelek 100% sok multivitamin brez dodanega sladkorja? Ali pa lahko ponudimo izdelek nektar multivitamin z minimalno 46,5% sadnim deležem.
18. Nektar multivitaminski min. 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek 100% sok multivitamin brez dodanega sladkorja?
19. Nektar jagoda, min. 45 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 40% sadni delež, kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih?
21. Nektar marelica, min. 43 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 40% sadni delež, kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih?
11. Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, do 5 kg – ali lahko ponudimo brezjajčne rinčice?
27. Malinov sirup brez konz. 1/1 – ali želite 100% sirup malina v 0,7l pakiranju brez konzervansov in brez dodanega sladkorja?


10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
4. Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
18. Žajbelj, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 45g pakiranju blagovne znamke Kotanyi v dozi?
24. Kari, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju (kozarček) blagovne znamke Kotanyi?
29. Majaron, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
36. Kakao prah, do 1 kg – ali naročnik želi kakav v prahu za kuhanje ali pečenje, ali kakav v prahu za napitek. Naročnika prosimo, da določi delež kakavovih delcev v izdelku. V kolikor gre za kakav za peko imajo te-ti na trgu različno ceno glede na kvaliteto. V kolikor naročnik želi kvaliteten izdelek, naj zahteva 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki imajo samo 10% kakavovega masla.
42. Kremin do 1 kg – ali lahko ponudimo vanilijevo kremo?
43. Koruzni škrob do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju?
46. Vinski kis 4% , 1 L – prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
48. Jabolčni kis 4% , 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
54. Limonin vanilij sladkor, do 15 g – izdelek obstaja kot limonin sladkor in ne kot limonin vanilijin sladkor. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
66. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – zmes za krompirjevo testo se dobi v 10kg pakiranju. Izdelek v 5kg se je ukinil. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
71. Napolitanke – lešnik, posamično pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek z okusom kakav in mleko -prcijski. V kolikor ostajate pri pogoju, da ponudimo izdelek okus lešnik, ali ga lahko ponudimo v 50g pakiranju?
81. Bučno olje, 0,5 -1 L – ali naročnik želi 100% bučno olje, ali solatno bučno olje, ki je mešanica olj?
85. Sveže vlečeno testo, zvito-rola, do 500 g – naročnika prosimo, da izdelek da v drug sklop, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Vsekakor ne spada v splošno prehrambeno blago, ki zajema trajne izdelke. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. Hvala
89. Kava, pražena, mleta, Barcafe in enakovredno, pakirano po 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?


12.2 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
9. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml – oba izdelka se dobita v 300ml pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
10. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g – ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo? Hvala
11. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g in enakovredno) – omenjeni izdelek blagovne znamke Tartex se je ukinil. Ali lahko ponudimo zelenjavne paštete brez jajc, mleka in ml. sestavin okus naravni, otroški, s papriko, baziliko, drobnjakom itd v 50g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
15. Margarina 40% maščobe, brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital ali podobno) – v kolikor ima naročnik v mislih izdelek Vitaquell extra vital se dobi s 60% maščobo. Prosimo za popravek. Hvala V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
16. Bombeta, 40 - 60 g, (brez glutena) – izdelek blagovne znamke Schar paninni se je ukinil. Sedaj je na voljo kot oblike hamburger v 75g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
31. Moka, 1 kg (brez glutena) – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakirnaju?
32. Moka za kvašeno testo, 1 kg (brez glutena) – ali vam lahko ponudimo izdelek moka samovzhajajoča v 500g pakiranju ali mešanica za enostavno peko kruha v 450g pakiranju. Izdelek moka za kvašeno testo v 1kg ne najdemo. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
39. Hrenovka, 100 - 300 g (brez glutena) ) – naročnika prosimo, da umakne izdelek iz sklopa oz. ga uvrsti v drugi sklop, saj izdelek zahteva drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Izdelek na spada v trajno blago. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
40. Puranji šink, 100 - 200 g (brez glutena) – naročnika prosimo, da umakne izdelek iz sklopa oz. ga uvrsti v drugi sklop, saj izdelek zahteva drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Izdelek na spada v trajno blago Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
41. Piščanje prsi, 100 - 200 g (brez glutena) – naročnika prosimo, da umakne izdelek iz sklopa oz. ga uvrsti v drugi sklop, saj izdelek zahteva drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Izdelek na spada v trajno blago Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
42. Testenine brez jajc, mleka in glutena (špageti, peresniki, polži), 0,5 - 1 kg – izdelek se dobi v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
43. Koruzne testenine brez jajc, mleka in glutena (svedri, peresniki…), 0,5 - 1 kg– izdelek se dobi v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
44. Riževe testenine brez jajc, mleka in glutena (špageti, svedri), 0,5 - 1 kg– izdelek se dobi v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je odgovore dopisal k vprašanjem.

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
11. Breskov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. in sladil, 2,0 - 4,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je resnično minimalno. Hvala. Da.
16. Hruškov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju? Poleg tega naročniku sporočamo, da vsi hruškovi kompoti na trgu ne dosegajo 55% ploda v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 54,7% ploda v izdelku v 4200g pakiranju? Da.
17. Jagodni kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. in sladil, 2,0 - 4,2 kg – noben izdelek na trgu ne dosega 55% sadja v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 38,4% sadja? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
20. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz. in sladil,do 1 kg-noben izdelek na trgu ne dosega 55% sadja v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 44,4% sadja? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Da.
22. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg – vse marmelade v gastro pakiranju vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Ali ponudimo izdelek v 3kg pakiranju s konzervansi ali pa ponovno ponudimo izdelek v 840g pakiranju, brez konzervansov? Povejte, kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Ponudnik lahko ponudi artikel v 840 g pakiranju. Razpon dovoljene gramature se spremeni na 840 g – 5 kg.
24. Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, brez konzer., 3 - 5 kg– vse marmelade v gastro pakiranju vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcih. Ali ponudimo izdelek v 3kg pakiranju s konzervansi ali pa ponovno ponudimo izdelek v 850g pakiranju, brez konzervansov? Povejte, kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Ponudnik lahko ponudi artikel v 840 g parikarnju. Razpon dovoljene gramature se spremeni na 840 g – 5 kg.

7.1 SKLOP: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.
6. Pomarančni sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.
7. Nektar sadno zelenjavni (korenje, jabolko, banane, pomaranče ali druga zelenjava in sadje), min 80 % sadni delež, brez umetnih sladil, do 1 L – izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo 100% sok brez dodanega sladkorja s pomarančo, jabolkom in korenčkom v 1l pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Da.
8. Nektar jabolko aronija, min 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek nektar borovnica/aronija s 40% sadnim deležem v 1l pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Naročnik spreminja opis artikla na “Nektar aronija, borovnica, min. 40 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L”.
17. Nektar multivitaminski, min 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, do 1,5 L - ali lahko ponudimo izdelek 100% sok multivitamin brez dodanega sladkorja? Ali pa lahko ponudimo izdelek nektar multivitamin z minimalno 46,5% sadnim deležem. Ne.
18. Nektar multivitaminski min. 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek 100% sok multivitamin brez dodanega sladkorja? Ne.
19. Nektar jagoda, min. 45 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 40% sadni delež, kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih? Ne.
21. Nektar marelica, min. 43 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L– ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 40% sadni delež, kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih? Ne.
11. Rinčice - jušna zakuha, pšenična z jajci, do 5 kg – ali lahko ponudimo brezjajčne rinčice? Naročnik v sklopu 7.1 pod zap. št. 11 nima razpisane jušne zakuhe rinčice, ampak jabolčni nektar.
27. Malinov sirup brez konz. 1/1 – ali želite 100% sirup malina v 0,7l pakiranju brez konzervansov in brez dodanega sladkorja? Ne.


10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
4. Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju? Ne.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
18. Žajbelj, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 45g pakiranju blagovne znamke Kotanyi v dozi? Ne.
24. Kari, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju (kozarček) blagovne znamke Kotanyi? Ne.
29. Majaron, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Ne.
36. Kakao prah, do 1 kg – ali naročnik želi kakav v prahu za kuhanje ali pečenje, ali kakav v prahu za napitek. Naročnika prosimo, da določi delež kakavovih delcev v izdelku. V kolikor gre za kakav za peko imajo te-ti na trgu različno ceno glede na kvaliteto. V kolikor naročnik želi kvaliteten izdelek, naj zahteva 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki imajo samo 10% kakavovega masla. Naročnik spreminja opis artikla na: “Kakao prah, do 1 kg, min. 20 % delež kakavovega masla, do 1 kg. .
42. Kremin do 1 kg – ali lahko ponudimo vanilijevo kremo? Ne.
43. Koruzni škrob do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju? Ne.
46. Vinski kis 4% , 1 L – prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo. Ponudnik mora ponuditi vinski kis 4 %, brez dodatnih arom in antioksidantov.
48. Jabolčni kis 4% , 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo. Zadostuje ena vrsta jabolka, ki se predela na industrijski način.
54. Limonin vanilij sladkor, do 15 g – izdelek obstaja kot limonin sladkor in ne kot limonin vanilijin sladkor. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na “Limonin sladkor, do 15 g”.
66. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – zmes za krompirjevo testo se dobi v 10kg pakiranju. Izdelek v 5kg se je ukinil. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala Naročnik spreminja opis postavke na: “Zmes za krompirjevo testo, do 10 kg.”
71. Napolitanke – lešnik, posamično pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek z okusom kakav in mleko -prcijski. V kolikor ostajate pri pogoju, da ponudimo izdelek okus lešnik, ali ga lahko ponudimo v 50g pakiranju? Ne.
81. Bučno olje, 0,5 -1 L – ali naročnik želi 100% bučno olje, ali solatno bučno olje, ki je mešanica olj? Naročnik zahteva 100 % bučno olje.
85. Sveže vlečeno testo, zvito-rola, do 500 g – naročnika prosimo, da izdelek da v drug sklop, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Vsekakor ne spada v splošno prehrambeno blago, ki zajema trajne izdelke. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. Hvala: Ne.
89. Kava, pražena, mleta, Barcafe in enakovredno, pakirano po 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Ne.


12.2 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
9. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml – oba izdelka se dobita v 300ml pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na: “Riževa ali sojina smetana, sladka do 300 ml”.
10. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g – ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo? Hvala. Naročnik zahteva kekse brez alergenov (jajc, mleka, mlečnih sestavin in oreškov).
11. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5 x 25 g in enakovredno) – omenjeni izdelek blagovne znamke Tartex se je ukinil. Ali lahko ponudimo zelenjavne paštete brez jajc, mleka in ml. sestavin okus naravni, otroški, s papriko, baziliko, drobnjakom itd v 50g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na: “Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka in mlečnih sestavin, do 50 g”.
15. Margarina 40% maščobe, brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital ali podobno) – v kolikor ima naročnik v mislih izdelek Vitaquell extra vital se dobi s 60% maščobo. Prosimo za popravek. Hvala V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na: “Margarina, 60 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin, do 500 g (Vitaguell extra vital ali podobno)”.
16. Bombeta, 40 - 60 g, (brez glutena) – izdelek blagovne znamke Schar paninni se je ukinil. Sedaj je na voljo kot oblike hamburger v 75g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na: “Pekovsko pecivo, 40 – 75 g, brez glutena”.
31. Moka, 1 kg (brez glutena) – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakirnaju? Ne.
32. Moka za kvašeno testo, 1 kg (brez glutena) – ali vam lahko ponudimo izdelek moka samovzhajajoča v 500g pakiranju ali mešanica za enostavno peko kruha v 450g pakiranju. Izdelek moka za kvašeno testo v 1kg ne najdemo. Povejte kaj ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis artikla na: “Moka za kvašeno testo, do 0,5 kg, brez glutena”.
39. Hrenovka, 100 - 300 g (brez glutena) ) – naročnika prosimo, da umakne izdelek iz sklopa oz. ga uvrsti v drugi sklop, saj izdelek zahteva drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Izdelek na spada v trajno blago. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Odgovor: Naročnik artikel umika iz razpisa.
40. Puranji šink, 100 - 200 g (brez glutena) – naročnika prosimo, da umakne izdelek iz sklopa oz. ga uvrsti v drugi sklop, saj izdelek zahteva drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Izdelek na spada v trajno blago Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. Naročnik artikel umika iz sklopa 12.2 in ga prestavlja v sklop 2.3 (Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine). Zahteva »brez glutena« se umika.
41. Piščanje prsi, 100 - 200 g (brez glutena) – naročnika prosimo, da umakne izdelek iz sklopa oz. ga uvrsti v drugi sklop, saj izdelek zahteva drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Izdelek na spada v trajno blago Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. . Naročnik artikel umika iz sklopa 12.2 in ga prestavlja v sklop 2.3 (Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine).
42. Pšenične testenine brez jajc, mleka in glutena (špageti, peresniki, polži), 0,5 - 1 kg – izdelek se dobi v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis postavke na: “Pšenične testenine brez jajc, mleka in glutena (špageti, peresniki, polži), do 250 g”.
43. Koruzne testenine brez jajc, mleka in glutena (svedri, peresniki…), 0,5 - 1 kg– izdelek se dobi v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis postavke na: “Koruzne testenine brez jajc, mleka in glutena (svedri, peresniki, …), do 250 g”.
44. Riževe testenine brez jajc, mleka in glutena (špageti, svedri), 0,5 - 1 kg– izdelek se dobi v 250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala. Naročnik spreminja opis postavke na: “Riževe testenine brez jajc, mleka in glutena (špageti, svedri), do 250 g”.

Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca ponudbe, v katerem bo upošteval te odgovore na vprašanja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.11.2016   09:43
VPRAŠANJE

Spoštovani,

7.1 SKLOP: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
8. ) Nektar jabolko aronija, min 50 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L- NAVEDENI ARTIKEL SE NE PROIZVAJA VEČ. Lahko pa ga nadomestite s 100% MULTIVITAMINSKIM SOKOM IZ RDEČEGA SADJA PAKIRANIM PO 1 L.ODGOVOR- SOKOVI IN NEKTARJI

Naročnik je z odgovorom na vprašanje z dne 8. 11. 2016 spremenil opis artikla na “Nektar aronija, borovnica, min. 40 % sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L”.

Lep pozdrav.