Dosje javnega naročila NMV3092/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 37.802,00 EUR

NMV3092/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.08.2014
NMV5334/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.11.2014
NMV5334/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2015
    NMV3092/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 14. 8. 2014
Številka objave: NMV3092/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, Kontakt: marija.jerman@vransko.si, V roke: Marija Jerman, SI-3305 VRANSKO.
Tel. +386 37032800. Telefaks +386 37032816. E-pošta marija.jerman@vransko.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Kosem
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Kosem v naselju Stopnik v občini Vransko.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 2. 9. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 2. 9. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Sejna soba Občine Vransko, Vransko 59.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 8. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5334/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 27. 11. 2014

.